Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії


Скачати 53.83 Kb.
НазваОснови фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
Дата06.04.2013
Розмір53.83 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Фізика > Лекція


Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Лекція 4 Гігієнічна класифікація умов праці.

План

  1. Шкідливі виробничі фактори

  2. Класи умов праці

  1. Шкідливі виробничи фактори

Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та характеру праці на робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються рішення, спрямовані на запобігання або максимальне обмеження впливу несприятливих виробничих факторів.

Оцінка умов праці проводиться на підставі "Гігієнічної класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу".

Умови праці – сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини.

Під час трудового процесу на людину можуть впливати шкідливі або небезпечні виробничі фактори.

Шкідливий виробничий фактор – фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров‘я нащадків.

Небезпечний виробничий фактор – фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров‘я або смерті.

Шкідливими виробничими факторами є:

1. Фізичні фактори:

- мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря теплове випромінювання);

- електромагнітні поля і випромінювання (електростатичні поля, постійні магнітні поля, електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), радіочастотні електромагнітні випромінювання, ультрависокочастотні, надвисокочастотні (мікрохвильові) випромінювання, ультрафіолетові, оптичні);

- іонізуючі випромінювання;

- виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

- вібрація (локальна, загальна);

- освітлення – природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, пряма і відбита сліпуча блискість, пульсація освітленості).

2. Хімічні фактори: речовини хімічного походження, деякі речовини біологічної природи, що отримані хімічним синтезом.

Хімічні речовини (шкідливі та небезпечні) відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за характером впливу на організм людини поділяються на:

- загально токсичні, що викликають отруєння всього організму (ртуть, оксид вуглецю, толуол, анілін);

- подразнюючі (фіброгенної) дії, що викликають подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок (хлор, аміак, сірководень, озон);

- сенсибілізуючі, що діють як алергени (альдегіди, розчинники та лаки на основі нітросполук);

- канцерогенні, що викликають ракові захворювання (ароматичні вуглеводні, аміносполуки, азбест);

- мутагенні, що викликають зміни спадкової інформації (свинець, радіоактивні речовини, формальдегід);

- що впливають на репродуктивну (відтворення потомства) функцію (бензол, свинець, марганець, нікотин).

Слід зазначити, що існують й інші різновиди класифікацій шкідливих речовин, наприклад, за переважаючою дією на певні органи чи системи людини (серцеві, кишково-шлункові, печінкові, ниркові), за основною шкідливою дією (задушливі, подразнюючі, нервові), за величиною середньосмертельної дози.

3. Біологічні фактори – мікроорганізми – продуценти, живі клітки і спори, що містяться в препаратах, патогенні мікроорганізми.

4. Фактори трудового процесу:

- важкість праці;

Важкість праці відображає навантаження на опорно – руховий апарат і функціональні системи організму (сердцево – судинну, дихальну та інші), що забезпечують його діяльність.

- напруженість праці.

Напруженість праці відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.


  1. Класи умов праці

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на 4 класи:

1 клас - оптимальні умови праці — такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

2 клас - допустимі умови праці—характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому періодах.

3 клас –шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство.

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та впливу на організм працюючих поділяються на 4 ступені.

1 ступінь (3.1) – характеризується такими рівнями шкідливих факторів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни перерві контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров‘я;

2 ступінь (3.2) – характеризується такими рівнями шкідливих факторів, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо – обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);

3 ступінь (3.3) – характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім зростання виробничо – обумовленої захворюваності, до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності);

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності).

4 клас - небезпечні (екстремальні)— умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

При наявності шкідливих умов праці згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 року №442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” не рідше ніж раз на 5 років повинна проводитись атестація робочих місць і визначатись ступінь шкідливих факторів. Працівник не може працювати при умовах праці, які відповідають 4 ступеню 3 класу умов праці.

Адекватна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій розробці та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, зокрема за рахунок покращення параметрів виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу

Схожі:

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні, загальні правила безпечної праці, виробничої санітарії та особистої гігієни...
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.»
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Правила и норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки
Вступ. Завдання предмета «Трудове навчання». Елементи культури та...
Знайомство з правилами гігієни і санітарії, поведінку у майстерні і безпеки праці необхідно поводити на першому занятті з трудового...
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Вимоги до опалення, вентиляції....
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
План-конспект «Контрольного уроку» з Охорони праці. Тема: «Вплив...
Мета: навчити дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
План-конспект «Контрольного уроку» з Охорони праці. Тема: «Вплив...
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. Сфера професійного...
Додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту
Закон про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації...
Предметом охорони праці є вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких...
ДСПТО
Готувати трактори, ciльськогосподарськi і меліоративні машини та знаряддя до зберігання. Виконувати роботи з додержанням правил і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка