Білявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фур-дуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид


НазваБілявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фур-дуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид
Сторінка37/37
Дата22.02.2016
Розмір6.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Глава 2 Біоекологія 53

§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу 53

§ 2.2. Походження й еволюція біосфери 57

§ 2.3. Функціонування біосфери 66

§ 2.4. Біогеоценози — елементарні одиниці біосфери 80

§ 2.5. Види, популяції та середовище 91

§ 2.6. Основні екологічні закони 99

§ 2.7. Ноосфера 101

§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження III

Глава 3 Геоекологія 127

§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля» 127

§ 3.2. Атмосфера 130

§ 3.3. Гідросфера 148

§ 3.4. Літосфера 161

Глава 4 Техноекологія 176

§4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю .176

§ 4.2. Енергетика 190

§ 4.3. Промисловість 213

§ 4.4. Сільське господарство 221

§ 4.5. Транспорт 225

§ 4.6. Військова діяльність 228

§ 4.7. Наукова діяльність 237

Глава 5

Соціоекологія 254

§ 5.1. Правила й закони соціоекології 254

§ 5.2. Екологічна освіта 256

§ 5.3. Економіка природокористування 260

§ 5.4. Правові засади природокористування 267

§ 5.5. Культура й релігія 281

§ 5.6. Урбоекологія 286

Глава 6 Екологія людини 291

§ 6.1. Здоров'я людини як інтегральний показник її

багатовимірної екологічної ніші 291

§ 6.2. Здоров'я та його критерії 294

§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища 296

§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров'я людини 299

§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров'я людини 304

§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини . . .307

РОЗДІЛ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 327

Глава 7 Природно-соціальні особливості України 328

§ 7.1. Загальні відомості про природні умови 328

§ 7.2. Традиції природокористування 335

§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи 339

§ 7.4. Джерела забруднення довкілля 341

§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи 353

Глава 8 Екологічний стан окремих регіонів України 359

§ 8.1. Загальна характеристика 359

§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного

й Азовського морів 366

§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон 371

§ 8.4. Українське Полісся 372

§ 8.5. Українські Карпати 374

Глава 9 Наслідки екологічних катастроф 376

§ 9.1. Природні екологічні катастрофи 376

§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи 378

§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС 379

Глава 10 Національний шлях до еколого-збалансованого

розвитку 382

§ 10.1. Головні підсумки XX століття 382

§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку .384

Стратегія й тактика виживання людства 387

Нові тенденції цивілізаційного розвитку 387

Шляхи виживання людства 398

Список рекомендованої літератури 404Навчальне виданняБілявський Георгій Олексійович

Фурдуй Ростислав Сергійович

Костіков Ігор ЮрійовичОСНОВИ ЕКОЛОГІЇХудожній редактор О. Г. Григір

Технічний редактор Л. І. Швець

Коректори А. І. Бараз, П. Л. Пироженко

Комп'ютерна верстка Н. В. Громової

Підп. до друку 11.0S.05. Формат 60 к 84 '/|6 Папір офс. № 1. Гарнітура Тайме. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 23,72. Ум. фарбовідб. 24.18. Обл.-вид. арк. 25,83. Вид. № 4220. Зам № 10-05.

Видавництво «Либідь», 01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 від 06.04.2001

Віддруковано і готових діапозитивів на ВПК «Глибус», 79010, Львів, Кравчука, 6/3.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

Білявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський,...
Редакція літератури з природничих і технічних наук Головний редактор Т. В. Ковтуненко Редактор А. С. Мнишенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний...
Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. Основи екології: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 36 с
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
Журавського В. С. К.: Юридична думка, 2005. с. 31. Наровлянський...
Відповідність програмі: І.І. Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2002. с. 59
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Теми реферат ів із курсу «Основи екології»
Теорія соціальної дезадаптацій як оцінка перспектив подолання екологічної кризи
Програма «Іноземні мови» 2-12, 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх...
Підручник Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу. К.: Навч книга, 2003. – 160 с.: іл
Програма «Іноземні мови» 2-12, 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх...
Підручник Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу. К.: Навч книга, 2003. – 160 с.: іл
Назва мовою оригіналу: Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН
РОЗДІЛ Методика математичного планування багатофакторного експерименту й аналіз його результатів
Реферат з екологічного права України
Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології, здійснюють...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка