УКРАЇНА Нікопольська міська рада Дніпропетровської області Двадцять перша сесія міської ради п’ятого скликання


Скачати 172.29 Kb.
НазваУКРАЇНА Нікопольська міська рада Дніпропетровської області Двадцять перша сесія міської ради п’ятого скликання
Дата24.04.2013
Розмір172.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

УКРАЇНА


Нікопольська міська рада Дніпропетровської області
Двадцять перша сесія міської ради п’ятого скликання


РІШЕННЯПро Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності

територіальної громади м. Нікополя(Із змінами, внесеними згідно з рішенням Нікопольської міської ради

№21-37/V від 03.04.2009 р.)
З метою приведення чинних орендних ставок у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1846, збільшення доходності комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій міста та більш ефективного і раціонального використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, керуючись ст. ст. 26,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Нікопольська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Нікополя у новій редакції (додається).

2. Орендарям збиткових і низькорентабельних підприємств та іншим орендарям можуть бути надані додаткові пільги з орендної плати згідно рішення міської ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Нікопольської міської ради від 26 грудня 2000 р. № 16-19/ХХІІ “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Нікополя”.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2008 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію місь­кої ради з питань комунальної власності (Єфремов).

Міський голова С.В. Старун

м.Нікополь

30.11.2007 р.

1-21/V
Додаток до рішення

Нікопольської міської ради

Від 30.11.2007р. №1-21/V

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Нікополя

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, організації, установи, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

Податок на додану вартість та податок на землю не входять в розрахунок орендної плати і підлягають сплаті в установленому порядку.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, установа, на балансі яких перебуває це майно.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності — на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл — розмір річної орендної плати, грн. Вз — вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

(Цей пункт набирає чинності одночасно з постановою Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. №629).

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва — не менш як 7 відсотки вартості орендованого майна. Орендар може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,
де Вп — вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор — орендна ставка, визначена згідно з додатком N 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Вартість робіт з незалежної оцінки оплачується за рахунок орендаря.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп — площа орендованого приміщення, кв.м; Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна міськими комунальними підприємствами, бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок бюджету м. Нікополя, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = ------ х Іп.р. х Ім,

12

Опл — річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. — індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна — з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім — індекс інфляції за перший місяць оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

15. Орендна плата спрямовується:

* за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, бюджетних організацій, установ — до бюджету міста;

* за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу комунального підприємства, бюджетної організації, установи – 70 відсотків орендної плати до бюджету міста, 30 відсотків на рахунок підприємству, організації, установи на балансі яких перебуває це майно;

* за нерухоме комунальне майно  — 70 відсотків орендної плати до бюджету міста, 30 відсотків на рахунок підприємству, організації, установі на балансі яких перебуває це майно;

* за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації, установи (крім нерухомого) – 70 відсотків орендної плати до бюджету міста, 30 відсотків підприємству, організації, установі на балансі яких перебуває це майно.

Орендодавець після отримання орендної плати на свій рахунок, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів перерахувати 70 відсотків до бюджету міста. У разі неперерахування в установлений строк до керівників підприємств, установ, організацій балансоутримувачів-орендодавців комунального майна застосовуються дисциплінарні (адміністративні) заходи впливу.

Орендодавцями комунального майна виступають: управління та відділи міської ради – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, що знаходяться в їх підпорядкуванні; підприємства, установи, організації в господарському віданні та в оперативному управлінні яких перебуває майно територіальної громади міста Нікополя щодо нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), обєктів незавершеного будівництва та окремо індивідуально визначеного майна.»

16. Орендна плата, що безпосередньо належить підприємствам, бюджетним організаціям, установам використовується:

* на ремонт, утримання житлового та нежитлового фонду;

* на придбання та ремонт обладнання, інструментів, інвентарю, матеріалів безпосередньо пов’язаних з специфікою діяльності;

* на придбання медикаментів, засобів протипожежної безпеки, канцтоварів, господарчих товарів;

* оплату заходів санітарної профілактики;

* передплату методичної літератури, періодичних видань;

* інщі цілі, які не суперечать діючому законодавству.

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендодавцем до бюджету міста.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до бюджету міста здійснюється орендодавцем.

18. Орендарі, які виконують капітальний ремонт або реконструкцію об’єкту оренди за згодою Орендодавця звільняються від орендної плати на суму кошторисної вартості з подальшим перерахунком за фактично виконаний обсяг робіт, що оговорюється при укладанні договору оренди.
Голова постійної комісії міської ради

з питань комунальної власності П.І. Єфремов
Начальник комітету по управлінню

комунальним майном міської ради О.М. Ткаченко


Додаток 1

до Методики розрахунку і порядку використання плати

за оренду майна, яке належить до комунальної власності

територіальної громади м. Нікополя

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємствОрендна ставка, процентів

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:
з організації концертно-видовищної діяльності

10

освіти, науки та охорони здоров'я

6

інші об'єкти

5


Додаток 2

до Методики розрахунку і порядку використання плати

за оренду майна, яке належить до комунальної власності

територіальної громади м. Нікополя

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим

призначенням

Орендна ставка, проценти

1

2

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

30

Фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
Торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
Операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
4. Розміщення:
Салонів краси

25

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів
торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіо продукції
10. Розміщення:

15

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
офісних приміщень
антен
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
11. Розміщення:

13

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
12. Розміщення:

12

складів
стоянок для автомобілів
13. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
аптек, що реалізують готові ліки
ветеринарних аптек
приватних навчальних закладів
приватних закладів охорони здоров'я
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім тих що є у державній та комунальній власності або заснованих об’єднаннями громадян, трудовими та журналістськими колективами
14. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

16. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
17. Розміщення:

7

ксерокопію вальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів, фотоательє
18. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку19. Розміщення:

5

шкіл, курсів з навчання та підвищення кваліфікації водіїв автомобілів та інших працівників
саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
перукарень
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету
майстерень з ремонту одягу, хімчисток, майстерень з ремонту електропобутових товарів
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською

мовою, торгівля шкільним приладдям
відділень Ощадбанку, що приймають платежі за житлово-комунальні послуги
неблагодійних фондів (соціального страхування, страхування від безробіття тощо)
20. Розміщення:

4

громадських вбиралень
камер схову
майстерень з ремонту взуття
майстерень з ремонту годинників
21. Розміщення:

3

творчих спілок, громадських, партійних, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
майстерень художників, скульпторів, народних майстрів
бюджетних організацій, установ (крім бюджетних організацій, установ, які утримуються за рахунок бюджету м. Нікополя)
22. Розміщення:

2

розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
бібліотек, архівів, музеїв
лазень, пралень загального користування
дитячих молочних кухонь
провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг
23. Розміщення дошкільних навчальних закладів та організація дозвілля дітей та юнацтва в позашкільний час

2

25. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

1

26. Розміщення автоматичних телефонних станцій, надання послуг електрозв'язку

15

27. Інше використання нерухомого майна

15

_______________

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єк-тами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Схожі:

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХV сесія міської ради...
Кременчуцької міської ради Полтавської області, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ сесія міської ради VІ скликання Р І ШЕНН Я
На підставі статей 266, 267, 268 розділу ХХІІ Податкового кодексу України та керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування...
УКРАЇНА КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХІІ сесія міської...
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської...
УКРАЇНА КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Шосте скликання
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч ст 27 Регламенту Кузнецовської...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ позачергова ХV сесія...
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної...
Голова постійної комісії міської ради
«Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської...
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Нікопольської міської ради на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням Нікопольської міської ради від 06. 07. 2012 року №44-21/VІ та...
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Нікопольської міської ради на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням Нікопольської міської ради від 06. 07. 2012 року №44-21/VІ та...
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровської області», керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтями...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
А на вулиці Миру і розглянувши звернення, надане комунальним підприємством «Жилсервіс – 5» Дніпропетровської міської ради від 16....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка