Тема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ


Скачати 157.12 Kb.
НазваТема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Дата08.02.2014
Розмір157.12 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Урок фізики у 9 класі

Захарчук Вероніка Євгеніївна

Вчитель фізики Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука
Тема: ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про струм у різних середовищах;

формувати комунікативні і діяльнісні компетентності шляхом аналізу отриманої інформації та складання узагальнюючих таблиць;

розвивати мислительні операції порівняння, аналізу та синтезу при виконанні завдань різних типів;

створити ситуацію успіху;

розширювати операційне поле: вдосконалювати операції порівняння і узагальнення;

вдосконалювати вміння працювати у парах;

формувати вміння працювати з інтерактивною дошкою.

Обладнання: інтерактивна дошка; опорні конспекти для кожного учня; картки із додатковими завданнями; ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія».

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Хід уроку


 1. Етап орієнтації та цілепокладання.

Демонстрація фрагменту фільму «Ніколо Тесла – володар світу».

Вчитель: Ми переконалися, що явище виникнення електричного струму впродовж століть не давало спокою вченим. Ми розпочали наш урок із сюжету фільму про Н.Теслу не випадково – це визначна особистість, людина яка знала про електрику, напевно, найбільше за всіх. Його роль у світовій науці настільки важлива, що на його честь названо одиницю вимірювання індукції магнітного поля, яке стане об’єктом нашого вивчення на наступних уроках. Все життя він шукав відповідь на запитання: «Що таке електрика?». Спробуємо наблизитись до відповіді на нього на сьогоднішньому уроці.


 1. Етап проектування

Фронтальна бесіда.

На інтерактивній дошці – Слайд1

 • Що таке електричний струм?

 • В яких середовищах може відбуватись проходження електричного струму?

Сьогодні ми узагальнимо вивчене на попередніх заняттях, складемо узагальнюючу таблицю, виконаємо тренувальні вправи, що допоможуть підготуватися до заліку з даної теми.


 1. Етап реалізації запланованої діяльності

Завдання 1 Складання узагальнюючої таблиці

На інтерактивній дошці – Слайд2

Учні працюють із опорними конспектами. По черзі виходять до дошки і заповнюють відповідні графи на інтерактивній дошці.

Середовище

Носії електричного заряду

Тип провідності

Утворення носіїв заряду

ВАХ

Залежність від температури


металелектрони

Електронний

Вільніt ↑ R↑


вакуумелектрони

Електронний

Термо-

електронна емісіяt ↑ Iн


електролітиКатіони

аніони

іонний

Дисоціаціяt ↑ R↓


газиЕлектрони

Катіони

Електронно-іонний

Іонізаціяt ↑ R↓Напів

провідники


Електрони

дірки

Електронно-дірковий

Вплив освітленості, температури,

домішки


t ↑ R↓Завдання 2 Приклади прояву явищ проходження електричного струму

в природі та техніці.

Учні працюють в парах: 1ша парта – вибирають приклади прояву струму у металі, 2га – у вакуумі, 3тя – у електролітах, 4та – у газах, 5та – у напівпровідниках. Крім того, один із рядів видирає потрібні картки із написами прикладів прояву і застосування явищ проходження струму у певному середовищі, і наклеюють ці картки на дошці.

Визначте в якому середовищі відбувається проходження електричного струму у зазначених випадках

1

Вакуумний діод
2

Терморезистор
3

Лампа розжарення
4

Резистор
5

Напівпровідниковий діод
6

Люмінесцентна лампа
7

Гальванопластика
8

Блискавка
9

Електронно-променева трубка
10

Електрозварювання
11

Рафінування міді
12

Транзистор
13

З’єднувальні провідники
14

Гальваностегія
15

Фоторезистор
16

«Вогні святого Ельма»
17

Свічка запалювання
18

Енергозберігаючі лампочки
19

Блискавковідвід

Завдання 3 Позначте стрілками відповідні схематичні позначення приладів

На інтерактивній дошці – Слайд3

Резистор
Вакуумний діод
Транзистор
Реостат
Лампа розжарення
Фоторезистор
Термістор
Напівпровідниковий діод


Вчитель:читає вірш Ф.І. Тютчева «Люблю грозу в начале мая…».

 • Яке явище природи описано у вірші?

 • Прикладом прояву струму в якому середовищі є дане явище?

 • Які ще самостійні розряди зустрічаються в природі?


Завдання 4 Установіть відповідність
“вид самостійного газового розряду – умова його виникнення”


На інтерактивній дошці – Слайд4


 • Іскровий

 • Дуговий

 • Тліючий

 • Коронний
 • Висока температура

 • Низький тиск

 • Сильне електричне поле

 • Висока напруга


Завдання 5Сполучіть стрілками фрагменти тексту у такій послідовності,

щоб утворилося два правильних твердження

На інтерактивній дошці – Слайд5

Завдання Аза наявності електричного поля
рухаються хаотично по всьому об’єму тіла.

Вільні електрони в металахрухаються в певному напрямку, зберігаючи при цьому хаотичний рух.

за відсутності електричного поляколиваються навколо положення рівноваги.


На інтерактивній дошці – Слайд6
Завдання Б


Електроліз – це процес
розпаду молекул електроліту на йони
під дією полярного розчинника
який супроводжується утворенням дірок і вільних електронівЕлектролітична дисоціація - це процес

виділення речовини на електродах
під час проходження струму через електроліт.


Завдання 6 Визначити електрохімічний еквівалент міді

Робота з ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія», 10 клас.

На інтерактивній дошці проводиться віртуальний експеримент, на основі якого формулюється і розв’язується задача.

 • визначення маси катода до початку експерименту. • Визначення сили струму в електричному колі та часу проведення експерименту. • визначення маси катода після експерименту. • обчислити масу міді, шо виділилась на катоді.

 • За законом електролізу обчислити електрохімічний еквівалент міді.

Завдання 7 Експрес опитування з розгадуванням кросворда

На інтерактивній дошці – Слайд7
4. Контрольно-оціночний етап.

Спільно з учнями проводять аналіз роботи на уроці.

Використовують механізми „оцінювання” та „цінування”.

Підведення підсумків уроку.
Домашнє завдання:

 • підготуватись до заліку по темі «Електричний струм у різних середовищах»;

 • виконати тренувальний тест;

 • (додаткове) скласти кросворд з даної теми.


Тест Електричний струм у різних середовищах

Тренувальний варіант

1. Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

А. Електрони та іони В. Електрони

Б. Іони Г. Електрони та дірки
2. Електролітичною дисоціацією називається...

А. Об’єднання іонів різних знаків у нейтральні молекули.

Б. Утворення позитивних і негативних іонів під час розчинення речовини в рідині.

В. Утворення з нейтральної молекули електрона та іона в результаті дії іонізатора.
3. Щоб отримати напівпровідник з дірковою провідністю, у чистий кремній можна додати...

А. Германій В. Вуглець

Б. Індій С. Миш’як
4. На скільки довго слід проводити електроліз, щоб отримати 1кг алюмінію, якщо сила струму дорівнює 500А?

А. 215с В. 6 год

Б. 2150с Г. 60 год
5. Тліючий газовий розряд застосовують...

А. Для електрозварювання

Б. У лампах денного світла

В. У дугових електропечах

Г. В електронно-променевих трубках
6. При зміні температури опір металів змінюється тому, що...

А. Руйнуються зв’язки і збільшується кількість вільних носіїв заряду

Б. Змінюється кількість вільних електронів, що вилітають з катода

В. Збільшується інтенсивність коливань атомів кристалічної решітки

7. Струм насичення в газах наступає тоді, коли...
А. Всі електрони, що вириваються з катода за одиницю часу долітають до анода

Б. Всі іони та електрони, утворені за одиницю часу долітають до електродів.

В. Всі іони, утворені за одиницю часу долітають до електродів.
8. Для збільшення струму насичення у вакуумному діоді потрібно...

А. Подати меншу напругу на анод

Б. Зменшити температуру катода

В. Збільшити температуру катода

Г. Збільшити температуру анода
9. Явище проходження електричного струму в газах називається....

А. Електроліз

Б. Газовий розряд

В. Самостійний розряд

Г. Дисоціація
10. Зобразіть схематично ВАХ напівпровідникового діода.
Слайди до уроку.
Слайд 1


Слайд 2


Слайд 3

\


Слайд 4


Слайд 5


Слайд 6

Слайд 7


10


31
7

824

5

6

11
13

912

 1. Процес виділення речовини на електродах під час проходження струму через електроліт.

 2. Домішка, внаслідок додавання якої напівпровідник набуває діркової провідності.

 3. Частинка, що є носієм електричного заряду у вакуумі.

 4. Газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора.

 5. Електрод, з’єднаний із позитивним полюсом джерела струму.

 6. Самостійний газовий розряд, що виникає під дією сильного електричного поля.

 7. Чинник, внаслідок збільшення якого зростає опір у металах.

 8. Процес утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів з молекул газу.

 9. Розпад деяких речовин на Йони під дією молекул розчинника.

 10. Електролітичний спосіб покривання виробу тонким шаром металів.

 11. Йон, що утворюється внаслідок виривання електрона з нейтральної молекули.

 12. Тип провідності в електролітах.

 13. Вільний зв'язок у напівпровіднику.

Який принцип роботи приладу, закодованого у виділених клітинках?

Схожі:

"Електричний струм в різних середовищах" 9-й клас Учитель фізики...
Метод проектів дозволяє вирішувати завдання формування і розвитку усіх перерахованих вище інтелектуальних умінь. Усім цим умінням...
Урок-гра Тема: Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»,розвивати вміння працювати...
Лекція №13: “Елементарний електричний вібратор”
Елементарний електричний вібратор (диполь Герца) — це ко­роткий порівняно з довжиною хвилі відрізок провідника довжи­ною, по якому...
План-конспект бінарного уроку Тема: Електричний струм в газах. Самостійні...
Тема: Електричний струм в газах. Самостійні та несамостійні розряди. Газові розряди в літературних творах
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Тема. Безпека вдома. Електрика в побуті. Правила безпечного користування електроприладами
Мета: продовжувати формувати в учнів уявлення про електричні прилади, електричний струм, уміння безпечно поводитися з електроприладами,...
Лекція №11: “Основні характеристики та параметри антен”
Під впливом пара­лельної провіднику складової електричного поля у провіднику збу­джується електричний струм густиною , а під впливом...
Які речовини проводять електричний струм?
Яку мінімальну за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесено електричним струмом крізь електроліт?
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ В ГОСПОДАРСТВІ ДЕРЖАВИ І В ПОБУТІ
Ключові поняття: електричний струм, споживач електричного струму, джерело електричної енергії, дріт, шнур, окінцювання дротів, електро­монтажні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка