Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005


Скачати 45.29 Kb.
НазваСписок літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005
Дата09.04.2013
Розмір45.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Список літератури щодо теми «Обдарована дитина»


1. Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки від 08.02.2001.
2. Розпорядження Кабінету міністрів України Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки від 12.04.2006.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України Про план заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки від 08.10.2007.
4. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Знання 1991.
5. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М.: Издательский центр Академия 1998.
6. Брюно Ж. Молей Р. Назарет Л. Одаренные дети: психолого-педагогическое исследование и практика. // Психологический журнал. - 1995. - № 4. - С.73-78.
7. Ванбреннер С. Методи навчання обдарованих дітей в американській школі. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.29-33.
8. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина.Сім’ я.Школа. - 2001. - №4. - С.11-15.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Мысль 1991.
10. Гильбух Ю.3. Внимание: одаренные дети. - М.: Классика 1999.
11. Гільбух Ю.3. Розумово обдарована дитина. - К.: Либідь 1993.
12. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.25-28.
13. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. - 1998. - №8. - С.5-12.
14. Коваль Л. Г. Зверева I. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6. - С.3-9.
15. Красноголов В.О. Визначення поняття обдарованість у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6 - С.13-18.
16. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. - М.: Знание 1984.
17. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С.29-33.
18. Матюшкин А.М. Яковлева Е.Л. Учитель для одаренных. - М.: Общественные движения и социальная активность молодежи 1991.
19. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.3-5.
20. Одаренные дети. / Под ред. Бурменской Г.В. Слуцкого В.М. - М.: Малыш 1996.
21. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. - М.: Малыш 1997.
22. Развитие и диагностика способностей / Под ред. Алексеевой Л.Г. - М.: Мысль 1991.
23. Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарвана дитина. - 1998. - №3. - С.6-9.
24. Сущенко А. Проблема шкільного навчання обдарованих дітей. // Шкільний психолог. - 2002. - №8. - С. 19-22.
25. Теплов Б.М. Способности и одаренность. - В кн.: Теплов Б.М. Избранные труды. Т.1. - М.: Просвещение 1985.

26.Бажанюк, В. С. Системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково обдарованої молоді [Текст] / Бажанюк В. С.

// Обдарована дитина. – 2010. – N 3. – С. 2-8.

27.Ведмідь, І. Г. Дитяча обдарованість як педагогічна проблема: вимір уроків словесності [Текст] / І. Г. Ведмідь // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – N 4. – С. 2-5.

28.Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Пед. думка, 2008. – 143 с.

29. Воронцова, Е. Задатки, здібності, обдарованість... [Текст] / Емілія Воронцова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – N 14. – С. 25-28.

30.Гамзінова, О. Схильності. Здібності. Обдарованість [Текст] : лекторій для батьків / Олена Гамзінова // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – N 4. – С. 21-22.

31.Губенко, А. В. Основні напрями інтелектуальної обдарованості [Текст] / Губенко А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 2-7 ; 2011. – N 1. – С. 2-5.

32.Гуськова, Т. Б. Обдарована дитина в школі [Текст] / Гуськова Т. Б. // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – N 5/6. – С. 2-40.

33.Дмітрієва, О. А. Сучасні підходи до вивчення феномену обдарованості [Текст] / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. – 2010. – N 1. – С. 7-10.

34.Зав'язун, Т. В. Даруємо радість розвитку [Текст] : [дошк. педагогіка і психологія] / Зав'язун Т. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 1. – С. 60-65.

35.Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень [Текст] : колект. моногр. / за ред.: В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир : Рута, 2007. – 318, [1] с.

36.Качур, О. В. Робота практичного психолога школи з батьками обдарованих дітей [Текст] / Качур О. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 50-56.

37. Кравцова, О. О. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми на уроках біології та в позакласний час [Текст] / Кравцова О. О. // Обдарована дитина. – 2010. – N 8. – С. 2-6.

38.Кульчицкая, Е. И. Сирень одаренности в саду творчества [Текст] / Е. И. Кульчицкая, В. А. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 316 с.

39.Луцик, В. В. Традиційні та нетрадиційні форми роботи з обдарованою дитиною [Текст] / Луцик В. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 57-60.

40.Михайлик, Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини [Текст] / Михайлик Л. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 7-11.

41.Мітлош, А. В. Тренінг розвитку лідерської обдарованості [Текст] / Мітлош А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 33-39.

43.Науменко, Р. А. Моніторинг виявлення та розвитку інтелектуально та творчо обдарованої молоді у позашкільних закладах [Текст] / Науменко Р. А. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 57-63.

44.Неделевич, В. Ю. Психологічний супровід обдарованих учнів [Текст] / Неделевич В. Ю. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 30-33.

45.Настенко, Н. Творча обдарованість учнів: характерні особливості [Текст] / Н. Настенко // Психологічна підтримка творчості учня / упоряд.: О. Главник, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. – С. 18-29.

46.Овчаренко, Н. І. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини як найпоширеніша причина хронічних порушень її поведінки [Текст] / Овчаренко Н. І. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 40-41.

47.Плачкова, К. Н. Програма пошуку, відбору, підтримки та розвитку обдарованих дітей "Дитяча обдарованість" [Текст] / Плачкова К. Н., Косован Я. М., Синиціна Ю. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 7. – С. 2-8.

48.Соцька, М. В. Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Соцька М. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 3. – С. 39-45.

49.Стойкова, Н. М. Робота з обдарованими учнями як стратегічний напрям інноваційного розвитку [Текст] / Стойкова Н. М. // Обдарована дитина. – 2010. – N 1. – С. 5-16.

50.Тевоньян, А. В. Нестандартні уроки з математики як шлях реалізації обдарованих дітей [Текст] / Тевоньян А. В. // Обдарована дитина. – 2011. – N 2. – С. 33-36.

51.Хаблак, О. Г. Використання дослідницьких робіт як засіб розвитку пізнавальної активності обдарованих учнів [Текст] / Хаблак О. Г., Хаблак С. Г. // Обдарована дитина. – 2010. – N 9. – С. 16-21 : графіки.

52.Шумакова, Н. Б. Как найти одаренных детей, или методика приема в первый класс [Текст] / Шумакова Н. Б. // Обдарована дитина. – 2011. – N 7. – С. 21-28.

53.Янковчук, М. М. Аналіз освітніх систем для навчання обдарованих дітей [Текст] / Янковчук М. М. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 57-62.

54.Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. – Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с.

55. Психология одарѐнности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – издат. Центр «Академия», – 1996. – 416 с.
1. Духновська Н. Г Обдарованість. Рекомендаційний список library.zu.edu.ua/doc/

2. www.unic.edu.ru

Схожі:

Про удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників...
Один із важливих напрямків роботи НМЦ управління освітою і методичною роботою ІППО КМПУ імені Б. Д. Грінченка організація роботи...
ПАСПОРТ міської комплексної Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки
Підстава для розроблення: Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/200 „Про Національну програму правової освіти населення”,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом частини...
ТЕМА: Указ Президента України від 27 квітня 1999 року №456 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та здорового способу...
СИСТЕМА РОБОТИ В ГУРТКАХ ТА ТВОРЧИХ ОБ
Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України...
НАКАЗ
На виконання обласної цільової Програми роботи з обдарованою молоддю на період до 2010 року з метою підтримки, розвитку творчого...
НАКАЗ
На виконання Закону України “Про загальну середню освіту” та Указу Президента “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти...
Указ Президента від 18. 01. 1996 №63/96 Про Національну програму "Діти України"
Надаючи важливого значення становищу дітей, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для фізичного, інтелектуального й...
Програми "Вчитель" На виконання статті 1 Указу Президента України...
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
4 Результати роботи з обдарованою молоддю за період 2009-2012 роки
Педагогічний колектив приділяє значну увагу здібним і талановитим дітям, об’єднавши зусилля на формування творчого, інтелектуального...
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про стан документообігу, виконавської дисципліни...
України від 19. 02. 2002 №155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка