ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ ЛИСТ


Скачати 121.25 Kb.
НазваДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ ЛИСТ
Дата10.04.2013
Розмір121.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.12.2008  N 12670/6/17-0716

 Про оподаткування доходів шахтарів

 <...> Принципи  побудови  системи  оподаткування  в  Україні, податки  і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових  фондів  визначає Закон України від 25.06.1991 N 1251-XII "Про систему оподаткування в Україні".

Відповідно до абзацу третього статті 1 цього Закону, ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Також пунктом 22.2 статті 22 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон N 889) встановлено його пріоритетність з питань оподаткування податком з доходів фізичних осіб перед іншими законами.

Розмір ставки податку з доходів фізичних осіб визначає стаття 7 Закону N 889, яка відповідно до пункту 7.1 цієї статті становить 15 відсотків від об’єкта оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2-7.3 цієї статті.

Об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є загальний місячний оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. З, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону N 889 ).

Пункти 7.2  та  7.3  статті  7  Закону  N  889 не визначають іншої ставки з доходів шахтарів  у  вигляді  заробітної плати та інших доходів,  що ними отримуються за місцем їх основної роботи, ніж визначено пунктом 7.1 цієї статті.

Враховуючи вищевикладене, Державна податкова адміністрація України вважає, що доходи шахтарів у вигляді заробітної плати та інших доходів, що отримують за місцем основної роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, повинні оподатковуватися відповідно до норм Закону N 889 із застосуванням ставки податку, визначеної пунктом 7.1 статті 7 Закону N 889.

Також повідомляємо, що враховуючи соціально-економічну значимість вирішення цього питання, а також його вплив на доходну частину місцевих бюджетів, Державною податковою адміністрацією України з метою одержання роз’яснень з порушеного питання направлялися запити до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 25.09.2008 N 396/2/17-0710 та Міністерства фінансів України від 25.09.2008 N 13641/5/17-0716.

Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України від 05.11.2008 N 04-27/885, надісланого на адресу Державної податкової адміністрації України, Закон України від 02.09.2008 N 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці” не є законом з питань оподаткування, отже, норми статті 4 цього зазначеного Закону не можуть застосовуватись (з дня його опублікування — 16 вересня 2008 року) до внесення відповідних змін до Закону N 889.

Заступник Голови                                                                                                  С.Лекарь

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підвищення престижності шахтарської праці


Цей Закон спрямований на підвищення престижності шахтарської праці, надання додаткових гарантій у виплаті та підвищенні заробітної плати і розв’язанні соціально-побутових проблем шахтарів.

Стаття 1. Сфера застосування Закону


Дія цього Закону поширюється на працівників, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день (далі — шахтарі), та членів їх сімей.

Стаття 2. Створення умов для високопродуктивної та безпечної праці


1. Держава сприяє розвитку вугільної і гірничодобувної промисловості та створює умови для високопродуктивної і безпечної праці на основі механізації та впровадження новітніх технологій у виробничі процеси.

2. Центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній і гірничодобувній промисловості затверджують для кожного вугледобувного та гірничодобувного підприємства програму модернізації, технічного переоснащення виробництва та безпеки праці.

Стаття 3. Умови оплати праці


Тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує законодавче встановлений рівень мінімальної заробітної плати на величину не менш як на 30 відсотків, з урахуванням поступового переведення всіх шахтарів на погодинну оплату праці та досягнення середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів.

Стаття 4. Особливості оподаткування доходів шахтарів


Ставка податку з доходів шахтарів становить 10 відсотків від заробітної плати та інших доходів, що отримують за місцем основної роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах.

Стаття 5. Особливості здобуття освіти шахтарями та їх дітьми


Шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки, діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів-інвалідів I та II групи зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником. Форму договору та порядок його укладання затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 6. Забезпечення житлом шахтарів та членів їх сімей


1. Шахтарі, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання за рахунок підприємства позики у розмірі, визначеному колективним договором, для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків.

Шахтарі — молоді спеціалісти, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове одержання зазначеної позики згідно з колективним договором.

Шахтарі, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, також мають право на одержання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків.

2. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, надається житло за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Для цілей цього Закону під членами сім’ї шахтаря слід розуміти дружину (чоловіка) та дітей віком до 18 років, а тих, що навчаються за денною формою навчання, — віком до 23 років, непрацездатних батьків шахтаря, яких відповідно до закону зобов’язаний утримувати такий працівник, повнолітніх непрацездатних дітей шахтаря, зокрема дітей, які мають інвалідність.

Стаття 7. Надання державної соціальної підтримки сім’ям шахтарів, що постраждали на виробництві


1. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, до пенсії у зв’язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній і гірничодобувній промисловості разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілковими організаціями розробляють в межах визначених законодавством повноважень соціальні програми підтримки сім’ї кожного шахтаря, що постраждав на виробництві.

Фінансування соціальних програм здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших не заборонених законодавством джерел.

3. Додаткові заходи щодо соціальної підтримки та захисту сімей загиблих шахтарів і розмір компенсаційних виплат визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Особливості пенсійного забезпечення


Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Стаття 9. Оздоровлення працівників


Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щорічно виділяти по 50 санаторно-курортних путівок на кожні 1000 працівників, які працюють на підземних роботах.

Стаття 10. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія частини першої статті 7 і статті 8 цього Закону поширюється також на пенсіонерів, пенсія яким була призначена до набрання чинності цим Законом.

Фінансування додаткових витрат на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 цього Закону здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 40 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) доповнити частиною другою такого змісту:

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці";

2) частину восьму статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти в такій редакції:

"Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";

3) статтю 7 Закону України “Про державні нагороди України” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231) доповнити абзацом такого змісту:

"орден “За доблесну шахтарську працю” I, II, III ступеня";

4) статтю 41 Закону України “Про охорону праці”

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці";

5) абзац п’ятий підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) викласти в такій редакції:

"При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів її сума не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку";

б) у Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 2, ст. 16):

у статті 24:

частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах";

частину третю доповнити абзацом десятим такого змісту:

"За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року";

у частині четвертій:

абзац перший доповнити словами “крім випадків, передбачених цим Законом";

абзац другий виключити;

частину першу статті 28 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність";

пункт 14 розділу XV “Прикінцеві положення” викласти в такій редакції:

"14. Установити, що гірничі підприємства зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду”.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 2 вересня 2008 року

          N 345-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про підвищення престижності шахтарської праці” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — шахтарі), та членів їх сімей";

2) частину другу статті 6 після слів “нещасного випадку на виробництві” доповнити словами “або професійного захворювання";

3) у статті 7:

частину першу після слів “нещасного випадку на виробництві” доповнити словами “або професійного захворювання";

абзац перший частини другої доповнити словами “або помер внаслідок професійного захворювання”.

2. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):

1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами “за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 48:

у частині п’ятій:

абзац другий доповнити словами “за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

абзац третій викласти в такій редакції:

"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах — не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців — для жінок; на роботах, пов’язаних з підземними умовами, — не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців — для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках — не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років — для жінок";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"сім’ям померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим правом, які отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника";

доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Особи, зазначені в частині п’ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”.

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

3. У Законі України “Про податок з доходів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 7-8, ст. 162; NN 17-19, ст. 267; 2006 р.,, N 13, ст. 110; із змінами, внесеними Законом України від 14 квітня 2009 року N 1254-VI) :

1) у статті 7:

у пункті 7.1 цифри “7.2-7.3” замінити цифрами “7.2-7.4";

після пункту 7.3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"7.4. Ставка податку становить 10 відсотків від об’єкта оподаткування з доходів шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України”.

У зв’язку з цим пункт 7.4 вважати пунктом 7.5;

2) статтю 9 доповнити пунктом 9.13 такого змісту:

"9.13. Оподаткування доходів шахтарів

9.13.1. Доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених) платникам податків відповідно до умов трудового договору — працівникам, зазначеним у пункті 7.4 статті 7 цього Закону, оподатковуються за ставкою 10 відсотків за правилами, встановленими цим Законом”.

4. В абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 42-43, ст. 293) слово “шахтарям” замінити словами “особам, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 розділу I, які набирають чинності 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 25 червня 2009 року

          N 1564-VI

Схожі:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА...
Котовська ОДПІ просить розмістити на Вашому веб-сайті у розділі “ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ” наступну інформацію (додається)
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Курс “Історія держави та права України” призначений для вивчення студентами юридичного факультету Національного університету ДПС...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
НВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДПСУ, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 р. N 2755-VI (далі Кодекс), в межах компетенції розглянула...
Податкова система України
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Відповідно до п. 52. 1 ст. 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації (пп. 14...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби
Державна податкова інспекція відноситься до системи органів державної податкової служби України
На Дніпропетровщині планові показники надходжень до бюджету перевищено по 14 з 18 показників
Державна податкова служба у Дніпропетровській області запрошує платників податків до подання податкової звітності в електронному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка