ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки з особовим та начальницьким складом СДПЧ-2


Скачати 65.12 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки з особовим та начальницьким складом СДПЧ-2
Дата14.04.2013
Розмір65.12 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Психологія > План-конспект


“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

В.о. начальника УПБ та АРР МНС України

в Миколаївській області

полковник внутрішньої служби

М.І.Поступальський

2003 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки

з особовим та начальницьким складом СДПЧ-2.
ТЕМА № 4: Психологія емоційно-вольової поведінки працівника. Роль емоційно-вольових якостей в організації та здійсненні професійних дій. Основні емоційні стани і процеси їх впливу на ефективність вирішення професійних завдань. Практичний розвиток навичок саморегуляції: аутогенне тренування, визначення емоційних станів шляхом самоспостереження, прийоми психологічного захисту.
МЕТА: розглянути з особовим та начальницьким складам СДПЧ-2 основні положення теми.
ЧАС:1година.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999., Психологія і педагогіка / Укладач А.А.Радуги. – М., 1996., Реан А.А., Бордовська Н.В., Розум С.И. Психологія і педагогіка. – СПБ., 2000.

.

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 40 хвилин.

 1. Суть емоцій та почуттів.

 2. Загальні властивості емоцій та почуттів.

 3. Визначте вихідні ознаки вольової поведінки.

 4. Назвіть основні етапи вольової дії.

 5. Поясніть, що таке ризик.
Емоція (від лат. – збуджувати, хвилювати) – це гнів, агресія, страх, радість тощо, так звані прості почуття. Емоції мають ситуативний характер, переважно бувають короткочасними, виникають як реакція на щось, не потребують підготовки і навчання. Окрім того, вони вроджені. Така характеристика емоцій властива як людям, так і тваринам.

Завдання емоцій – розподіляти все те, що нас оточує, по критеріях біологічних потреб організму. Емоції завжди суб’єктивні, вони переживаються людиною по-своєму.

Емоцiї – клас психічних процесів і станів, пов’язаних з інстинктами, потребами, мотивами, що відображаються у формі переживань (страх, задоволення тощо).

Почуття – стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності; найвищий продукт розвитку емоцій людини. Одне почуття може реалізуватися в різних емоціях. Так почуття любові породжує спектр емоцій: суму, радості, гніву, ніжності тощо.

З поміж інших джерел емоцій і почуттів виділяють фізіологічні потреби (сон, харчування, пиття, біль) викликають почуття роздратування, злості, неспокою, тривоги, страху і змінюються почуттями радості, задоволення та іншими позитивними почуттями в разі задоволення потреб або подолання труднощів. Контакт з людьми – для психічного розвитку немовляти велике значення має контакт з матір’ю. Заспокоюючи його потреби в безпеці, любові, близькості, вона стає джерелом позитивних переживань. Відсутність контакту викликає в немовляти страх, який виявляється в плачі, крику. Мова має великий вплив на виникнення почуттів. Одне слово може стати джерелом позитивних і негативних почуттів. Пізнання світу – виникнення почуттів, пов’язане з уявою, мисленням, пам’яттю. Самопізнання пробуджує невдоволення собою, прикрі почуття; гордість, радість. Спогади про минуле – корисні спогади призводять до повторного переживання приємних почуттів, негативні – пов’язані з переживанням страху тощо. Планування майбутнього, мрії – забігання думками в майбутнє – суттєва обставина, що породжує емоційні переживання.

Фізіологічні аспекти почуттєвого життя. Емоційний процес виникає в центральній нервовій системі, призводить до активізації ділянок вегетативної нервової системи і залоз внутрішньої секреції. Керівну і контролюючу функції виконує кора півкуль головного мозку. Серед різноманітних змін в організмі під час виникнення почуттів та емоцій можуть виникати зміни в системі кровообігу (серцебиття, почервоніння обличчя й очей або блідість шкіри обличчя тощо): зміни дихання (перехоплює подих, зростає швидкість дихання або воно стає нерегулярним); зміна ширини зіниць, “гусяча шкіра”, розлад функції шлунку й кишечнику, напруження м’язів та їх тремтіння.

Риси почуттів. Протилежність. Позитивність – негативність. Корисність – шкідливість. Інтенсивність – дика радість, або бурхливий вияв, або усмішка. Тривалість, глибина.

Класифікація почуттів. Почуття, пов’язані з природою (радість, захоплення або страх перед небезпекою). Суспільні почуття виникають під час контактів з оточуючими людьми (подружня любов, симпатія, приязнь, вірність, заздрість, подив). У ситуаціях співпраці виникають почуття неприязні, злості, агресії, гніву, ненависті.

Моральні почуття – зустрічаючись зі світом цінностей і пов’язаними з ними моральними нормами, людина переживає почуття обов’язку, відповідальності, вини і сорому, кривди, несправедливості.

Естетичні почуття – переживання краси природи, артистизму, культури, почуття краси, захоплення.

Інтелектуальні почуття пов’язані з пізнанням і пошуком істини (радості, задоволення, винагородження, тріумфу, гіркоти, розчарування від помилок та інтелектуальної обмеженості).

Емоції та почуття поділяються на стенічні й астенічні почуття. Стенічні почуття (від лат. – сила) мобілізують людину на виконання дій, додають їй сили. Астенічні почуття (від лат. – слабкість, безсилля) – людина впадає в апатію, зникає точність рухів, з’являється паралізованість дій, відчай.

Воля – свiдома саморегуляцiя людиною своєї поведiнки та дiяльностi, регулююча функцiя мозку, що полягає в здатностi активно домагатися свiдомо поставленої мети i переборювати зовнiшнi та внутрiшнi перешкоди. Воля виникла в трудовій діяльності людини, вона забезпечує виконання двох взаємопов’язаних функцій, спонукальної та гальмівної, і в них себе виявляє. Спонукальна функція забезпечується активністю людини. Гальмівна – виявляється у забороні небажаних виявів активності.

Вольовий акт включає: намiр, усвiдомлення мети, боротьбу мотивiв, прийняття рішення, вибiр методiв.

Здiйснення прийнятого рiшення. Одним із найбільш характерних виявів волі виступає поведінка людини в умовах ризику. Ризик – це характеристика діяльності за невизначеності для суб’єкта її наслідків і наявності передбачень про можливі негативні наслідки на випадок неуспіху (покарання, біль, травма тощо). Розрізняють виправданий і невиправданий ризик. Виправданий ризик передбачає зважування всіх «за» і «проти». Ризик буває ситуативний (ризик на виграш – величина виграшу на випадок успіху перевищує величину втрат на випадок неуспіху) та надситуативний (безкорисливий, або “ризик заради ризику”).

Вольовi якостi – рiшучiсть, сміливість, наполегливість, самостiйнiсть; витримка, або самовладання, витривалiсть, терпiння, дисциплінованість, органiзованiсть, пiдтягнутiсть, точнiсть.

Шляхи виховання вищих почуттів:

 1. формування свідомості – ідейної основи вищих почуттів;

 2. яскраве і образне проведення навчально-виховних заходів;

 3. зустріч з ветеранами війни і праці, діячами науки, літератури і мистецтва;

 4. читання і обговорення художньої і військово-мемуарної літератури, перегляд і обговорення кіно- і телефільмів;

 5. створення складних навчальних обставин у ході навчального процесу;

 6. накопичення емоційного досвіду з урахуванням своєї спеціальності.

Шляхи формування вольових якостей:

 • озброєння розумінням суті і значення волі в умовах служби і бойової діяльності;

 • систематичне накопичення досвіду вольової поведінки;створення у процесі повсякденного навчання та служби складної навчальної обстановки з поступовим ускладненням вирішуваних задач;

 • регулярні вправи з переборюванням складних та небезпечних ситуацій;

 • залучення до активної спортивної роботи;критичний аналіз навчання та служби;

 • активна участь у культурно-виховній роботі.

Дати під запис

Дати під запис
Дати під запис

Прочитати

та пояснити

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Дати під запис


Дати під запис

Дати під запис

Дати під запис4. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення:

 1. У чому суть емоцій та почуттів?

 2. Розкрийте загальні властивості емоцій та почуттів.

 3. Визначте вихідні ознаки вольової поведінки.

 4. Назвіть основні етапи вольової дії.

 5. Поясніть, що таке ризик.


5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

Начальник СДПЧ-2

Підполковник вн.сл. С.В.Коновалов


05 ” жовтня 2003 року.Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Загальна, спеціальна та цільова професійно-психологічна підготовка. Організація, форми і методи проведення професійно-психологічної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Загальна, спеціальна та цільова професійно-психологічна підготовка. Організація, форми і методи проведення професійно-психологічної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Основні емоційні стани і процеси їх впливу на ефективність вирішення професійних завдань. Практичний розвиток навичок саморегуляції:...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Психологічна структура професійного спостереження, його систематичність та інтенсивність. Фактори, які впливають на ефективність...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Психологічна структура професійного спостереження, його систематичність та інтенсивність. Фактори, які впливають на ефективність...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Основні поняття екстремальної психології. Професійна діяльність в екстремальних умовах. Психологічна характеристика фактору ризику...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Тактико-психологічні особливості дій працівників ДПО при виконанні службових завдань. Психологічні особливості взаємодії особового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка