Перелік питань до екзамену


Скачати 43.03 Kb.
НазваПерелік питань до екзамену
Дата19.03.2013
Розмір43.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Перелік питань до екзамену

з дисципліни «Регіональна економіка»:


 1. Предмет, метод та завдання дисципліни «Регіональна економіка».

2. Принципи і фактори розміщення виробництва.

 1. Екологічний моніторинг: поняття і національні особливості.

 2. Зарубіжні теорії розміщення виробництва.

 3. Механізм реалізації регіональної політики.

 4. Наукові засади раціонального природокористування.

 5. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

 6. Сучасна галузева структура народного господарства.

 7. Екологізація виробництва: сутність і реалізація в Україні.

 8. Сучасні проблеми розміщення продуктивних сил України.

 9. Міграція населення України: причини і географія.

 10. Світовий досвід у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 11. Економічне районування як науковий метод територіальної організації економіки.

 12. Територіальний поділ праці – основа формування економічних регіонів.

 13. Платежі за користування природними ресурсами.

 14. Регіон і адміністративно-територіальний поділ держави.

 15. Демографічна політика держави.

 16. Земельний фонд України: сутність, структура і регіональні особливості.

 17. Регіональні особливості розселення населення України.

 18. Концепція сталого розвитку: передумови та мета створення.

 19. Зовнішня торгівля України: сучасний стан і тенденції розвитку.

 20. Сучасна мережа економічних районів України.

 21. Коротка характеристика паливно-енергетичного комплексу України.

 22. Товарна структура експорту та імпорту зовнішньої торгівлі України.

 23. Економічний район: сутність, основа формування і фактори утворювання.

 24. Коротка характеристика машинобудівного комплексу України.

 25. Римський клуб: передумови створення та коротка історія розвитку.

 26. Поняття та мета регіональної економічної політики.

 27. Коротка характеристика металургійного комплексу України.

 28. Особливості екологічної політики України.

 29. Завдання і пріоритети регіональної економічної політики.

 30. Господарська спеціалізація регіонів України.

 31. Загальна характеристика екологічного законодавства України.

 32. Економіка країни як єдиний господарський комплекс.

 33. Ринок праці: причини безробіття і проблеми раціонального використання трудових ресурсів України.

 34. Поняття і сутність сталого розвитку продуктивних сил.

 35. Поняття і структура територіальної соціально-економічної системи.

 36. Демографічна структура населення України.

 37. Водні ресурси Україні: особливості формування, розміщення та проблеми раціонального використання.

 38. Регіон як об'єкт економічного аналізу.

 39. Виробничий потенціал господарського комплексу України.

 40. Державне регулювання природокористування.

 41. Нові форми територіальної організації науково-технічної діяльності.

 42. Коротка характеристика лісопромислового комплексу України.

 43. Міжнародні екологічні організації.

 44. Розвиток і значення економічного районування.

 45. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків.

 46. Ринкові методи регулювання природокористування.

 47. Теорія кластерного механізму як основа регіонального розвитку.

 48. Коротка характеристика агропромислового комплексу України.

 49. Міжнародні документи з охорони навколишнього середовища.

 50. Теорія розміщення виробництва І. Тюнена.

 51. Рекреаційні ресурси України: структура, особливості розміщення та перспективи розвитку.

 52. Основні напрямки ресурсозбереження.

 53. Принципи, об'єкти і суб'єкти регіональної економічної політики.

 54. Трудоресурсна ситуація та регіональні особливості.

 55. Способи утилізації відходів.

 56. Основні напрями державної політики щодо забезпечення стійкості розвитку населених пунктів.

 57. Сутність природно-ресурсного потенціалу та його класифікація.

 58. Економічна і технологічна оцінка природних ресурсів.

 59. Теорія «центральних місць» В. Крісталлера і А. Льоша.

 60. Динаміка чисельності населення України.

 61. Проблеми іноземного інвестування в Україну.

 62. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України.

 63. Структура сільського господарства та його регіональні особливості.

 64. Передумови, етапи і принципи переходу України до стійкого розвитку.

 65. Економічні закони і закономірності суспільного виробництва.

 66. Інвестиційна політика у регіональному розвитку продуктивних сил.

 67. Стан навколишнього середовища в Україні.

 68. Поняття, основні принципи і фактори економічного районування.

 69. Організаційно-економічні форми державної регіональної економічної політики.

 70. Природоохоронні заходи і принципи їх економічного обґрунтування.

 71. Державна регіональна політика як складова і невід’ємна частина загальних соціально-економічних перетворень.

 72. Місце України у світовому територіальному поділі праці.

 73. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю.

 74. Цілі, завдання і принципи державної регіональної економічної політики.

 75. Сутність, види і особливості територіального розподілу праці в системі суспільного розподілу праці.

 76. Основні екологічні проблеми Харківської області.

 77. Завдання державної регіональної політики у економічній сфері.

 78. Галузева структура АПК.

 79. Соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

 80. Основні функції та правове забезпечення регіону.

 81. Форми і типи територіальної організації продуктивних сил економічних районів.

 82. Стратегічні моделі природокористування та їх оцінка.

 83. Типи територіальної структури.

 84. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України.

 85. Причини виникнення та основні заходи запобігання техногенних катастроф.

 86. Сутність та основні напрямки трансграничного співробітництва.

 87. Міграція населення: поняття і види.

 88. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу.

Схожі:

Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Прийняття управлінських рішень»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену...
Перелік питань до екзамену
Дослідження слова в лексикології. Два головні підходи до вивчення мови (синхронія та діахронія). Лексична система і методи дослідження...
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Державне управління»
Взаємодія Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, Президентом України, центральними і місцевими органами виконавчої...
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Бюджетне право» для груп П-301-303
Розгляд та затвердження Проекту державного бюджету та Проекту Закону України про Державний бюджет України
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Фінансове право» для студентів груп П-301, П-302, П-303
Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної...
Перелік питань до семестрового екзамену з МФВ
Предмет теорії та методики фізичного виховання. Характеристика основних понять теорії та методики фізичного виховання
Перелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка