Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 27. 07. 07 №1381 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві”


Скачати 460.15 Kb.
НазваПро внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 27. 07. 07 №1381 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві”
Сторінка1/4
Дата03.04.2013
Розмір460.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


і-pr-077

Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 27.07.07 № 1381 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві”

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 18.09.08 № 27/62 “Про призначення комунального підприємства Миколаївської міської ради “Бюро естетики міського середовища”, з метою удосконалення регулювання діяльності розміщення зовнішньої реклами, керуючись п.п. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни та доповнення до рішення виконкому міської ради від 27.07.07 № 1381 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві”, виклавши Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві (далі – Правила) у новій редакції (додаються).

2. Встановити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, видані до впровадження в дію даного рішення, є дійсними до закінчення терміну їх дії.

3. Зобов’язати КП ММР “Бюро естетики міського середовища” до 01.01.09 внести зміни до діючих договорів про надання місць для розміщення зовнішньої реклами відповідно до Правил.

4. Управлінню громадських зв’язків (Ухмановській) опублікувати рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Яблоновську Т.О.

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено

рішенням виконкому

міської ради

від _______________

№ _______________

П Р А В И Л А

розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві
1. Загальні положення
Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві (далі – Правила) регулюють відносини, що виникають у процесі розміщення  зовнішньої реклами у місті та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
2. Терміни та поняття
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет міської ради;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць та доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

робочий орган – комунальне підприємство ММР “Бюро естетики міського середовища” (далі – Робочий орган);

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.
3. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цими Правилами.

Плата за видачу дозволів не справляється.

3.2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється виконкомом міської ради через Робочий орган – комунальне підприємство ММР “Бюро естетики міського середовища”. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників (розпорядників) або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

3.4. Розміщувати зовнішню рекламу на зелених насадженнях, методом пофарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будинків та споруд забороняється.

3.5. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
4. Повноваження Робочого органу
4.1. До повноважень Робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову в його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

- укладення договорів на користування місцями, що знаходяться в міській комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, згідно з цими Правилами;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- підготовка і подання виконавчому комітету пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг Робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо продовження строку дії дозволу, переоформлення дозволу у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою, про демонтування рекламного засобу, встановленого з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. Платні послуги Робочого органу
5.1. Робочий орган може надавати такі платні послуги:

- виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

- розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів;

- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами).

5.2. Зазначені в пункті 5 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.
6. Порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
6.1. Для одержання дозволу заявник подає Робочому органу або до відділу адміністраторів заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

- фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) з розташуванням комп’ютерного макета запланованого рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (формат А-4), виконаний спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця, для філій – положення про філію та довідку Миколаївського обласного управління статистики про реєстрацію;

- доручення керівника юридичної особи або нотаріально посвідчене доручення фізичної особи для ведення справи по оформленню документів на розміщення зовнішньої реклами (у разі оформлення документів довіреною особою).

6.2. За наявності документів, передбачених пунктом 6.1. цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється Робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника Робочого органу, скріпленим печаткою.

6.3. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, на наявність містобудівної можливості та відсутність заборгованості по усіх раніш укладених договорах на надання місця для розміщення зовнішньої реклами. Після перевірки місця керівник Робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету Робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

6.4. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету Робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі, або причини відсутності містобудівної можливості.

6.5. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

6.6. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником Робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

6.7. У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених пунктом 6.6, Робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

6.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

6.9. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.10. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

6.11. Протягом визначеного строку (3 місяці), заявник оформлює обидва примірники дозволу, а також розробляє та узгоджує проект рекламної конструкції у визначеному порядку (п.10.1 Правил) та подає їх Робочому органу.

6.12. У разі прийняття керівником Робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем з робочим органом.

6.13. Протягом визначеного строку (3 місяці) щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

6.14. У разі продовження строку оформлення дозволу щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

6.15. Під час подання заявником оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

6.16. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пунктах 6.5, 6.6 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 6.11 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи знімаються з розгляду та повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

6.17. Дозвіл погоджується з:

- власником (розпорядником) місця або уповноваженим ним органом (особою);

на вимогу Робочого органу:

- Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій у формі схеми розміщення рекламної конструкції, що є невід’ємною частиною дозволу.

6.18. Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

6.19. Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

6.20. У разі відмови у погодженні дозволу зазначеними вище органами (особами), заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.21. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу та узгодженого проекту рекламної конструкції розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

6.22. Виконавчий комітет на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

6.23. У разі прийняття рішення виконкомом міської ради про надання дозволу робочим органом оформлюються два примірники дозволу, який підписується заступником міського голови (за підпорядкованістю), та скріплюється печаткою виконкому міської ради.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий залишається Робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

6.24. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

6.25. Рішення про відмову в наданні дозволу надсилається Робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

6.26. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл, органам державної (міської) податкової служби, адміністраціям районів виконавчого комітету міської ради.

6.27. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені явно неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

6.28. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

Дозвіл на розміщення рекламного засобу в районі існуючого будмайданчика надається на термін до закінчення будівництва.

6.29. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

6.30. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

6.31. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця з розташованим рекламним засобом (розміром 6 х 9 сантиметрів) для визначення відповідності встановленої конструкції узгодженому рекламного засобу.

У разі невідповідності пред’явленого рекламного засобу раніш узгодженому проекту, конструкція підлягає демонтажу згідно з діючим законодавством.
7. Порядок переоформлення дозволу на розміщення

зовнішньої реклами
7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу (без зміни розміру конструкції), розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення в дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і визначає відповідні органи (особи), з якими розповсюджувачу необхідно узгодити зміни у технологічній схемі рекламного засобу. Після узгодження зміни Робочий орган вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.2. У разі зміни розміру рекламного засобу дозвіл надається у порядку, встановленому цими Правилами.

7.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці при наявності містобудівної можливості.

У разі виникнення містобудівної необхідності в освоєнні земельної ділянки під будівництво будинків, споруд, елементів вуличного обладнання та під виконання благоустрою міста (організація та улаштування скверів, парків, пам’ятників та пам’ятних знаків з прилеглої до них територією та інш.) на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність в закінченні терміну дії дозволу та демонтажу рекламного засобу (в разі неможливості його перенесення), Робочий орган повідомляє про це рекламорозповсюджувачу зовнішньої реклами письмово з відповідним обґрунтуванням та готує проект рішення виконкому про скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламної конструкції згідно з розділом 8 Правил.

7.4. Строк дії дозволу продовжується на підставі:

- заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;

- у разі відсутності заборгованості по сплаті за розміщення рекламної конструкції згідно з раніш укладеним договором;

- у разі відповідності рекламної конструкції містобудівним вимогам.

Продовження строку дії дозволу фіксується робочим органом в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі рішення виконкому міської ради.

7.5. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

7.6. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.7. По закінченні строку дії дозволу (якщо не було подано заявки на продовження строку дії дозволу згідно з п. 7.4) власник повинен у триденний термін демонтувати рекламну конструкцію власними силами і за свій рахунок.

7.8. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності на нього звертається до Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

7.9. До заяви додаються:

- документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Переоформлення дозволу здійснюється тільки у разі відсутності заборгованості по раніше укладених договорах на надання місць для розміщення зовнішньої реклами у обох сторін.

7.10. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
8. Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення

рекламної конструкції
8.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- непереоформлення дозволу в установленому порядку;

- у разі невиконання платіжних зобов’язань протягом 3-х місяців поспіль по укладених договорах на надання місць для розміщення зовнішньої реклами;

- у разі виникнення містобудівної необхідності в освоєнні земельної ділянки, що зумовлює необхідність в закінченні терміну дії дозволу на розміщення рекламної конструкції та її демонтажу.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

8.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається Робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
9. Плата за тимчасове користування місцем розташування

рекламних засобів
9.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у міській комунальній власності, здійснюється по договору за формою згідно з додатком 5.

Площа місця розташування рекламного засобу визначається Методикою розрахунку площі місця розташування рекламних засобів та плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у міській комунальній власності, затвердженою 11.11.04 Старушком О.В., заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – головним архітектором міста.

9.2. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у державній або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

9.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

9.4. Ставки договірних платежів за розміщення зовнішньої реклами на місцях, що перебувають у комунальній власності:
№ п/п Адреса Ставка за 1 кв. м площі місця розташування

місця розміщення рекламного засобу на місяць, без ПДВ, грн.

рекламного засобу

Для наземного та дахового Для іншого виду

рекламного засобу рекламного засобу

30,00 15,00

1. - пр. Леніна

- вул. Радянська

- пр. Жовтневий (на території

Ленінського району)

- пр. Миру

- площа залізничного вокзалу

Миколаїв-пасажирський

- 300 м зони автовокзалу, приміських

автостанцій

****************************************************************

23,00 10,00

2. - пр. Героїв Сталінграда

- вул. Пушкінська  

- вул. Генерала Карпенка

- вул. Садова

- вул. Велика Морська (від Південнобузького

мосту до вул. Садової)

- вул. Московська
- вул. Лягіна (від вул. Адміральської до пр. Леніна)

- вул. Фалєєвська (від вул. Адміральської до пр. Леніна)

- вул. Веселинівська

- в’їзди в місто

- зони мостів через р. Південний Буг, р. Інгул

****************************************************************

17,00 8,00

3. - вул. Чкалова

- вул. Чигрина

- вул. Космонавтів

- Херсонське шосе

- вул. Скороходова

- у 500-метровій зоні скверів, парків,

пам’ятників природи, пляжів

- пр. Корабелів

- вул. Бутоми

- вул. Червоних Майовщиків

- Одеське шосе

****************************************************************
13,00 7,00

4.

- пр.Жовтневий (на території

Корабельного району)

- вул. Кірова

- вул. Новозаводська

****************************************************************
5. Решта вулиць міста              10,00 6,00
****************************************************************
Примітки:
Корегуючі коефіцієнти:

а) соціальна інформація                                       0,0

б) двостороння конструкція (до вартості обох сторін)        0,75

в) рекламні конструкції (розтяжки) строком до 30 днів 5,0

9.5. Чистий дохід від коштів, отриманих за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу Робочим органом розподіляються в залежності від підсумків його фінансово – господарської діяльності за звітний період ( півріччя) наступним чином:

83% перераховуються до міського бюджету;

17% залишаються у повному обсязі Робочого органу.

9.6. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на електроопорі здійснюється згідно з договорами на підставі ставок платежів згідно з п. 9.4:

- 50% до Робочого органу;

- 50% балансоутримувачам опор електромережі.

9.7. Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, відповідно до звернень державних органів, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів про розміщення соціальної реклами та за згодою рекламорозповсюджувачів.

Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, за ініціативою рекламорозповсюджувачів у відповідності до погодженого з робочим органом соціальним сюжетом.

Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, рекламодавця, об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Звіт про фактичне розміщення соціальної реклами та копії звернень про її розміщення надаються рекламорозповсюджувачем Робочому органу для здійснення перерахунку сплати до міського бюджету.
10. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій

та реклами на них
10.1. Розроблення необхідної технічної документації рекламного засобу (проект) здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями у відповідності до чинного законодавства.

10.2. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

10.3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється згідно з технічними умовами відповідних служб та відповідно до вимог, передбачених законодавством.

10.4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

10.5. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією за умови забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та невідтворювання зображення дорожніх знаків.

10.6. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

10.7. Фундамент окремо встановлених щитових конструкцій повинен заглиблюватися до рівня землі, в окремих випадках, коли фундамент наземної конструкції виступає над поверхнею землі, він повинен бути декоративно оформлений згідно з ескізним проектом, узгодженим робочим органом.

10.8. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

10.9. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

10.10. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

10.11. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

10.12. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

10.13. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

10.14. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

10.15. Мова реклами визначається згідно із Законом України “Про рекламу”.

10.16. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений у розділі 10 цих Правил, є вичерпним.
11. Містобудівні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій

для розміщення реклами
11.1. Можливість розташування, розміри і форма конструкцій визначаються у кожному конкретному випадку робочим органом, виходячи з містобудівної ситуації.

Рекламорозповсюджувачами можуть бути розроблені Проекти комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами на окремих вулицях, кварталах міста з урахуванням характеру забудови, охоронних зон, містобудівної ситуації тощо для узгодження у встановленому порядку.

11.2. У випадку розміщення декількох рекламних конструкцій в одному напрямку тип, габарити та інтервали між ними (конструкціями) повинні бути ідентичними.

11.3. Виходячи з містобудівної ситуації, наземні окремо розташовані спеціальні конструкції бажано виконувати з використанням рекомендованих типових розмірів, визначених у п.п. 11.3.1-11.3.5.

11.3.1. Рекламні конструкції 6.0 х 3.0 м виконуються односторонніми або двосторонніми, бажано з підсвітленням. У випадку, коли конструкція одностороння, виконується зашивання зворотної сторони суцільною площиною. Уздовж вулиць та доріг місцевого значення рекламні конструкції розміром 6.0 х 3.0 м повинні розміщуватися з дотриманням інтервалу не менше 60.0 м .

Рекламні конструкції розміром 6.0 х 3.0 м, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, повинні розміщуватися з дотриманням інтервалу не менше 80.0 м.

По пр. Леніна рекламні конструкції розміром 6.0 х 3.0 м розміщуються тільки на кільцевих транспортних розв’язках проспекту та в одну з фасадами та огорожами лінію.

11.3.2. Світлові рекламні конструкції розміром 1.2 х 1.8 м виконуються двосторонніми. Розміщення конструкцій передбачається у зеленій зоні, між проїжджою частиною вулиці та тротуаром. При розміщенні декількох рекламних конструкцій в одному напрямку відстань між ними повинна бути не менше 25.0 м з урахуванням існуючого інтервалу опор електромережі.

11.3.3. Рекламні конструкції розміром 2.0 х 3.0 м виконуються вертикальними, двосторонніми, бажано із зовнішнім або внутрішнім підсвітленням.

11.3.4. Рекламні конструкції розміром 4.0 х 3.0 м виконуються односторонніми або двосторонніми, бажано з внутрішнім або зовнішнім підсвітленням.

11.3.5. Об’ємно-просторові рекламні конструкції виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи з містобудівної ситуації.

11.4. Рекламні конструкції, що розміщуються на опорах електромережі, бажано виконувати двосторонніми, з внутрішнім підсвітленням, з використанням рекомендованих типових розмірів: 1.2 х 1.8 м, 0.8 х 1.5 м, 0.8 х 2.5 м,– у вертикальному виконанні; 3.0 х 0.6 м, 2.0 х 0.4 м – у горизонтальному виконанні і розміщуватися не більше двох на одній опорі.

По вул. Радянській розміщуються рекламні конструкції тільки розміром 1.2 х 1.8 м по одній на опорі.

11.4.1. Рекламні конструкції на розтяжках між опорами електромережі виконуються максимальним розміром 5.0 х 0.7 м на жорсткій рамі, бажано двосторонніми. По вул. Радянській зазначені рекламні конструкції розміщуються тільки з інформацією святкового характеру та інформацією органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

11.4.4. Кругові рекламні конструкції на опорах електромережі виконуються загальною площею не більше 2.5 кв.м та розміщуються на висоті не менш 1 м від рівня землі.

11.5. Об’ємні рекламні конструкції на дахах будинків та споруд виконуються з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення визначається окремо по кожному місцю за умови розробки технічної документації спеціалізованою організацією.

11.6. Рекламні конструкції на фасадах будинків та споруд розміщуються у відповідності з узгодженими індивідуальними проектами, розробленими з урахуванням архітектурних особливостей будинків.

11.7. Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати тощо), як правило, являють собою тимчасове оформлення, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо) та не потребують узгодження з Робочим органом.

11.8. Афіші культурних та розважальних заходів, шоу, концертів, фестивалів, конкурсів, ярмарків, виставок, циркових програм тощо мають комерційний характер, розглядаються як реклама. Афішна реклама розміщується тільки на конструкціях, спеціально передбачених для її розміщення.

11.9. Розміщення рекламних спеціальних конструкцій на термін до 30 днів здійснюється на підставі узгоджень робочого органу, Державтоінспекції, власника місця розташування рекламної спеціальної конструкції та договору, укладеного з Робочим органом.

11.10. Розміщення рекламно-інформаційної вивіски про особу або про її продукцію на фасаді будинку, біля входу (в’їзду), де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, встановленого цими Правилами. Вивіска містить інформацію про зареєстроване  найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів і послуг та інформацію про роботу підприємства, у тому числі режим роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).

Проект рекламно-інформаційної вивіски розробляється на основі узгодженого в головному управлінні містобудування та архітектури проекту оформлення фасадів. Освітлення вивіски не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

11.11. Тимчасові виносні спеціальні конструкції повинні: мати габарити не більше 0.9 х 0.7 м, виноситись тільки під час роботи суб’єкта господарювання, розміщуватися безпосередньо біля входу, у межах відведеної земельної ділянки. Забороняється розміщувати тимчасові виносні спеціальні конструкції у пішохідній зоні.
12. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність

за їх порушення
12.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює комунальне підприємство ММР “Бюро естетики міського середовища”, а також інші органи відповідно до законодавства.

12.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із чинним законодавством.
13. Порядок демонтажу спеціальних конструкцій, призначених

для розміщення реклами
13.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:

а) спеціальні конструкції, власника яких встановити неможливо;

б) самовільно розміщені спеціальні конструкції (у разі відсутності дозволу);

в) спеціальні конструкції, термін дії дозволу на розміщення яких закінчився;

г) спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та (або) заподіянню шкоди майну третіх осіб;

д) спеціальні конструкції, дозвіл яких скасовується до закінчення строку дії розміщення згідно з пунктами 7.3, 8.1 Правил.

13.2. У випадках, встановлених підпунктами б), в), г), демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок та власними силами у термін, вказаний у попередженні Робочого органу згідно з додатком 6.

13.3. Попередження про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами направляються Робочим органом розповсюджувачам зовнішньої реклами в письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, під підпис. Копії попереджень надсилаються в адміністрації районів міста для здійснення контролю за виконанням попереджень.

13.4. Якщо розповсюджувачем у зазначений у попередженні термін були усунені порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Миколаєві, про що останній повідомив у письмовій формі Робочий орган, то демонтаж спеціальних конструкцій не проводиться.

13.5. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції чи невиконання у зазначений термін вимог попередження Робочого органу про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами, Робочий орган готує висновки заступнику міського голови щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції до проекту відповідного рішення виконкому міської ради, яким визначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування спеціальних конструкцій, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу. Виконкомом міської ради на черговому засіданні розглядається та приймається відповідне рішення про демонтаж спеціальних конструкцій.

13.6. На підставі рішення виконкому міської ради зазначені міські служби, організації та установи проводять демонтаж спеціальних конструкцій. Робочий орган направляє повідомлення про проведення демонтажу власнику спеціальної конструкції у письмовій формі. Демонтаж спеціальної конструкції здійснюється без направлення повідомлення, якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник Робочого органу, представники державних органів, міських служб та організацій (адміністрації районів виконкому міської ради, КП ММР “Миколаївелектротранс”, відділ ДАІ УМВС України в Миколаївській області, КП “Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва”, ВАТ ЕК “Миколаївобленерго”, ММУ УМВС України в Миколаївській області тощо).

Про проведений демонтаж складається та підписується особами, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій за формою згідно з додатком 7. Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій складається у 3-х примірниках, один з яких направляється Робочому органу, другий передається власнику спеціальної конструкції, третій - міській службі, організації та установі, яка проводила демонтаж спеціальної конструкції.

13.7. Демонтаж спеціальних конструкцій згідно з цими Правилами може здійснюватися без рішення виконкому міської ради та направлення повідомлення рекламорозповсюджувачу у випадках, коли експлуатація самовільно розміщеної спеціальної конструкції створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб на підставі акта огляду технічного стану спеціальної конструкції за формою згідно з додатком 8. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції складається Робочим органом у присутності представника адміністрації району виконкому міської ради та інспекції Держархбудконтролю та підписується всіма присутніми особами. Акт надається заступнику міського голови для надання ним доручення міській службі, організації та установі по здійсненню робіт по демонтажу спеціальної конструкції.

13.8. Власник спеціальних конструкцій має право на повернення демонтованих спеціальних конструкцій після звернення до міської служби, організацій та установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення спеціальних конструкцій;

б) документа, що підтверджує майнове право на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат організації або комунальної служби, що проводила демонтаж, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням;

г) документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованих спеціальних конструкцій.

13.9. У разі необхідності спірні питання вирішуються в судовому порядку.
_________________________________________________

Додаток 1

до Правил
Директору
  1   2   3   4

Схожі:

Про демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами
Конами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових...
Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому
Про внесення змін до рішення міської ради від 04. 11. 2011 №207-15/ ІУ «Про внесення змін до Програми по земельній реформі на 2006-2015...
Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому
Про внесення змін до рішення міської ради від 04. 11. 2011 №207-15/ ІУ «Про внесення змін до Програми по земельній реформі на 2006-2015...
Аналіз
Кременчуцької міської ради "Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради від 31 травня 2011 року "Про затвердження Правил...
«Про Порядок встановлення режимів роботи та погодження розміщення...
України щодо захисту населення від впливу шуму», на виконання рішення міської ради від 30. 09. 2011р. №6/14/21 «Про внесення доповнень...
Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про...
Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30. 04....
До рішення міської ради ПОРЯДОК розміщення зовнішньої реклами в місті...
України від 29. 12. 03 №2067 і визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Порядок є обов'язковим для всіх...
РІШЕННЯ
Постанови Кабінету Міністрів України від 29. 12. 2003 №2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, згідно...
Порядок денний засідання виконавчого комітету
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету М. М. Окаринський Тернопільської міської ради №152 від 14. 02. 2007 року «Про затвердження...
Щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення
Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Нікопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка