НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова, Л. В. Гриневич, І. А. Сєрова. ─ Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. ─ 39 с. (Укр мов.)
498.13 Kb. 9 стр.
читати
ЗАТВЕРДЖУЮ
Призначення на посаду головного економіста та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю
76.45 Kb. 1 стр.
читати
Освітньо-професійна програма підготовки СПЕЦІАЛІСТА (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
М; В. Д. Рожок, д-р техн наук, проф. КЕІМ; С. М. Соболь, канд екон наук, доц. КНЕУ; Ф.І. Хміль, д-р екон наук, проф. ЛКА; В. Г. Шинкаренко, д-р екон наук, проф. ХДАДТУ; Л.І. Грачева методист вищої кваліфікаційної категорії Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України
183.52 Kb. 1 стр.
читати
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА" для студентів ІV курсу заочної форми навчання
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент кафедри економіки підприємства Ю. М. Могилов. – Павлоград, 2007
166.23 Kb. 1 стр.
читати
Тема № Влада має намір прискорити проведення змін, щоб 2012 рік закінчився ще більшими темпами зростання У столиці України під головуванням Президента В. Януковича пройшло засідання Комітету з економічних реформ
Тема № Влада має намір прискорити проведення змін, щоб 2012 рік закінчився ще більшими темпами зростання
117.5 Kb. 1 стр.
читати
Тема. „Бджільництво: історія та сучасність ”
Довгий і складний історичний шлях пройшло Українське бджільництво – найдавніше улюблене заняття нашого народу. Протягом століть пізнавалися тайни життя медоносних бджіл, змінювалась і удосконалювалась техніка бджільництва
0.52 Mb. 4 стр.
читати
Вступ
Марксизм остаточно дискредитував себе. Комуністичні експерименти довели його утопічність та нежиттєздатність. Марксизм — це насильство над вічними, природними законами економіки, яке неминуче закінчиться крахом, — скаже ліберальний професор (вчорашній викладач партшколи КПРС)
0.72 Mb. 10 стр.
читати
Перший проректор Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор
Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
194.38 Kb. 1 стр.
читати
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Підкарпатська Вища Школа ім бл кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республіка Польща)
3.42 Mb. 27 стр.
читати
1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність
Тема Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність. (4 год.)
252.8 Kb. 1 стр.
читати
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів
66.86 Kb. 1 стр.
читати
ТЕМА 7 Військово-політичні, тоталітарні режими в українських землях 20-ті – середина 40-х років ХХ ст
Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні в 20-х – 30-х роках ХХ ст.: соціально-економічні перетворення
0.98 Mb. 8 стр.
читати
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
1.17 Mb. 15 стр.
читати
ДВНЗ «КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені В. Гетьмана» КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Поняття базису n – вимірного векторного простору. Розкладання вектора за базисом
1.26 Mb. 6 стр.
читати
2. Інституційне забезпечення проведення бюджетної політики
Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі бюджету
179.76 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   116
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita