До екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу ЕКОЛОГІ


Скачати 46.87 Kb.
НазваДо екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу ЕКОЛОГІ
Дата20.04.2013
Розмір46.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Питання


до екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу ЕКОЛОГІ

Теоретичні питання

2. Мікроклімат, його параметри, нормування, Основні засоби та заходи щодо покращення мікроклімату.


1. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники, характерні для галузі. Їх класифікація.

2. Державний пожежний нагляд, його повноваження, права та обов’язки. Організація гасіння пожеж на підприємстві.

1. Виробничий травматизм та професійні захворювання, характерні для галузі.. Класифікація нещасних випадків за тяжкістю наслідків, характером ушкоджень та іншими обставинами .

2. Внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання.

1. Способи і засоби пожежогасіння. Характеристика вогнегасних властивостей води, хімічних та інших засобів пожежогасіння.

2. Надання допомоги при ураженні електричним струмом.

1.Державні нормативні акти про охорону праці та сфери їх дії. Закон “Про охорону праці”. Галузеві та міжгалузеві нормативні акти з охорони праці.

2. Атестація робочих місць за умовами праці.

1. Соціальний захист працюючих від нещасних випадків і професійних захворювань. Закон “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань”.

1.Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів.

1. Соціальний захист працюючих від нещасних випадків і професійних захворювань. Закон “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань”.

2. Освітлення приміщень, його параметри, нормування та види.

2. Пожежо-вибухонебезпечність об’єктів. Класифікація приміщень за вибухопожежонебезпечністю

1. Види відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про працю і нормативних актів про охорону праці

2. Блискавкозахист будівель.

1. Державне управління охороною праці. Функції органів державного управління з питань охорони праці та соціальної політики.

2. Основні правила охорони праці під час виконання лабораторних досліджень.

1.Організація служби охорони праці. Обов’язки та права працівників служби охорони праці, їх кількісний склад.

2. Заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними показниками.

1. Організація навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці, їх види

2. Безпека праці при розслідувані причин та наслідків викидів шкідливих речовин.

1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

2. Безпека праці при роботі з ПЕОМ.

1. Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами. Заходи захисту щодо шкідливої дії пилу на організм людини.

2. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. Основні причини аварій і несправностей посудин під тиском. Контрольно-вимірювальні прилади з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

1. Заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за виробничим освітленням.

2. Роботи з підвищеною небезпекою. Система нарядів-допусків до їх виконання.

1. Хімічні речовини, що застосовуються у галузі, їх вплив на функціонування організму. Засоби захисту

1. Правила безпечної експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури при визначенні стану навколишнього природного середовища.

2. Основні законодавчі акти та нормативні документи з охорони праці.

1. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники, характерні для галузі. Класифікація їх .

2. Безпека технологічного обладнання. Загальні та часткові методи забезпечення безпеки обладнання. Вимоги до огородження. Блокувальні і сигнальні пристрої. Знаки безпеки.

2. Виробничий шум. Фізичні та фізіологічні характеристики основних параметрів шуму. Дія шуму на організм людини. Методи та засоби захисту у боротьбі з шумом.

1. Види нещасних випадків, пов‘язаних та непов‘язаних з виробництвом

2. Стаціонарні засоби гасіння пожеж. Сплінклерні та дренчерні установки.

1. Вібрація як чинник виробничого середовища у галузі. Характеристика основних параметрів вібрації. Дія вібрації на організм людини. Заходи та засоби захисту від вібрації.

2. Первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники.

1. Охорона праці при переробленні та утилізації твердих відходв.

1. Захисне занулення. Ізоляція струмопровідних частин. Захисне вимикання.

2. Види нещасних випадків, пов‘язаних та непов‘язаних з виробництвом

1. Види відповідальності за порушення вимог з охорони праці

2. Організація забезпечення пожежної безпеки об’єктів галузі

2. Захисне заземлення.

1.Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Методи аналізу травматизму.

1. Обов‘язки та права керівника і працівника щодо охорони праці. Громадський нагляд за охороною праці.

2. Соціальне партнерство в охороні праці та трудові норми Міжнародної організації праці

2. Умови праці, їх класифікація, вплив на працездатність

2. Страхові виплати у разі нещасних випадків, їх види.

1. Державний нагляд та управління охороною праці.
Практичні питання
1. Визначте основний порядок дій при розслідуванні нещасного випадку.

2.Розрахуйте суму одноразової допомоги потерпілому, який втратив працездатність протягом 4 місяців і додатково на 4-х його утриманців, враховуючи те, що при тимчасовій непрацездатності від 1 до 2 місяців включно розмір одноразової допомоги складає 1,5 середньомісячного заробітку (С1 ), від 2 до 4 місяців - 3 середеьомісячних заробітки, а допомога кожному утриманцю складає 20% від одноразової допомоги потерпілому.

1. Визначить склад і завдання атестаційної комісії для атестації робочих місць за умовами праці.

2. Визначить, на скільки відсотків зменшується одноразова допомога потерпілому за умов виконання роботи у нетверезому стані?

2.Визначить на скільки відсотків зменшується одноразова допомога потерпілому за умов неодноразового свідомого порушення вимог безпеки праці?

3.Визначить в якому розмірі виплачується підприємством одноразова допомога сім’ї потерпілого, із смертельним наслідком.

3.Визначить на скільки відсотків зменшується одноразова допомога потерпілому за умов невиконання наданих засобів індивідуального захисту?

2. Які питання включає розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» інструкції з охорони праці

1. Призначення, конструкція та порядок розрахунку заземлення

3.Визначить в якому розмірі виплачується підприємством одноразова допомога сім’ї потерпілого, із смертельним наслідком.

1. Які сторонні організації залучаються для атестації робочих місць за умовами праці

Який склад комісії і у які терміни проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався на виробництві?

2. Призначення, конструкція та основний розрахунок блискавко захисту.

1. Склад комісії і хто очолює комісію з розслідування профзахворювань?

Виділені жирним шрифтом питання висвітлити у самостійній роботі.

Схожі:

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Охорона праці в галузі / Методичні рекомендації до практичних робіт та вивчення курсу /Укл. КалязінЮ. В.,ХлоповА. М. –Полтава: вид...
Питання з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Основні технологічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та профзахворювань в галузі
Тестові запитання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для ОМТ
Призначення і застосування вентиляційних систем в прокатних цехах. Які використовуються вентиляційні агрегати при очистці повітря...
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
Доц. Решетник Н.І. Питання до екзамену з курсу «Фінанси, гроші та...
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Законодавство Євросоюзу з охорони праці
Поняття та предмет „Охорона праці в галузі”, як суспільний та економічний фактор
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ” для студентів...
Програма навчальної дисципліни “Конституційна юрисдикція” для студентів V курсу денного факультету / Уклад.: Ю. Г. Барабаш, В. П....
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка