Тема: Предмет і методологія історії української


Скачати 64.71 Kb.
НазваТема: Предмет і методологія історії української
Дата10.04.2013
Розмір64.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Семінарське заняття 1 (2 год.)

Тема: Предмет і методологія історії української

правової і політичної думки
1. Предмет та основні підходи до вивчення історії вітчизняної політичної думки.

2. Джерела історії політичної і правової думки України.

3. Періодизація курсу.

4. Місце історії політичної і правової думки України в системі юридичних наук.

5. Специфіка і методологія вивчення історії політичної думки в Україні.

6. Функції і завдання історії політичної і правової думки України.

Рекомендована література:

2, 4, 7, 9-13, 15-17, 22, 24-28, 30.

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Тема: Українська правова і політична думка княжої доби

(Київська і Галицько-Волинська держави)

 1. Зародження вітчизняної політичної думки.

 2. Загальна характеристика та особливості формування і розвитку правової та політичної думки княжої доби.

 3. Головні та політичні ідеї «Руської правди».

 4. Церковний устав Володимира Мономаха 1113 р.

 5. Повчання» Володимира Мономаха як політико-правовий трактат.

 6. Договори Київської Русі з Візантією 907, 911, 945, 971 рр.

 7. Політична доктрина в Галицько-Волинській державі.

 8. Політико-правові погляди князів Романа Мстиславовича і Данила Галицького.

Рекомендована література:

3-7, 9-12, 14-17, 19-22, 25-28, 30-32.
Семінарське заняття 3 (2 год.)
Тема: Українська правова і політична думка в козацьку добу


 1. Політичні погляди і правові реформи Б.Хмельницького.

 2. Політична і правова сутність Переяславських домовленостей. Правова оцінка Березневих статей 1654 р.

 3. Головні правові та політичні ідеї Гадяцького трактату.

 4. Політико-правові погляди та етапи політичної діяльності І.Мазепи.

 5. Проект демократичної конституції П.Орлика: політико-правовий аналіз.

 6. Козацькі літописи та їх значення у розвитку української правової і політичної думки (хроніка Сафоновича, Літопис Самійла Величка та Григорія Грабянки).

 7. Політико-правова доктрина І.Скоропадського.

 8. Політико-правові погляди П.Полуботка та К.Розумовського.


Рекомендована література:

4-8, 10-12, 14, 16-19, 20-22, 24-27.

Семінарське заняття 4 (2 год.)

Тема: Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст.
1. Історія Русів» - найважливіша пам’ятка української правової і політичної думки.

2. Політичні ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства.

3. Програма і Устав товариства.

4. Політичні ідеї в літературній спадщині Тараса Шевченка.

5. Правові та суспільно-політичні погляди М.Костомарова, його «Дві руські народності».

6. Конституційні проекти Г. Андрузького.

7. Суспільно-політичні погляди П. Куліша.

8. Республікансько-демократичні ідеї в програмі Київсько-Харківського товариства.

9. Діяльність і суспільно-політичні погляди М.Шашкевича, І.Вагилевича та Я.Головацького.

Рекомендована література:

2-5, 7-9, 12-15, 17-19, 22-25, 28, 30.
Семінарське заняття 5 (2 год.)

Тема: Політичні й правові погляди Михайла Драгоманова

1. Загальна характеристика наукової та суспільно-політичної діяльності М.Драгоманова.

2. Напрямки реформування суспільства у політичній спадщині М.Драгоманова.

3. Погляди М.Драгоманова на українську історію (його відмінність від народників).

4. Конституційний проект М. Драгоманова “Вольный союз — Вільна спілка”.

5. Драгомановська концепція федералізму як шлях до визволення України.

6. Ідея спільної боротьби поневолених народів ("Вступне слово", "Чудацькі думки". "Листи на Наддніпрянську Україну").

7. Права людини у політико-правовій концепції М.Драгоманова.

Рекомендована література:

4-8, 10-12, 14, 16-19, 20-22, 24-27.

Змістовий модуль ІІ. Розвиток новітньої ідеї державної самостійності України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Б.Кістяківського, В.Винниченка, Д. Донцова, українських дисидентів-шістдесятників, сучасна українська правова і політична думка в контексті державотворчого досвіду українства ХХ ст., політико-правові ідеї українського феміністичного руху та еміграції.


Семінарське заняття 6 (2 год.)

Тема: Розвиток новітньої ідеї державної самостійності України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Політичні погляди В.Антоновича.

2. Політико-правова концепція О.Терлецького.

3. Еволюція суспільно-політичних поглядів І. Франка.

4. Духовно-політичні заповіти митрополита Андрея Шептицького.

5. Політичні ідеї Лесі Українки.

6. Обгрунтування необхідності створення власної Української держави Ю.Бачинським.

6. Ліберальна орієнтація конституційних проектів П.Скоропадського: закони “Про тимчасовий устрій”, “Про гетьманську владу”.

7. Політичні погляди С.Петлюри.

Рекомендована література:

2-6, 8-12, 14-16, 18-20, 21, 23, 25, 27, 28, 30.

Семінарське заняття 7 (2 год.)

Тема: Розвиток державно-правових поглядів

політичними партіями на початку ХХ ст.

1. Створення, напрямки діяльності та цілі українських партій початку ХХ ст.

2. М. Міхновський та його праця "Самостійна Україна":

3.1 ідея державної самостійності України;

3.2 ідея двопалатного парламенту;

3.3 виконавча та судова влади.

4. Політична і правова концепція М. Грушевського.

5. Політико-правові праці М. Грушевського та їх характеристика.

6. Характеристика та значення конституційного проекту М. Грушевського.

Осмислення національного менталітету у працях М. Грушевського.

7. Ідеологія марксизму в поглядах С. Косіора та О. Скрипника.

8. Український націонал-комунізм: причини виникнення, течії, особливості. Політичні погляди М.Хвильового.

Рекомендована література:

2-8, 10-14, 16, 18, 20-22, 25, 26, 28-30.

Семінарське заняття 8 (2 год.)

Тема: Український інтегральний націоналізм в політико-політичній спадщині Дмитра Донцова

1. Основні складові національної ідеї.

2. Націоналізм як ідеологічний, соціальний та духовно-культурний феномен.

3. Еволюція поглядів Д.Донцова.

3. Політико-правовий аналіз праці Д.Донцова "Підстави нашої політики".

4. Концепція нації в політико-правовій спадщині Д.Донцова.

5. Пошук оптимальної форми правління для України за Д.Донцовим.

Рекомендована література:

2-8, 10-14, 16, 18, 20-22, 25, 26, 28-30.

Семінарське заняття 9 (2 год.)

Тема: Розвиток української правової і політичної думки в діаспорі.

1. Особливості формування української політичної еміграції.

 1. Основні напрямки політичної думки української еміграції.

 2. Народницький напрям про проблеми становлення національної держави. Політико-правові погляди Р.Лащенка та С.Шелухіня.

 3. Народницький напрям про проблеми становлення національної держави:

  1. 4.1. політико-правова доктрина В.Липинського;

  2. 4.2 політичні і правові ідеї С.Томашівського;

  3. 4.3 політичні погляди В.Кучабського.

 4. Головні політичні ідеї національно-державницького напряму:

  1. 5.1 концепція нації С.Дністрянського;

  2. 5.2 проблема автономії і державної незалежності за В.Старосольським;

  3. 5.3 націологія О.Бочковського.

 5. “Заповіт борцям за визволення України” В. Винниченка та його значення.

 6. Політологічні ідеї І. Лисяка-Рудницького.

Рекомендована література:

1, 5, 8, 10-15, 17, 22, 26, 29.

Схожі:

Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Історія України як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела
Методологія історії України. Основоположні принципи історичного пізнання. Етнополітичний контекст української історії
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
Тема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування
Зміст категорій «географічна оболонка», «біосфера», «ноосфера» «природне середовище»
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
З теоретико-пізнавального погляду об'єкт і предмет пізнання — феномени однопорядкові, вони належать до дійсності, що оточує нас,...
Тема „ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ Й ГОЛОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Басейн Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии //Вопросы психологии, 1971. N4. С. 101-113
Тема 1 Особливості української ментальності
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури»
Керівництво навчальним процесом в ПТНЗ
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка