Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Скачати 440.56 Kb.
НазваЧернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Сторінка1/4
Дата26.03.2013
Розмір440.56 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Психологія > Диплом
  1   2   3   4
Управління освіти і науки Чернівецької облдежадміністрації

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецький обласний центр

практичної психології і соціальної роботи
Затверджено:

Рішення обласної експертної комісії

Чернівецького обласного центру

практичної психології і соціальної роботи

ОІППО від «____» _____________20___р.

Протокол №__________

Голова обласної експертної комісії

__________________________________

Адаптована корекційно-розвиваюча програма:Упорядник:

психолог Чернівецької спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату №1

Вовчук М.Ф.
Схвалено рішенням педради

Чернівецької спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату №1

від «____» ____________ № ____

Чернівці - 2010

Вступ

Нині існує тенденція до збільшення дітей, рухова активність яких виходить за рамки уявлень про просто рухливу дитину. Більшість малят емоційні, імпульсивні, рухливі, але при цьому вони можуть уважно слухати дорослого й виконувати його вказівки. Однак із гіперактивними дітьми важко налагодити контакт уже тому, що вони рухаються постійно, увага їхня розсіяна, вони імпульсивні й неслухняні. Більшості гіперактивних дітей властива слабка психоемоційна стійкість при невдачах, низька самооцінка, вони мають проблеми у сфері взаємин і навчальної діяльності

Оточення не розуміє таких дітей, тому у них формують важку для корекції модель агре­сивної захисної поведінки, що призводить до дезадаптації у колективі однолітків. Проведені наукові дослідження доводять, що не можна обви­нувачувати гіперактивну дитину у відсутності ба­жання або вольових зусиль («може, але не хоче»).

Необхідно зрозуміти, що проблеми з навчан­ням і вихованням є результатом зміни біохімічної активності мозкових структур (хоче, намагається, але не може).

Тому практичні психологи, педагоги, ме­дичні працівники й батьки мають допомогти у розв'язанні цієї актуальної проблеми. Адже у їхньому арсеналі є достатня кількість ігор і вправ, спрямованих на розвиток довільних процесів і властивостей уваги. Змагальні ігри формують у дітей позитивну мо­тивацію на опанування своєї поведінки, допомага­ють адаптуватися, знижують гіперактивність. (Олексій ГЕЛЮХ, Ніна СМІЛЯНСЬКА)

Підбираючи ігри, слід враховувати такі індивідуальні особливості гіперактивних дітей: невміння довго підпорядковувати­ся груповим правилам, швидку втомлю­ваність, невміння вислуховувати й викону­вати інструкцію. У грі такій дитині важ­ко дотримуватися своєї черги і врахову­вати інтереси інших. Тому включати таких дітей у колективну роботу доцільно поетап­но. Починати потрібно з індивідуальної роботи, потім залучити до роботи в малих групах, і тільки після цього переходити до колективних ігор.

Правила роботи з гіперактивними дітьми:

 1. Працювати з дитиною на початку дня, а не ввечері.

 2. Зменшити робоче навантаження ди­тини.

 1. Поділяти роботу на короткі, але інтен­сивні періоди. Використовувати фізкультхвилинки.

 2. Бути драматичним, експресивним пе­дагогом.

 3. Знизити вимоги до охайності на почат­ку роботи, щоб сформувати почуття успіху.

 4. Посадити дитину на час занять поруч із дорослим.

 5. Використовувати тактильний контакт (елементи масажу, дотику, погладжування).

 6. Домовлятися з дитиною про ті чи інші дії заздалегідь.

 7. Давати короткі, чіткі і конкретні ін­струкції.

 1. Використовувати гнучку систему за­охочень і покарань.

 2. Заохочувати дитину не відкладати чо­гось на майбутнє.

 1. Надавати дитині можливість вибору.

 1. Залишатися спокійним. Немає ви­тримки — немає переваги!


Мета програми: розвивати позитивну моти­вацію на опанування дитиною своєї поведінки; розкрити компенсаторні механізми когнітивних і поведінкових порушень.

Завдання: розвивати навички соціальної взає­модії, самоконтролю і довільної діяльності, довіль­ну увагу і когнітивні процеси; коригувати емоцій-но-афективну сферу; усувати імпульсивність.

Програма розрахована на роботу з дітьми 7—10 років. Оптимальна кількість учасників гру­пи: 4—6 осіб.

До складу корекційної групи крім гіперактив­них дітей можуть входити невпевнені, імпульсив­ні, неуважні діти й одна звичайна дитина, яка стане прикладом для наслідування.

При дотриманні режиму проведення —2 за­няття в тиждень — цикл розрахований на 3 мі­сяці. Час кожного заняття — 30—50 хв. Програма містить 24 заняття

Приводом для зарахування дитини в корекційну групу є: діагноз лікаря, висновок психолога, спостереження педагогів, звернення батьків.

Очікуваний результат: уміння керувати своєю поведінкою, незалежність від зовнішніх травматичних ситуацій, знижується рухова активність.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

БЛОК1. РОЗВИТОК НАВИЧОК СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Заняття 1. Знайомство. Налагодження від­носин.

Заняття 5. Узгодження дій. Підпорядкованість мотивів.

Заняття 9. Зворотний зв'язок у спілкуванні.

Заняття 13. Подвійна позиція у спільній діяль­ності та спілкуванні.

Заняття 17. Емоційне відтворення, саморегуляція.

Заняття 21 Подолання труднощів у спілкуванні.

БЛОК 2. КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНОЇ СФЕРИ

Заняття 2. Здатність до емпатії. Зняття психо­емоційного напруження.

Заняття 6. Візуальне сприйняття емоцій. Елімінація агресії.

Заняття 10. Керування емоціями.

Заняття 14. Елімінація агресії й імпульсив­ності.

Заняття 18. Вирішення конфліктних ситуацій.

Заняття 22. Емоційна психогімнастика.

БЛОК 3. РОЗВИТОК НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ Й

ДОВІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Заняття 3. Довільна регуляція власної діяль­ності. Вербальне сприйняття.

Заняття 7. Контроль і керування емоціями та власними діями.

Заняття 11. Керівництво й регуляція дій.

Заняття 15. Реакція на інструкцію. Гальмівні процеси.

Заняття 19. Розвиток навичок регуляції дихання

Заняття 23. Зняття психоемоційної напруги.
БЛОК 4. РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОЇ СФЕРИ Й ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ

Заняття 4. Логічне мислення. Довільна увага.

Заняття 8. Розвиток пам'яті, сприйняття, довільної уваги.

Заняття 12. Концентрація уваги. Навички копіювання Заняття 16. Розвиток дрібної моторики рук. Розвиток уяви. Заняття 20. Зняття страхів і підвищення впевненості у собі

Заняття 24. Формування навичок комунікативної компетенції

ЗАНЯТТЯ 1

Мета: встановити контакт між психологом і групою, усередині групи.

Завдання: розвивати комунікативні навички, групову згуртованість, довіру одне до одного, довільність і самоконтроль, погодженість рухів; закріпити позу спокою; розслабити руки і все тіло; зняти психоемоційне напруження.

Матеріали: м'яч.
Вправа «Сніговий ком»

Діти називають по колу своє ім’я та імена всіх попередніх учасників.

Вправа «Йогівська гімнастика для малят»

Діти ходять по колу одне за одним і гудуть, як паровозики. Зупиняються, стають у коло, «заводять будильник» — стискають долоню в кулачок, виконують кругові рухи в області сонячного сплетіння.

«Будильник задзвонив»: «З-з-з». Ми його зупинимо», — діти легко стукають долонькою по голові. «Ліплять лич­ко» — проводять руками по обличчю. «Ліплять волоссячко» — натискають подушечками пальців на коріння волосся. «Ліплять брівки» — проводять кінчиками пальців по бровах. «Ліплять оченята» — торкаються кінчиками пальців повік, проводять вказівним пальцем навколо очей, моргають. «Ліплять носика» — проводять вказівним пальцем від перенісся по крилах носа. «Ліплять ушка» — пощипують кінчики вух, погладжую­ть вуха. «Ліплять підборіддя» — погладжують підборіддя. «Малюють носиком сонечко» — крутять головою, малюють носиком промінці — виконують відповідні рухи.

Вимовляють хором: І гарний, і добрий, і хороший», — гладять себе по голові.

Вправа «Прогулянка до лісу»

Психолог запрошує дітей прогулятися до уявного лісу. Діти повторюють рухи психолога: ідуть тихо, навшпиньки, щоб не розбудити ведмедя, переступають через колоду, боком рухаються вузькій стежечці, навколо якої росте кропива, обережно ступають по хиткому містку, перекинутому через струмочок, стрибають по купинах у болоті, нахиляються, збираючи гриби та квіти, тягнуться вгору за горіхами тощо. Можна запитати дітей, які вони знають гриби, квіти, дерева.
Вправа «Передай рух» (міміка, жести)

Діти стоять у колі і за сигналом психолога роблять вигляд, то передають одне одному ве­ликого м'яча, важку гирю, гарячий млинець, квіточку тощо.

Комунікативна гра «Маска»

Матеріал: таблиця масок

Діти сідають у коло. Перший учасник вправи фіксує на своєму обличчі якийсь вираз (маску), демонструє його всім дітям і «передає» сусідові праворуч (ліворуч). Сусід має точно повторити цей вираз, поміняти на новий і «передати» на­ступному учасникові вправи. Так само роблять усі інші. Вираз обличчя може бути страшним, смішним, комічним, загрозливим тощо.

Релаксація «Кулачки»

Усі сидять на підлозі.

Психолог. Стисніть пальці в кулачок міцні­ше. Руки покладіть на коліна. Стисніть їх міцно, щоб кісточки побіліли. Руки втомилися. Розслаб­те руки. Відпочиваємо. Кисті рук потеплішали. Легко, приємно стало. Слухайте і робіть, як я. Спокійно! Вдих — пауза, видих — пауза!

Вправу повторюйте тричі.
Діти сідають на підлогу, утворюють коло. Психолог просить дітей сказати, яка вправа їм сподобалося. Діти, передаючи одне одному м'яча, по черзі діляться своїми враженнями.

ЗАНЯТТЯ 2

Мата: зняти психоемоційне напруження, роз­вивати емпатію.

Завдання: розвивати увагу і довільну регуляцію власної діяльності, дрібну моторику, міжпівкульну взаємодію, емоційну сферу, комунікативні навички; розслабити м'язи тіла; усувати агресив­ність та імпульсивність.

Матеріал: червоне, жовте й зелене кола, м'яч.
Вправа «Привіт!»

Узявшись за руки в колі всі учасники голосно, разом вимовляють «Привіт!»

Вправа «Руки знайомляться»

Психолог пропонує дітям стати в пари і потиснути один одному руки: руки знайомляться, руки мваряться, руки, миряться

Рухлива гра «Світлофор»

Діти кладуть руки на плечі одне одному, хо­дять по залі й гудуть, зображують автобус. Пси­холог — «світлофор», показує «автобусу» кола різного кольору. На червоне діти мають зупини­тися, на жовте — «гудіти» і марширувати на місці, на зелене — рухатися далі.

Психолог. А тепер кожен із вас буде водієм власного автомобіля. Уважно стежте за сигналами світлофора й виконуйте правила дорожнього руху

Вправа «Опиши іграшку»

Психолог складає всі іграшки в мішечок. Кож­на дитина по черзі підходить до мішечка, дістає одну з іграшок і складає про неї коротке оповідання-опис за зразком дорослого та схемою запитань: Як називається іграшка? Чия вона? Де живе? З ким дружить? Що любить?

Когнітивна вправа «Чаша доброти»

Усі сидять на підлозі.

Психолог. Сядьте зручно, розслабтеся. Уявіть перед собою свою улюблену чашку. Подумки наповніть її до країв своєю добротою. Уявіть поруч іншу чужу чашку, вона порожня. Відлийте в неї зі своєї чашки доброти. Поруч ще одна порожня чашка, ще і ще... Відливайте зі своєї чашки доброту в порожні. Не шкодуйте доброти! А зараз подивіться у свою чашку. Вона порожня чи повна? Додайте в неї своєї доброти. Ви можете ділитися добротою з іншими, але ваша чашка завжди буде залишатися повною. Розплющте очі. Спокійно й упевнено скажіть: «Це я! У мене є така чаша доброти!».

Релаксація «Кораблик»

Психолог. Уявіть собі, що ви на кораблі. Хитає. Щоб не впасти, розставте ноги ширше й при­тисніть їх до підлоги. Руки зчепіть за спиною. Хитнуло праворуч — притисніть до підлоги праву ногу (права нога напружена, ліва розслаблена, трохи зігнута в коліні, носком торкається підлоги) Випряміться! Розслабте ногу. Хитнуло в інший бік — притисніть до підлоги ліву ногу. Випряміться. Вдих — пауза, видих — пауза.

Стало палубу качати! Притисніть ноги до луби! Міцніше одну ногу притискаємо, а другу розслабляємо. Виконайте вправу по черзі для кожної ноги. Зверніть увагу дитини на напружені й розслаб м'язи ніг.

Далі рекомендуємо ще раз повторити позу спокою.

Знову руки на коліна,

А тепер трошки лінощів...

Напруження полетіло,

І розслаблене все тіло...

Наші м'язи не втомилися,

Навпаки — нам підкорилися.

Дихаємо легко, рівно, глибоко...

Заключний етап

Діти сідають на підлогу, утворюють коло. Психолог просить дітей сказати, яка вправі сподобалося. Діти, передаючи одне одному м'яча , по черзі діляться своїми враженнями.

ЗАНЯТТЯ З

Мета: формувати довільну регуляцію власної діяльності, розвивати вербальне сприйняття

Завдання: розвивати увагу, довільність і самоконтроль, координацію рухів; удосконалювати комунікативні навички; формувати навички взаємодії, тактильні відчуття.

Матеріали: фліп-чарт і маркери (олівці), м'яч.
Вправа «Посмішка по колу»

Учасники стають у коло і по черзі посміхаються один одному за годинниковою стрілкою.

Гра «Прапорець»

Діти шикуються та починають марширувати по кімнаті. За сигналом психолога (піднятий прапорець) вони мають припинити рух і зафіксувати позу в якій їх застав сигнал, на 5—7 секунд. При повторному сигналі рух відновлюється.

Функціональна вправа «Послухати тишу» або «Мої відчуття»

Усі сидять на підлозі. Розслабтеся і пригадайте свої відчуття, коли ви біля дороги і проїжджають машини, ви у будинку, хтось відчиняє двері і заходить у кімнату, а зараз відчуйте свій подих, биття власного серця.

Рухлива гра «Голка й нитка»

Один із дітей стає ведучим — «голкою», а інші — «ниткою». Дитина, яка виконує роль голки, рухається покімнаті, змінюючи напрямок, а всі інші діти рухаються за нею. Ведучий змінюється, гра пов­торюється. Кожна дитина має побувати в ролі голки.

Вправа «Раз, два, три — говори!»

Діти сидять на стільчиках. Перед ними стоїть мольберт, на якому встановлена невелика дошка (або великий аркуш цупкого паперу). Психолог малює морський берег, хвилі, чайок, пароплав. Потім він викликає одного з дітей і пошепки пропонує доповнити малюнок (зобразити хма­ру, човник, камінчик на березі, ще одну пташку тощо). Мольберт перевертають, дитина виконує інструкцію, і малюнок знову демонструють решті групи. Психолог просить дітей визначити, яка нова деталь з'явилася на картині, назвати її, але тільки після того, як пролунає команда: «Раз, два, три — говори!». Картину мають по черзі допов­нити усі діти.

Тілесно орієнтована вправа «Пластилінова лялька»

Психолог ділить дітей на пари. Один із пари буде скульптором, другий — пластиліном. «Скульптор» має ліпити «ляльку», надаючи «плас­тиліну» певну позу. «Пластилін» має бути м'який і гнучкий.

Після того, як кожна дитина побуває в різних ролях, психолог запитує:

 • Ким більше сподобалося бути: скульптором чи пластиліновою лялькою? Чому?

 • Чи зручно було ляльці перебувати в тій позі, що придумав для неї скульптор? Чому?
  1   2   3   4

Схожі:

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хмельницький обласний інститут пiслядипломної педагогічної освiти оголошує обласну заочну олiмпiаду з зарубiжної лiтератури для учнiв...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
О. В. Варецька Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут...
ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ «СІМ’Я – ДНЗ – СУСПІЛЬСТВО»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хмельницького обласного iнституту пiслядипломної педагогічної освiти в листопадi-груднi 2009 року відбулася обласна заочна олімпіада...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
2014 Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка