ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)


Скачати 130.14 Kb.
НазваЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)
Дата15.03.2013
Розмір130.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Н.М. Процьків. В.М. Никифорак

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)

    1. Поняття та зміст цивільно-правових договорів.

    2. Форма цивільно-правового договору.

    3. Класифікація цивільно-правових договорів.

    4. Порядок укладення цивільно-правових договорів.

    5. Підстави та порядок зміни та розірвання цивільно-правових договорів.

    6. Свобода договору.

    7. Поняття та значення договору купівлі-продажу.

    8. Правове становище сторін у договорі купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу.

     1. Права й обов'язки сторін за договором купівлі-продажу.

     2. Правові наслідки неналежного виконання чи невиконання договору купівлі -продажу.

     3. Договір роздрібної купівлі-продажу.

     4. Правові способи відновлення прав споживачів, які придбали товар неналежної якості.

     5. Особливості купівлі-продажу нерухомості.

     6. Особливості купівлі-продажу товарів в розстрочку.

     7. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації.

     8. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах.

     9. Особливості договорів купівлі-продажу в зовнішньоекономічній діяльності.

     10. Форвардні, ф’ючерсні та опціонні правочини.

     11. Договір міни. Бартерні операції.

     12. Договір дарування.

     13. Договір ренти.

     14. Договір довічного утримання.

     15. Поняття та правове регулювання договору транспортного експедирування.

     16. Поняття, ознаки та істотні умови договору поставки.

     17. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору поставки.

     18. Поняття, права й обов'язки сторін за договором контрактації сільськогосподарського продукції.

     19. Особливості договорів поставки енергоресурсів.

     20. Особливості поставки продукції для державних потреб.

     21. Поняття га ознаки договору майнового найму (оренди).

     22. Істотні умови та форма договору оренди.

     23. Права й обов'язки сторін у договорі оренди.

     24. Суборенда.

     25. Права й обов'язки сторін у зв'язку з поліпшенням орендованого майна.

     26. Підстави припинення та розірвання договору майнового найму.

     27. Договір прокату.

     28. Правове регулювання оренди державного та комунального майна.

     29. Правове регулювання лізингу (види та форми лізингу; істотні умови лізингу).

     30. Договір найму житла.

     31. Договір оренди земельних ділянок.

     32. Поняття та значення договору підряду.

     33. Ознаки, істотні умови та форма договору підряду.

     34. Сторони в договорі підряду, їх права й обов'язки.

     35. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

     36. Умови та підстави дострокового розірвання договору підряду.

     37. Договір побутового підряду.

     38. Зміст договору будівельного підряду.

     39. Підряд на проекті га пошукові роботи.

     40. Правове становище генерального підрядника, субпідрядника та замовника.

     41. Договір найму транспортного засобу.

     42. Поняття та значення договору перевезення вантажу.

     43. Порядок укладання договору перевезення вантажів.

     44. Права й обов'язки перевізника.

     45. Права й обов'язки вантажовідправника.

     46. Правове становище вантажоодержувача.

     47. Виконання договору перевезення вантажу.

     48. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання договору перевезення вантажу.

     49. Особливості перевезення вантажів окремими видами транспорту.

     50. Договір перевезення пасажирів і багажу.

     51. Порядок і строки висунення претензій та позовів при перевезеннях

     52. Поняття та види страхування.

     53. Учасники страхового зобов'язання.

     54. Поняття, ознаки, істотні умови та порядок укладення договору страхування.

     55. Права й обов'язки страхувальника.

     56. Права й обов'язки страховика.

     57. Порядок та умови зміни договору страхування.

     58. Підстави для відмови страховиком у виплаті страхової суми.

     59. Зобов'язання з обов'язкового страхування.

     60. Майнове й особисте страхування.

     61. Страхування цивільної відповідальності.

     62. Співстрахування та перестрахування.

     63. Договір позики.

     64. Поняття та види кредиту.

     65. Поняття, форма та порядок укладення кредитного договору.

     66. Істотні умови кредитного договору.

     67. Права й обов'язки сторін кредитною договору.

     68. Договір банківського рахунку.

     69. Договір факторинг)'.

     70. Договір банківською вкладу.

     71. Порядок та форми безготівкових розрахунків у господарському обороті.

     72. Особливості регулювання договору управління майном.

     73. Договір зберігання: поняття, ознаки, умови.

     74. Правове становище сторін за договором зберігання.

     75. Відповідальність охоронця у зобов'язаннях зі зберігання.

     76. Договір зберігання на товарному складі.

     77. Спеціальні види зберігання.

     78. Договір доручення: поняття, ознаки, форма, інші умови.

     79. Зміст договору доручення. Відповідальність сторін.

     80. Підстави дострокового припинення договору доручення.

     81. Дії в чужому інтересі без доручення.

     82. Договір комісії: поняття, ознаки, форма, порядок укладення.

     83. Права й обов'язки сторін у договорі комісії.

     84. Правове становище третіх осіб у договорі комісії.

     85. Підстави для припинення договору комісії.

     86. Поняття та вили зобов'язань за спільною діяльністю.

     87. Поняття та юридична характеристика договору простого товариства.

     88. Зміст договору простого товариства.

     89. Порядок ведення спільних прав учасників простого товариства.

     90. Підстави припинення договору простого товариства.

     91. Договір комерційної концесії.

     92. Поняті я і і елементи зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Зміст деліктного зобов'язання.

     93. Підстава та умови позадоговірної відповідальності.

     94. Відповідальність за шкоду, завдану посадовою або службовою особою орган) державної влади, місцевого самоврядування.

     95. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

     96. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

     97. Відповідальність за шкоду, завдану малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами.

     98. Відповідальність за шкод). заподіяну спільно кількома особами.

     99. Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

     100. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

     101. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

     102. Поняття та значення спадкування та спадкового права. Види спадкування.

     103. Час і місце відкриття спадщини: поняття та значення.

     104. Заповіт подружжя.

       1. Особливості спадкування за законом.

       2. Поділ майна між спадкоємцями.

       3. Спадковий договір.

       4. Особливості спадкування за заповітом.

       5. Поняття, форма та порядок складання заповіту.

 1. Зміст заповіту.

 2. Спадкування за правом представлення.

 3. Право на обов'язкову частку у спадщині.

 4. Поняття заповідального відказу.

 5. Скасування та зміна заповіту.

 6. Порядок реалізації спадкових прав.

 7. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця.

 8. Виконання заповіту.

 9. Порядок оформлення спадкових прав.

 10. Поняття та предмет сімейного права. Принципи сімейного права.

 11. Джерела сімейного права.

 12. Співвідношення сімейного права з іншими галузями права: сімейне право і цивільне право; сімейне право та кримінальне право: сімейне право та житлове право: сімейне та фінансове право; сімейне та трудове право.

 13. Поняття сім'ї в соціологічному і юридичному значенні. І Іопя п я і види сімейних правовідносин.

 14. Суб'єкти й об'єкти сімейних правовідносин. Зміст сімейних правовідносин.

 15. Виникнення, зміна та припинення сімейних правовідносин. Захист сімейних прав.

 16. Патронат над дітьми.

 17. Поняття шлюбу. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік. Перешкоди для укладення шлюбу.

 18. Порядок укладення шлюбу. Документи, необхідні для реєстрації шлюбу. Строк для реєстрації шлюбу.

 19. Поняття недійсного шлюбу. Підстави для визнання шлюбу недійсним. Момент, з якого шлюб визнається недійсним.

 20. Особи, які мають право звернутися до суду про визнання шлюбу недійсним.

 21. Порядок визнання шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним. «

 22. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного із подружжя або оголошення одного з подружжя померлим.

 23. Випадки розірвання шлюбу в органах РАЦСу за взаємною згодою подружжя, порядок його розірвання.

 24. Розірвання шлюбу в органах РЛІ {Су за заявою одного з подружжя.

 25. Випадки розірвання шлюбу в судовому порядку.

 26. Порядок розірвання шлюбу. Час припинення шлюбу. Юридичні наслідки припинення шлюбу.

 27. Конституційне значення рівності прав подружжя в сімейних відносинах.

 28. Особисті немайнові права й обов'язки подружжя.

 29. Види майнових правовідносин, які виникають між подружжям. Шлюбний договір.

 30. Спільна сумісна власність подружжя.

 31. Особиста приватна власність одного з подружжя.

 32. Умови і порядок поділу спільного майна подружжя.

 33. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню. Звільнення одного із подружжя від обов'язку по утриманню іншого з подружжя або обмеження цього обов'язку строком.

 34. Поняття сім'ї. Порядок визначення походження дитини.

 35. Визнання батьківства за рішенням суду.

 36. Особи, які звертаються з позовом про встановлення батьківства.

 37. Порядок оспорювання батьківства і материнства.

 38. Порядок визнання прізвища, імені та громадянства дітей.

  1. Особисті немайнові права та обов'язки батьків.

  2. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, наслідки.

  3. Порядок поновлення в батьківських правах.

  4. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

  5. Представництво батьків від імені дітей.

  6. Майнові правовідносини батьків і дітей.

  7. Умови стягнення аліментів на дітей.

  8. Порядок стягнення аліментів. Відповідальність за прострочення сплати аліментів.

  9. Договір про сплату аліментів.

  10. Обов'язок батьків утримувати непрацездатних повнолітніх дітей. Додаткові витрати.

  11. Порядок стягнення аліментів на дітей від різних матерів. Зменшення розміру аліментів.

  12. Види заробітку, з яких утримуються аліменти. Заборгованість по оплаті аліментів.

  13. Аліменти на користь батьків.

  14. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків.

  15. Аліментні відносини інших членів сім'ї та родичів.

  16. Поняття і значення усиновлення.

  17. Органи, які вирішують питання усиновлення.

  18. Умови усиновлення. Таємниця усиновлення.

  19. Права і обов'язки усиновлених і усиновителів.

  20. Визнання усиновлення недійсним: умови і порядок. Припинення усиновлення.

  21. Скасування усиновлення.

  22. Поняття опіки і піклування. Органи, які вирішують питання опіки і піклування.

  23. Порядок і умови встановлення опіки і піклування.

  24. Права й обов'язки опікунів ( піклувальників). Припинення опіки та піклування.

  25. Особисті немайнові права и обов'язки інших членів сім'ї та родичів.

  26. Обов'язки по утриманню інших членів сім'ї та родичів.

  27. Порядок укладення шлюбу громадян України з іноземними громадянами.

  28. Порядок розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами.

  29. Порядок вирішення питань опіки і піклування, коли суб'єктом виступає іноземний громадянин.

  30. Органи реєстрації актів цивільного стану. Повноваження органів РАЦСУ.

  31. Правила реєстрації актів цивільного стану: реєстрація народження.

  32. Правила реєстрації актів цивільного стану: реєстрація смерті.

  33. Правила реєстрації актів цивільного стану: реєстрація шлюбу.

  34. Правила реєстрації актів цивільного стану: реєстрація розірвання шлюбу.

  35. Правила реєстрації актів цивільного стану: реєстрація зміни імені. по батькові і прізвища.

Схожі:

КОДЕКС УКРАЇНИ
В книзі дається науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України. Особлива увага приділяється новелам українського цивільного...
14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Джерела цивільного права. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
На доктринальному рівні виокремлюють такі етапи становлення та розвитку господарського права
Норми, які стосувалися винятково або переважно торгівлі, існували ще у праві рабовласницького устрою як частина цивільного права
На доктринальному рівні виокремлюють такі етапи становлення та розвитку господарського права
Норми, які стосувалися винятково або переважно торгівлі, існували ще у праві рабовласницького устрою як частина цивільного права
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Екзаменаційні питання з ідпу (і семестр)
Визрівання інститутів класового суспільства та шляхи формування держави і права. (На прикладі українських земель у бронзовому та...
Питання з цивільного права Ч. І (іспит)
Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що його зумовлюють
Характеристика цивільного законодавства України. Цивільне право є...
Предметом цивільного права є майнові правовідносини, обумовлені товарно-грошовими формами та особисті немайнові правовідносини. Методом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка