Запорізької області Сімдесят шоста сесія V скликання РІШЕННЯ


НазваЗапорізької області Сімдесят шоста сесія V скликання РІШЕННЯ
Сторінка3/3
Дата14.11.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3IХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення,

мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на стан

територіального ринку праці на 2010 - 2011 роки

Найменування

заходу


Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

(приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними

навчальними закладами регіону у відповідність із потребами економіки регіону; удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними

закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг)

Вивчати та поширювати нові форми професійного навчання зареєстрованих безробітних для зменшення обсягів довготривалого безробіття

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою підвищення конкурентноздатності безробітних на ринку праці, організувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних осіб на базі навчальних закладів та підприємств міста і області. Відкриття груп з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації планувати з урахуванням потреб регіонального ринку праці. Сприяти пріоритетному працевлаштуванню таких осіб.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Забезпечити надання профінформаційних та профконсультаційних послуг незайнятому населенню, у тому числі під час проведення інформаційних семінарів.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Проводити професійну орієнтацію молоді і учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів

Бердянська спілка промисловців та підприємців міста
Відділ освіти
Міський центр зайнятості


Протягом

2010-2011 років

З метою поглиблення інформаційно - роз’яснювальної роботи в школах забезпечувати інформаційне наповнення інформаційних куточків

Відділ освіти
Міський центр зайнятості


Протягом

2010-2011 років

З метою формування трудового потенціалу забезпечити роботу щодо підвищення престижу робітничих професій (шляхом проведення „Уроків реального життя”)

Бердянська спілка промисловців та підприємців міста
Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості


Протягом

2010-2011 років

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм зайнятості; організація загальнодержавних оплачуваних громадських робіт, включаючи об’єкти Євро-2012, тощо)

Забезпечити зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці

Управління економічного розвитку міськвиконкому
Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

З метою відстеження процесів зайнятості населення міста проводити моніторинг створення та ліквідації робочих місць , вивчати потребу підприємств у кадрах, визначати джерела комплектування вакантних місць, в тому числі за рахунок безробітних

Управління економічного розвитку міськвиконкому

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Забезпечити максимальне надання роботодавцями інформації до міського центру зайнятості щодо наявності вільних робочих місць. Шляхом висвітлення інформації про вільні робочі місця у засобах масової інформації розширити можливості самостійного пошуку роботи громадянами міста.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Надавати консультації та роз’яснення роботодавцям з питань атестації робочих місць та умов праці; вживати заходи щодо дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про працю, її оплату та забезпечення належних умов при введенні вдію нових робочих місць.

Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості


Протягом

2010-2011 років

Надання фінансової та організаційної підтримки підприємствам та організаціям у створенні ними додаткових робочих місць за рахунок надання дотацій


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Продовжувати співпрацю з міською організацією роботодавців „Потенціал” та міською координаційною радою голів профспілкових організацій щодо поліпшення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань створення та укомплектування вільних робочих місць

Управління економічного розвитку міськвиконкому

Управління праці та соціального захисту населення

Міський центр зайнятостіПротягом

2010-2011 років

З метою забезпечення підбору персоналу на новостворені та вакантні робочі місця організовувати та проводити ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, презентації професій, тощо.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Підвищити активність співпраці з роботодавцями з метою максимально повного задоволення їх потреб у робочий силі, в тому числі шляхом проведення семінарів, засідань „за круглим столом”, тощо.

Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

Забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування га випадок безробіття.

Управління праці та соціального захисту населення


Протягом

2010-2011 років

Здійснювати контроль за недопущенням випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем шляхом обстеження та перевірок у складі робочої групи міськвиконкому

Управління економічного розвитку міськвиконкому

ОДПІ
Управління праці та соціального захисту населення


Протягом

2010-2011 років

Відповідно до Територіальної угоди між виконавчим комітетом, міською радою, Бердянською організацією роботодавців «Потенціал» та міською координаційною радою профспілкових організацій проводити моніторинги укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працю

Управління праці та соціального захисту населення
Управління економічного розвитку міськвиконкомуПротягом

2010-2011 років

Передбачати при складанні колективних договорів зобов’язання керівників підприємств щодо збереження робочих місць та підвищення якості робочої сили шляхом підвищення кваліфікації працівників і проведення навчання на виробництві , а також забезпечення державних соціальних гарантій працівникам шляхом обов’язкового перерахування внесків до державних фондів соціального страхування

Управління праці та соціального захисту населення


Протягом

2010-2011 років

Вживати дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат.

Управління праці та соціального захисту населення


Протягом

2010-2011 років

Проводити моніторинг стану використання трудових ресурсів, розвитку процесів, які відбуваються на ринку праці міста. Приймати участь у розробці заходів та програм соціально-економічного розвитку міста в частині використання робочого потенціалу

Управління праці та соціального захисту населення
Управління економічного розвитку міськвиконкому
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Здійснювати правове забезпечення та контроль за виконанням договірних умов при організації оплачуваних громадських робіт, перенавчання безробітних, надання дотацій на створення додаткових робочих місць..

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Проводити з населенням консультативну та роз’яснювальну роботу щодо ефективного використання робочої сили та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, захисту законних прав працюючих..


Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою заохочення роботодавців у підвищенні ефективності використання робочої сили та збільшення чисельності працюючих, забезпечити проведення міського конкурсу на звання „Кращий роботодавець року”

Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

Активізувати проведення робочих засідань „круглих столів” з соціальними партнерами, направлених на вирішення проблем місцевого регіонального ринку праці

Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Посилити інформаційну роботу з роботодавцями щодо створення якісних робочих місць та забезпечення гідної заробітної плати

Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Підвищення професійної якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві,

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

З метою оперативного укомплектування кадрами підприємств організовувати підбір та підготовку кадрів з числа зареєстрованих безробітних, у тому числі шляхом індивідуального навчання.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Проводити наради, „круглі столи” за участю працівників кадрових служб підприємств з питань професійного навчання кадрів на виробництві

Міський центр зайнятості
Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

Працювати над підвищенням соціального статусу робітників, популяризувати профільні робітничі професії підприємств міста

Бердянська спілка промисловців та підприємців міста
Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості


Протягом

2010-2011 років

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(квотування та бронювання робочих місць, установлення для підприємств, установ і організацій нормативу

робочих місць, надання дотації роботодавцям тощо з метою працевлаштування зазначеної категорії населення)

Забронювати на підприємствах усіх форм власності робочі місця для працевлаштування громадян, які потребують соціальної підтримки; здійснювати працевлаштування на них безробітних громадян


Міський центр зайнятості

Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

Проводити моніторинг стану працевлаштування соціально незахищених громадян на заброньовані робочі місця

Міський центр зайнятості
Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

Забезпечити працевлаштування на заброньовані робочі місця випускників загальноосвітніх шкіл, випускників професійно-технічних та вищих закладів освіти, яким надається перше робоче місце, а також дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування.Міський центр зайнятості
Управління праці та соціального захисту населенняПротягом

2010-2011 років

З метою впровадження гендерної рівності у суспільстві, сприяти зростанню професійної мобільності жінок за рахунок комплексного охоплення їх системою професійної підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринкової економіки


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Сприяти профорієнтації та зайнятості осіб, звільнених з військової служби, у частині виконання Державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Організувати профнавчання громадян з числа безробітної молоді до 35 років за професіями, що користуються попитом на ринку праці.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Сприяти працевлаштуванню соціально незахищених громадян, в тому числі за рахунок надання роботодавцям дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Надавати пріоритет у сприянні працевлаштуванні членам сімей з родинним безробіттям, батькам багатодітних сімей, дітям-сиротам, в тому числі на додаткові робочі місця, створення за рахунок дотацій роботодавцям


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Забезпечити організацію та проведення інформаційної акції „Випускник” для молоді, яка закінчує навчання у школах, з метою надання їй профінформаційних та профконсультаційних послуг

Відділ освіти міськвиконкому

Відділ у справах молоді міськвиконкому

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою соціальної адаптації та ліквідації причин рецидивної злочинності створити належні умови щодо працевлаштування осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, в тому числі шляхом працевлаштування на вільні та заброньовані робочі місця.


УМВС України

у Запорізькій області
Підрозділи Держдепартаменту України з питання виконання покарань
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Сприяти працевлаштуванню інвалідів з урахуванням їх побажань, стану здоровся, здібностей і професійних навичок відповідно до висновків МСЕК


Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,

прикордонне співробітництво

(створення умов для мобільності робочої сили; діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)


Надавати консультативні послуги іноземцям щодо працевлаштування в Україні, в межах компетенції Державної служби зайнятості.

Надавати консультативні послуги підприємствам, установам і організаціям міста щодо порядку працевлаштування іноземців.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

В разі потреби, клопотати перед Обласним центром зайнятості щодо надання дозволів підприємствам, установам і організаціям міста для працевлаштування іноземців.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

та профілактика настання безробіття


Продовжувати надання соціальних послуг незайнятому населенню, що зареєстровано в службі зайнятості, відповідно до Єдиної технології обслуговування незайнятого населення.


Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою ефективної адаптації на ринку праці та подолання довготривалого безробіття, забезпечити надання соціальних послуг незайнятому населенню шляхом професійного навчання зареєстрованих безробітних (на замовлення роботодавців, за індивідуальними планами і програмами, стажування на робочому місці, тощо).

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Надавати необхідну методичну і організаційну допомогу підприємствам, які залучають безробітних до громадських робіт. Забезпечити укладання договорів на організацію оплачуваних громадських та сезонних робіт на підприємствах, в установах і організаціях міста всіх форм власності.

Управління праці та соціального захисту населення
Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Залучати безробітних до участі у громадських та сезонних роботах.

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою підвищення рівня інформованості населення про послуги служби зайнятості населенню міста та роботодавцям , вирішення проблем зайнятості населення , укомплектування вакансій проводити: „Дні відкритих дверей”, „Марафони професій”, „Ярмарки вакансій”, „Міні-ярмарки вакансій”, „Круглі столи”, тощо.

Управління економічного розвитку міськвиконкому

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Для створення бази даних про вакантні та вільні робочі місця, організувати та проводити моніторинг потреб роботодавців у робочій силі за професіями та кваліфікацією

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Забезпечувати проведення системної профорієнтації: вивчати та уточнювати перелік професій, які користуються найбільшим попитом на ринку праці, поновлювати банк даних про наявність вільних робочих місць та вакантних посад на підприємствах, установах та організаціях

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Запроваджувати нові форми роботи з надання інформаційно-консультаційних послуг незайнятому населенню шляхом забезпечення його вільного доступу до банку вакансій

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг для шукачів роботи та роботодавців надати безкоштовний доступ до Інтерне т- порталу „Труд”

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Щоквартально аналізувати стан ринку праці. При необхідності коригувати розділи Програми зайнятості, вносити доповнення до заходів по її реалізації.

Інформувати населення з цих питань через ЗМІ

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

З метою запобігання настання страхових випадків та профілактики настання безробіття інформувати роботодавців щодо можливостей

- фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників,
яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх
згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови
збереження за ними основного місця роботи;

-фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза
вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови
збереження за працівниками місця роботи;
- фінансування виплати по частковому безробіттю

Міський центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років1   2   3

Схожі:

Івано-Франківської області шостого демократичного скликання сімнадцята сесія
Взявши до уваги думку громади висловленому на зборах громадян 13. 05. 2012 р., керуючись п. 24, 42, 44 ст та 69 Закону України «Про...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ позачергова ХV сесія...
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної...
УКРАЇНА КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХІІ сесія міської...
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської...
УКРАЇНА Нікопольська міська рада Дніпропетровської області Двадцять...
Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності
МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись постановою Запорізької обласної виборчої комісії від 27. 11. 2012...
1. загальна характеристика міста бердянська
Бердянськ – місто обласного значення Запорізької області, розташоване на північному узбережжі Азовського моря. Територія міста складає...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ сесія міської ради VІ скликання Р І ШЕНН Я
На підставі статей 266, 267, 268 розділу ХХІІ Податкового кодексу України та керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХV сесія міської ради...
Кременчуцької міської ради Полтавської області, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону...
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Требухівської сільської ради
Броварського району Київської області, враховуючи висновки державної експертизи землевпорядної документації від 17 липня 2009 р....
Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №75 Запорізької...
Тема: Повітря. Властивості повітря (пружне, розширюється при нагріванні, стискується при охолодженні, погано проводить тепло)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка