Які речовини проводять електричний струм?


НазваЯкі речовини проводять електричний струм?
Дата23.10.2013
Розмір60.5 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Фізика > Вопрос
9-й клас

Тема: «Електричний струм у рідинах».

Варіант № 1

 1. Які речовини проводять електричний струм?

А) Дистильована вода.

Б) Кристали мідного купоросу.

В) Водний розчин мідного купоросу.

 1. Що являють собою позитивні і негативні іони?

А) Позитивні іони мають надлишок електронів, негативні – нестачу.

Б) Позитивні іони мають нестачу електронів, негативні – надлишок.

В) Позитивні іони не мають зарядів, негативні – мають.

 1. Електрод, з’єднаний з негативним полюсом джерела струму, називають …

А) катодом. Б) анодом.

 1. Яку мінімальну за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесено електричним струмом крізь електроліт?

А) ≈ 1,6 . 10-19 Кл. Б) ≈ 3,2 . 10-19 Кл. В) Будь-яку малу кількість.

Г) Мінімальна кількість залежить від часу пропускання струму.

Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. У розчині NaCl упорядкований рух іонів Натрію відбувається вправо, а рух іонів Хлору – вліво. Яким є напрям електричного струму ?

А) Вправо. Б) Вліво. В) Струм дорівнює нулю.

Г) Відповідь залежить від напруги.

 1. Питомий опір електролітів зменшується з ростом температури, тому що …

А) змінюється густина речовини.

Б) збільшується кількість іонів за рахунок дисоціації молекул електроліту.

В) зменшується середня квадратична швидкість руху молекул.

Г) зменшується кількість іонів за рахунок рекомбінації.

 1. У процесі електролізу до катоду за 2 с позитивні іони переносять позитивний заряд 4 Кл, до аноду негативні іони переносять такий же за значенням заряд. Яка сила струму у електричному колі?

А) 0 А. Б) 2 А. В) 4 А. Г) 8 А. Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. При сріблені виробу за 2 години на катоді виділилося 4 г срібла. Визначити силу струму при сріблені.

А) ≈ 300 мА. Б) ≈ 400 мА. В) ≈ 500 мА. Г) ≈ 600 мА.

9-й клас

Тема: «Електричний струм у рідинах».

Варіант № 2

 1. Якими носіями електричного заряду створюється електричний струм у електролітах ?

А) Електронами і позитивними іонами.

Б) Позитивними і негативними іонами.

В) Позитивними, негативними іонами і електронами.

Г) Тільки електронами.

Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. У якому середовищі містяться іони ?

А) У дистильованій воді.

Б) У мідному купоросі.

В) У водному розчині мідного купоросу.

 1. Яка умова необхідна для існування електричного струму у електроліті ?

А) Електроліт повинен знаходитися у електричному полі.

Б) У електроліті повинні існувати іони.

В) У електроліті повинні існувати вільні електрони.

 1. При проходженні струму крізь електроліт негативно заряджені іони переміщуються до …струм у електролітах_0002.jpg

А) катоду. Б) аноду.

 1. Які дії електричного струму спостерігаються при проходженні електричного струму крізь розчин електроліту?

А) Нагрівання, хімічна і магнітна дії.

Б) Хімічна і магнітна дії, нагрівання немає.

В) Нагрівання і магнітна дії, хімічної немає.

Г) Нагрівання і хімічна дії, магнітної немає.

Д) Тільки магнітна дія.

 1. Другий закон Фарадея встановлює взаємозв’язок між …

А) масою речовини, що виділяється на електродах, і зарядом.

Б) електрохімічним еквівалентом речовини та її молярною масою.

В) силою струму,що протікає через електролітичну ванну, і напругою на ванні.

Г) кількістю молекул, що дисоціювали, і масою речовини, що виділяється на електродах.

 1. Через розчин електроліту проходить постійний струм. Сила струму у цьому електричному колі 4 А. Яку кількість заряду переносять позитивні іони до катоду за 2 с?

А) 1 Кл. Б) 2 Кл. В) 4 Кл. Г) 8 Кл. Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. За який час при електролізі підкисленої води виділяється 30 г кисню, якщо сила струму дорівнює 2 А?

А) Від 15 до 25 годин. Б) Від 30 до 40 годин.

В) Від 45 до 55 годин. Г) Від 60 до 70 годин.

9-й клас

Тема: «Електричний струм у рідинах».

Варіант № 3

 1. Який заряд мають іони у електролітах?

А) Позитивний і негативний.

Б) Позитивний. В) Негативний.

 1. Електрод, з’єднаний з позитивним полюсом джерела струму, називають …

А) катодом. Б) анодом.

 1. Що являє собою електричний струм у розчинах електролітів?

А) Рух електронів.

Б) Рух позитивних іонів.

В) Рух негативних іонів.

Г) Рух позитивних і негативних іонів.

 1. Яку мінімальну за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесено електричним струмом крізь електроліт?

А) ≈ 1,6 . 10-19 Кл. Б) ≈ 3,2 . 10-19 Кл. В) Будь-яку малу кількість.

Г) Мінімальна кількість залежить від часу пропускання струму.

Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. Яке співвідношення є математичним записом першого закону Фарадея для електролізу ?

А) k = ; Б) m = k . I . t; В) Q = I2 . R . t; Г) F = k . .

струм у електролітах_0002.jpg


 1. На якому з електродів, зображених на малюнку,

у послідовно з’єднаних електролітичних ваннах

при електролізі буде виділятися мідь?

А) На четвертому. Б) На другому.

В) На третьому. Г) На третьому та четвертому.

 1. У процесі електролізу позитивні іони перенесли на катод позитивний заряд 8 Кл, негативні іони перенесли на анод такий же негативний заряд. Скільки часу проходив струм у електричному колі, якщо сила струму дорівнювала 2 А?

А) 32 с. Б) 16с. В) 8 с. Г) 4 с. Д) Серед відповідей А)-Г) вірної немає.

 1. Визначити електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 годин електролізу при силі струму 5 А на катоді виділилося 97 г свинцю.

А) ≈ 1 . 10-6 кг/Кл. Б) ≈ 2 . 10-6 кг/Кл. В) ≈ 3 . 10-6 кг/Кл. Г) ≈ 4 . 10-6 кг/Кл.

9-й клас

Тема: «Електричний струм у рідинах».

Варіант № 4

 1. Яка умова необхідна для існування електричного струму у електроліті ?

А) Електроліт повинен знаходитися у електричному полі.

Б) У електроліті повинні існувати іони.

В) У електроліті повинні існувати вільні електрони.

 1. При проходженні електричного струму через електроліт позитивні іони переміщуються до …

А) катоду. Б) аноду.

 1. За напрям електричного струму у електроліті умовно приймають той напрям, по якому рухаються …

А) Електрони.

Б) Позитивні іони.

В) Негативні іони.

Г) Позитивні і негативні іони.

 1. На малюнку показано три послідовно з’єднані електролітичні ванни. При електролізі …струм у електролітах_0001.jpg

А) найбільше хлору виділиться у першій ванні.

Б) найбільше хлору виділиться у другій ванні.

В) найбільше хлору виділиться у третій ванні.

Г) в усіх трьох ваннах виділиться однакова кількість хлору.

 1. Які дії електричного струму спостерігаються при проходженні електричного струму крізь розчин електроліту?

А) Нагрівання, хімічна і магнітна дії.

Б) Хімічна і магнітна дії, нагрівання немає.

В) Нагрівання і магнітна дії, хімічної немає.

Г) Нагрівання і хімічна дії, магнітної немає.

Д) Тільки магнітна дія.

 1. Питомий опір електролітів зменшується з ростом температури, тому що …

А) змінюється густина речовини.

Б) збільшується кількість іонів за рахунок дисоціації молекул електроліту.

В) зменшується середня квадратична швидкість руху молекул.

Г) зменшується кількість іонів за рахунок рекомбінації.

 1. Через розчин електроліту протягом 2 с проходить струм силою 4 А. Чому дорівнює загальний заряд іонів, що пройшли за цей час до аноду і катоду?

А) 16 Кл. Б) 8 Кл. В) 4 Кл. Г) 2 Кл. Д) 0 Кл.

 1. При сріблені деталі за 3 години на катоді відклалося 4,55 г срібла. Визначити силу струму при сріблені, якщо електрохімічний еквівалент дорівнює 1,1 . 10-6 кг/Кл.

А) ≈15 . 10-6 А. Б) ≈0,38 А. В) ≈15 . 10-9 А. Г) 1,4 А.

Схожі:

Лекція №13: “Елементарний електричний вібратор”
Елементарний електричний вібратор (диполь Герца) — це ко­роткий порівняно з довжиною хвилі відрізок провідника довжи­ною, по якому...
Урок-гра Тема: Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»,розвивати вміння працювати...
Електричний струм у газах і у напівпровідниках. Варіант №1
Поки в газі не створено електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, …...
План-конспект бінарного уроку Тема: Електричний струм в газах. Самостійні...
Тема: Електричний струм в газах. Самостійні та несамостійні розряди. Газові розряди в літературних творах
Лекція №11: “Основні характеристики та параметри антен”
Під впливом пара­лельної провіднику складової електричного поля у провіднику збу­джується електричний струм густиною , а під впливом...
Тема: Змінний електричний струм Мета уроку
Мета уроку : довести учням, що вільні електромагнітні коливання в контурі не мають практичного застосування; використовуються незатухаючі...
Тема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
...
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ В ГОСПОДАРСТВІ ДЕРЖАВИ І В ПОБУТІ
Ключові поняття: електричний струм, споживач електричного струму, джерело електричної енергії, дріт, шнур, окінцювання дротів, електро­монтажні...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка