Особливості естетичнихконцепцій постмодерної доби


Скачати 54.13 Kb.
НазваОсобливості естетичнихконцепцій постмодерної доби
Дата11.04.2013
Розмір54.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи

 1. Особливості естетичнихконцепцій постмодерної доби.

 2. Естетичні ідеї в культурі Стародавньої Індії.

 3. «Лі-цзин» як пам’ятка естетичної думки Стародавнього Китаю

 4. Релігійно-естетичні засади мистецтва готики

 5. Ідеї гуманізму в ренесансній естетиці

 6. Реформаційна ідеологія й естетика Північного Відродження

 7. Р.Декарт і естетика класицизму

 8. Засади барокової естетики в творчості Л. Берніні

 9. Г.Е. Лессінг про природу мистецтва.

 10. Естетичні засади мистецтва рококо

 11. Дослідження художньої творчості в трактаті Д.Дідро «Парадокс про актора»

 12. Філософія І.Канта та її вплив на естетику романтизму.

 13. Естетика Гегеля.

 14. Жан Поль як теоретик романтизму.

 15. Теорія романтичної іронії Ф.Шлегеля.

 16. Теоретичні засади натуралізму в літературно-критичній спадщині Е. Золя.

 17. Українське бароко.

 18. Естетичні погляди Г.Сковороди

 19. Проблеми естетики у повістях Т.Шевченка "Художник" та "Музикант".

 20. Естетичні погляди П.Куліша.

 21. Ідейний комплекс українського романтизму.

 22. Національно-культурне відродження в Україні та українська естетична думка XIX ст.

 23. Естетичні погляди І.Франка.

 24. Естетичні засади експресіонізму в творчості Л.Курбаса.

 25. Бойчук і "бойчукізм" як феномен українського модернізму.

 26. Український неоромантизм.

 27. О.Довженко: естетична програма нового кіно.

 28. С.Гординський: ідеї естетичного універсалізму.

 29. Творчі шукання О.Архипенка.

 30. Давид Бурлюк: особистість і творчість.

 31. Творчі шукання О.Новаківського.

 32. Категорія смаку в естетиці Просвітництва.

 33. Г.Гегель про художній ідеал прекрасного.

 34. Роль ідеалу в мистецтві Стародавньої Греції.

 35. Естетика класицизму про роль ідеалу в мистецтві.

 36. Естетичне як цінність.

 37. Головні парадигми осягнення прекрасного в історії естетичної думки.

 38. Сакрально-гуманістичний сенс прекрасного.

 39. Прекрасне і світові релігії.

 40. Потворне - негативна загальнолюдська цінність у сфері свободи.

 41. Трагічне в естетиці екзистенціалізму.

 42. Концепція трагічного у філософії А.Шопенгауера.

 43. Трагічне в мистецтві.

 44. Концепція комічного в естетиці А.Бергсона.

 45. Проблема комічного в культурологічній концепції 3.Фрейда.

 46. Філософія сміху М.Бахтіна.

 47. Сакральні витоки мистецтва

 48. Мистецтво і соціальна утопія

 49. Мистецтво як вияв діалектики хаосу і порядку

 50. Теорія мімесису в історії естетичної думки

 51. Ігрова концепція мистецтва

 52. Музика як вид мистецтва.

 53. Мистецтво архітектури.

 54. Живопис як актуальний вид мистецтва доби Відродження.

 55. Кіно - мистецтво десятої музи.

 56. Базова особистість культурної епохи та актуальний вид мистецтва.

 57. Г.Гегель про історичну динаміку художнього розвитку.

 58. Проблема актуального виду мистецтва в історії естетики.

 59. Поняття роду мистецтва.

 60. Пейзаж у європейському мистецтві.

 61. Автопортрет у мистецтві романтизму.

 62. Світ натюрморту.

 63. Жанри сучасного кіномистецтва

 64. Традиція як естетико-філософська категорія.

 65. Взаємодія традицій і новацій у світлі сучасної соціокультурної кризи.

 66. Бунт проти традиції в мистецтві авангарду.

 67. В.Вейдле про проблему стилю в історії мистецтва.

 68. Стиль як категорія естетики.

 69. Обзраз-символ-знак.

 70. Торія символу у візантійській естетиці.

 71. Художній образ і архетип.

 72. Творча особистість у концепції психоаналізу.

 73. К.Г.Юнг про творчу особистість.

 74. Мікеланджело очима Р.Роллана.

 75. Загадка Моцарта.

 76. Т.Шевченко: дискусії і домисли.

 77. Митець і фантазія.

 78. Талант і геній.

 79. Творча особистість у "Щоденнику одного генія" С.Далі.

 80. Концепції художньої творчості в історії естетики.

 81. Проблема художньої творчості у філософії постмодернізму.

 82. І.Франко як дослідник художньої творчості.

 83. Є.Маланюк про таїну творчості.

 84. Художня творчість і науково-технічний прогрес.

 85. Ю.Хабермас про естетичну свідомість постмодерної доби.

 86. Засади естетики постмодернізму в тлумаченні У.Еко.

 87. Концептуальне мистецтво в контексті культури постмодерної доби.

 88. Художній образ у мистецтві постмодернізму.


Реферат має відповідати наступним правилам оформлення:

 1. Обсяг атестаційної роботи складає до 15 сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації.

 2. Текст набирається на аркушах білого паперу стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 інтервалу (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм.

 3. Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою.

 4. Заголовки розділів виконують комп’ютерним набором великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

 5. Заголовки параграфів виконують комп’ютерним набором маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 6. Кожний розділ атестаційної роботи треба починати з нової сторінки.

 7. Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи, розміщується після висновків і оформлюється відповідно до чинних стандартів .

 8. Додатки (за необхідністю), які уміщують допоміжний матеріал: малюнки, фотографії, таблиці, плани, схеми, графіки, інструкції чи виписки з них, копії необхідних документів, використовуються для повноти сприйняття виконаної роботи.


Схожі:

Вивчення теорії літератури у школі Сковорода Наталія
Теорія досліджує літературний процес, зміну напрямів і течій, особливості стилю окремого письменника й літературної доби, наприклад,...
Тема: Предмет і методологія історії української
Загальна характеристика та особливості формування і розвитку правової та політичної думки княжої доби
ПРОЕКТ ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНОЇ ТЕМИ
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ «ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ.»
Тема уроку
«срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою...
«…Як світ пройти з Україною не розминуться…»
України; повторити риси постмодерної літератури, розвивати в учнів творчі здібності, виховувати любов до поетичного слова, доброту...
ВСТУП
Розділ І. Духовний портрет Василя Симоненка на тлі тоталітарної доби с. 7 – 35
Питання X Всеукраїнського турніру юних істориків
Флібустьєри: лицарі морів чи типові представники доби Великих географічних відкриттів?
Дерев’яна українська козацька церква XVIII ст., с. Седнів, Чернігівська область
Архітектурні шедеври художньої культури козацької доби та українського «козацького» бароко
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ТРЬОХ РОКІВ...
Розвиток дитини в перинатальний період. Дородові матриці. Пологи. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Рефлекси,...
Конспекти уроків за темою
Художньо-технічні особливості вишивки різних регіонів України (художні особливості, матеріал та техніка виконання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка