Запорізької області Сімдесят шоста сесія V скликання РІШЕННЯ


НазваЗапорізької області Сімдесят шоста сесія V скликання РІШЕННЯ
Сторінка1/3
Дата14.11.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3

УКРАЇНА


Бердянська міська рада

Запорізької області

Сімдесят шоста сесія V скликання

РІШЕННЯвід « 03 » грудня 2009 р. № 43

м. Бердянськ
Про затвердження міської

Програми зайнятості населення

на 2010 - 2011 роки
Керуючись п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.14 Закону України „Про зайнятість населення”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою заохочення роботодавців до збереження  діючих та створення нових робочих місць з гідними умовами праці, формування соціально- відповідального бізнесу, виробництва конкурентноспроможної продукції, підвищення ефективності використання робочої сили в цілому. Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму зайнятості населення міста Бердянська на 2010-2011 роки (додається).

  2.  Затвердити цільові програми „Подолаємо безробіття разом”, щодо комплексної профорієнтаційної роботи з молоддю, з професійного навчання безробітних „Професійна підготовка безробітного – шанс його кар”єри”, зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Поєднання зусиль – шлях до самоствердження”.

  3. Про хід виконання міської Програми зайнятості інформувати сесію міської ради один раз на рік.

  4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ткаченка С.О.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров”я та соціального захисту (Страшной В.Я.) та з питань соціально-економічного розвитку, планування та бюджету (Поплавський А.П.).


Міський голова Є.І.Шаповалов
СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

протокол засідання рішення сімдесят шостої

робочої комісії сесії міської ради V скликання

від 30 жовтня 2009 року від 3 грудня 2009 року

№ 43

ПРОГРАМА
зайнятості населення міста Бердянська

на 2010 – 2011 роки

м. Бердянськ

З М І С Т
І. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення

у 2008 - 2009 роках - 3 стор.
ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста

міста Бердянська у 2010-201 роках - 6 стор.
ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку міста - 10 стор.
ІУ. Показники професійної підготовки та використання робочої сили - 11 стор.
У. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць - 13 стор.
УІ. Показники руху робочої сили через державну службу зайнятості - 15 cтор.

УІІ. Показники надання соціальних послуг державною службою

зайнятості - 16 стор.
УІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів - 18 стор.
ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення,

мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на стан територіальної:
- сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами ; - 19 стор

- розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення; - 20 стор.

- використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин - 21 стор.

- підвищення професійної якості працівників; - 22 стор.

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; - 23 стор

- регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,

прикордонне співробітництво; - 24 стор.

- надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика

настання безробіття - 25 стор

Цільова програма з професійного навчання безробітних „Професійна підготовка

безробітного – шанс його кар’єри””.

Цільова програма щодо комплексної профорієнтаційної роботи з молоддю.
Цільова програма „Подолаємо безробіття разом”

Цільова програма „Поєднання зусиль – шлях до самоствердження”

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

міста Бердянська за 2008-2009 роки
Населення міста Бердянська станом на 01.01.2009 року складає 121, 0 тис. чоловік. У порівнянні з початком минулого року чисельність населення зменшилась на 0,2%. Скорочення чисельності населення міста обумовлено, головним чином, природним зменшенням.

Економіка Бердянська представлена спектром галузей матеріального виробництва, а саме: промисловістю, торгівлею та громадським харчуванням, будівництвом, транспортом, зв’язком та нематеріальною сферою економіки. Впливовими видами діяльності міста являються виробництво хімічної, нафтохімічної, кабельної продукції, машинобудування, сфера послуг.

Місто має розвинену торгівельну мережу. Але зростання товарообігу спостерігається тільки у літній період за рахунок відкриття сезонних закладів торгівлі, громадського харчування та охорони здоров’я.

Зайняте населення працездатного віку складає по місту 43,0 тис.чоловік, у т.ч. на підприємствах, в установах, організаціях 24,1 тис.чоловік, на малих підприємствах – 4,4 тис.чоловік. Кількість зареєстрованих приватних підприємців складає 10,6 тис.осіб, у яких працюють 3,9 тис.осіб.

На соціально-економічний розвиток міста Бердянська мала вплив світова фінансово-економічна криза. В результаті виконання заходів антикризової Програми та інших заходів, що сприяють розвитку міста, вдалося досягти певних результатів, забезпечити відносно стабільні надходження до міського бюджету.

Кризові явища вплинули на діяльність промислових підприємств. Найбільш постраждали в умовах кризи будівельні підприємства, заводи з виробництва сільськогосподарських машин, скловолокна, кабельної продукції, насосів, підйомно-транспортного обладнання, олії та мастил. У січні –серпні прибутково спрацювали 51,7% підприємств, збитково – 48,3 % підприємств міста.

Збережено позитивну динаміку виробництва у харчовій промисловості (приріст виробництва – на 44,2%).

В порівнянні до січня-серпня 2008 року 50% підприємств транспорту та зв”язку збільшили прибутки в 2,3 рази, 75% - рибальства та рибництва . На підприємствах сфери охорони здоров”я та соціальної допомоги прибутки зменшились на 17%, діяльність готелів та ресторанів – на 7,2%. На підприємствах у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту збитки збільшились в 2,4 рази. У промисловості на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів прибутки одержали 33,3%.

Обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах за січень-серпень 2009 року склав 758,4 млн.грн. (3,6% загального обсягу реалізації по Запорізькій області). Темп скорочення у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року склав 78,2%. У розрахунку на одну особу реалізовано продукції на 6278,29 грн., що на 21,5 % менше ніж за відповідний період минулого року.

У структурі реалізованої продукції (робіт, послуг) добувної та обробної промисловості сировинна продукція займає 79,45% (536,1 млн.грн.) від загального обсягу, інвестиційна продукція – 11,11% (75,1 млн.грн.), товари широкого використання – 9,4% (63,4 млн.грн.), товари тривалого використання – 0,04% (257,9 тис.грн.).

Скорочено обсяги реалізації продукції у галузі з виробництва продуктів нафтоперероблення на 30%, машинобудування – на 25,5%, легкої промисловості – на 66,7%. На окремих підприємствах, таких як ВАТ „Бердянські жниварки”, ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ЗАТ ПП „Азовкабель”, ТОВ „Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання” виробництво скоротилось майже на половину.

Як наслідок, знизилась середньооблікова кількість штатних працівників промислової діяльності, яка склала 6472 особи, або 86,5% до відповідного періоду 2008 року. Збільшення кількості штатних працівників на 2010-2011 роки підприємствами міста не заплановано.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 1272,94 грн., що складає 94,3% до рівня 2008 року.

Протягом 2009 року 118 підприємств міста застосовують режим неповного робочого часу . 46 підприємств працюють в режимі неповної зайнятості, 72 – працівники яких знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати.

У зв’язку із скороченням виробництва 45 підприємств міста проводять скорочення у вигляді подання списків на вивільнення 494 працівників. Масового вивільнення працівників протягом 9 місяців 2009 року на підприємствах міста Бердянська не спостерігалось. Фактично протягом 9 місяців 2009 року з підприємств міста вивільнено 186 осіб.

Вивільнення працівників на зазначених підприємствах відбувається через скорочення виробництва.

Рецесія у промисловому виробництві призвела до уповільнення темпів зовнішньоекономічної діяльності підприємств міста. За січень-серпень 2009 року обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів (62,1 млн.дол.США) у порівнянні з відповідним періодом 2008 року значно зменшився, у тому числі обсяг експортних поставок (24,1 млн.дол. США) склав 44,5 % до відповідного періоду 2008 року, обсяг імпортних поставок (38,0 млн.дол.США) склав 72,7 % до відповідного періоду минулого року. При цьому негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,8 млн.дол. США.

За січень-серпень 2009 року перевезено (відправлено) вантажів на загальну суму 61,4 тис. тонн, що складає 92,8% до відповідного періоду 2008 року. Перевезено автомобільним транспортом 11,4 млн. пасажирів, або 84,0% до відповідного періоду минулого року.

Фактичний обсяг вантажопереробки за звітний період по Бердянському морському торговельному порту склав 796,9 тис. тонн., що менше запланованого на 268,1 тис.тонн, або на 25,2%. Це пов’язано зі світовою фінансовою кризою та зменшенням, внаслідок цього, обсягів вантажоперевезень.

На території міста функціонує 544 малих підприємства. Обсяг реалізованої продукції малих підприємств склав 568,2 млн .грн., або 117,8% до рівня 2008 року. На малих підприємствах працює 4396 осіб. Середньомісячна заробітна плата склала 978,84 грн., або 143,2% до рівня 2008 року.

Підприємництво в місті Бердянську є важливою ланкою у соціальному та економічному середовищі міста. Це - вирішення проблем зайнятості, джерело доходу для населення міста, виробництво товарів та послуг, наповнення бюджету та інше.

Станом на 01.10.2009 року у місті зареєстровано 10600 суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, або 101,2 % до відповідного періоду минулого року. Кількість найманих працівників складає 3928, або 87,6 % до відповідного періоду минулого року.

Спад виробництва призвів до того, що знизився прибуток прибуткових підприємств та вони зазнали збитків. За січень-серпень 2009 року загальна сума отриманого прибутку прибуткових підприємств склала 67,4 млн.грн.,. збитків на загальну суму 91,8 млн.грн. Тобто, сума збитків перевищила суму прибутків на 40,7 %. 51,7 % підприємств отримали прибуток, 48,3 % - збитки. Заяви на припинення діяльності надали 161 підприємець, 1308 - декларують нульові доходи.

Значна кількість, а це 4000 осіб, працюють на підприємствах, які зареєстровані за місцем розташування головного підприємства. Це – торгівельні центри „Амстор”, „Сільпо”, „Екватор”( мережа супермаркетів „Велика кишеня”), АТБ - маркет. Фінансово - господарча діяльність цих підприємств здійснюється за місцем реєстрації. Такими підприємствами створюються нові робочі місця, на які працевлаштовуються мешканці міста Бердянська.

Таким чином, наслідки світової фінансово-економічної кризи вплинули і на створення робочих місць. Згідно з Програмою зайнятості населення міста Бердянська на 2008-2009 роки передбачено створення 5900 робочих місць, в тому числі – 1300 у юридичних осіб.

Криза не дала можливості створити заплановану кількість нових робочих місць, тому фактично протягом січня-вересня 2009 року у місті створено 2400 нових робочих місць, або 40,7 % від запланованої кількості. У тому числі, 3,3 %, або 80 робочих місць, введено в дію юридичними особами, 96,7 % (2320 робочих місця) – фізичними особами-підприємцями. До кінця 2009 року планується створити 2700 робочих місць, але досягнути рівня, запланованого програмою, неможливо за економічними показниками.

Протягом 9 місяців 2009 року на обліку перебувало 5735 осіб. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 2243 чол. У порівнянні з відповідним періодом 2008 року кількість перебуваючих на обліку зменшилась на 472 чол. Кількість зареєстрованих вакансій зменшилось на 3471 одиниці та складає 52% від рівня 2008 року .Кількість роботодавців, що мали вакансії зменшилась на 441 та складає 63% від рівня 2008 року, Тривалість перебування на обліку незайнятих громадян за 9 місяців 2009 року складає 131 календарний день. Термін перебування на обліку збільшився на 45 календарних днів.

Оскільки створення нових робочих місць у місті Бердянську та тенденції працевлаштування носять сезонний характер, очікується , що до кінця 2009 року до центру зайнятості звернуться ще більше 3 тис. осіб.

При міськвиконкомі створено комісію з питань доцільності надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Протягом 2009 року фінансувались договори, укладені у 2008 році на суму 769,15 тис. грн. Через недостатнє фінансування протягом 9 місяців 2009 року за рекомендаціями комісії працевлаштовані лише 3 особи з числа інвалідів, що перебували на обліку у центрі зайнятості. До кінця року передбачається працевлаштувати ще 2-ох осіб на дотаційні робочі місця з числа тих, хто перебуває на обліку та потребує додаткових гарантій зайнятості.

Згідно з рішенням міськвиконкому від 27.01.2009 № 7 „Про бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста для працевлаштування соціально незахищених громадян” на 2009 рік заброньовано 80 робочих місць на 35 підприємствах міста. Протягом 9 місяців 2009 року у міському центрі зайнятості перебувало 1008 соціально незахищених осіб , з них працевлаштовано 283, у тому числі 48-на заброньовані робочі місця. Рівень використання квоти склав 60%.

Особи, які потребують соціального захисту, склали 17,6 % серед всіх громадян, які перебували на обліку протягом звітного періоду. У звітному періоді були працевлаштовані 283 соціально незахищених громадян. Протягом тривалого часу працевлаштування „квотної ”категорії громадян за направленням центру зайнятості , у тому числі на заброньовані робочі місця відбувалося на працюючих ринкоутворюючих підприємствах. За цей період кількість працюючих робітників, які належать до категорії „соціально незахищених” на деяких підприємствах перевищило 5% . Крім цього переважна більшість підприємств, бронює робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки, а серед безробітних , що перебували на обліку протягом 9 місяців 2009 року тільки 14% осіб без професії або таких, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

У 2009 році продовжується робота з питань організації оплачуваних громадських робіт. Згідно з Програмою зайнятості на 2009 рік заплановано залучити до оплачуваних громадських робіт 420 чоловік. Фінансування цих робіт відбувається з фонду ФЗДССУВБ, місцевого бюджету та за рахунок коштів підприємств. Фактично з початку року у громадських роботах взяли участь 328 чол. У тому числі 52 особи - за рахунок коштів місцевого бюджету, 152 особи - за рахунок коштів ФЗДССУВБ, 124 чол. - за рахунок коштів підприємств.

Громадські роботи у місті носять суспільно-корисний характер. Перелік видів громадських робіт затверджений рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.01.2009 року №8.

Основним напрямком зазначених робіт був догляд за особами похилого віку, ветеранами та інвалідами, благоустрій території міста.

З метою підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 455 безробітних з яких 50 % або 231 особа – з числа молоді у віці до 35 років. До кінця року, згідно з Програмою зайнятості, за направленнями служби профпідготовку пройдуть 465 чол. У поточному році продовжено роботу щодо підготовки безробітних за конкретними замовленнями роботодавців, стажування на підприємствах, навчання та підвищення кваліфікації за професіями, що користуються попитом на ринку праці міста.
  1   2   3

Схожі:

Івано-Франківської області шостого демократичного скликання сімнадцята сесія
Взявши до уваги думку громади висловленому на зборах громадян 13. 05. 2012 р., керуючись п. 24, 42, 44 ст та 69 Закону України «Про...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ позачергова ХV сесія...
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної...
УКРАЇНА КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХІІ сесія міської...
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської...
УКРАЇНА Нікопольська міська рада Дніпропетровської області Двадцять...
Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності
МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись постановою Запорізької обласної виборчої комісії від 27. 11. 2012...
1. загальна характеристика міста бердянська
Бердянськ – місто обласного значення Запорізької області, розташоване на північному узбережжі Азовського моря. Територія міста складає...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ сесія міської ради VІ скликання Р І ШЕНН Я
На підставі статей 266, 267, 268 розділу ХХІІ Податкового кодексу України та керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХV сесія міської ради...
Кременчуцької міської ради Полтавської області, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону...
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Требухівської сільської ради
Броварського району Київської області, враховуючи висновки державної експертизи землевпорядної документації від 17 липня 2009 р....
Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №75 Запорізької...
Тема: Повітря. Властивості повітря (пружне, розширюється при нагріванні, стискується при охолодженні, погано проводить тепло)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка