Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Скачати 293.11 Kb.
НазваНавчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка3/4
Дата25.02.2016
Розмір293.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Основи роботи з дисками


Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи «зараження» комп’ютерним вірусом диска й пам’яті комп’ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Знайомство з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів із архіву, розкриття архівованих файлів.

Учні повинні знати:

- правила збереження інформації на диску; правила форматування дисків; поняття про діагностику диска, правила відновлення інформації на диску; правила записування та зчитування інформації з дискет;

- поняття про комп’ютерний вірус; призначення антивірусних програм та їх основні можливості; правила профілактики та «боротьби» з комп’ютерними вірусами;

- поняття про архівований файл; правила користування та можливості програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

- принципи форматування дисків;

- призначення FАТ-таблиці; правила запису інформації у FАТ-таблиці; поняття про кластер та сектор;

- принципи стиснення інформації на дисках;

- принципи та шляхи захисту інформації.

Учні повинні вміти:

- форматувати різні диски; діагностувати диск, відновлювати інформацію на диску;

- користуватися антивірусними програмами;

використовувати можливості програм-архіваторів, створювати архів, дописувати файли до архіву, переглядати вміст архіву, вилучати окремі файли із архіву, вибирати файли із архіву.


    1. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення


Прикладні програми навчального призначення. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики, комп’ютерні енциклопедії.

Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота з ними.

Поняття про автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування.
Учні повинні знати:

- правила роботи з прикладними програмами навчального призначення;

- призначення інформаційно-пошукових систем.

Учні повинні мати уявлення про:

- різні можливості прикладних програм навчального призначення;

- принципи роботи інформаційно-пошукових систем.

Учні повинні вміти:

-запускати на виконання та використовувати для розв’язування задач з відповідних предметних галузей програми для підтримки розв’язування задач з математики, фізики, хімії, навчання мов, біології, географії, історії та інших дисциплін;

- працювати з інформаційно-пошуковими системами.


    1. Прикладне програмне забезпечення загального призначення


Графічний редактор

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння малюнків до тексту.

Учні повинні знати:

- основні поняття машинної графіки; призначення та основні функції графічного редактора; типи графічних файлів; основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора; правила роботи з графічними редакторами.

Учні повинні вміти:

- завантажувати графічний редактор, за допомогою графічного редактора створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти; працювати з графічними файлами; змінювати параметри графічних об’єктів в середовищі графічного редактора; зберігати графічні об’єкти в різних форматах; вставляти створені малюнки до тексту.
Текстовий редактор

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Робота із шрифтами. Форматування документу. Друкування тексту. Шаблони текстів та робота з ними. Використання таблиць в текстах. Структура документа.

Учні повинні знати:

- призначення та основні функції текстового редактора; правила роботи з текстовим редактором; основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:

- завантажувати текстовий редактор, зчитувати до текстового редактора текст, який зберігається на зовнішніх носіях; з використанням текстового редактора вводити текст до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагувати, форматувати текст, зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати текст, відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з контекстами, виконувати заміну одного контексту на інший, здійснювати пошук контекстів в тексті; з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст; підключати словник для знаходження орфографічних та граматичних помилок у тексті, вибирати й використовувати необхідний шрифт, вставляти таблиці в текст та форматувати їх; використовувати шаблони документів; створювати документи за певною структурою; відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо.

Електронні таблиці

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами ЕТ. Координати клітинок. Діапазон клітинок. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук інформації в середовищі ЕТ. Виведення табличної інформації на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Створення в електронній таблиці бази даних, впорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Об’єднання даних. Аналіз даних в середовищі ЕТ.

Учні повинні знати:

- призначення та основні функції електронних таблиць; розміщення інформації в електронних таблицях; правила роботи в середовищі електронних таблиць; основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях; можливості та правила опрацювання інформації, що зберігається в ЕТ; правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі ЕТ.

Учні повинні вміти:

- завантажувати програму опрацювання електронних таблиць; зчитувати до середовища ЕТ табличну інформацію, яка зберігається на зовнішніх носіях; вводити числову, формульну та текстову інформацію; за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати основні операції над об’єктами ЕТ; використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати табличну інформацію; зберігати табличну інформацію на зовнішніх носіях; будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації; впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані; фільтрувати дані, що зберігаються в ЕТ; виконувати аналіз даних, які зберігаються в ЕТ; здійснювати об’єднання табличних даних.
Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи

Поняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних БД. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних в СУБД. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами в СУБД. Пошук інформації в БД. Впорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих та складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів СУБД. Проектування БД.

Поняття про системи штучного інтелекту та експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

Учні повинні знати:

- визначення й призначення баз даних; основні поняття баз даних; визначення й призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем; основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД; правила проектування та створення БД, фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про:

- типи моделей баз даних;

- штучний інтелект, як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;

- експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистему логічного виведення;

- різні моделі подання знань;

- метод резолюцій.

Учні повинні вміти:

завантажувати систему управління базами даних (СУБД), виконувати проектування БД; створювати структуру бази даних та заповнювати базу даних різними способами, редагувати дані у БД (вносити зміни до даних, які зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи); зв’язувати дані в БД; виконувати основні операції з основними об’єктами БД; фільтрувати та впорядковувати дані в базі даних; організовувати пошук потрібної інформації в базі даних, опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій, виконувати різні операції з файлами БД, створювати звіти, виконувати прості та складені запити в БД.


    1. Глобальна мережа Інтернет та її можливості


Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Сервер та робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Провайдери та інформація, необхідна для під’єднання до мережі Інтернет. Різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Види та основні можливості програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга.

Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та підписка на них. Відправлення повідомлень в телеконференції.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – World Wide Web (WWW – всесвітня павутина). Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Перегляд та створення Web-сторінки. Пошукові машини. Пошук інформації в Інтернет.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернет.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. HTML-файл. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Засоби створення HTML-файлів. Оформлення тексту у Web-документі. Теги управління зовнішнім виглядом Web-документу. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки до Web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями.

Учні повинні знати:

- можливості основних послуг глобальної мережі; види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

- типи та можливості програм для підтримки роботи електронної пошти; правила електронного листування; правила роботи з адресною книгою; формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;

- особливості роботи користувачів з телеконференціями; правила спілкування за допомогою телеконференцій;

- поняття про гіпертекст та правила роботи з ним; принципи адресації в WWW; принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернет;

- можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернет;

- поняття про мову розмітки гіпертексту, основні теги для опису структури HTML-файлу, оформлення тексту у Web-документі, включення графіки до Web-сторінки, визначення гіперпосилань;

- поняття про засоби створення HTML-файлів.

Учні повинні мати уявлення про:

- основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж; способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі;

- організацію інформаційного зв’язку в Інтернет;

- ІР-, доменну та URL-адресу в Інтернет;

- принципи функціонування глобальної мережі;

- поняття комунікаційного протоколу;

- набір інформації, яка необхідна для під’єднання до мережі Інтернет;

- принципи функціонування електронної пошти; правила утворення електронної адреси; правила використання різноманітних сторінок кодування;

- правила організації і роботи з телеконференціями; основні групи телеконференцій;

- правила організації інтерактивного спілкування в Інтернет;

- правила використання файлових ресурсів в Інтернет.

Учні повинні вміти:

- запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні листи; давати відповідь на електронні листи; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; перекодовувати повідомлення, одержані через електронну пошту; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

- запускати на виконання програму-броузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами броузерами, створювати закладки на потрібних Web-сторінках; переміщуватися по сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної Web-сторінки; здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернет, використовуючи пошукові машини; змінювати вид кодування Web-сторінок при роботі з броузерами;

- створювати найпростіші Web-сторінки, які містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки та таблиці;

- підключатися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію і читати необхідну інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; підписуватися на потрібну телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій;

- здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати із файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви;

здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет.


    1. Основи алгоритмізації та програмування


Інформаційна модель

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням ЕОМ. Поняття інформаційної (математичної) моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, які пов’язують вхідні дані й результати.

Алгоритми

Поняття про алгоритм. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості базових структур алгоритмів. Способи описання алгоритмів.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод покрокової деталізації. Розробка алгоритму зверху донизу. Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів. Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму.

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Алфавіт. Синтаксис. Основні правила описання алгоритмів. Основні вказівки НАМ. Величини. Основні характеристики величин. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати алгоритму. Присвоювання значення величині.

Програма. Мова програмування

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Процедурна мова програмування. Логічне програмування. Об’єктне програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Мова програмування. Особливості та призначення. Переклад програм з однієї мови на іншу. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного з стандартних типів. Вирази. Пріоритет операцій. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення та виведення. Вказівка присвоювання. Опис алгоритмів мовою програмування.

Звернення до алгоритмів і функцій

Опис навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування вказівок звернення до алгоритмів і функцій. Формальні та фактичні параметри.

Вказівки повторення й розгалуження

Опис вказівок повторення й розгалуження навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Опис умов.

Табличні величини

Табличні величини. Алгоритми роботи з табличними величинами. Методи впорядкування та пошуку.

Рядкові величини

Рядкові величини. Алгоритми роботи з рядками. Опис найпростіших алгоритмів роботи з рядками мовою програмування.
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний план розроблений на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних...
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка