ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку


Скачати 353.36 Kb.
НазваТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Сторінка3/4
Дата22.12.2013
Розмір353.36 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4


Виділення об’єктів таблиці

Текст у таблиці, саму таблицю та її об’єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об’єкти таблиці, над якими виконуються дії, необхідно зробити поточними або виділити.

За вибору будь-якого об’єкта таблиці на Стрічці з’являється дві тимчасові вкладки Конструктор і Макет у тимчасовому розділі Табличні знаряддя.

Виділення об’єктів можна виконати одним з двох способів:

1) Використовуючи елементи керування Стрічки: зробити потрібний

об’єкт таблиці поточним, виконати Табличні знаряддя - Макет -

Таб лиця - Виділити та вибрати в списку потрібну команду: Вибрати клітинку, Виділити рядок, Виділити стовпець чи Виділити таблицю.

2) Використовуючи мишу:

- Для виділення однієї клітинки таблиці – вибрати внутрішню область

клітинки біля її лівої межі, коли вказівник набуває вигляду .

  • Для виділення одного рядка – вибрати зовнішню область рядка табли-

ці біля його лівої межі, коли вказівник набуває вигляду .

  • Для виділення одного стовпця – вибрати зовнішню область стовпця

таблиці біля його верхньої межі, коли вказівник набуває вигляду .

  • Для виділення всієї таблиці – вибрати маркер над лівим верхнім

 кутом таблиці, коли вказівник набуває вигляду .

  • Для виділення кількох суміжних об’єктів таблиці – виділити об-

ласть, у яку потрапляють потрібні об’єкти таблиці.

  • Для виділення кількох не суміжних об’єктів таблиці – виділити один

об’єкт, потім, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити решту

потрібних об’єктів.

  • Зняти виділення об’єкта – вибрати місце поза межами виділення.

Редагування таблиці та її об’єктів

Редагування тексту в таблиці здійснюється звичайними для Word способами. Для швидкого очищення вмісту всієї таблиці або окремих її об’єктів достатньо їх виділити і натиснути клавішу Delete: дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться.Рис. Тимчасова вкладка Макет

Редагування структури таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об’єктів, об’єднання або розділення клітинок таблиці та ін. Усі елементи керування, які використовуються для виконання цих операцій, містяться на вкладці Макет (рис. Більшість з відповідних команд розміщено в контекстному меню об’єктів таблиці. У групі Рядки та стовпці розміщені кнопки для вставлення та видалення відповідних об’єктів. Усі ці операції застосовуються до виділених або поточних об’єктів таблиці.

Наприклад, для вставлення додаткового рядка потрібно виділити рядок, біля якого вставлятиметься новий, та вибрати одну з команд Вставити зверху чи Вставити знизу залежно від бажаного результату. Додатковий рядок у кінці таблиці можна також

вставити, натиснувши клавішу Tab в останній клітинці таблиці.

Аналогічно в таблицю можна вставити стовпці, використавши команди Вставити зліва чи Вставити справа.Рис. 1.30. Діалогове вікно групи

Рядки та стовпці
Для вставлення в таблицю окремої клітинки потрібно відкрити діалогове вікно зазначеної групи (рис. 1.30) та вибрати спосіб вставлення – зі зсувом вправо чи униз. У разі вибору способу зі зсувом вправо в поточному місці з’явиться нова клітинка, а всі інші клітинки рядка перемістяться правіше. Під час вибору способу зі зсувом униз у таблиці на

поточному місці з’явиться новий рядок. Додати до таблиці рядок чи стовпець також

можна, вибравши відповідний перемикач у вікні Додавання клітинок.

Видалити будь-який виділений рядок, стовпець, клітинку таблиці чи всю таблицю можна за допомогою команд списку Видалити або клавішею Backspace.

Якщо кілька клітинок таблиці, які розташовані поруч, потрібно об’єднати в одну, то їх слід виділити та вибрати кнопку Об’єднати клітинки в групі Об’єднання. У разі об’єднання вміст клітинок «склеюється» і розміщується в об’єднаній клітинці.

Для розділення однієї чи кількох суміжних клітинок треба виконати

такий алгоритм:

1. Виділити потрібні клітинки таблиці.

2. Вибрати на вкладці Макет у групі Об’єднання кнопку Розділити клітинки .

3. Указати в діалоговому вікні (рис. 1., на скільки рядків і стовпців слід розділити клітинки.

4. Указати спосіб розміщення тексту після розділення, використавши позначку відповідного прапорця.

5. Вибрати ОК.

Розділити чи об’єднати клітинки можна також, використавши інструменти Накреслити таблицю та Гумка групи Накреслити межі вкладки Кон-

структор. Кнопку Розділити таблицю групи Об’єднання використовують, коли таблицю в документі потрібно розділити на дві для введення між ними тексту або перенесення частини таблиці на іншу сторінку. Для цього курсор потрібно розмістити в тому рядку таблиці, перед яким планується розрив.Рис. Вікно Поділ клітинок
Якщо таблиця велика і розміщується більше ніж на одній сторінці текстового документа, то заголовки стовпців на інших сторінках можна вставити автоматично. Для цього слід виділити рядок заголовків на початку таблиці та виконати Макет - Дані - Повторити рядки заголовків .

У тому випадку, коли потрібно видалити таблицю з документа, а її вміст подати у вигляді звичайного тексту, можна виконати автоматичнее перетворення таблиці на текст. Для цього потрібно виділити таблицю, виконати Макет - Дані - Перетворити на текст і в діалоговому вікні Перетворення на текст указати символ, який слід вставляти в місцях попереднього поділу тексту на окремі клітинки. Усю таблицю як єдиний об’єкт текстового документа можна переміщувати і копіювати. Для цього таблицю потрібно виділити і застосувати відомі вам способи: перетягування, застосування сполучень клавіш або елементів керування на Стрічці.
Сортування рядків таблиці
Рядки таблиці можна відсортувати за зростанням або спаданням. Сорту-

вання можна виконувати за даними одного, двох або трьох стовпців. Якщо оби-

рається сортування, наприклад, за двома стовпцями, то спочатку рядки таблиці

впорядковуються за вмістом першого вказаного стовпця. Потім для тих рядків, у

яких вміст у першому з указаних стовпців збігається, виконується сортування за

вмістом другого стовпця.Рис. Вікно Сортування рядків таблиці

Для здійснення сортування рядків таблиці потрібно виконати такий алгоритм:

1. Виділити частину таблиці, яка підлягає сортуванню. Зауваження: рядок заголовків стовпців, стовпець номерів рядків і підсумкові рядки таблиці зазвичай у сортуванні не беруть участі, тому виділяти їх не потрібно.

2. Виконати Макет - Дані - Сортування .

3. Вибрати у відповідних полях вікна Сортування (рис. стовпці, тип

даних і вид сортування, за якими буде проводитись ця операція.

4. Вибрати кнопку OK.

Форматування таблиці та її об’єктів

Для форматування тексту в таблиці слід застосовувати стандартні засоби Word. Форматування самої таблиці та її об’єктів здійснюється елементами керування тимчасових вкладок Макет (табл. ) і Конструктор розділу Табличні знаряддя

Таблиця. Призначення деяких елементів керування вкладки Макет

Елементи

керування

Назва

елемента керування

Призначення

Група Вирівнювання
Вирівнювання

Для встановлення потрібного способу вирівнювання тексту в клітинці – знизу зліва, по центру тощо.Напрямок тексту

Для встановлення напрямку розміщення тексту в

клітинці – зліва направо, знизу вгору, зверху внизПоля клітинок

Для відкриття діалогового вікна, в якому можна встановити значення таких параметрів таблиці, як розмір полів для тексту в клітинках та інтервал

між клітинками в таблиці

Група Розмір клітинки
Ширина стовпців,

Висота рядків

Для встановлення точних розмірів

окремих об’єктів таблиціАвтодобір

Для здійснення автоматичного добору оптимальних значень параметрів клітинки за вмістом чи розмірами вікна або для фіксації ширини стовпцівВирівняти висоту рядків,

Вирівняти ширину стовпців

Для встановлення однакової висоти виділених рядків чи однакової ширини виділених стовпців таблиці


Розміри окремих об’єктів таблиці можна змінити й іншими способами:

Перетягуванням межі об’єкта. Навести вказівник на межу рядка чи стовпця (вигляд вказівника зміниться на чи ) і перетягнути межу в потрібному напрямі. Штрихова лінія демонструватиме новее положення межі;

Перетягуванням маркера межі на лінійці. Коли курсор знаходиться в області таблиці, на горизонтальній лінійці з’являються маркери меж стовпців, а на вертикальній – маркери меж рядків. Коли їх перетягувати, змінюються розміри відповідних стовпців і

рядків.

Для меж таблиці та її окремих об’єктів можна встановити колір, товщину, стиль ліній. Внутрішню область об’єктів таблиці можна залити різними кольорами, використавши різні способи заливки тощо. За замовчуванням у Word 2007 таблиці призначається обрамлення типу «сітка» – усі клітинки мають межі у вигляді тонких суцільних ліній тов-

щиною 0,5 пт без заливки. Змінити значення цих властивостей можна, використовуючи елементи керування тимчасової вкладки Конструктор


Рис. Тимчасова вкладка Конструктор

Для встановлення значень властивостей ліній меж таблиці призначені відповідні елементи керування групи Накреслити межі. У групі Стилі таблиць можна встановити колір заливки об’єктів таблиці (кнопка Затінення ), відобразити або зняти відображення тих чи інших меж (кнопка Межі ). Налаштування цих властивостей можна виконати і в діалоговому вікні групи Накреслити межі. Також для форматування таблиці можна застосувати один із вбудованих стилів. Нагадаємо, що стиль об’єкта – це набір певних значень властивостей об’єкта, який має власне ім’я. Стиль оформлення таблиці можна обрати в списку групи Стилі таблиць на вкладці Конструктор. Вибір стилю супроводжується динамічним попереднім переглядом відформатованого об’єкта. За бажанням готові стилі можна змінити і зберегти їх в оновленому виді в бібліотеці стилів. Для цього слід виконати такі дії:

1. Вибрати потрібний стиль у списку групи Стилі таблиць вкладки Конструктор.

2. Вибрати кнопку відкриття списку Додатково на смузі прокручування списку стилів.

3. Вибрати команду Змінити стиль таблиці.

4. Установити в діалоговому вікні Зміна стилю нові значення властивостей об’єктів таблиці.

5. Вибрати кнопку ОК.Рис. Діалогове вікно

Властивості таблиці

Користувач може створити власні стилі оформлення таблиць, виконавши Конструктор - Стилі таблиць - Створити стиль таблиці. Після встановлення значень властивостей і вибору кнопки ОК стиль буде збережено в бібліотеці стилів з іменем,

який указав користувач. Установлення значень описаних вище та інших властивостей таблиць, таких як спосіб розташування таблиці на аркуші, спосіб обтікання таблиці текстом тощо, можна виконати на вкладках діалогового вікна Властивості таблиці (рис. 1.35). Відкрити це вікно можна відповідною командою контекстного меню таблиці або виконавши Макет - Таблиця - Властивості .

Cтворення діаграм.
Як що таблиця містить числову інформацію про діяльність форм, рекламу тощо, то дані з неї можна оформити також у вигляді діаграми.

Щоб відповідну до таблицю діаграму вставити в текстовий документ, її треба виокремити (всю або частину) і виконати послідовність команд

Вставити Рисунок Діаграма. Через деякий час (що залежить від швидкодії комп’ютера) на екрані з’явиться таблиця

у форматі Excel,а також відповідна діаграма (стовпчикового типу).

У цей момент ще можна до таблиці вносити зміни-діаграма змінюватиметься автоматично. Тип діаграми можна змінити за допомогою команди Тип діаграми з контекстного меню діаграми або однойменної кнопки на панелі інструментів. А можна нічого не змінювати, закрити вікно таблиці та клацнувши у документі на чистому полі. Через мить стовпчикова діаграма буде там. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розташування,повернути об’ємну діаграму тощо.

Діаграма - це об’єкт, який активізують (вибирають, виокремлюють) клацанням мишею один раз у його межах. Якщо двічі клацнувши, отримаємо доступ до всіх елементів діаграми. Активний елемент буде оточений маркерами (чорними прямокутниками ), перетягуючи які можна змінювати розміри об’єкта. Повертати стовпчикову діаграму можна методом перетягування маркера, що позначає кут області побудови діаграми.

Перемістить діаграму можна, якщо вказівник миші набуває над нею хрестоподібного вигляду зі стрілками. Тепер слід натиснути на ліву клавішу і перетягнути об’єкт на нове місце. У ранніх версіях, щоб переміщати таблицю,0 її потрібно було створювати в середині кадру (напису ), тепер це робити не треба.

1   2   3   4

Схожі:

Тема програми
«Основи пожежної безпеки», тема уроку «Причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості властивості речовин. Організаційні...
План-конспект уроку на тему Тема. Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
Мета. Познайомити учнів із принципом роботи програми-браузера, правилами роботи з ним, навчити користуватися браузерами, розповісти...
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
План-конспект уроку Тема: “Будова довідників програми та робота з ними”
Мета: навчити основних прийомів роботи з довідниками програми «1С: Торгівля+Склад»
УРОКУ з предмету Екологія Тема програми
Тема програми: Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
УРОКУ № Тема програми: Основи роботи на ПК
Добрий день дорогі діти і шановні колеги. Сьогодні ми проводимо відкритий урок з виробничого навчання. Староста групи прозвітуй хто...
УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ Тема програми: Механічна кулінарна обробка овочів та грибів
...
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Конспект інтегрованого уроку українська мова й основи здоров
Тема уроку. Закріплення знань, умінь і навичок з теми “Іменник”. Складові здорового способу життя
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка