Технічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення


НазваТехнічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення
Сторінка1/5
Дата29.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Біологія > Регламент
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ______________ 2010 р. №________
Технічний регламент

«Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів»

Загальні положення1. Цей Технічний регламент визначає обов’язкові вимоги до молочної продукції та процесів її виробництва, у тому числі, стосовно інформації, яку надають споживачеві, та регулює відносини, які виникають під час виробництва, реалізації та обігу.

2. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на молоко та молочну продукцію, у тому числі продукти дитячого харчування на молочній основі, що виробляються, імпортуються та вводяться в обіг в Україні.

3. Вимоги до процесів виробництва молочної продукції стосуються виключно виробників, які займаються виробництвом цих продуктів в Україні.

4. Вимоги цього Технічного регламенту обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію та утилізацію молочної сировини та продукції.

5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на молочну продукцію домашнього приготування, призначену для власного споживання.

6. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

ацидофілін - кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пастеризованого молока чистими культурами ацидофільної молочнокислої палички, лактококків з додаванням закваски, виготовленої на кефірних грибках;

біопродукт - молочний продукт, що містить пробіотики, корисну дію яких на організм споживача підтверджено клінічними дослідженнями. Готовий продукт в кінці терміну придатності повинен містити пробіотики в кількості не меншій 107 КУО/г;

біфідопродукт – біопродукт, який у кінці строку придатності містить біфідобактерії у кількості не меншій ніж 106 КУО/г;

бродіння молочнокисле - розщеплювання вуглеводів молочнокис­лими бактеріями з утворенням молоч­ної кислоти;

бродіння спиртове - зброджування лактози дріжджами з утворенням спирту певної концентраці;

варенець - кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пряженого чи стерилізованого молока чистими культурами термофільного молочнокислого стрептокока, з додаванням чи без додавання молочнокислої палички;

вершки - молочний продукт, що являє собою жирову емульсію, одержану сепаруванням коров’ячого молока або продуктів його переробки;

вершки-сировина – вершки, отримані з коров’ячого молока, без додавання до них будь-яких речовин, піддані попередній фізичній очистці, охолодженню та призначені для подальшої переробки;

відновлення – процес додавання питної води до концентрованого, згущеного або сухого продукту (продукту переробки молока) до досягнення відповідних органолептичних та фізико-хімічних властивостей продукту;

визрівання – процес, продовж якого відбуваються фізико-хімічні перетворювання з формуванням структури, аромату, смаку та інших показників, характерних для певного виду продукту та типу закваски;

гомогенізація - процес подрібнювання жирових кульок молока під зовнішньою дією;

декларація виробника - супровідний документ, який видається виробником під час введення харчових продуктів в обіг, який засвідчує відповідність продуктів вимогам, визначеним у декларації за умови, що вимоги, встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій;

демінералізація – видалення мінеральних солей із сироватки;

закваска, заквашувальний препарат - одно- або багатокомпонентні або симбіотичні комбінації мікроорганізмів, що їх використовують під час виробництва кисломолочних продуктів;

загартування – подальше заморожування збитого, замороженого харчового продукту до температури не вище ніж мінус 18 0С;

збагачення – процес додавання до молока та продуктів його переробки вітамінів, мінеральних речовин, пребіотиків, білка, харчових волокон, поліненасичених жирних кислот, фосфоліпідів, пробіотиків або інших дієтичних добавок;

збагачений молочний; збагачений молоковмісний продукт - продукт, до якого додатково внесено дієтичні добавки та/або мікроорганізми, для надання йому спеціальних та/або дієтичних властивостей, що підтверджено клінічними дослідженнями;

збивання масла - метод виробництва заснований на утворенні масляних зерен і перетво­ренні їх у шар вершкового масла;

збиття – процес насичення продукту повітрям шляхом інтенсивного перемішування, що супроводжується збільшенням об´єму продукту;

згущення (випарювання) – процес, що здійснюється під час виробництва згущених молочних та молоковмісних продуктів шляхом видаленням вологи в умовах розрідженого повітря;

зсідання - процес коагуляції білка в молоці під дією молокозсідальних ферментних препаратів та інших речовин і факторів;

йогурт – кисломолочний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, який виробляють сквашуванням молока культурами термофільних молочнокислих стрептококів і болгарської молочнокислої палички;

каші сухі молочні для дитячого харчування – сухий молочний продукт, який виробляють змішуванням сухої молочної основи або сухого незбираного молока з борошном для дитячого харчування, толокном або манною крупою, з додаванням або без додавання вуглеводів (цукру білого, кукурудзяної патоки сухої, сухих глюкозних сиропів, глюкози, тощо), овочевих чи фруктових порошків, мінеральних речовин, вітамінів;

кефір - кисломолочний продукт змішаного молочнокислого та спиртового бродіння, який виробляють сквашуванням молока закваскою, виготовленою на кефірних грибках, без додавання чистих культур молочнокислих бактерій і дріждів. Вміст дріжджів у готовому продукті в кінці терміну придатності не менший 103 КУО в 1 г продукту;

кисломолочний продукт - молочний продукт, який виробляють ферментацією молока або маслянки, вершків, сироватки, знежиреного молока спеціальними мікроорганізмами. Готовий продукт в кінці терміну придатності повинен містити життєздатні клітини мікроорганізмів в кількості не меншій 106 колонієутворювальних одиниць в 1 г продукту (далі КУО/г );

кисломолочний продукт термізований - кисломолочний продукт, підданий після сквашування термічній обробці (термізації), що суттєво зменшує кількість заквашувальної мікрофлори;

консерви молочні, консерви молоковмісні - сконцентровані продукти, які в результаті спеціальної обробки і пакування, тривалий час зберігають свої властивості;

копчення – процес обробки сирів та сирних продуктів димом, отриманим від сухих не смолистих видів дерев чи коптильним препаратом;

кумис - кисломолочний продукт змішаного бродіння, який виробляють сквашуванням кобилячого чи коров’ячого молока симбіотичною закваскою, яка містить дріжджі, болгарську та ацидофільну термофільні молочнокислі палички. Вміст дріжджів у готовому продукті в кінці терміну придатності не менший 104 КУО в 1 г продукту;

масло вершкове – масло, вироблене з вершків та/або продуктів переробки молока, яке має специфічний притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію за температури (12±2) °С, з вмістом молочного жиру не меншим ніж 61,5 %, що становить однорідну емульсію типу «вода в жирі»;

маслянка (сколотини) – продукт переробки молока, що являє собою плазму вершків, отриману під час переробки вершків на масло;

маслоутворення - комплекс фізико-хімічних процесів (затвердіння молочного жиру, пере­творення фаз, структуроутворення), що проходять під час охолодження та механічного оброблення вершків;

молоко - продукт нормальної фізіологічної секреції молочних залоз молочних тварин, одержаний за одне чи кілька доїнь, без додавання до нього інших добавок або вилучення певних складових. Залежно від виду молочних тварин молоко може бути коров’яче, козине, овече тощо;

молоко відновлене - молоко, одержане із сконцентрованого (згущеного або сухого) молока та підготовленої питної води, у співвідношенні, необхідному для відновлення відповідної масової частки сухих речовин;

молоко знежирене – продукт переробки молока, що отримують після відокремлення вершків від молока. Масова частка жиру не більше ніж 0,05 %;

молоко нормалізоване - молоко, склад якого приведено у відповідність до регламентованного значення показників масової частки жиру і (або) білка;

молочна сировина - молоко, яке піддавалось попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

молочний продукт - продукт, одержаний із молока та/або молочної сировини, який може містити необхідні інгредієнти, у тому числі харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що вони ні частково ні повністю не замінюють складових молока;

молоковмісний продукт – продукт, який містить білки та/або жири немолочного походження, але в якому молочні складові становлять суттєву частку у кінцевому продукті та визначають його властивості. У готовому молоковмісному продукті масова частка молочних компонентів має становити не менше 25 відсотків

молочний продукт рекомбінований - молочний продукт, який виробляють із окремих складових молока та підготовленої питної води;

молочний напій, молоковмісний напій – продукт з комбінованим складом сировини, який містить харчові добавки, наповнювачі та має рідку консистенцію;

молоко-сировина - молоко без вилучення та/або додавання до нього будь-яких речовин та/або певних складових, піддане попередній фізичній очистці від механічних домішок, охолодженню та призначене для подальшої переробки;

молоко сухе, вершки сухі - сухі молочні продукти, отримані згущуванням та наступним сушінням до значень масової частки сухих речовин у сухому продукті не менше ніж 95 %;

молоковмісний сухий продукт - сипкий продукт, у якому масова частка сухих речовин не менше ніж 90 %;

молочна продукція – продукція, до якої відносять молочні та молоковмісні продукти, а також продукти переробки молока - вершки, сироватка, маслянка, знежирене молоко,;

молочні та молоковмісні десерти, киселі, желе, суфле, мусси, пудинги, креми - молочні та молоковмісні продукти, виготовлені із додаванням цукру або інших підсолоджувачів, харчових добавок, наповнювачів;

морозиво – збитий, заморожений солодкий харчовий продукт, що споживається у замороженому стані;

морозиво молочне, вершкове, пломбір - збитий та заморожений харчовий продукт, вироблений з молока і (або) продуктів його переробляння з додаванням необхідних для його виробництва інгредієнтів;

морозиво з комбінованим складом сировини – збитий та заморожений харчовий продукт, що містить молочні та немолочні компоненти, рослинні, тваринні жири або їх суміші в довільних співвідношеннях, згідно з рецептурою, з додаванням необхідних для його виробництва інгредієнтів;

нормалізація – процес доводження хімічного складу молока або продуктів переробки молока до регламентованих показників;

охолодження – процес зниження температури продукту до вимог технологічних процесів;

очищення молока – відокремлення від молока механічних домішок та (або) мікроорганізмів;

партія молочної продукції - будь-яка визначена кількість продукції одного найменування, виробленої протягом одного технологічного процесу виробництва, однієї дати вироблення, виготовленої відповідно до вимог конкретного нормативного документу одним підприємством та супроводжується одним документом установленої форми, що підтверджує відповідність продукції встановленим вимогам;

пастеризація - процес теплової обробки молока за температури, що призводить до зменшення кількості мікроорганізмів у молоці;

плавлення – пластифікація сирної суміші з солями-плавителями;

пребіотики - харчові неперетравні добавки, які поліпшують здоров’я споживача вибірковим стимулюванням росту та активності корисної мікрофлори кишечнику;

пресування - ущільнювання молочного згустку під дією зовнішнього навантажування;

пробіотики - живі мікроорганізми, які забезпечують корисну дію на організм споживача, нормалізуючи склад та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту;

продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх для реалізації;

продукти дитячого харчування на молочній основі – сухі, рідкі або пастоподібні харчові продукти, виготовлені із коров’ячого молока та призначені для харчування дітей від народження до трьох років;

продукт молочний низьколактозний – молочний продукт для дієтичного споживання, у якому вміст лактози частково зменшено за рахунок її видалення або гідролізу до глюкози та галактози;

продукт безлактозний – продукт, у якому лактоза відсутня або розщеплена на глюкозу та галактозу;

питне молоко, питні вершки – молочні продукти, вироблені із сирого молока, підданого нормалізації, тепловому обробленню з подальшим охолоджуванням;

продукти переробки молока – знежирене молоко, маслянка (сколотини), сироватка молочна, продукти мембранної обробки або інші, що отримують під час виготовлення молочних продуктів;

пряження – процес витримування молока за температури понад 95 0С до появи специфічного смаку та кольору;

рекомбінування – процес виготовлення продукту із складових частин молока, води або інших компонентів;

рецептура – технологічний документ, що містить унормований перелік усіх видів сировини, компонентів (у тому числі харчових добавок) для виробництва встановленої кількості готового продукту;

ряжанка – кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пряженого молока культурами термофільного молочнокислого стрептокока;

самопресування – ущільнення сирної маси (молочного згустку) під дією власної ваги;

сепарування – процес розділення молока на вершки та знежирене молоко;

сир – молочний білковий продукт, отриманий з використанням заквашувальних культур та молокозсідальних ферментів;

сир кисломолочний - білковий продукт, що містить переважно казеїн і який виробляють сквашуванням молока заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної або кислотно-сичужної коагуляції білка;

сир кисломолочний зернистий – сир кисломолочний зернистої консистенції, одержаний із знежиреного молока, з додаванням до розсипчатого сирного зерна вершків і кухонної солі, без застосування стабілізаторів консистенції і теплової обробки;

сир плавлений - сир, який отримують під час теплового оброблення суміші сирів, продуктів переробки молока, солей-плавителів, з додаванням чи без додавання інших харчових добавок;

сире молоко, сирі вершки - молоко, вершки, що не піддавали тепловій обробці за температури більше ніж 45 0С;

сиркові вироби - молочні продукти, які виробляють із кисломолочного сиру, з додаванням вершків, вершкового масла, наповнювачів та інших компонентів;

сирний продукт – молоковмісний продукт, вироблений за відповідною технологією виробництва сиру із частковою заміною молочного білка та (або) молочного жиру;

сироватка молочна – продукт переробки молока, який отримують під час виробництва сирів, сиру кисломолочного, казеїну. Сироватка молочна - плазма молока, яка переважно містить воду, лактозу та мінеральні солі;

сквашування – процес, впродовж якого змінюється кислотність молока і утворюється молочний згусток;

складові молока –молочний жир, білки, лактоза, вітаміни, солі, вода, тощо;

сметана - кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням вершків чистими культурами мезофільних молочнокислих лактококів, з додаванням чи без додавання термофільного молочнокислого стрептокока;

спред – харчовий жировий продукт (емульсія типу «вода в жирі»), який складається з молочного та рослинного жиру з масовою часткою загального жиру від 50 до 85 % і в якому частка молочного жиру не менша ніж 25 % від загального жиру, із щільною або м’якою консистенцією з (без) додаванням харчових добавок, наповнювачів та вітамінів;

стерилізація - процес теплової обробки продукту за температури понад 100 0С з витримуванням для повного знищення мікроорганізмів та спор;

суміші дитячі початкові (стартові) – харчові продукти в рідкій або порошкоподібній формі, виготовлені на основі коров’ячого молока, або молока інших сільськогосподарських тварин і/або інших харчових речовин тваринного і рослинного походження та призначені для годування немовлят, які знаходяться на штучному, або змішаному вигодовуванні (у тому числі тих, що мають особливі дієтичні потреби), упродовж перших шести місяців життя. Склад таких харчових продуктів максимально наближений за хімічним складом до жіночого молока і забезпечує фізіологічні потреби немовляти у поживних речовинах і енергії;

суміші дитячі для подальшого годування – продукти харчування в рідкій, або порошкоподібній формі, виготовлені на основі коров’ячого молока, або молока інших сільськогосподарських тварин і/або інших компонентів тваринного і рослинного походження, що призначені в якості основної рідкої складової раціону для немовлят віком від шести місяців при припиненні грудного вигодовування, або немовлят, які знаходяться на штучному чи змішаному вигодовуванні, та дітей раннього віку;

сушіння – технологічний процес, що грунтується на видаленні вологи з продукту до мінімального вмісту;

термічна обробка (термізація) – теплова обробка шляхом нагрівання продукту за температури від 60 до 68 0С з витримуванням до 30 секунд;

технологічна інструкціядокумент, який встановлює порядок виконання окремого технологічного процесу, або технологічного процесу виробництва групи однорідної продукції або продукції конкретного найменування, що містить перелік і послідовність виконання технологічних операцій, які забезпечують випуск безпечної і якісної продукції;

традиційні молочні продукти - масло, сири, а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;

ультрапастеризація (ультрависокотемпературна обробка) - процес теплової обробки молока за температури понад 125 0С з миттєвою витримкою (до 4 секунд);

фальсифіковані продукти – продукти, які навмисне змінені (підроблені) та/або, які мають приховані властивості та якість, інформація про які є свідомо (явно) неповною або недостовірною;

ферментація – зміни стану та складу молока під дією бактерій і ферментних препаратів;

ферментні препарати - білкові речовини, які необхідні для здійснення біохімічних процесів, що мають місце під час виготовлення молочної продукції;

фільтрування - процес очищення молока від механічних домішок через фільтри;

формування - сукупність технологічних операцій, які спрямовані на отримання із сирного зерна чи сирного пласту головки сиру заданої форми і розмірів;

фризерування – процес одночасного збиття та часткового заморожування суміші для морозива;

функціональний продукт - молочний або молоковмісний продукт, який пропонується для профілактики або пом’якшення перебігу хвороби людини. Корисна дія функціонального продукту на організм споживача повинна бути підтверджена клінічними дослідженнями;

чеддеризація – зміна фізико-хімічних властивостей сирної маси під дією молочної кислоти до утворення волокнисто-шаруватої структури.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про молоко та молочні продукти», «Про дитяче харчування», «Про ветеринарну медицину», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", «Про підтвердження відповідності».

7. Переробка молочної сировини та виробництво молочної продукції повинні здійснюватися з дотриманням чинних вимог до процесів та способів виробництва по всьому харчовому ланцюгу, в контексті систем забезпечення безпечності та якості.

8. Організація заходів контролю повинна попереджувати, виключати або зменшувати наявність небезпечних чинників до прийнятного рівня та знижувати вірогідність забруднення.

9. Відповідальність за придатність до споживання молочної продукції покладається на виробника та продавця.

10. Молочна продукція, яка знаходиться в обігу в Україні, повинна відповідати вимогам, встановленим цим Технічним регламентом.

11. Для забезпечення придатності до споживання молочної продукції заборонено:

1) використання біологічних чи хімічних агентів, харчових добавок чи матеріалів, які не зареєстровані в Україні, або не дозволені до застосування в харчовій промисловості, або їх використовують не за призначенням;

2) використання допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу, які не дозволені для контакту з харчовими продуктами;

3) використання харчових продуктів як компонентів для виробництва молочних продуктів (у тому числі для продуктів з комбінованим складом сировини), якщо вони містять небезпечні фактори на рівнях, що перевищують обов’язкові параметри безпечності для цих видів продуктів;

4) використання біологічно активних добавок, що мають тонізуючу або гормональну дію, містять генетично модифіковану сировину;

5) використання молока тварин, які не були ідентифіковані і зареєстровані у встановленому законом порядку.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Нутріціологічна і дієтологічна характеристики молока і молочних продуктів
Джерело білків, не­замінних аміно­кислот, добре засво­юваного кальцію, ростових та ліпо-тропних речовин, лактози, вітамінів А, D,...
ПРОДАЖ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПО ВСІХ КАНАЛАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОДЕСЬКА 51283 737. 8 34111 66. 5 761. 8 2601 1 593. 5 ПОЛТАВСЬКА 179240 870. 0 143007 79. 8 910. 4 2375 3 697. 5
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. №97/23/ЄС про обладнання, що...
Уроку виробничого навчання
За темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
Уроку виробничого навчання
За темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування і ремонту...
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів
Тема «МОЛОКО ТА ЙОГО РОДИНА» (Молоко та молочні продукти)
Мета: розширити уявлення дітей про їжу, корисну для здоров’я; поглибити знання учнів про різні групи продуктів та їх значення в раціоні...
БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Бюджетний регламент Коломийської районної ради (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій,...
1. 3 Основні характеристики, види та використання інформаційних продуктів та послуг
Вступ до вивчення маркетингу інформаційних продуктів і послуг. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва
1. Загальні положення
Дана інструкція установлює вимоги безпеки життєдіяльності для вчителя хімії та лаборанта Харківської гімназії №144
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка