Позивач: Суб'єкт виборчого процесу -Кандидат у народні депутати України


Скачати 357.45 Kb.
НазваПозивач: Суб'єкт виборчого процесу -Кандидат у народні депутати України
Сторінка1/3
Дата25.04.2013
Розмір357.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
Вищий адміністративний суд України

01010, Україна, місто Київ, вул. Московська, 8, корпус 5

Позивач: Суб'єкт виборчого процесу -Кандидат у народні депутати України

ГМИРЯ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Відповідач: Центральна виборча комісія

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними дій та бездіяльності Центральної виборчої

комісії щодо встановлення результатів позачергових виборів народних

депутатів України ЗО вересня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 5 червня 2007 року №497/2007 „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв'язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень", із змінами внесеними Указом Президента України від 31 липня 2007 року №675/2007 „Про внесення змін до Указу Президента України від 5 червня 2007 року N 497" було призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на ЗО вересня 2007 року.

Центральну виборчу комісію (далі - Відповідач), зазначеним Указом Президента України було зобов'язано забезпечити підготовку та проведення, починаючи з 2 серпня 2007 року, позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України "Про вибори народних депутатів України", Закону України „Про центральну виборчу комісію", інших законів України, а Кабінет Міністрів України зобов'язано забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

Комуністична партія України (далі - Позивач) є учасником виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів 30 вересня 2007 року на підставі Постанови ЦВК від 06.08.2007 №70 «Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної

партії України, на позачергових виборах народних депутатів України ЗО вересня 2007 року».

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, про, що 15 жовтня 2007 року було складено протокол, у відповідності до якого за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку Позивача проголосували 1 257 291 чоловік, що за сумарною кількістю становить 5,39 відсотки від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Враховуючи, що під час встановлення результатів позачергових виборах народних депутатів ЗО вересня 2007 року Центральною виборчою комісією було порушено вимоги Конституції України, Конвенції про захист прав та основних свобод людини, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час виборчого процесу, зокрема, порушено принципи і засади виборчого процесу, виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єктів виборчого процесу, що призвело до неправильного встановлення результатів виборів народних депутатів України вважаємо дії, а також бездіяльність Центральної виборчої комісії, щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України неправомірними виходячи із наступного:

1. Внесення до списків виборців відсутніх на території України громадян

Відповідно до частини 2 статті 71 Конституції України виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Право голосу на виборах мають громадяни України, які на день їх проведення досягли вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними (стаття 70 Конституції України).

Згідно конституційних приписів конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім передбачених Конституцією України випадків (стаття 64 Конституції України).

Виборче право є конституційним правом громадян України, яке може бути обмежене лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга статті 64 Конституції України).

Право громадян України вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування (частина перша статті 38 Конституції України) є одним з основних конституційних прав громадян, закріплених Основним Законом.

Відповідно до частини дев'ятої, десятої статті 102-3 Закону України „Про вибори народних депутатів України", органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Ці відомості подаються на паперових носіях та в електронному вигляді. Достовірність відомостей засвідчується підписом керівника відповідного органу, установи, організації, командира військової частини (формування) та скріплюються відповідною печаткою.

Таким чином, законодавець відповідно до вказаної норми Закону України «Про вибори народних депутатів України» зобов'язав Державну прикордонну службу надати окружним виборчим комісіям достовірні та об'єктивні дані про відсутніх в Україні осіб на день голосування.

Отже, згідно з вимогами законодавства відомості про осіб, які фактично перетнули державний кордон України і не повернулися на територію України на момент подання цих відомостей, мають бути достовірними, а відповідальність за достовірність цих відомостей несуть посадові особи, які засвідчили ці відомості своїм підписом.

В травні 2007 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 № 365-р „Про проведення експерименту із запровадження обміну інформацією між Мінпраці та Адміністрацією Держприкордонслужби стосовно осіб, які в період одержання державних соціальних і страхових виплат перетинали державний кордон або перебували за межами країни" та інших актів. Міністерством внутрішніх справ України було розпочато роботу щодо перевірки дотримання громадянами законодавства під час перетинання державного кордону України.

З цього періоду було запроваджено механізм міжвідомчого обміну інформацією стосовно осіб, які в період одержання державних соціальних і страхових виплат перетинали державний кордон або перебували за межами країни. Про виявлені працівниками Міністерства внутрішніх справ України порушення щодо отримання соціальних виплат фактично відсутніми в Україні громадянами, повідомлялося Міністерство праці та його структури на місцях.

В подальшому, починаючи з червня 2007 року, така робота проводилася не тільки вибірковими перевірками на місцях, а й опрацюванням даних Державної прикордонної служби України про в'їзд -виїзд громадян України а саме: 2003 рік - 10 313 601 перетинань, 2004 рік -14 581 137 перетинань, 2005 рік - 20 745 905 перетинань, 2006 рік - 24 307 233 перетинань, 2007 рік - 15 248 145 перетинань, а всього даних про перетинання громадянами державного кордону України - 85 196 021 перетинань.

Такі відомості були отримані і опрацьовані Міністерством внутрішніх справ України від Державної прикордонної служби 19.08.2007 року.

Після відповідної перевірки встановлено, що загальна кількість записів з номерами паспортних документів громадян, що виїхали за межі України та не повернулись в Україну станом на час надання зазначених відомостей Державної прикордонної служби (орієнтовно на 19.08.2007) складає, 3 МЛН. 323 ТИС, громадян України (з 2003 року по серпень 2007 року).

З цієї інформації можна зробити висновок, що ґрунтуючись на офіційній інформації Державної прикордонної служби, МВС отримала данні


про БІЛЬШ ЯК ТРИ МІЛЬЙОНИ громадян України» які відсутні в Україні на час оприлюднення інформації.

Опрацювавши наявну інформацію про відсутніх в Україні осіб, Державна прикордонна служба України, на виконання вимог статті 102-3 Закону України „Про вибори народних депутатів України", мала б повідомити окружні виборчі комісії про реальний стан справ щодо відсутніх в Україні осіб та, в такий спосіб, унеможливити включення їх до списків виборців.

Проте, з невідомих причин цього зроблено не було.

Так, листом від 26.09.2007 року перший заступник Голови державної прикордонної служби П.А. Шишолін повідомив Центральну виборчу комісію, що на момент подання відомостей до окружних виборчих комісій, відсутні данні про повернення на територію України про 570 914 громадян.

Ці данні абсолютно не співпадають з тими, які за відомостями МВС України були отримані в Державній прикордонній службі 19.08.2007 року.

Отже, державною прикордонною службою було надано недостовірні відомості щодо фактичних даних про відсутніх в Україні осіб.

Маючи інформацію про 85 196 021 перетинань громадянами України державного кордону України, посадові особи Державної прикордонної служби України повідомили окружні виборчі комісії лише про 570 914 громадян, які нібито перебувають за межами України чим було спотворено фактичні дані та створено умови для масового вчинення порушень проти виборчих прав громадян та системних фальсифікацій під час голосування.

Відповідно до частини 18 статті 102-3 Закону України „Про вибори народних депутатів України" відомості, отримані від органів державної прикордонної служби окружними виборчими комісіями, на наступний день передаються до дільничних виборчих комісій, які зобов'язані прийняти рішення про виключення, осіб, зазначених у отриманих відомостях, зі списку виборців.

Таким чином, відповідними державними органами було опрацьовано та надано Центральній виборчій комісії для врахування в роботі відповідні відомості необхідні для забезпечення об'єктивного та законного голосування 30 вересня 2007 року.

Крім того, на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України 17.09.07 під рубрикою "МВС вживає заходів щодо недопущення порушень під час виборчої кампанії та позачергових виборів до Верховної Ради України" зазначається наступне:

 1. Перші опрацьовані та узагальнені результати вибіркової перевірки на
  місцях та опрацювання даних Державної прикордонної служби України
  викликають стурбованість станом справ дотримання порядку обліку та
  реєстрації громадян.

 2. Станом на 31.08.07 перевірено понад 890 тис. квартир, приватних
  будинків, гуртожитків. Під час перевірок з'ясовано, що понад 95 тис. осіб не
  проживають за адресами реєстрації місця проживання,
  з них 69 тис.


перебувають за кордоном. У разі виявлення таких осіб складалися рапорти, які узагальнювалися службою громадянства, імміграції та реєстрації осіб.

 1. За порушення законодавства з питань реєстрації притягнуто до
  адміністративної відповідальності близько 25,8 тис. громадян.

 2. Зареєстровано та знято з реєстрації місця проживання 402 тис.
  громадян.

Таким чином, тільки вибіркові перевірки змусили органи місцевої влади звернути увагу на проблему об'єктивності списків виборців.

 1. Після відповідної перевірки встановлено, що загальна кількість
  записів з номерами паспортних документів громадян, що виїхали за межі
  України та не повернулись в Україну станом на час надання зазначених
  відомостей, Державна прикордонна служба України (орієнтовно на 19.08.07)
  складає 3 млн. 323 тис. громадян (з 2003 по серпень 2007 року). На сьогодні
  в розпорядженні МВС, Генеральної прокуратури України та
  Центральної виборчої комісії є поіменні дані про осіб, що не повернулись
  в Україну.

 2. Працівниками МВС України, які за Законом України "Про вибори
  народних депутатів України" співпрацюють з робочими групами обліку
  виборців, фактично виявлені умови, які можуть сприяти вчиненню злочинів
  проти виборчих прав громадян, а саме голосування за осіб, які фактично
  відсутні за місцем проживання, в тому числі знаходяться за межами України.

МВС України направлено листи до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії. Крім того, ця інформація надана для вжиття заходів прокурорського реагування Генеральній прокуратурі України.

Відповідно до цих даних, найбільша кількість громадян, які виїхали за межі України, спостерігається у Львівській області - 524 473 осіб, Закарпатській області - 255 085 осіб, Івано-Франківській області - 202 343 осіб, Тернопільській області - 175 650 осіб.

Водночас, за даними голови Львівської обласної державної адміністрації, внаслідок проведення роботи щодо уточнення списку виборців станом на 16 серпня 2007 року внесено зміни по більш ніж 400 тисячам виборців, що збільшило кількість виборців в області майже на 20 відсотків від загальної. Це відбувається при тому, що, як зазначено вище, за даними МВС, станом на 19 серпня 2007 року понад 524 тис. мешканців Львівської області, які мають право голосу на виборах, виїхало за кордон! Зважаючи на те, що останній раз списки виборців уточнювалися восени 2005 року, важко зрозуміло пояснити, з чим пов'язані такі величезні демографічні зміни.

Схожа ситуація спостерігалася й у Сумській області, в якій традиційно підтримують помаранчевих політиків. За даними голови Сумської обласної державної адміністрації, станом на 16 серпня до робочих груп обліку виборців надійшли відомості про 317, 5 тисяч осіб, зокрема про 13986 осіб, яким після виборів 2006 року виповнилося 18 років. Водночас, до державного реєстру фізичних осіб - платників податків - було внесено 138062

осіб. Тобто кількість виборців тільки цієї вікової категорії збільшилася на понад 120 тис. осіб. Водночас, за даними МВС, кількість повнолітніх мешканців Сумської області, які станом на 19 серпня 2007 року виїхали за межі України та не повернулись в Україну, становить 59851 осіб.

Враховуючи те, що більшість керівників облдержадміністрацій прямо або опосередковано були задіяні у виборчій кампанії пропрезидентської політичної сили, аналогічний перебіг подій із „уточненням" списків виборців, вочевидь, відбувається і в інших областях.

Дані деяких обласних державних адміністрацій про хід роботи груп обліку виборців над списками виборців викликають неабиякі сумніви в достовірності результатів такої роботи.

В день голосування, ЗО вересня 2007 року, було встановлено масові порушення виборчого законодавства, пов'язаного із складанням та уточненням списків виборців.

Зазначені вище порушення, що мали місце під час виборчого процесу, підтверджуються серед іншого і копіями заяв громадян України (додаються), зі змісту яких вбачається, що під час голосування 30 вересня 2007 року мали місце факти голосування за громадян України, щодо яких є достовірні відомості про їх відсутність в день голосування на території України.

Відповідно до вимог пункту 5 частини 1 статті 17 Закону України „Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія повинна була здійснювати консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, приймати обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми, чого зроблено не було.

Таким чином бездіяльність Центральної виборчої комісії призвела до унеможливлення використання виборцями свого права обирати склад Верховної ради України 6 скликання.

2. Масові помилки та неточності в списках виборців

Відповідно до статті 39 Закону України „Про вибори народних депутатів України" державний контроль за дотриманням органами, підприємствами, закладами, установами, організаціями, представництвами, командирами військових частин (формувань) порядку складання загальних списків виборців здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія.

У зв'язку з цим Кабінетом Міністрів України було видано низку постанов, дію яких зупинено Президентом України.

Так, 30 серпня 2007 року Указом Президента України №799/2007 ЗУПИНЕНО дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 885 «Про деякі заходи, пов'язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».
07 вересня 2007 року Президент своїм Указом №828/2007 зупинив Постанову Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1097 «Про деякі заходи щодо здійснення державного контролю за дотриманням порядку складання загальних списків виборців».

Початок роботи над виконанням цих постанов засвідчив їх ефективність. Так, за даними листа Міністерства Внутрішніх Справ від 31 серпня 2007 року (лист додається):

Міністерство внутрішніх справ додатково інформує про результати роботи з виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 885 „Про деякі заходи, пов'язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України".

Повідомляємо, що працівниками територіальних органів і підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб забезпечувалося виконання Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

За час дії постанови всього зареєстровано та знято з реєстрації місця проживання 402 тис, громадян.

Протягом червня - серпня 2007 року силами 6,5 тис. працівників органів внутрішніх справ щодня здійснювалися вибіркові перевірки стану дотримання порядку виконання громадянами обов'язку з реєстрації місця проживання (перебування), у тому числі тими, що тимчасово виїжджають за межі України, за їх результатами приймалися відповідні рішення.

Станом на 31.08.2007 перевірено понад 890 тис, квартир, приватних будинків, гуртожитків. Під час перевірок з'ясовано, що понад 95 тис, осіб не проживають за адресами реєстрації місця проживання, з них 69 тис, перебувають за кордоном. У разі виявлення таких осіб складалися рапорти, які узагальнювалися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Інформація станом на 15.08.2007 надіслана до МВС на магнітних носіях.

За порушення законодавства з питань реєстрації притягнуто до адміністративної відповідальності близько 25,8 тис. громадян. „

Таким чином, тільки вибіркові перевірки змусили органи місцевої влади звернути увагу на проблему об'єктивності списків виборців і зрозуміти можливість фальсифікації списків.

Усвідомлення ефективності роботи та контролю Кабінету Міністрів України над вдосконаленням списків виборців, створило передумови їх актуалізації, а отже неможливості голосування за осіб, відсутніх в Україні на день голосування їх паспортами.

На нашу думку, саме це і спричинило зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 102-3 Закону України „Про вибори народних депутатів України" складання списків виборців для позачергових виборів депутатів здійснюється з використанням основних механізмів і процедур,
визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", у порядку і з особливостями, встановленими цією статтею.

Складання списків виборців на звичайних виборчих дільницях здійснюється робочими групами обліку виборців, які утворюються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) не пізніш як на п'ятий день з початку виборчого процесу позачергових виборів депутатів та діють до дня виборів включно. Орган, що утворив робочу групу, не пізніш наступного дня повідомляє Центральну виборчу комісію про керівника групи, її місцезнаходження та засоби зв'язку.

Для взаємодії з робочими групами обліку виборців та забезпечення їх необхідною для складання списків виборців інформацією Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Державним департаментом України з питань виконання покарань у кожному територіальному органі не пізніш ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу визначаються відповідальні працівники.

Списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому цим Законом. Робоча група обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України створюється у строк, встановлений частиною другою цієї статті, про що не пізніш як на наступний день повідомляється Центральна виборча комісія.

За даними громадських організацій, закордонних спостерігачів, спостерігачів від політичних партій, в день голосування, ЗО вересня 2007 року, встановлені масові порушення виборчого законодавства пов'язаного із складанням та уточненням списків виборців. По областях України мали місце наступні порушення:
  1   2   3

Схожі:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Народні депутати України (далі депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом...
О. В. Аралін ПЛАН -КОНСПЕКТ
...
ПЛАН -КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по гуманітарній піготовці...
...
Дорогі мешканці Голосієво!
Я, Макарян Артур, кандидат в народні депутати України по 211 округу, хочу познайомити Вас зі своєю біографією
Про зареєстрованих кандидатів у депутати до Тернопільської міської...

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття...
Рупції (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної...
Національний круглий стіл
У засіданні взяли участь представники усіх регіонів України – провідні українські науковці, народні депутати, фахівці у галузі енергетики,...
Тема Особистість як об’єкт і суб’єкт професійної діяльності. Шлях до професіоналізму

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України в одномандатному...
На перехідному етапі продаж алкогольних (у т ч пива) і тютюнових виробів буде винесено за межі населених пунктів у спеціально відведені...
Список кандидатів у народні депутати, висунутих з’їздом Народного...
АЛЕКСЕЄВ Сергій Віталійович, директор, ТОВ «Торгово-експортна компанія», м. Луганськ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка