РІШЕННЯ


Скачати 109.72 Kb.
НазваРІШЕННЯ
Дата04.04.2013
Розмір109.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ03.02.2012 р. м. Нікополь №92-16/VI

РІШЕННЯ
Про створення тимчасової спеціальної комісії міської ради

з вивчення питань законності розміщення, використання та технічного стану спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Нікополі.
Від імені та в інтересах територіальної громади, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про архітектурну діяльність», статтями 26, 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову спеціальну комісію міської ради з вивчення питань законності розміщення, використання та технічного стану спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Нікополі.

2. Затвердити персональний склад тимчасової спеціальної комісії міської ради:

Саюк О.І – голова комісії;

Токар С.М.;

Кисельова Р.М.;

Рибаков О.М.;

Алюшин О.А.;

Бовкун Є.І.;

Івріна О.Л.;

Кисельов В.П.;

Тихенко С.В.;

3. Доручити тимчасовій спеціальній комісії міської ради до 03 березня 2012 року провести роботу з вивчення питань законності розміщення, використання та технічного стану спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Нікополі.

4. Надати звіт про результати роботи тимчасової спеціальної комісії міської ради в місячний строк після закінчення терміну діяльності комісії на сесії міської ради.
Міський голова Р.І. Токар

Рішення підготовлено юридичним відділом міської ради.

Начальник юридичного відділу Д.В. Вінтоняк
Завізували:

Секретар міської ради М.А. Метер

Додаток

до рішення міської ради

від 03.02.2012 року

№ _________________

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування та архітектури
1. Загальні положення.

1.1 Управління містобудування та архітектури (далі - Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради .

1.2 Управління утворюється Нікопольською міською радою (далі - міська рада), їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковане її виконавчому комітету та міському голові, оперативно підпорядковане заступнику міського голови, згідно з розподілом обов'язків.

1.3 Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території міста Нікополя.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, та цим Положенням.

1.4 Управління є юридичною особою, відповідно до чинного
законодавства має самостійний баланс, рахунки у територіальних органах
Державного казначейства України, штампи і бланки, право набувати майнових та немайнових прав та обов'язків, право бути стороною по справам у судах загальної юрисдикції від свого імені, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.4 Місцезнаходження Управління за адресою: м. Нікополь, вул.
Електрометалургів 17/1.
2. Завдання управління.
2.1. Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території міської ради ; виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- провадження містобудівної політики і здійснення заходів, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста відповідно до генерального плану міста;

- регулювання розвитку міста з дотриманням сучасних вимог на основі генерального плану міста, інших планувальних матеріалів;

- координація інвестиційної діяльності в питаннях архітектури і містобудування та діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;

- підвищення архітектурного і художнього рівня у формуванні міського середовища на основі збереження культурної спадщини міста;

- організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, земельних відносин, державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівельної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- надання якісних і доступних послуг для громадян, створеная сприятливого та безпечного середовища для праці, бізнесу, відпочине покращення добробуту мешканців міста.

3. Структура управління.

3.1 До структури управління входять:

Відділ архітектурного планування та забудови міста;

Відділ містобудівного кадастру;

3.2 При Управлінні створюється архітектурно-містобудівна рада (діє на підставі затвердженого положення), яка є дорадчим органом, створеним для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної, передпроектної та проектної документації. Персональний склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням начальника Управління.

3.3. Структуру, загальну чисельність, фонд оплати пращ працівників та видатки на утримання Управління затверджує міська рада.

4. Функції управління.

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1 Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради та її виконавчого комітету пропозиції з цих питань.

4.1.2 Організовує і контролює розробку всіх видів містобудівної і проектно-планувальної документації, здійснює нагляд за її реалізацією.

4.1.3 Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету та подає їх на розгляд до міської ради та її виконавчого комітету.

4.1.4. Розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення порядку вибору, вилучення і надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до виконавчого комітету міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території міста.

4.1.5 Розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни межі міста і готує висновки щодо її затвердження в установленому законодавством порядку.

4.1.6 Вживає заходів для розроблення правил забудови міста та затвердження їх міською радою.

4.1.7 Готує і видає замовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, витяги з рішень міської ради та її виконавчого комітету з архітектурних та містобудівельних питань, інші документи, підготовка яких належить до компетенції управління, відповідно до законодавства України.

4.1.8 Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального та монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.

4.1.9. Організовує роботу, пов'язану зі створенням і веденням містобудівельного кадастру та геоінформаційної системи.

4.1.10. Організовує виготовлення та оновлення топографічних планів території міста, призначених для розробки генеральних планів забудови ділянок для будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, проведення розмічувальних робіт, винесення в натуру осей будівель, споруд, червоних ліній вулиць і доріг тощо.

4.1.11. Розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

4.1.12. Надає рекомендації щодо стадійності проектування, доцільності розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних проектів будинків та споруд, їх поверховості, оздоблення, необхідності внесення змін до цих проектів.

4.1.13. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначеним інших територій, що підлягають особливій охороні.

4.1.14 Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самочинно збудованих будинків і споруд.

4.1.15 Координує виконання на території міста науково дослідних і проектно-пошукових робі і у сфері містобудування.

4.1.16 Бере участь у здійсненні контролю за використанням земель міста, визначених для містобудівельних потреб.

4.1.17 Розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки і цих питань і подає їх до виконавчого комітету міської ради.

4.1.18 Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівельного кадастру.

4.1.19 Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівельних конкурсів.

4.1.20 Інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення найважливіших об'єктів архітектури.

4.1.21 Перевіряє комплектацію містобудівної та землевпорядної документації, на підставі якої готує проекти рішень міської ради, в межах її повноважень, з питань надання земельних ділянок в користування або власність, вилучення земельних ділянок, тощо.

4.1.22 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, юридичних осіб та інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних за* одів.

4.1.23 Забезпечує в межах своєї компетенції збереженим державної таємниці.

4.1.24 Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені чинним законодавством.

4.1.25 Здійснює підготовку проектів рішень Комсомольської міської ради з питань регулювання земельних відносин.

4.1.26 Сприяє проведенню на території міської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель , створенню умов для рівноправного розвитку різних форм власності.

4.1.27. Бере участь у реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

4.1.28. Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та земле користувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок, в межах своєї компетенції, відповідно до цільового призначення та умов надання.

4.1.29. Здійснення на території міської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

4.1.30. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

5. Права управління.

5.1. Управління має право:

5.1.1. Виступати замовником на розробку проектно-планувальної документації.

5.1.2 Скликати в установленому порядку архітектурно-містобудівну раду, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.1.3 Одержувати в установленому порядку від інших і структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради; підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4 Готувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, самостійно приймати в межах своїх повноважень рішення зі всіх питань архітектури і містобудування, які є обов'язковими для виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності.

5.1.5. Визначати місця будівництва конкретних об'єктів і вимоїн до їх архітектурно-художніх, функціональних та інженерно-технічних якостей.

5.1.6. Визначати в кожному випадку умови проектування, склад і об'єм проектної документації, стадійність і варіантність.

5.1.7 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.1.8 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5.1.9 Посадові особи Управління беруть участь в роботі постійно діючих комісій, комітетів та рад виконавчого комітету міської ради.

6. Відповідальність.

6.1. Управління несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень

6.2 За порушення трудової та виконавчої дисципліни посадові особи управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6.3. Начальник управління містобудування та архітектури несе
відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання
повноважень, покладених на управління, у порядку встановленому чинним
законодавством.

7. Керівництво управлінням.

7.1. Управління очолює начальник, який за посадою є головним
архітектором міста.

7.2. Начальник Управління призначається і звільняється з посади міським
головою.

7.3. Начальник Управління несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій.

7.4. Начальник Управління:

- керує діяльністю Управління;

- приймає на роботу і звільняє з роботи посадових осіб місцевого самоврядування на підставі розпорядження міського голови у встановленому законодавством порядку;

- відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи інших працівників Управління;

- у своїй роботі керується нормативно-правовими актами з охорони праці;

- визначає посадові обов'язки працівників Управління;

- видає в межах компетенції накази, які є обов'язковими для виконання працівниками;

- розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування і архітектури та утримання штату Управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

- створює і очолює в необхідних випадках тимчасові творчі колективи, експертні групи із залученням до роботи в них архітекторів та інших спеціалістів;

- здійснює інші функції, передбачені посадовими обов'язками.

8. Заключні положення.

8.1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, одержаних з інших джерел згідно з чинним законодавством про неприбуткові організації.

8.2. Майно Управління є об'єктом комунальної власності територіальної громади міста.

8.3. Управління користується приміщеннями, автотранспортними
засобами, технікою та обладнанням, які надані виконавчим комітетом міської
ради.

8.4. Управління створюється, реорганізується та ліквідується, відповідно до чинного законодавства, за рішенням Комсомольської міської ради.

8.5. У разі ліквідації Управління його активи повинні бути передані і неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.


Проект Положення підготовлено постійною комісією міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав споживачів мобілізаційної роботи та відділом архітектури та містобудування Нікопольської міської ради:

Голова постійної комісії міської ради

з питань законності, правопорядку,

захисту прав споживачів та мобілізаційної

роботи Є.І. Бовкун

Начальник відділу архітектури

та містобудування міської ради С.М. Токар

Завізували:

Секретар міської ради М.А. Метер

Заступник міського голови О.А. Чернишов

Керуючий справами виконкому І.В. Харченко

Начальник юридичного відділу Д.В. Вінтоняк

Схожі:

1. Зміни (призначено або звільнено)
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого...
План Поняття і види актів суду першої інстанції. Відмінність рішення...
Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення...
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого...
Рішення, прийняті на засіданні
Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 16. 01. 2008 №3
Заняття №1
Мета: Формування умінь в учнів приймати самостійні рішення, освоєння алгоритму ухвалення рішення з метою його застосування при виборі...
СТАН ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕННЯ Третьої НАРАДИ СТОРІН ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
Україною своїх зобов’язань по Конвенції, яким повторно констатовано, що Україна порушує вимоги Конвенції, не бере участі в достатній...
Рішення, прийняті на засіданні
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 17 жовтня 1995 року №668 «Про створення жіночої...
Додаток 1 до рішення Національної ради 20. 01. 2010 №2 ЗАЯВА
Оператор телекомунікацій Фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності Падюков Володимир Борисович, м. Суми, провайдер, запис...
9. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ Кожен може прийняти рішення, володіючи достатньою...
Кожен може прийняти рішення, володіючи достатньою інформацією. Компетентний менеджер приймає рішення і у разі її нестачі. Талановитий...
Варіанту № студента за списком в журналі групи НЕОБДХІДНО: Надати...
Карбукова місцевий суд скасував своє рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, повторно розглянув справу по суті і постановив...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка