Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту


Скачати 253.71 Kb.
НазваПоложення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Сторінка3/3
Дата18.03.2013
Розмір253.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3
плану та навчальної програми з фізичного виховання;
організація функціонування навчально-методичного кабінету;
організація контрольних і відкритих занять, замін;
організація підвищення професійної кваліфікації викладачів;
організація впровадження в навчальний процес фізичного виховання
інновацій викладачів;
координація діяльності викладачів, відповідальних за фізичне виховання в
навчальних секціях, на факультетах, керівників методичного кабінету, кабінету
медичного контролю з питань методичної та навчально-виховної роботи;
координація навчальної діяльності кафедри (предметної комісії) з
навчальними підрозділами вищого навчального закладу;
контроль за проходженням студентами навчальних секцій медичних
обстежень, тестувань, заліків;
контроль за комплектуванням та спрямованістю навчально-виховного
процесу з фізичного виховання у навчальних секціях та навчальних групах;
контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з питань
методичної та навчально-виховної роботи;
облік методичної та навчально-виховної роботи;
оцінювання методичної та навчально-виховної роботи викладачів шляхом
обговорення на засіданнях кафедри;
складання звіту кафедри (предметної комісії) з розділу “Методична та
навчально-виховна робота”.
12.1.3. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної
комісії) з наукової роботи:
складання розділу плану роботи кафедри з науково-методичної і науково-
дослідної роботи;
складання наукового навантаження працівників науково-педагогічного
складу кафедри з науково-методичної і науково-дослідної роботи;
участь у прийнятті рішень кафедри;
проведення нарад з питань наукової роботи;
організація науково-методичної роботи;
організація створення комп’ютерного банку даних показників фізичного
розвитку студентів;
організація функціонування наукової лабораторії з фізичного виховання;
організація науково-дослідної роботи щодо оптимізації фізичного
виховання студентів;
організація проведення та участь викладачів кафедри у внутрішніх та
зовнішніх наукових конференціях, науково-методичних семінарах тощо;
організація підвищення наукового рівня викладачів кафедри;
координація роботи викладачів, керівників наукової лабораторії, кабінету
лікарського контролю з питань наукової роботи;
координація наукової діяльності кафедри з науковими підрозділами
вищого навчального закладу;
контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з питань
наукової роботи;
облік наукової роботи;
оцінювання наслідків анкетувань, медогляду, фізичного розвитку, стану
здоров’я, тестувань, медико-педагогічних спостережень студентів вищого
навчального закладу;
оцінювання наукової роботи викладачів кафедри шляхом обговорення на
засіданнях кафедри;
складання звіту кафедри з розділу “Науково-методична та науково-
дослідна робота” .
12.1.4. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної
комісії) зі спортивної роботи:
складання розділу плану роботи кафедри (предметної комісії) зі спортивної
роботи;
складання спільно із спортивним клубом плану-календаря та положення
про самодіяльні спортивні заходи у вищому навчальному закладі;
складання спортивного навантаження викладачів;
участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії);
проведення нарад з питань спортивної роботи;
організація функціонування спортивного клубу, клубів за спортивними
інтересами;
організація виборів на факультетах (відділеннях), курсах у групах
спортивного активу;
організація навчання спортивного активу факультетів (відділень), курсів,
груп;
координація питань спортивної роботи з викладачами, керівниками
кабінету лікарського контролю, спортивного та інших клубів спортивного
профілю;
контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з питань
спортивної роботи;
контроль за участю провідних студентів-спортсменів, збірних команд
вищого навчального закладу в зовнішніх спортивних заходах;
облік спортивної роботи;
оцінювання спортивної роботи викладачів шляхом заслуховування на
засіданнях кафедри;
складання звіту кафедри (предметної комісії) з розділу “Спортивна
робота”.
12.1.5. Функції викладача, відповідального за фізичне виховання на
факультеті (відділенні):
складання плану роботи з фізичного виховання та масового спорту на
факультеті (відділенні);
унесення на розгляд керівника, робочих, колегіальних, дорадчих органів
факультету (відділення) питань з фізичного виховання та масового спорту;
участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії);
організація розподілу студентів факультету (відділення), курсів, груп в
навчальні секцій та навчальні групи кафедри фізичного виховання (предметної
комісії);
організація навчальних занять, анкетувань, медогляду, заліків з фізичного
виховання зі студентами факультету (відділення);
організація виборів та навчання спортивного активу на факультеті
(відділенні), курсах в групах;
організація на факультеті (відділенні) наочної інформації з фізичного
виховання та масового спорту;
координація діяльності викладачів, що працюють із студентами
факультету (відділення) з питань навчальної роботи, медогляду, заліків,
спортивних заходів;
координація діяльності спортивного активу факультету (відділення) зі
спортивним клубом вищого навчального закладу;
контроль за відвідуванням студентами факультету (відділення), курсів,
груп занять у навчальних групах секцій кафедри фізичного виховання
(предметної комісії), їх переміщенням з однієї секції в іншу та участю у
самодіяльних спортивних заходах;
облік роботи з фізичного виховання на факультеті (відділенні);
оцінювання стану фізичного розвитку, здоров’я студентів факультету
(відділення), курсів, груп за даними анкетувань, медогляду, тестувань, заліків;
оцінювання роботи викладачів, що працюють зі студентами факультету
(відділення) шляхом обговорення на засіданнях кафедри;
складання звіту про роботу з фізичного виховання та масового спорту на
факультеті (відділені).
12.1.6. Функції викладача відповідального за фізичне виховання в
навчальній секції кафедри (предметної комісії):
розробка навчального плану, плану-графіка, розділу навчальної програми з
фізичного виховання за напрямом та спеціалізаціями секції;
складання розкладу навчальних занять секції;
участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії);
організація та проведення за напрямом та спеціалізаціями секції
відповідних навчальних (самодіяльних) спортивних заходів;
координація діяльності викладачів секції;
контроль за якістю та ефективністю процесу фізичного виховання в секції;
облік роботи секції;
оцінювання роботи викладачів секції шляхом обговорення на засіданнях
кафедри;
складання звіту про роботу секції.
12.1.7. Функції викладачів навчальних груп:
складання та ведення індивідуального плану роботи, журналів, конспектів
занять, положень про навчальні спортивні заходи тощо;
участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії);
організація зарахування студентів в навчальні групи, що закріплені;
організація та проведення навчальних занять та навчальних заходів з
групами студентів, що закріплені;
організація для участі в навчальних та самодіяльних спортивних заходах
студентів з груп, що закріплені;
контроль за станом показників фізичного розвитку, здоров’я студентів,
дотриманням ними гігієнічних вимог щодо спортивної форми;
оцінювання теоретичної, методичної, організаційної, практичної
підготовленості студентів;
розробка навчальних програм за спеціалізаціями навчальних секцій,
планів-конспектів навчальних занять, індивідуальних завдань;
участь у науково-методичній роботі, розробка соціально-педагогічних
інновацій;
підвищення свого професійного та наукового рівня шляхом навчання на
курсах підвищення кваліфікації, в аспірантурі, участі в науково-дослідній
роботі;
участь в організації, проведенні, суддівстві спортивних заходів;
облік результатів теоретичної, практичної підготовленості, фізичного
розвитку, стану здоров’я студентів навчальних груп, що закріплені;
звіт про виконання індивідуального плану роботи.
12.1.8. Функції лаборанта (секретаря) кафедри (предметної комісії) з
питань діловодства:
складання та ведення в установленому порядку номенклатури справ
кафедри (предметної комісії);
приймання, облік, реєстрація, передача вхідної і вихідної кореспонденції,
телефонограм, факсограм;
комп’ютерний набір, ксерокопіювання, сканування документів і матеріалів
кафедри (предметної комісії);
ведення протоколів засідань кафедри (предметної комісії);
координація діловодства кафедри (предметної комісії) з відповідними
службами вищого навчального закладу.
12.1.9. Функції завідувача навчально-методичного (методичного)
кабінету з фізичного виховання:
планування діяльності навчально-методичного (методичного) кабінету;
забезпечення процесу фізичного виховання навчальною літературою,
наочними посібниками, технічними засобами навчання, бланками навчальної
документації;
забезпечення студентів наочною інформацією з фізичного виховання
(стендами, вітражами, таблицями, схемами, розкладами, графіками, об’явами,
тощо);
забезпечення навчальних занять з фізичного виховання технічними
засобами навчання;
забезпечення процесу фізичного виховання відеофільмами та їх створення
при проведені навчальних занять;
забезпечення процесу фізичного виховання звукозаписом і його створення
при проведені навчальних занять та спортивних заходів;
забезпечення занять з фізичного виховання студентів комп’ютерними діаг-
ностико-консультативними послугами для розробки індивідуальних програм;
забезпечення самостійної роботи студентів з теоретичної підготовки;
узагальнення даних навчально-методичної та навчально-виховної роботи
викладачів;
облік навчально-методичної та навчально-виховної роботи викладачів;
звітність з методичного забезпечення.
12.1.10. Функції керівника наукової лабораторії з фізичного
виховання:
розробка тематики, плану, програми, методики проведення науково-
дослідних робіт відповідно до вимог чинного законодавства та вищого
навчального закладу;
організація наукової роботи викладачів згідно з планом науково-дослідних
робіт;
забезпечення проведення у вищому навчальному закладі наукових
конференцій, семінарів тощо;
узагальнення даних науково-методичної та науково-дослідної роботи
викладачів;
контроль за якістю виконання науково-дослідних робіт;
облік науково-методичної та науково-дослідної роботи;
звітність з науково-дослідних робіт.
12.1.11. Функції завідувача кабінету медичного контролю з фізичного
виховання та масового спорту:
планування діяльності кабінету медичного контролю;
організація медичних обстежень;
здійснення медично-педагогічних спостережень;
контроль за станом здоров’я студентів у процесі навчальних занять та
проведення спортивних заходів;
контроль за санітарно-гігієнічним станом місць занять, за дотриманням
студентами гігієнічних вимог до одягу, взуття, режиму харчування тощо;
профілактика травматизму;
узагальнення показників медичних обстежень, морфологічних і
функціональних показників фізичного розвитку, медично-педагогічних
спостережень, захворюваності, ведення здорового способу життя студентів;
облік роботи;
звітність з медичного забезпечення фізичного виховання студентів.
12.1.12. Функції керівника служби з матеріально-технічного
забезпечення фізичного виховання:
планування діяльності служби матеріально-технічного забезпечення;
організація придбання, зберігання, видачі, приймання, ремонту
обладнання, інвентарю, меблів, канцтоварів, навчальних, наочних посібників,
бланків документації тощо;
організація будівництва, реконструкції, ремонту, благоустрою, охорони,
прибирання, освітлення, водопостачання, опалення, телефонної мережі
спортивних споруд і приміщень кафедри (предметної комісії).
облік роботи служби матеріально-технічного забезпечення;
звітність з матеріально-технічного забезпечення.
1   2   3

Схожі:

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі студенти)...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2011” проводяться поетапно
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2013” проводяться поетапно
У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ Інна ХРИПКО Національний університет фізичного виховання і спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
ПОЛОЖЕННЯ про I Спортивні ігри України з зимових видів спорту 2012...
Проведення змагань I Спортивних ігор України з зимових видів спорту 2012 року здійснює Комітет з фізичного виховання та спорту МОНМС...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКА З
Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої...
Методичні рекомендації щодо проведення зазначеного уроку додаються
Міжнародного року спорту і фізичного виховання" міністерство рекомендує напередодні Дня фізичної культури і спорту (10 вересня) провести...
1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка