Р І ШЕННЯ


Скачати 107.87 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Дата08.04.2013
Розмір107.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь
Р І Ш Е Н Н Я08.01.2013 р. м.Нікополь № 1

Про затвердження Умов

проведення конкурсу з

перевезення пасажирів на

автобусному маршруті загального

користування

На виконання закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з метою створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, забезпечення виконання соціально значущих перевезень, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додається).

2. Визначити датою проведення конкурсу 08 лютого 2013 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 10.10.2012 року № 853 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Обиденну Т.С.


Міський голова Р.І.Токар

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08.01.2013 р. № 1
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

з перевезення пасажирів

на автомобільному маршруті загального користування
Загальні положення

1. Ці Умови розроблені відповід­но до вимог законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про транспорт", постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку про­ведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш­руті загального користування" і застосовуються при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах за­гального користування, (далі - кон­курс) із застосуванням стандартів: для транспортних засобів, сконст­руйованих і обладнаних для переве­зення більш як 22 пасажирів - ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції», для транспортних за­собів, сконструйованих і обладна­них для перевезення до 22 паса­жирів - "Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортних средств общего пользования, для транспортних засобів, які знаходяться в експлуа­тації – ГСТУ 60.2-00017584-011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації».

Умови конкурсу повинні ви­конувати автомобільні перевізни­ки, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.
Вимоги до автомобільного перевізника

2. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

 • мають ліцензію щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомоб­ільним транспортом загального ко­ристування;

 • на законних підставах викори­стовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

 • утримують транспортні засоби в належному технічному і санітар­ному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону "Про автомобільний транспорт";

 • забезпечують контроль техні­чного і санітарного стану транс­портних засобів перед виїздом на маршрут;

 • забезпечують проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

 • забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимога­ми законодавства;

 • забезпечують проведення стажування та інструктажу водіїв;

 • забезпечують безпеку дорож­нього руху;

 • забезпечують водіїв відповід­ною документацією на перевезення пасажирів;

 • мають достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень;

 • забезпечують державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування.

До участі в конкурсі не допус­каються автомобільні перевізни­ки, які:

 • подали до участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

 • визначені банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, чи ліквідацію як суб’єкта господарювання;

 • пропонують використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантаж­них транспортних засобів;

 • не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконан­ня перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які по­винні виконуватися відповідно до діючих договорів;

 • мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, не оскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

 • не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомоб­ільний транспорт";


Вимоги до автомобільного транспорту

3. На конкурс можуть бути заявлені транспортні засоби, які забезпечують:

 • безпеку людей, які користуються транспортним засобом;

 • відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, рівню шуму, інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;

 • запобігання пошкодження доріг та їх облаштування.

Класифікація автобусів, які можуть бути заявлені на конкурс:

автобуси місткістю понад 22 па­сажири, крім водія:

 • класу І, які призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу пасажи­рам безперешкодно переміщува­тись по салону;

 • класу II, які призначені для пе­ревезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих паса­жирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для стоячих паса­жирів, розмір якої не перевищує 1,5 кв.м.

Структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування повинна відповідати умовам конкурсу щодо пасажиромісткості та класу транспортного засобу.

Встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-забов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.
Об’єкти конкурсу.

Визначення класу та пасажиромісткості автобусів, режиму руху

№ п/п

Номер об’єкту конкурсу

Назва маршруту

Режим руху

Кількість оборотних рейсів

Клас автобусу

Пасажиромісткість автобусу

Особливості періодичності здійснення перевезень

1

16/8

пл. Б.Хмельницького-Ринок-ЦУМ-Еліт Клуб-ПТЗ-м-н «Металург»

пільговий

8

І

від 80

щоденно

2

19/5

вул. Рижикова-Рай.лікарня-ЦУМ-Еліт Клуб-ПТЗ-м-н «Металугр»

звичайний

6

І

від 80

щоденно

3

20/2

ЗОШ №17- Рай.лікарня-ЦУМ-Еліт-Клуб-ПТЗ-м-н «Металург»

пільговий

8

І

від 80

щоденно

4

21/0

вул. Ізюмська-Автовокзал-ЦУМ-Еліт-Клуб-ПТЗ-м-н «Металугр»

пільговий

9

І

від 80

щоденно

5

21/1

пільговий

8

І

від 80

щоденно

Автомобільний перевізник по­винен застосовувати на маршруті загального користування автобу­си затвердженого класу та пасажиромісткості.
Додаткові умови конкурсу

4. Перевізник повинен відпо­відати (виконувати) наступні умо­ви на перевезення пасажирів:

 • надавати соціально значущі по­слуги з перевезення пасажирів ав­тобусними маршрутами загально­го користування за визначеними виконавчим комітетом тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства;

 • щомісячно забезпечувати вико­нання перевезень обсягу рейсів за розкладом та графіком руху автобусів, не менш ніж на 95 відсотків;

 • облаштування автобусів засо­бами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної зупинки, мар­шруту;

 • наявність кондуктора в автобусах великої місткості;

 • забезпечити наявність у водія та кондуктора одягу встановлено­го виду:

у водія - сорочка блакитного або сірого кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище, брюки темного кольору;

у кондуктора - жилетка синього кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище;

 • забезпечити підтримання в автобусі протягом робочого дня належного санітарного стану;

 • наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.


Подання документів для участі у конкурсі

5. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву встановленого зразка і такі документи:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

8) анкету встановленого зразка;

9) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження організатор.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).Начальник управління

економічної політики

О.І. Васильєв

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Р І ШЕННЯ
Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 17 та 29 Закону України «Про місцеве самоврядувавння в Україні», виконавчий комітет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка