Уроку


Скачати 42.31 Kb.
НазваУроку
Дата22.12.2013
Розмір42.31 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок

Тема уроку: Розв’язування задач на закон Ома для ділянки кола з

послідовним та паралельним з’єднанням провідників.Мета уроку: Закріпити й поглибити знання учнів під час розрахунків

параметрів електричних кіл з послідовним та паралельним

з’єднанням провідників та поглибити уміння розраховувати

параметри комбінованих кіл методом роботи в групах.
Унаочнення: картки на групи з різнорівневими завданнями.

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань.

Перед розв’язуванням задач необхідно перевірити знання учнів з таких питань:

  1. Закон Ома для ділянки кола.

  2. Розподіл сили струму, напруги та опору в електричному колі з послідовним з’єднанням провідників.

  3. Розподіл сили струму, напруги та опору при паралельному з’єднанні провідників.

  4. Робота та потужність електричного струму.

  5. Перетворення формул(виведення невідомої величини з відомої формули).

  6. Розв’язування рівнянь з дробами.


ІІ. Робота в групах.
Формування груп, вибір консультантів. Група складається з 4-5 осіб, в яку входять учні що мають різний рівень засвоєння знань. Кращі учні мають статус консультантів.
На кожну групу (групи можна формувати заздалегідь) роздається карточка з набором різнорівневих завдань. Група має право самостійно визначити рівень завдання, яке вона хоче розв’язати Під час роботи в групах вчитель при необхідності надає допомогу учням а також здійснює контроль за їх роботою.

Завдання для груп.


Перша група:

Завдання початкового рівня.
У мережу 220 В послідовно увімкнуто дві лампи. Яка напруга
припадає на кожну лампу, якщо опір першої лампи в 2 рази
більший, ніж другої?
Завдання середнього рівня.
Дві котушки електроприладу при послідовному з'єднанні
мають опір 10 Ом, а при паралельному 1,6 Ом. Чому дорівнює
опір кожної котушки?
Завдання достатнього рівня.
До батареї з напругою 24 В приєднані послідовно 2 лампи
опором по 15 Ом і електричний дзвінок. Струм у колі дорівнює
0,3 А. Визначити опір електричного дзвінка.

Завдання високого рівня.
Дві плитки, спіралі яких мають однаковий опір, ввімкнені в
мережу: в одному випадку послідовно, а в другому - паралельно. В
якому випадку виділиться більша кількість теплоти і в скільки разів?

Друга група:
Завдання початкового рівня.
Лампа розрахована на напругу 127 В, споживає потужність
50 Вт. Який додатковий опір треба приєднати до лампи, щоб
включити її в коло з напругою 320 В?

Завдання середнього рівня.
В електричному колі, зображеному на ма-
люнку R1, R2, R3, відповідно дорівнюють 2, 4, 6 Ом.
ЕРС джерела струму 10 В, а внутрішній опір
0,4 Ом. Яку силу струму покаже амперметр?

Завдання достатнього рівня.
Міліамперметр із шкалою, розрахованою на 20 мА, треба
використати як амперметр для вимірювання струмів силою до
1 А. Розрахувати опір шунта, якщо опір міліамперметра 7 Ом.
Завдання високого рівня.
Визначити загальний опір кола, схему якого подано на малюнку.
Третя група:

Завдання початкового рівня.
Послідовно в коло ввімкнено два резистори 20 Ом і 60 Ом.
Який струм потече по резисторах, якщо до них приклали
напругу 240 В?

Завдання середнього рівня.
Опір провідника 20 Ом. На скільки однакових частин
треба його розрізати, щоб з'єднані паралельно частини мали опір 5 Ом?


Завдання достатнього рівня.
Вольтметр розрахований на вимірювання напруг до 30 В,
має внутрішній опір 3 кОм. Який додатковий опір треба приєднати
до вольтметра, щоб ним можна було вимірювати напруги до 300 В?


Завдання високого рівня.
Опір одного з послідовно з’єднаних провідників у n разів більший, ніж опір другого. У скільки разів зміниться сила струму в колі (напруга стала), якщо ці провідники ввімкнути паралельно?


Четверта група:

Завдання початкового рівня.
Паралельно в електричне коло ввімкнені дві однакові
лампочки по 10 Ом. Який струм протікає в загальній ділянці
кола, якщо напруга, прикладена до лампочок, 10 В?

Завдання середнього рівня.
Два резистори 2 і 4 Ом ввімкнені послідовно і під’єднані
через амперметр до джерела струму. Вольтметр, під'єднаний
до другого резистора, показує 2 В. Який струм в колі? Яку
напругу покаже вольтметр, під'єднаний до першого резистора?

Завдання достатнього рівня.
Три резистори опором 3 Ом, 6 Ом і 9 Ом ввімкнені
послідовно. На резисторі з опором 6 Ом напруга 6 В. Визначити
струм і напругу на кожному резисторі та загальну напругу
ділянки кола.

Завдання високого рівня.

Три резистори з опором 3 Ом з'єднані послідовно і
під'єднані паралельно до резистора з опором 3 Ом. До точки
під'єднання прикладена напруга 12 В. Визначити розподіл
струмів та напруг на ділянці кола та загальну силу струму.

ІІІ. Захист завдань біля дошки.
Кожна група по черзі захищає біля дошки завдання, яке вона вибрала.
IV. Підсумок уроку.
а). Висновки про досягнення мети поставленої на початку уроку з залученням учнів.

б). За підсумками захисту група в повному складі отримує оцінку. При виставленні оцінок можна врахувати якість роботи в групі при розв’язуванні завдань.

V. Домашнє завдання.

П. 59. 60.

Римкевич: № 775с, 784д, 788д, 792*в.

Повторення: п.12-15.

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка