Технічний коледж


НазваТехнічний коледж
Сторінка19/19
Дата12.03.2013
Розмір2.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЗМІСТ

1. Вступ. Основні поняття в автоматиці ……………………………….16

1.1. Поняття про автоматику та автоматизацію ..………………………16

1.1.1. Основні етапи розвитку автоматики ………………………………17

1.2. Основні поняття про автоматизацію керування виробництвом та технологічними процесами. Засоби та методи керування виробництвом……………………………………………………………..21

1.3. Класифікація технологічних процесів……………………………..23

1.4. Види параметрів керування ,………………………………………..24

1.5. Вимоги до об’єктів керування ……………………………………..26

1.6. Види і рівні автоматизації…………………………………………..27

1.7.Економічні аспекти автоматизації..…………………………………30

2. Класифікація пристроїв та систем автоматики……………………...34

2.1. Класифікація засобів автоматизації 34

2.2. Основні функції автоматизації 34

2.3. Класифікація систем автоматизації 35

3. Одноконтурні системи регулювання 40

3.1. Розрахунок одноконтурних систем регулювання 40

3.2. АСР стабілізації витрат матеріальних і енергетичних потоків 43

3.3. АСР стабілізації рівня рідини в ємності 45

3.4. АСР стабілізації тиску газу в резервуарі 46

3.5. АСР стабілізації температури теплообмінника 47

3.6. АСР стабілізації концентрації речовин 48

4. Багатоконтурні системи регулювання 55

4.1. Комбіновані АСР 55

4.1.1. Умови інваріантності 56

4.1.2. Умови фізичної реалізованості інваріантних АСР 57

4.1.3. Технічна реалізація інваріантних АСР 58

4.2. Каскадні системи регулювання 61

4.3. Системи регулювання з додатковим імпульсом за похідною з проміжної точки 65

4.4. Взаємопов’язані системи регулювання 68

4.4.1. АСР непов’язаного регулювання 70

4.4.2. АСР пов’язаного регулювання 73

4.5. Системи регулювання співвідношення потоків 75

4.6. Адаптивні та екстримальні системи регулювання 78

4.6.1. Адаптивні системи регулювання (АСР) 78

4.6.2. Системи екстремального регулювання (ЕСР) 80

5. Синтез систем регулювання 85

5.1. Вибір структури й оцінка параметрів систем регулювання 85

5.2. Вибір закону регулювання регулятора 88

5.3.Розрахунок настроювань регуляторів 90

6. Автоматизація теплових процесів 95

6.1. Автоматизація теплових процесів 95

6.1.1. Автоматизація теплообмінників 98

6.1.2. Одноконтурне регулювання 100

6.1.3. Каскадне регулювання 102

6.1.4. Комбіноване регулювання 104

6.2 Автоматизація печей і топок 105

6.3. Автоматизація процесів випарювання 112

6.4. Автоматизація процесу кристалізації 117

6.4.1. Основні принципи керування процесом кристалізації 117

6.4.2. Регулювання концентрації кристалів в суспензії 119

6.4.3. Регулювання кристалізатора з мішалкою 120

6.4.4. Регулювання кристалізатора випарного типу

7. Автоматизація масообмінних процесів 122

7.1 Автоматизація процесів ректифікації 122

7.1.1. Одноконтурного регулювання ректифікаційною колоною 122

7.1.2. Регулювання концентрацією цільового продукту в кубовій рідині 125

7.1.3. Регулювання концентрацією в кубі колони за різницею температур кипіння свіжого розчину та еталонної рідини 126

7.1.4. Регулювання процесом ректифікації за допомогою систем співвідношення 126

7.1.5. Перехресне регулювання температури та рівня в кубовій частині колони 128

7.1.6. Регулювання концентрації основної речовини в закріплюючій частині колони 128

7.1.7. Регулювання тиску в колоні 130

7.1.8. Регулювання ентальпії свіжого розчину 133

7.1.9. Регулювання процесу відбору проміжної фракції 134

7.1.10. Автоматичний контроль, сигналізація та системи

захисту 135

7.2. Автоматизація процесів абсорбції 136

7.3. Автоматизація процесів адсорбції 143

7.4. Автоматизація процесів сушіння 146

7.4.1. Регулювання барабанного прямоточного сушильного

агрегату 147

7.4.2. Регулювання протиточного сушильного апарата 148

8. Автоматизація механічних процесів 151

8.1. Автоматизація транспортування твердих матеріалів 151

8.1.1. Загальні відомості. Типова схема автоматизації 151

8.1.2. Цілі керування процесом транспортування 152

8.1.3. Внесення регулюючих впливів шляхом зміни швидкості транспортера 154

8.1.4. Системи автоматичного керування транспортерами 154

8.2. Автоматизація процесів подрібнення твердих матеріалів 156

8.2.1. Загальні відомості 156

8.2.2. Регулювання барабанних млинів мокрого помолу 158

8.2.3. Регулювання об’єму матеріалу шляхом зміни витрати

сировини 158

8.2.4. Регулювання млинів, які працюють по замкненому циклу 159

8.2.5. Регулювання щокових подрібнювачів 160

8.3. Автоматизація процесів дозування та змішування твердих матеріалів 160

8.3.1. Загальні відомості. Фізичні основи процесу 160

8.3.2. Регулювання дозатора з стрічковим транспортером та регуляторами прямої дії 162

8.3.3. Регулювання дозатора з стрічковим транспортером за допомогою двоконтурної системи 163

8.3.4. Регулювання дозаторів з розділеним потоком дозує мого матеріалу 163

9. Автоматизація гідромеханічних процесів 164

9.1. Автоматизація реакторів. Автоматизація процесу змішування рідин 164

9.1.1. Загальні відомості 164

9.1.2. Регулювання реакторів безперервної дії 165

9.1.3. Регулювання реакторів напівбезперервної дії 167

9.1.4. Регулювання реакторів періодичної дії 169

9.1.5. Регулювання трубчастими реакторами 170

9.2. Автоматизація процесів переміщення рідин 172

9.2.1. Типове рішення автоматизації 172

9.2.2. Регулювання при різних цілях управління 175

9.2.3. Регулювання методом дроселювання потоку в байпасному трубопроводі 176

9.2.4. Регулювання зміною числа обертів валу насоса 176

9.3. Автоматизація процесів відстоювання 177

9.3.1. Типове рішення автоматизації 177

9.3.2. Регулювання зміни витрати суспензії 180

9.3.3. Регулювання густини згущеної суспензії 180

9.3.4. Регулювання подачі коагулянту 181

9.3.5. Регулювання режиму роботи гребкового механізму 181

9.3.6. Управління процесом протиточного відстоювання 182

9.3.7. Управління відстійником періодичної дії 182

9.4. Автоматизація процесів фільтрування 182

9.4.1. Автоматизація процесу фільтрування рідких неоднорідних

систем 182

9.4.2. Регулювання товщини осаду 184

9.4.3. Управління фільтрувальними відділами 184

9.4.4. Фільтрування газових систем 186

9.4.5. Регулювання по чіткій часовій програмі 188

9.5. Автоматизація процесу центрифугування рідких систем 188

9.5.1. Типове рішення автоматизації 188

9.5.2. Регулювання відстійних центрифуг 190

9.5.3. Управління центрифугами періодичної дії 190

9.5.4. Регулювання швидкості обертання центрифуг періодичної дії 192

9.6. Автоматизація процесів очистки газів 192

9.6.1. Мокра очистка газів 192

9.6.2. Електрична очистка газів 195

9.7. Автоматизація процесів очистки стічних вод 197

9.7.1. Загальні відомості 197

9.7.2. Біохімічна очистка 198

Контрольні питання

Література

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Тема. Поняття про технічний рисунок, креслення
Мета: сформувати уміння та навички виконувати технічний рисунок, креслення у масштабі; ознайомити учнів з типами ліній і умовних...
М. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет економіки та права...
...
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. №97/23/ЄС про обладнання, що...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Технічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення
Цей Технічний регламент визначає обов’язкові вимоги до молочної продукції та процесів її виробництва, у тому числі, стосовно інформації,...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТАРНИЙ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ КОЛЕДЖ

ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету...
ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка