Електричний струм у газах і у напівпровідниках. Варіант №1


Скачати 64.42 Kb.
НазваЕлектричний струм у газах і у напівпровідниках. Варіант №1
Дата25.12.2013
Розмір64.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Електричний струм у газах і у напівпровідниках.
Варіант № 1

 1. Електропровідність у газах здійснюється переважно за рахунок

А) молекул газу. Б) негативних іонів. В) електронів та іонів. Г) протонів.

 1. Процес утворення носіїв струму в газі називається . . . .

А) газовим розрядом Б) несамостійним газовим розрядом

В) іонізацією газу Г) рекомбінацією

 1. Поки в газі не створено електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

А) дорівнює Б) більше В) менше

 1. Під дією електричного поля позитивно заряджені іони переміщуються до … електрода, а негативно заряджені іони та електрони – до ... .

А) позитивного… негативного Б) негативного… позитивного

 1. Збільшуючи напругу, сила струму газового розряду… .

А) збільшується

Б) зменшується

В) не змінюється

Г) збільшується і при певному значенні напруги вже не зростатиме

 1. Блискавка є прикладом …

А) тліючого розряду. Б) коронного розряду. R

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду. 2 1. Слабойонізована плазма присутня у … .А) у блискавці Б) у зовнішніх шарах атмосфери 1 1. На малюнку подали графіки залежності опору Т

металу і напівпровідника від температури. Який

графік характеризує властивості напівпровідника?

А) 1. Б) 2.

 1. При якій умові напівпровідник може стати діелектриком?

А) При збільшені температури;

Б) При зменшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати діелектриком.

Основною відмінністю металів від напівпровідника є те, що ...

 1. в металах практично всі валентні електрони перебувають . . . стані,

А) вільному Б) зв’язаному

 1. при чому енергія зв’язку їх з атомами . . .

А) невелика. Б) велика.

Варіант № 2


 1. При малих напругах струм у газах може існувати за рахунок …

А) ударної іонізації. Б) хаотичного руху молекул.

В) рекомбінації молекул газу. Г) дії іонізатора.

 1. Процес приєднання електронів до позитивних іонів називається … .

А) газовим розрядом Б) несамостійним газовим розрядом

В) іонізацією газу Г) рекомбінацією

 1. Самостійний газовий розряд пояснюється …

А) ударною іонізацією атомів і молекул газу при зіткненні зі швидкими електронами.

Б) існуванням в газах за дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

 1. При створені у газі електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

А) дорівнює Б) більше В) менше

Збільшуючи напругу електричного поля у газі, …

 1. можна досягти того, що … ,

А) лише частина електронів і іонів рекомбінуватиме в газі

Б) всі іони нейтралізуватимуться на електродах

В) кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, дорівнює кількості пар іонів та електронів, яка, рекомбінуватиме

 1. при цьому сила струму …

А) зростатиме.

Б) зменшується.

В) не змінюється.

 1. Світло в лампах денного освітлення є прикладом …

А) тліючого розряду. Б) коронного розряду.

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду.

 1. При якій умові напівпровідник може стати провідником?

А) При збільшені температури;

Б) При зменшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати провідником.

Сила струму …

 1. в напівпровідниках … зі збільшенням температури

А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється

 1. і це пояснюється тим, що в напівпровідниках валентні електрони зв’язані … з атомами.

А) слабкими силами Б) великими силами

 1. Термістори призначені для …

А) зміни сили струму у напівпровіднику при збільшені температури.

Б) зменшення опору.

В) вимірювання температури за значенням сили струму в колі.

Варіант № 3


 1. Явище проходження електричного струму у газі, що спостерігається лише за умови зовнішньої дії називається…

А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.

В) іонізацією газу. Г) рекомбінацією.

 1. Електричний струм в газах створюється …

А) молекул газу. Б) негативних іонів.

В) електронів та іонів. Г) протонів.

 1. При збільшені наруги електричного поля створеного у газі сила струму … при самостійному розряді

А) збільшується.

Б) зменшується.

В) не змінюється.

Г) збільшується і при певному значенні напруги вже не зростатиме.

 1. Несамостійний газовий розряд пояснюється …

А) ударною іонізацією.

Б) існуванням в газах дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

Ударна іонізації атомів і молекул газу …

 1. пояснюється зіткненням … електронів

А) швидких Б) повільних

 1. у яких під дією … електричного поля

А) сильного Б) слабкого

 1. кінетична енергія стає … за роботу іонізації

А) більшою Б) меншою

 1. Електричний розряд, що може виникнути на загострених частинах провідників або у проводах високовольтних ліній електропередач називають …

А) тліючим розрядом. Б) коронним розрядом.

В) іскровим розрядом. Г) дуговим розрядом.

 1. При якій умові напівпровідник може стати діелектриком?

А) При зменшені температурі;

Б) При збільшені температури;

В) Напівпровідник не може стати діелектриком.

 1. Основною відмінністю напівпровідників від металів є те, що в напівпровідниках практично всі валентні електрони перебувають . . . стані.

А) вільному Б) зв’язаному

 1. Опір в напівпровідниках … зі збільшенням температури

А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється


Варіант № 4


 1. При великих напругах струм у газах може існувати за рахунок …

А) ударної іонізації. Б) хаотичного руху молекул.

В) рекомбінації молекул газу. Г) тільки під дією іонізатора.

 1. Процес від’єднання електронів від атомів та молекул називається …

А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.

В) іонізацією газу. Г) рекомбінацією.

 1. Яким є основний механізм іонізації газу при самостійному розряді?

А) Зіткнення між електронами.

Б) Зіткнення між іонами.

В) Зіткнення електронів з іонами.

Г) Зіткнення електронів з молекулами або атомами.

Д)Існуванням в газах дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

 1. При створені у газі електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

А) менше Б) більше В) дорівнює

 1. За певного значення напруги електричного поля струм у газі набуває насичення. При цьому …

А) всі йони та електрони рухаються рівномірно.

Б) всі йони та електрони рухаються прискорено.

В) всі носії заряду рухаються до відповідних електродів.

Г) всі йони та електрони рекомбінують.

Д) всі атоми та молекули у газі іонізовані.

 1. Сильнойонізована плазма присутня у …

А) у блискавці. Б) у зовнішніх шарах атмосфери.

 1. Електрозварник, торкаючись кінцем електроду до зварюваної деталі домагається виникнення ….

А) тліючого розряду. Б) коронного розряду.

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду.

 1. При якій умові напівпровідник може стати провідником?

А) При зменшені температури;

Б) При збільшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати провідником.

Сила струму …

 1. в напівпровідниках … зі зменшенням температури

А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється

 1. і це пояснюється тим, що в напівпровідниках число вільних носіїв заряду …

А) збільшується. Б) зменшується.

 1. У роботі терморезистора використовується властивість …

А) збільшення опору напівпровідників при нагріванні.

Б) зменшення опору напівпровідників при нагріванні.

В) збільшення опору провідників при нагріванні.

Г) зміна опору напівпровідника при освітленні.

Схожі:

План-конспект бінарного уроку Тема: Електричний струм в газах. Самостійні...
Тема: Електричний струм в газах. Самостійні та несамостійні розряди. Газові розряди в літературних творах
Лекція №13: “Елементарний електричний вібратор”
Елементарний електричний вібратор (диполь Герца) — це ко­роткий порівняно з довжиною хвилі відрізок провідника довжи­ною, по якому...
Урок-гра Тема: Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»,розвивати вміння працювати...
Лекція №11: “Основні характеристики та параметри антен”
Під впливом пара­лельної провіднику складової електричного поля у провіднику збу­джується електричний струм густиною , а під впливом...
Які речовини проводять електричний струм?
Яку мінімальну за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесено електричним струмом крізь електроліт?
Тема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
...
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ В ГОСПОДАРСТВІ ДЕРЖАВИ І В ПОБУТІ
Ключові поняття: електричний струм, споживач електричного струму, джерело електричної енергії, дріт, шнур, окінцювання дротів, електро­монтажні...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Тема. Безпека вдома. Електрика в побуті. Правила безпечного користування електроприладами
Мета: продовжувати формувати в учнів уявлення про електричні прилади, електричний струм, уміння безпечно поводитися з електроприладами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка