За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Є. Д. Скулиша Київ-2012


НазваЗа загальною редакцією ректора Національної академії СБ України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Є. Д. Скулиша Київ-2012
Сторінка1/18
Дата22.02.2016
Розмір3.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18ІСТОРІЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

ПІДРУЧНИК

За загальною редакцією

ректора Національної академії СБ України,

доктора юридичних наук, професора,

заслуженого юриста України

Є.Д.Скулиша

Київ-2012


УДК 316.625

ББК 88я73

І-91
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12373 від 26 грудня 2011 р.
Рекомендовано Вченою радою Національної академії СБ України,

протокол № 11 від 18 травня 2011 р.


Рецензенти:

Д.В.Вєдєнєєв − д. і. н., проф.

Ю.С.Вілков − д. філос. н., проф.

С.В.Сидоров − д. і. н., проф.
Науковий консультант

В.В.Цибулькін − к. філол. н., доц.
Внесок авторів:

Я.М.Жарков розділ 4, підрозділи 3.1, 3.2; Л.Ф.Компанцева розділ 7; В.В.Остроухов – розділ 5; В.М.Петрик – вступ, розділ 1; М.М.Присяжнюк – розділ 6; Є.Д.Скулиш розділ 2.

І-91

Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М.Жарков, Л.Ф.Компанцева, В.В.Остроухов, В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Є.Д.Скулиш] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 200 с.

ISBN 978-966-8916-24-3
Показано еволюцію інформаційно-психологічного протиборства. Розкрито сутність, методи і засоби ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості.

УДК 316.625

ББК 88я73ISBN 978-966-8916-24-3

© Я.М.Жарков, В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк та ін., 2012
ЗМІСТ
Вступ 5

Розділ 1. Сутність інформаційно-психологічного

протиборства 10

1.1. Інформаційно-психологічний вплив 10

1.2. Спеціальні інформаційні операції та акції інформаційного впливу 20

1.3. Інформаційні війни 26

1.4. Інформаційна безпека держави 30

Розділ 2. Становлення Й розвиток інформаційно-

психологічного протиборства 44

2.1. Інформаційно-психологічне протиборство у стародавньому світі

та в епоху Середньовіччя 44

2.2. Розвиток інформаційно-психологічного протиборства у воєнних

конфліктах ХІХ ст. 56

Розділ 3. Формування основ теорії і практики

інформаційно-психологічного протиборства

в роки Першої світової війни та

в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) 65

3.1. Інформаційно-психологічне протиборство

під час Першої світової війни 65

3.2. Діяльність політорганів Червоної армії серед військ противника

в міжвоєнний період 70

Розділ 4. Інформаційно-психологічне протиборство

в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

4.1. Особливості ведення пропаганди Німеччиною і СРСР серед військ

та населення противника в роки Другої світової війни

4.2. Ведення пропаганди США, Великою Британією та Японією

в роки Другої світової війни

Розділ 5. Інформаційно-психологічне протиборство

часів «холодної війни» (1946–1991 рр.)

5.1. Психологічні операції США у війнах і збройних конфліктах

5.2. Спеціальна пропаганда СРСР в Афганістані у 1979–1989 рр.

5.3. Історичні передумови розвалу СРСР

Розділ 6. Особливості сучасного періоду інформаційно-

психологічного протиборства

6.1. Глобальне інформаційне протиборство нового типу

6.2. Інформаційна зброя в сучасних умовах

6.3. Особливості забезпечення інформаційної безпеки

в епоху глобалізації

Розділ 7. Інформаційно-психологічне протиборство

крізь призму засобів масової комунікації

7.1. Засоби масової інформації та засоби масової комунікації:

трансформація терміносистеми
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-1224 від 10 липня 2003 р.)
ПОЛОЖЕНН Я про спеціалізовані вчені ради
Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових...
Нікітін, П. Г. Хоменко НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Навчальний посібник (2-е...
Я. М. Шевченко, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України
В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора
В. Д. Гончаренко. А. Й. Рогожин,ІО. Д. Святоцький та ін., 2003 © Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка