АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Требухівської сільської ради


Скачати 97.82 Kb.
НазваАНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Требухівської сільської ради
Дата24.04.2013
Розмір97.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення

с. Требухів

“Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земель

села Требухів та села Переможець

Требухівської сільської ради

Броварського району Київської області”.
Розглянувши розроблену ДП ¨Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва¨ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи висновки державної експертизи землевпорядної документації від 17 липня 2009 р. № 6-695 та № 6-696 НО Головного управління Держкомзему у Київській області, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Требухів.

Базова вартість одного квадратного метра земель села Требухів становить 59,40 грн. (п’ятдесят дев’ять грн. 40 коп.).

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Переможець.

Базова вартість одного квадратного метра земель села Переможець становить 31,86 грн. (тридцять одна грн. 86 коп.)

  1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Требухівської сільської ради 34 сесії 5 скликання від 10.08.2009 р. за № 387 ¨Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець¨.Сільський голова В.А.Васильєв

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

проекту рішення Требухівської сільської ради

¨Про затвердження нормативної грошової оцінки земель

села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради

Броварського району Київської області¨
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Требухівської сільської ради “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради Броварського району Київської області” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. В межах населеного пункту Требухівської сільської ради Броварського району Київської області (село Требухів та села Переможець) така оцінка проведена в 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 р. за № 55. Нормативною базою, яка врегульовує методичні підходи до розрахунку грошової оцінки земель, є “Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 843 від 05.07.2004 року. Розрахунок грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець проводиться згідно з “Порядком грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 27.01.2006 № 18/15/21/11, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.06 за № 388/12262.
З часу розроблення попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

Враховуючи те, що уже завершився семирічний термін її дії, в березня 2006 року, Требухівською сільською радою укладено договір з ДП ¨Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва¨ щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель наших сіл. Робота виконана. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно – грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець пройшла експертизу в Головному управлінні Державному комітеті України із земельних ресурсів Київській області, про що є відповідний висновок..

Прийняття цього регуляторного акта - рішення сільської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець» передбачає використання нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

2. Визначення цілей регулювання:

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради Броварського району Київської області;

- врегулювання правовідносин між Требухівською сільською радою та суб’єктами земельних відносин;

- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

- збільшення доходів місцевого бюджету від надходжень плати за землю;

- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1.Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, згідно грошової оцінки проведену в 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 р. за № 55, з урахуванням коефіцієнтів індексації за минулі роки 1,5888, але з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення Требухівської сільської ради “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради Броварського району Київської області”.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчого комітету.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель”, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:

- рішенням Требухівської сільської ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту сільської ради;

- органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

  • введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець Требухівської сільської ради Броварського району Київської області;

  • практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

  • направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування сільського господарства.

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні

Збільшення розміру плати за землю.

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до бюджету сільської ради від плати за землю.

7. Аналіз вигод та витрат.

Основними групами впливу даного документу слід вважати:

- орган місцевого самоврядування;

- територіальну громаду села Требухів ;

- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

Група впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Зростання надходжень до місцевого бюджету.

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Требухів та села Переможець. Процедура розробки регуляторного акту

Територіальна громада села Требухів

Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери сільської ради
8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

9. Визначення показників результативності регуляторного акта

  • додаткові надходження коштів до міського бюджету від надходжень плати за землю;

  • розмір коштів і час що буде витрачений громадянами та юридичними особами на виконання вимог акта;

  • рівень поінформованості з основних положень акта.

- стимулювання ефективного землекористування на засадах ринкової економіки.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, що надійдуть до сільського бюджету.

10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття а саме, відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Сільський голова В.А.Васильєв

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нікопольської міської...
Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11. 09. 93р. №1160 та з урахуванням...
Аналіз впливу регуляторного акту: проекту рішення виконавчого комітету...
...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Синельниківської міської ради
Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні",...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради Про орендну...
В зв’язку з прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін в деякі законодавчі акти України»...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення виконавчого комітету...
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні господарської діяльності комунального...
Щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення
Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Нікопольської...
Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту...
Нікопольської міської ради «Про  затвердження  Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шполянськоїї міської...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шполянськоїї міської ради Про затвердження Порядку передачі у власність земельних ділянок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка