Тема Вступ до курсу господарсько-процесуального права. Система, структура та компетенція господарських судів України


Скачати 48.71 Kb.
НазваТема Вступ до курсу господарсько-процесуального права. Система, структура та компетенція господарських судів України
Дата23.04.2013
Розмір48.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Плани семінарських занять

з навчальної дисципліни

«Господарсько-процесуальне право»

Тема 1. Вступ до курсу господарсько-процесуального права. Система, структура та компетенція господарських судів України.

 1. Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права.

 2. Предмет та метод господарсько-процесуального права.

 3. Джерела господарсько-процесуального права.

 4. Принципи господарського процесу. Система і значення.

 5. Система господарських судів України.

 6. Структура Вищого господарського суду України. Структура апеляційних господарських судів. Структура місцевих господарських судів в Україні.

 7. Поняття та зміст господарського спору. Відмінності господарського спору від цивільно-правового спору. Категорії та види господарських спорів.

 8. Поняття підвідомчості господарських спорів. Коло підвідомчих спорів.

 9. Спори, що не підвідомчі господарському суду.

 10. Поняття та класифікація підсудності.


Тема 2. Учасники господарського судового процесу.

       1. Поняття та види учасників процесу.

       2. Загальна характеристика учасників в позовному, особому провадженні, виконавчому провадженні.

       3. Правове становище судді як учасника господарського процесу.

       4. Юридичні особи як учасники процесу.

       5. Фізичні особи як учасники процесу.

       6. Іноземні організації та фізичні особи як учасники процесу.

       7. Представники сторін як учасники процесу.

       8. Прокурор як учасник процесу.

       9. Експерт як учасник процесу.

       10. Перекладач як учасник процесу.

       11. Посадові особи та інші працівники підприємств, організацій (свідки) як учасники процесу. Аудитор як учасник процесу.


Тема 3. Докази та доказування в господарському процесі. Судові витрати. Процесуальні строки.

 1. Поняття доказування і його роль в процесі. Поняття і види доказів.

 2. Відмінні особливості письмових та речових доказів.

 3. Пояснення представників сторін. Пояснення посадових осіб та інших працівників. Загальне і відмінні особливості.

 4. Висновок експерта як вид доказів.

 5. Предмет доказування, його склад. Належність і допустимість доказів.

 6. Витребування і дослідження доказів. Оцінка доказів.

 7. Поняття і види судових витрат. Розподіл витрат між сторонами.

 8. Судовий збір: види, розміри. Суб'єкти, які звільняються від сплати судового збору.

 9. Характеристика інших витрат у справі.

 10. Поняття і значення процесуальних строків, їх види.

 11. Порядок обчислення строків. Відновлення строків. Продовження строків.Тема 4. Порушення справи. Розгляд господарської справи.

 1. Поняття і зміст позовної заяви. Визначення ціни позову.

 2. Додатки до позовної заяви.

 3. Порушення провадження по справі і дії судді з підготовки її до розгляду.

 4. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви.

 5. Підстави повернення позову.

 6. Запобіжні заходи та забезпечення позову: види та порядок призначення. Спільне та особливості.

 7. Відзив на позовну заяву і зустрічний позов. Спільне і особливості.

 8. Порядок ведення засідання в суді першої інстанції (строк, склад суду, процедура).

 9. Відвід судді, експерта, перекладача.

 10. Протокол судового засідання.

 11. Відкладення розгляду справи, залишення позову без розгляду та припинення провадження по справі. Спільне та особливості.

Завдання:

Складання позовної заяви за фабулами, наданими викладачем відповідно до прізвища студента.

Тема 5. Прийняття та виконання судових актів.

 1. Рішення суду по справі. Складові частини рішення.

 2. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення.

 3. Ухвали суду першої інстанції. Види, загальна характеристика.

 4. Наказ господарського суду, його зміст, порядок та строки пред'явлення до виконання.

 5. Номативно-правова база виконавчого провадження. Порядок та строки порушення виконавчого провадження з виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.

 6. Виконання рішення, ухвали, постанови.

 7. Загальні умови виконання наказу господарського суду. Відповідальність за невиконання судового рішення.

 8. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.

 9. Поворот виконання судового акту.

 10. Дублікат наказу господарського суду, порядок його видання.


Тема 6. Перегляд судових актів в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами.

 1. Підстави та порядок подання апеляційної скарги.

 2. Порядок розгляду апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.

 3. Повноваження апеляційного суду. Підстави для скасування і зміни рішення господарського суду.

 4. Суб'єкти та об'єкти права касаційного оскарження. Зміст касаційної скарги, порядок і строки її подання.

 5. Порядок та межі перегляду справи в касаційній інстанції. Повноваження касаційної інстанції.

 6. Порядок і строки подання заяви до Верховного суду України. Порядок прийняття Верховним судом заяви.

 7. Повноваження Верховного суду України при перегляді судових актів; підстави для їх скасування.

 8. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами.

 9. Порядок перегляду господарським судом заяв про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами.


Тема 7. Провадження у справах про банкрутство.

 1. Поняття банкрутства. Законодавче регулювання процедури банкрутства.

 2. Учасники провадження у справах про банкрутство.

 3. Правовий статус арбітражного керуючого.

 4. Кредитори в процедурі банкрутства, їх види та особливості статусу.

 5. Стадії провадження про банкрутство.

 6. Характеристика стадії розпорядження майном.

 7. Санація як стадія провадження; її характеристика та види.

 8. Мирова угода як одна з форм закінчення справ про банкрутство.

 9. Порядок та наслідки ліквідації боржника за рішенням господарського суду.

 10. Особливості розгляду господарськими судами справ про банкрутство.


Тема 8. Третейський розгляд господарських спорів.

 1. Третейські суди в Україні, їх види та законодавче регулювання.

 2. Поняття, зміст та значення арбітражного застереження (третейської угоди).

 3. Порядок обрання третейських суддів. Вимоги до суддів.

 4. Особливості розгляду справ третейськими судами.

 5. Порядок виконання рішень третейських судів.

 6. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

 7. Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.

 8. Особливості виконання рішень МКАС та МАК.

Схожі:

Конспект з курсу «Цивільне право України»
Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система
Тематика рефератів з курсу «Адміністративний процес»
...
1. Підвідомчість господарських спорів: поняття, критерії визначення, проблеми правозастосування
Підвідомчість це визначена законом сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції
1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання...
Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу,...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Тема Предмет, зміст і структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст і структура курсу
План-конспект уроку№1 Тема. Система бази даних, їх типи і характеристики....
Тема. Система бази даних, їх типи і характеристики. Завантаження, структура вікна Microsoft Access
Семінарське заняття № Конституційне право України: поняття, система, принципи
Система галузі конституційного права України. Принципи конституційного права. Конституційно-правові норми та інститути
Структура юриспруденції(наук про державу право)
Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про...
1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка