Білявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фур-дуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид


НазваБілявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фур-дуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид
Сторінка12/39
Дата15.03.2013
Розмір6.43 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

117

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Глава 2

Біоекологія


Закінчення табл. 2.2
Площа зе-

№ пор.

Назва

Розташування

Рік створення

Загальна площа, га

мель, нада­на в постій­не користу-
вання, га

11

Дніпровсько-

Дніпропетровська

1990

3 766,2

3 766,2
Орільський

область


12

Єланецький

Миколаївська область

1996

1 675,7

1 675,7
степ

13

Горгани

Івано-Франківська

1996

5 344,2

5 344,2область


14

Казантипський

Автономна

1998

450,1

450,1Республіка Крим


15

Опукський

»

1998

1 592,3

1 592,3

16

Рівненський

Рівненська область

1999

47 046,8

47 046,8

17

Черемський

Волинська область

2001

2 975,7

2 975,7Національні природні парки1

Карпатський

Івано-Франківська

1980

50 303,0

38 591,0область


2

Шацький

Волинська область

1983 (розши-

48 977,0

18 810,0


рений у 1999)3

Синевир

Закарпатська область

1989

40 400,0

27 208,0

4

Азово-

Херсонська область

1993

52 154,0

52 154,0
Сиваський

5

Вижницький

Чернівецька область

1995

7 928,4

7 013,4

6

Подільські

Хмельницька область

1996

261 316,0

3 015,0
Товтри

7

Святі Гори

Донецька область

1997

40 589,0

11878,0

8

Яворівський

Львівська область

1998

7 078,6

2 885,5

9

Сколівські

»

1999

35 684,0

24 702,0
Бескиди

10

Деснянсько-

Сумська область

1999

16 215,1

7 272,6
Старогутський

11

Ужанський

Закарпатська область

1999

39 159,3

14 904,6

Сучасні ретельні еколого-економічні розрахунки й моделі показують: збереження генофонду будь-якого регіону можливе лише за умови, що не менше ніж 10—15 % його площі зайнято заповідними територіями рангу заповідника чи заказника. На-

явність розвиненої мережі заповідних територій — необхідна (хоч і не достатня) умова збереження біорізноманітності. Тому кожна держава, яка приєдналася до Конвенції про біорізноманітність, зобов'язана підтримувати й розвивати мережу заповідних тери­торій, насамперед — заповідників.

Потрібно менше мисливців більше сторожів у заповідниках, менше мисливських товариств більше товариств захисту тварин, менше мисливської літератури — більше літератури біологічної. І тоді останні акти трагедії диких тварин, які людство впише в історію життя на планеті Земля, матимуть гарний фінал!

І. І. Акимушкін,

російський біолог,

публіцист

Заповідник — це виділені державою території й акваторії, в ме­жах яких охороняються природні об'єкти, що становлять особливу екологічну, генетичну, наукову чи культурну цінність: типові чи рідкісні ландшафти, еталонні ділянки природного середовища, рідкісні геологічні утворення, угруповання рослин і тварин із ха­рактерним генофондом тощо. Заповідники беруться під охорону закону, на їхній території категорично забороняються всі види господарської діяльності (мисливство, рибальство, вилов тварин, усі види лісокористування, заготівля сіна, лікарських трав, зби­рання квітів, випасання худоби), застосування будь-яких хімічних засобів, шумових дій. У заповіднику вводиться певний заповід­ний режим. Це або абсолютне заповідання, тобто цілковите невт­ручання людей у природні процеси, або заповідання обмежене, за якого для досягнення максимальної природної рівноваги й максимального збереження екосистем допускається здійснення певних біотехнологічних заходів (наприклад, вилов тварин, що надміру розмножилися, створення штучних водопоїв, проти­ерозійний захист тощо). Всього у світі створено більш як 11 тис. заповідних територій, що мають статус заповідника чи національ­ного парку.

Заповідники, які являють собою найхарактернішу еталонну ділянку біосфери даної фізико-географічної зони або біома й де діє режим абсолютного заповідання, мають найвищий статус — це біосферні (або еталонні) заповідники. Сьогодні в світі є близько 350 біосферних заповідників, і чотири з них розташовані на тери­торії України: Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський та Дунайський.

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Глава 2

Біоекологія< т ❁

У заповідниках із нижчим статусом на більшості території вво­диться режим обмеженого заповідання, хоч обов'язково є також і ділянки абсолютної заповідності. В Україні 17 таких заповідних територій (рис. 2.13): у Поліссі це Поліський і Рівненський заповідники; в лісостепу — заповідники Канівський, Дніпровсь-ко-Орільський, Розточчя та Медобори; в степовій зоні — Український степовий, Луганський та Єланецький степ; у Карпа­тах — заповідник Горгани; в Криму — заповідники Карадазький, Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий, Казантипський, Опукський і Мис Мартьян; у Прикарпатті — Черемський запо­відник.

Крім указаних природних заповідників, в Україні є 54 істор и ко- культури их та історико-архітектурних заповідники. Серед них такі всесвітньо відомі, як Шевченківський у Каневі, Києво-Печерський, Софія Київська, Асканія-Нова тощо.

Національні природні парки — це території, що створюються для збереження природних комплексів, які мають екологічну, істо­ричну й естетичну цінність завдяки сприятливому поєднанню природних і культурних ландшафтів, і для використання їх у рекре­аційних, виховних, наукових і просвітницьких цілях. В Україні є 11 національних парків, таких як Шацькі озера, Подільські Товтри, озеро Синевир тощо.

Заказники — це території й акваторії, на яких охороняються окремі види рослин і тварин або природні комплекси (озера, болота, ділянки лісу чи степу з рідкісними видами рослин або тварин, пе­чери, території з унікальними геологічними утвореннями тощо). На території заказників дозволяється обмежена господарська діяльність, але тільки така, що не завдає шкоди об'єктам, які охороняються (наприклад, обмежена заготівля сіна в лісових заказниках, збирання морської трави зостери в приморських заказниках, регламентоване полювання на окремих видів тварин у заповідно-мисливських господарствах). На території України практично в кожній області є принаймні кілька заказників.

Пам'ятки природи являють собою окремі невідновлювані при­родні об'єкти, які мають наукове, історичне чи культурно-есте­тичне значення, наприклад: водоспад, печера, дуже старе дерево, джерело, рідкісне геологічне відслонення. Останнім часом до пам'яток природи дедалі частіше почали відносити також неве­ликі території (площею до кількох сотень квадратних метрів), зайняті популяціями рідкісних та реліктових видів або попу-

120

s

X

о.

я

в. я

в

ЗІ

і

я

S

ІРозділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Глава 2

Біоекологія


ляціями, розташованими на межі ареалу виду. Створення системи таких пам'яток природи сприяє збереженню передусім генетичної різноманітності. На їхній території заборонено будь-яку діяль­ність, що руйнує чи пошкоджує об'єкти охорони.

Проте навіть розвинена мережа заповідних територій не змо­же забезпечити збереження біорізноманітності, якщо не припи-
Регіональні

Заповідні
Ботанічні сади,

ландшафтні парки

урочища
зоологічні парки, дендрологічні парки,

(18%)

(3 %)

1

Природні

парки-пам'ятки

\

/ у

заповідники (6 %)

садово-паркового
/ /

мистецтва \


(1%) ХБіосферні


заповідникиг V

-"" (9%)


Пам'яткит

- природи

Заказники


(39 %)\ч Національні


природні парки

Рис. 2.14 Структура території природно-заповідного фонду України

Біоконсервація належить до галузі новітніх напрямів біоеко-логії. Це система заходів, спрямованих на збереження генетичної й видової різноманітності шляхом збереження популяційних і видових генотипів окремих особин поза природними місцями проживання в зоопарках, ботанічних садах, у колекціях культур тощо.

Біоконсервація сьогодні розглядається як остання лінія захис­ту генетичної й видової біорізноманітності. Для цього розви­вається мережа зоопарків, створюються колекції рослин у бота-

Площа, тис. га

27001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Роки

II Загальна площа ПЗФ

Ні Площа територій та об'єктів загальнодержавного значення

Рис. 2.15 Зростання площі природно-заповідного фонду (ПЗФ) України (1992—2001)


ниться глобальний вплив на біоту антропогенного забруднення. Навіть у біосферних заповідниках з їхньою налагодженою й суво­рою системою охорони деградація біоти триває. Наприклад, у Карпатському біосферному заповіднику через кислотні дощі де­далі скорочуються популяції лишайників, занесених до Червоної книги.

У природно-заповідний фонд України (рис. 2.14, 2.15) входять також регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, бота­нічні сади, зоологічні, дендрологічні парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва тощо. Загалом природно-заповідний фонд України в 2001 р. налічував у своєму складі 6939 територій і об'єктів площею 2508,7 тис. га, що становить 4,16 % території країни.

122

нічних садах, колекції культур мікроорганізмів, грибів, водорос­тей, найпростіших, банки насіння, кріоколекції тварин, де гаме­ти й навіть ембріони зберігаються в замороженому стані, організовуються сховища культур тканин рослин і тварин.

Сьогодні людство «законсервувало» для нащадків близько 10 % відомої науці сучасної біоти. Однак біоконсервація поки що не може стати гарантом збереження біорізноманітності. Закон­сервувати будь-який вид — це складна наукова й технічна задача. Але незмірно складнішою справою є розконсервація виду й повернення його в природу. Вид, випущений «із пробірки» в при­роду, як правило, поводиться непередбачувано: адже він потрап­ляє до системи з іншими зв'язками. Найчастіше такий вид не

123

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Глава 2

Біоекопогія


встигає пристосуватися до свого оточення й стає легкою здобич­чю для хижаків, субстратом для хвороб, їжею для паразитів. Якщо ж він виявляється здатним протистояти цьому тискові, то зазви­чай сам стає агресором: витіснює види аборигенної флори й фа­уни, стрімко розселяється, створює різні біоперешкоди. Такі наслідки біологи й екологи називають «беззвучними вибухами».

Екологічна мережа. Протягом останніх п'яти років в Україні, як і в усьому світі, велике значення надається розвиткові еко­логічної мережі. Концепція екомережі є інтегральною в організа­ції збереження біологічної і ландшафтної різноманітності. Вона поєднує в собі всі попередні системи охорони природи, пов'язує природоохоронну діяльність із різними секторами економіки (аг­рарним, транспортним, лісовим, туристичним тощо) і є основним елементом стратегії збалансованого розвитку. Це якісно новий підхід до розв'язання споконвічної проблеми людства у відноси­нах із Природою, спрямований на забезпечення функціонування всіх природних компонентів довкілля як єдиної цілісної системи.

Національна екологічна мережа України розглядається як скла­дова всеєвропейської екомережі, створення якої схвалено Конфе­ренцією міністрів довкілля 55 країн Європи в Софії в 1995 р.

У нашій країні набув чинності закон «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 pp.». Основною метою цього важливого документа є збільшення частки земельного фонду з природними заповідни­ми територіями до рівня, достатнього для збереження біологічної і ландшафтної різноманітності.

Екологічна мережа забезпечить можливість природної міграції та поширення рослин і тварин.

'

інтрольні запитання й завдання


стверджувати, що на цій планеті з'явилася біосфера?

         1. В якій послідовності та як форму­
          валися геологічні сфери Землі
          атмосфера, гідросфера, літо­
          сфера?

         1. Які є гіпотези виникнення життя на
          Землі?
         1. Які функції виконує жива речовина й
          чим вона відрізняється від неживої?


         1. Які основні властивості живої речо­
          вини?


         1. Що таке біосфера й де проходять
          її межі?


         1. Якщо на Місяці колись побудують
          космічні станції, чи можна буде

         1. Чим відрізняється біологічний круго­
          обіг речовин від геологічного?


         1. Які функції в біологічному кругообізі
          виконують продуценти, консумен-
          ти й редуценти?


         1. Як виникла киснева атмосфера й на
          якому етапі розвитку Землі молеку­
          лярний кисень становив небезпеку
          для живої речовини?

         1. Як розподіляється, запасається й
          трансформується сонячна енергія,
          що надходить на Землю?


         1. У чому полягають перший і другий
          закони термодинаміки?


         1. Що таке ланцюг живлення?

         1. Чому довжина ланцюга живлення, як
          правило, становить не більш як
          4—5 ланок?

         1. Як відбуваються кругообіги макро­
          елементів у біосфері (на прикладах
          конкретних елементів) ?


         1. Як взаємодіють геологічний і біоло­
          гічний кругообіги речовин і як люди­
          на впливає на цю взаємодію?


         1. Які, на вашу думку, можливі наслідки
          успішної реалізації розпочатої нині в
          деяких країнах розробки морських
          копалин осадових фосфоритів?


         1. Що таке екосистема та які її
          функції?


         1. Як здійснюється саморегуляція еко­
          систем?


         1. Які основні показники характеризу­
          ють біогеоценоз?


         1. В яких біомах біогеоценози чи біо-
          гідроценози мають найвищу про­
          дукцію?


         1. Що таке евтрофікація й чим природ­
          на евтрофікація відрізняється від
          антропогенної?


         1. Що таке сукцесія та які типи сук-
          цесій ви знаєте?


         1. У чому суть закону одного про­
          цента?

         1. Що таке популяція й на які групи
          поділяють екологічні фактори, від
          яких залежить популяція?


         1. Що таке екологічна ніша?

         1. Що таке діапазон толерантності?

         1. Що таке стенотопні та евритопні
          види?


         1. Як контролюється чисельність по­
          пуляцій?


         1. Чому, на ваш погляд, зникла стелле-
          рова корова: через те, що мисливці
          знищили її до останньої особини, чи
          внаслідок якихось інших причин?


         1. Обґрунтуйте можливість існування
          лохнеського чудовиська.


         1. Поясніть, як крива толерантності
          описує екологічну валентність виду.


         1. Види дикої флори й фауни, які розви­
          ваються поряд із людиною, назива­
          ють синантропними. Обґрунтуйте,
          чи є синантропні види більш еври­
          топними порівняно з несинантроп-
          ними. Наведіть приклади синан­
          тропних видів.


         1. Які види будуть більш інформатив­
          ними в разі проведення оцінки стану
          довкілля методом біоіндикаціі
          рідкісні чи масові? Обґрунтуйте ваш
          висновок.

         1. За якими принципами функціонує
          біосфера (за Д. Чірасом) ?


         1. Які екологічні закони сформулював
          Б. Коммонер?


         1. Наведіть приклади з повсякденного
          життя, які ілюструють кожний із
          законів Б. Коммонера.


         1. Визначте, який процент планетар­
          ної продукції використовує сьогодні
          людина й чи порушила вона закон
          одного процента (вихідні дані для
          розрахунків на рівні 1970 і 1990 років
          у тоннах сухої органічної речовини
          наведено в таблиці).
         1. 124

125

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

Схожі:

Білявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський,...
Редакція літератури з природничих і технічних наук Головний редактор Т. В. Ковтуненко Редактор А. С. Мнишенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний...
Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. Основи екології: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 36 с
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
Журавського В. С. К.: Юридична думка, 2005. с. 31. Наровлянський...
Відповідність програмі: І.І. Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2002. с. 59
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Теми реферат ів із курсу «Основи екології»
Теорія соціальної дезадаптацій як оцінка перспектив подолання екологічної кризи
Програма «Іноземні мови» 2-12, 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх...
Підручник Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу. К.: Навч книга, 2003. – 160 с.: іл
Програма «Іноземні мови» 2-12, 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх...
Підручник Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу. К.: Навч книга, 2003. – 160 с.: іл
Назва мовою оригіналу: Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН
РОЗДІЛ Методика математичного планування багатофакторного експерименту й аналіз його результатів
Реферат з екологічного права України
Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології, здійснюють...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка