Урок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»


Скачати 315.1 Kb.
НазваУрок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»
Сторінка2/3
Дата28.03.2013
Розмір315.1 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
1   2   3
Тема. Будова речовини. Атоми й молекули. Явище дифузії.

Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах та газах»

Мета уроку: дати визначення атомів і молекул як найменших частинок речовини, що зберігають її властивості; по­знайомити учнів із явищем дифузії як основним до­казом руху молекул; встановити залежність швидкості протікання дифузії від температури.

Тип уроку: комбінований.

Демонстрації: дроблення речовини, моделі молекул різних речовин; дифузія в газах, рідинах і твердих тілах.


Етапи уроку
1. Перевірка домашнього завдання

Розв'язування задач. Фронтальне опитування

2. Вивчення нового матеріалу: дискрет­ність речовини; поняття атома й моле­кули; моделі різних молекул. Явище дифузії як дослідне підтвердження руху молекул

Демонстраційні досліди. Таблиця Менделєєва. Робота з підручником. Записи в зо­шитах

3.Домашнє завдання

Запис на дошці


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Коротко аналізуємо розв'язання задач із домашнього завдання. Для цього учні записують на дошці розв'язання задач. Обговорюємо разом із класом правильність розв'язування

ІІ. Вивчення нового матеріалу

а)Виклад нового матеріалу за ППЗ «Фізика 7»

Зміст матеріалу, який озвучено в ППЗ


 • Дві проблеми

Ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, які виготовлені з різних речовин. Ми легко розрізняємо алюмінієвий і мідний дроти, предмети, виготовлені з пластмаси, дерева, бачимо різницю між водою і олією.

Якщо розрубати мідний дріт на дві частини, одержимо два менших відтинки мідного дроту. Виникає питання:

- Чи можна безконечно ділити речовину на менші частини?
- Чим відрізняється мідь від алюмінію, заліза, тобто чим різняться різні речовини?

 • Атоми

Близько 2500 тис. років тому вчений Демокрит висунув гіпотезу про існування найменших частинок речовини – атомів (від грецького «атомос» - «неподільний»).
Припущення Демокрита було підтверджене у XVIII-XIX ст. Атоми виявилися дуже маленькими частинками, розміром близько 0,0000000001 (однієї десятимільярдної частини метра), тому їх неможливо розглянути навіть у найсучасніші оптичні мікроскопи.

У XX ст. були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів, збільшені у десятки мільйонів разів.

 • Будова атома

Атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим, мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії: протонів, нейтронів і електронів.

Протони і нейтрони утворюють ядро атома, навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Майже вся маса атома зосереджена у ядрі.

Атом - найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони.
б) Розповідь вчителя з фронтальним обговоренням дослідів

Су­часні знання про структуру речовини існують завдяки сучасній техніці, наприклад електронним мікроскопам. Однак перекона­тися в тому, що між молекулами речовини є проміжки, можна за допомогою простих дослідів. Наприклад, засипаємо в колбу з довгим тонким горлом сіль, заливаємо її водою так, щоб рівень води був у горлечку колби, й зазначаємо цей рівень. Потім закриваємо колбу, струшуємо її кілька разів, аби сіль розчинилася, й переконуємося, що рівень води в кол­бі знизився


Далі пояснюємо учням структуру атома, що складається з ядра й електронів


Переходимо до обговорення того, що атоми й молекули речови­ни перебувають у хаотичному тепловому русі, ознайомлюємо уч­нів з явищем дифузії як прямим свідченням руху молекул. Демон­струємо дифузію в різних станах речовини за ППЗ «Фізика 7»

Зміст матеріалу, який озвучено в ППЗ
 • Явище дифузії

Атоми й молекули перебувають у безперервному хаотичному русі.
Це твердження ми експериментально підтвердили на прикладі поширення в посудині з водою підфарбованої рідини. Цей дослід показав, що молекули однієї речовини можуть проникати в іншу, рухаючись в проміжках між її молекулами.
Явище проникнення молекул однієї речовини в іншу внаслідок їх хаотичного уху називають дифузією.

 • Дифузія в газах

Дослідимо дифузію в різних середовищах. Для нас важливо знати, як вона відбувається, зокрема в повітрі, адже ми вдихаємо його разом з речовинами, що в ньому поширюються. Якщо в приміщення ввійде людина, яка користується парфумами, їх аромат через 1-2 хвилини відчують усі присутні, оскільки парфуми випаруються і проникнуть у найвіддаленіші куточки кімнати.

 • Висновки

Зробимо висновки:

- Дифузія в газах відбувається досить швидко. Це свідчить про те, що молекули газу мають велику швидкість і, незважаючи на велику кількість зіткнень з молекулами іншого газу, проникають у нього.

- Швидке поширення можливе за умови порівняно великих відстаней між молекулами.
Молекули газів мають велику швидкість. Відстань між молекулами газу значно більша розмірів самих молекул.

 • Дифузія в рідинах

Дослідимо явище дифузії в рідинах. Для цього в пробірку з забарвленою водою обережно наллємо шар чистої води. Щоб рідини не перемішувалися, на забарвлену воду можна покласти поплавок з корка або пінопласту, і лити через лійку на нього воду. Спочатку між рідинами є чітка границя.
З часом вона розмиється, і через декілька днів рідина стане однорідною. Це є наслідком дифузії молекул рідин, в тому числі і барвника.
Дифузія в рідинах відбувається набагато повільніше, ніж у газах. З цього робимо висновки: швидкість руху молекул у рідинах набагато менша, ніж у газах, і відстань між ними є також малою, не набагато більшою розмірів самих молекул.

 • Дифузія в твердих тілах

На перший погляд, у твердих тілах дифузія не відбувається, адже ми можемо покласти предмет на стіл і взяти його через кілька років. Насправді це не так…
Дві добре відшліфовані пластинки з золота і свинцю притисли одну до одної. Через 5 років пластинки зрослися унаслідок взаємної дифузії атомів золота і свинцю.
Дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Це свідчить про малу швидкість переміщення атомів і невелику відстань між ними.
 • Дифузія і температура тіл

Рідини, тверді тіла і гази можуть мати різні температури. Чи впливає температура на швидкість дифузії? Повторимо дослід з рідиною, але у двох пробірках. Одну з них поміститили в холодильник, а другу – в термостат, який підтримує температуру 50о - 60о. Дослід показав, що при більшій температурі дифузія відбувається швидше.

Аналогічні результати одержали, помістивши стиснені пластини з металів у термостат при температурі 500о -600о. Пластинки зрослися набагато швидше.
При підвищенні температури рідин, твердих тіл і газів дифузія відбувається швидше внаслідок збільшення швидкості руху атомів і молекул.ІІІ. Закріплення вивченого

Перевіряємо засвоєння нової теми за допомогою таких питань:

 1. Для чого потрібно знати будову речовини?

 2. Як називають частинки, з яких складаються речовини?

 3. Як показати, що ці частинки дуже малі?

 4. У якому стані перебувають атоми й молекули речовини?

 5. Що таке дифузія?

 6. Чи однаково швидко відбувається дифузія в газах, рідинах і твердих тілах?

 7. Від яких чинників залежить швидкість дифузії?

 8. При яких процесах відбувається дифузія в організмі людини?


ІV. Домашнє завдання: [1]: § 12, 13, вправи до § 12, 13

лабораторна роботи № 8 з дослідження явища дифузії в рідинах та газах
Урок 5

Тема. Взаємодія молекул. Агрегатні стани речовини.

Мета уроку: продовжити вивчення будови речовин; спираючись на знання про атоми й молекули, з'ясувати специфіч­ні особливості трьох агрегатних станів речовини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Демонстрації: злипання свинцевих циліндрів або двох шматочків пластиліну; кристалічні ґратки твердих тіл; властиво­сті газів і рідин.


Етапи уроку

Методи та прийоми

1.Актуалізація знань і постановка нав­чальної проблеми

Усне фронтальне опитування

2. Вивчення нового матеріалу: пояснен­ня взаємодії молекул і залежності цієї взаємодії від відстаней між молекула­ми. Вивчення властивостей речовин трьох агрегатних станів

Робота з підручником.

Демон­страційні досліди. Моделі кристалічної ґратки твердих тіл

3. Первинне осмислення вивченого.

Робота з підручником. Відповіді на запитання

4. Домашнє завдання

Запис на дошці

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів

Усне фронтальне опитування за запитаннями

 1. Скільки різних видів атомів відомі науці? Чим вони відрізняються один від одного?

 2. Чи можемо ми стверджувати, що об’єм речовини в посудині дорівнює сумі об’ємів молекул, із яких ця речовина складається?

 3. У перекладі з грецької "атом" означає "неподільний". Чи це так?

 4. Що називають тепловим рухом молекул?

 5. Заборонено перевозити разом з їжею такі речовини, як гас, бензин, фарби. Чому?

Проблема: якщо тіла складаються з молекул, що рухаються, і між ними є проміжки, то чому вони не розпадають­ся? (Приклади: парта, книга, вода в склянці тощо.)
ІІ. Вивчення нового матеріалу

Обговорюючи відповіді на сформульоване вище запитання, наголошуємо на тому, що між молекулами речовини існують сили взаємодії, які залежать від відстані між ними. Як приклад можна продемонструвати злипання двох шматочків пластиліну й неможливість «злипання» двох шматочків крейди.

Під час наступного етапу показуємо учням, що, крім сили притя­гання, між молекулами існують і сили відштовхування.(Стиснена губка через якийсь час відновить свою форму)

Після демонстрацій, які свідчать про існування притягування й відштовхування молекул, пояснюємо учням, що вони проявля­ються водночас, унаслідок чого між молекулами рідин і твердих тіл існують певні відстані. При спробі зблизити молекули збіль­шується їхнє відштовхування, а при спробі збільшити відстань — між молекулами збільшується притягання між ними.
Для пояснення властивостей твердих тіл, рідин і газів можна скористатися ППЗ «Фізика 7»

Зміст матеріалу, який озвучено в ППЗ

Три стани речовини.

 • Тверді тіла

З власного досвіду ви знаєте, що речовина може бути у трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному. Їх називають агрегатними станами. Чим різняться ці стани?
Кожне тіло займає частину простору, тобто має певний об’єм і форму.
Твердими називають тіла, які зберігають свою форму і свій об’єм. Змінити форму чи об’єм твердого тіла можна, приклавши до нього іноді дуже велику силу.
Збереження твердими тілами форми і об’єму свідчить про те, що сили взаємодії між молекулами чи атомами в цих тілах великі.

 • Рідини
  Рідини зберігають свій об’єм, але легко змінюють форму. Наприклад, рідина, перелита з мензурки в циліндр, має той же об’єм, але іншу форму.
  Рідини текучі. Унаслідок текучості рідина під дією земного тяжіння приймає форму посудини, в якій перебуває. Верхній шар рідини утворює горизонтальну поверхню.
  Сили взаємодії між молекулами у рідинах менші, ніж у твердих тілах, тому рідини змінюють форму. Унаслідок того, що молекули можуть зміщуватися одна відносно одної, рідини текучі, але спроба зблизити молекули рідини викликає її супротив, тобто сили відштовхування між молекулами різко зростають.

 • Гази

Якщо помістити газ в закриту посудину, він займе весь її об’єм. Гази є леткими, вони легко змінюють форму і об’єм, тому заповнюють усю посудину, незалежно від її об’єму і форми. Сили взаємодії між молекулами газу дуже малі внаслідок порівняно великих відстаней між ними. Якщо у твердих тілах і рідинах відстань між молекулами чи атомами сумірна з розмірами молекул, то у газах вона набагато більша. У повітрі відстань між молекулами приблизно у 100 разів більша розмірів самих молекул.

 • Властивості твердих тіл. Пружність

Тверді тіла мають певні властивості, які притаманні кожному з них в тій чи іншій мірі. Тверді тіла намагаються зберегти форму і об’єм при дії на них сил. Цю властивість називають пружністю . На екрані ви бачите прояви пружності тіл.
Пружність – властивість тіла відновлювати свою форму після дії на нього сили.

 • Пластичність

Віск і пластилін тверді тіла, але їх форму змінити легко. Вони є пластичними.
Пластичними називають тверді тіла, які не відновлюють свою форму після дії на них сили.

 • Міцність і крихкість

Скло легко руйнується при дії на нього певної сили. Воно крихке , на відміну від міцних тіл, що не руйнуються при дії сили. Наприклад, кульки підшипника є міцними. Крихкими називають тіла, що руйнуються при дії на них сили. Міцність – властивість тіл не руйнуватися при дії на них сили.

 • Властивості твердих тіл. Твердість і м’якість

Скло крихке, але воно має ще одну властивість – твердість. Подряпину на ньому можна зробити лише спеціальним різцем, наприклад, алмазом. Натомість олово і мідь м’які.

Твердість – властивість тіла протидіяти проникненню в нього інших тіл.
Тіла, що не протидіють проникненню в них інших тіл, називають м’якими. Властивості тіл.

Висновки

Зробимо висновки.

1. Тверді тіла зберігають форму і об’єм та мають такі властивості:
- пружність;
- пластичність;
- міцність;
- крихкість;
- твердість;
- м’якість.

2. Рідини зберігають об’єм, але змінюють свою форму, приймаючи форму посудини. Рідини текучі, їх поверхня горизонтальна.

 1. Гази є леткими, вони легко змінюють свою форму і об’єм, займаючи об’єм усієї посудини. Стиснені гази є пружними, і змінити їх об’єм важко, тому що відстань між молекулами стисненого газу мала.

  • Перехід речовини з одного стану в інший

Приємно літньої спекотної днини поплавати, покупатися в річці чи озері. Та ось приходить осінь, температура повітря поступово знижується. Настає зима. Озеро вкривається кригою. Вода на його поверхні переходить у твердий стан – лід. Так буде до весни. Існує третій стан води. Її молекули переходять у повітря, тобто вона випаровується з поверхні водойми і переходить у газоподібний стан – пару. Усі речовини можуть бути в трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному, тобто агрегатний стан речовини може змінюватися. При цьому змінюються і її властивості.
ІІІ. Первинне осмислення вивченого

Для відпрацювання вивченого матеріалу розглядаються запитання:

 1. Чому тверді тіла й рідини не розпадаються на окремі моле­кули?

 2. Які явища доводять, що молекули не тільки притягуються одна до одної, а й відштовхуються?

 3. Яку розповсюджену речовину можна у звичайних умовах спо­стерігати і в газоподібному, і в рідкому, і у твердому станах?

 4. У чому полягає відмінність внутрішньої будови льоду, води й водяної пари?


ІV. Домашнє завдання: [1]; § 14, 15, вправи до § 14, 15.

Урок 6

1   2   3

Схожі:

Вартість 1 кг печива грн. Скільки коштує кг; кг; 200 г печива?
Маса білого ведмедя 700 кг. Маса бурого ведмедя становить 43 маси білого, а маса грізлі — 57 маси білого. На скільки кілограмів грізлі...
Тема заняття: Фундаментальні закони хімії
Такий висновок випливає з рівняння Ейштейна: Е = m. Адже, маса повинна змінюватися, оскільки будь-які реакції супроводжуються енергетичними...
Величини та їх вимірювання. Довжина. Одиниці вимірювання довжини. Сантиметр
Мета. Познайомити учнів з поняттями: величина, вимірювання величин, одиниця вимірювання (мірка); встановити з учнями загальний
Юпітер п'ята планета від нашого Сонця і знаходиться між Марсом і...
Земля. Гравітація на цьому «гіганті» в 5 рази більше, ніж на Землі. Якби хтось вагою в 100 кг стояв на поверхні Юпітера, то там він...
Поступальний і обертальний рух. Матеріальна точка. Криволінійний...
Сформувати поняття поступального руху тіла, матеріальної точки; вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху...
Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
УРОК 38 Тема: Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Лікування та оздоровлення водою Вода – життя, а чиста вода основа здоров’я!
У дорослої людини процентне співвідношення води від її загальної маси тіла – близько 65 %, а в людей похилого віку – 55-60 %. Можна...
Урок 24/19. Дата 14. 12. 2012 Тема : Лабораторна робота №8 «Вимірювання...
Тема: Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
УРОК 1 Тема. Види комбінацій тіл
Мета уроку. Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка