МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ Наказ Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. N 41


Скачати 288.7 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ Наказ Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. N 41
Сторінка2/2
Дата31.03.2013
Розмір288.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
1   2Додаток 2
КАРТА УМОВ ПРАЦІ


Підприємство (організація, установа) _______________________________________
Виробництво ___________________________
Цех (дільниця, відділ) ____________________

_______________________________________

Номер робочого місця ______________________

Професія (посада) __________________________

__________________________________________

__________________________________________

(код по ЄТКД, КД, повне найменування)

Номери аналогічних робочих місць

__________________________________________


ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ


N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослі-дження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

III клас:

шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

При-мітка

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1. Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки ______________________________________________________

2 клас небезпеки ______________________________________________________

3-4 класи небезпеки ___________________________________________________
2. Пил переважно фіброгенної дії

3. Вібрація (загальна і локальна)

4. Шум

5. Інфразвук

6. Ультразвук

7. Неіонізуючі випромінювання:

- радіочастотний діапазон,

- діапазон промислової частоти,

- оптичний діапазон (лазерне випромінювання)

8. Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря, град.C,

- швидкість руху повітря, м/сек,

- відносна вологість повітря,%

- інфрачервоне випромінювання, Вт/м кв.

9. Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град.C

влітку

взимку

10. Атмосферний тиск

11. Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки ______________________________________________________

2 клас небезпеки ______________________________________________________

3-4 класи небезпеки ___________________________________________________

Білкові препарати

1 клас небезпеки ______________________________________________________

2 клас небезпеки ______________________________________________________

3-4 класи небезпеки ____________________________________________________

Природні компоненти організму

(амінокислоти, вітаміни тощо).

1 клас небезпеки ______________________________________________________

2 клас небезпеки ______________________________________________________

3-4 класи небезпеки ______________________________________________________

12. Важкість праці:

Динамічна робота

-потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба

- те саме при роботі за переважною участю м'язів плечового поясу

- маса піднімання і переміщення вантажу, кг

- дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

Статичне навантаження

- величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:

однією рукою

двома руками

за участю м'язів тулуба і ніг

13. Робоча поза

Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

14. Напруженість праці

Увага:

- тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

- частота сигналів у середньому за годину

Напруженість аналізаторних функцій:

- зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

- слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Одноманітність:

- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

- тривалість виконання повторюваних операцій, в сек

- час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

15. Змінність

Кількість факторів Х Х Х Х Х
I. Гігієнічна оцінка умов праці
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
II. Оцінка технічного та організаційного рівня
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
III. Атестація робочого місця

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці,

їх економічне обгрунтування
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
V. Пільги і компенсації

Діючі

Запропоновані

Витрати (крб.)

Пенсійне забезпечення


Доплати


Додаткові відпустки


ІншіГолова атестаційної комісії __________________________________________________________

Члени атестаційної комісії ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

З атестацією ознайомлені ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Додаток 3
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
Витяг з класифікації умов праці і характеру

праці за ступенями шкідливості і небезпечності,

важкості і напруженості*
------------

* Використана "Гигиеническая класификация труда" N 4137-86


NN п/п

Фактор

III клас: шкідливі і небезпечні умов і характер праці

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

1.

Шкідливі хімічні речовини

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

2,1 - 4 рази

> 4 разів

2 клас небезпеки

до 3 разів

3,1 - 5 разів

> 5 разів

3-4 класи небезпеки

до 4 разів

4,1 - 6 разів

> 6 разів

2.

Пил переважно фіброгенної дії

Перевищення ГДК

до 2 разів

2,1 - 5 разів

> 5 разів

3.

Вібрація (загальна і локальна)

Перевищення ГДР

до 3 дБ

3,1 - 6 дБ

> 6 дБ

4.

Шум

Перевищення ГДР

до 10 дБА

10 - 15 дБА

> 15 дБА

5.

Інфразвук

вище ГДР

-

-

6.

Ультразвук

вище ГДР

-

-

7.

Неіонізуючі випромінювання:радіочастотний діапазон

вище ГДР

-

-

діапазон промислової частоти

вище ГДР

-

-

оптичний діапазон

(лазерне випромінювання)

вище ГДР

-

-

8.

Мікроклімат у приміщенні:

Вище гранично доп стимих значень у теплий період або нижче мінімально опустимих значень у холодний період

температура повітря,

град.C

до 4 град.

4,1 - 8 град.

вище 8 град.

швидкість руху повітря,

Вище рівнів допусимих величин в холодний і теплий періоди року або період року ижче мінімально допустимих в теплий

м/сек

до 3 разів

більше 3 разів

-

відносна вологість повітря, %

Перевищення рівні , допустимих санітарними нормативами в теплий період рокудо 25%

більше 25%інфрачервоне випромінювання,

Вт/м кв.

141-350

351-2800

вище 2800

9.

Температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі), град.Cвлітку

до 32

32,1 - 40

вище 40

взимку

-(10-14)

-(15-20)

нижче -20

10.

Атмосферний тискпідвищений, атм

1,3-1,8

1,9-3,1

> 3

зніжений (м над рівнем моря)

1100-2000

2100-4000

вище 4000

11.

Біологічні фактори:Мікроорганізми

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

2,1-4

> 4

2 клас небезпеки

до 3 разів

3,1-6

> 6

3-4 класи небезпеки

до 5 разів

5,1-10

> 10

Білкові препарати

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 3 разів

3,1-5

> 5

2 клас небезпеки

до 5 разів

5,1-10

> 10

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10,1-20

> 20

Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни та ін.)

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 5 разів

5,1-10

> 10

2 клас небезпеки

до 7 разів

7,1-15

> 15

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10,1-20

> 20

12.

Важкість праці:Динамічна роботаПотужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба

чол.> 90

-

-

жін.> 63

Те саме, при роботі з переважною участю м'язів плечового поясу

чол.> 45

-

-

жін.> 30,5

Маса піднімання і переміщення вантажу, кг

чол.31-35

> 35жін.11-15

> 15Дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук, кількість за зміну Статичне навантаження Величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу

40001-60000

60001-80000

> 80000

однією рукою

43001-97000

Вище 97000

-

двома руками

97001-208000

Вище 208000

-

за участю м'язів тулуба і ніг

130001-260000

Вище 260000

-


Робоча поза

Перебування в нахиленому положенні до 30 град. 26-50% тривалості зміни.

Перебування в нахиленому положенні за 30 град. понад 50% тривалості зміни

-

Перебування в вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т.п.) до 25% тривалості зміни

Перебування у вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т.п.) понад 25% тривалості зміни

-

Нахили тулуба

Вимушені нахили понад 30 град. 101-300 разів за зміну.

Вимушені нахили понад 30 град. і більше 300 разів за зміну

-

Переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

10,1-17 км за зміну

Понад 17 км

за зміну
13.

Напруженість праціУвагатривалість зосередження, (% до тривалості зміни)

вище 75

-

-

частота сигналів у середньому за годину

вище 300

-

-

Напруженість аналізаторних функційзір (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

високоточна

Особливо точна із застосуванням оптичних приладів

-

слух (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Розбірливість слів і сигналів < 70%

-

-

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Вирішення важких завдань в умовах дефіциту часу і інформації з підвищеною відповідальністю

Особливий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб

-

Одноманітністькількість елементів у багаторазово повторюваній операції (прийомі)

3-2

-

-

тривалість виконання повторюваних операцій, сек.

19

-

-

час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (в % до три валості зміни)

96 і більше

-

-

14.

Змінність

Нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну

-

-Додаток 4
ПОКАЗНИКИ

ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ВАЖКОСТІ І НАПРУЖЕНОСТІ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА НА ПІЛЬГОВЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів III класу умов і характеру праці
За списком N 1:

1) Не менше двох факторів III ступеня відхилення від норм; або

2) одного фактора III ступеня і трьох факторів I чи II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів II ступеня відхилення від норм; або

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.
За списком N 2:

1) Одного фактора III ступеня відхилення від норм; або

2) трьох факторів I, II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів I ступеня відхилення від норм.
2. Орієнтовні показники може бути використано при встановленні дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.
------------

Примітка.

Ці показники розроблено на підставі "Гігієнічної класифікації праці", апробовано на підприємствах різних галузей народного господарства.
1   2

Схожі:

4. 1 Вибір форми організації праці та методу виробничого процесу у майстерні
Правильна організація ремонту в майстернях забезпечує швидке проведення робіт, створює умови для підвищення продуктивності праці...
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом...
ТЕМА №4 Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету...
Запорізької області Сімдесят шоста сесія V скликання РІШЕННЯ
Бердянська, з метою заохочення роботодавців до збереження  діючих та створення нових робочих місць з гідними умовами праці, формування...
Шепетівський міськрайонний центр зайнятості населення
Міністерства праці і соціального політики України та МОН України від 26. 08. 2008р. №377/767, з метою проведення комплексної профорієнтаційної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та характеру праці на робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Навчально-методична документація та засоби навчання. Майстер виробничого
Міністерством освіти і науки України від 06. 06. 1994 р. №184 адміністрація загальноосвітнього навчально-виховного закладу здійснює...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Аці в здійсненні нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в вищих, професійно-технічних,...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 листопада 1997 р. № 1290...
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про відпустки» Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка