Краснокутська Н. В. К 78 Інноваційний менеджмент: Навч посібник


Скачати 34.75 Kb.
НазваКраснокутська Н. В. К 78 Інноваційний менеджмент: Навч посібник
Дата22.02.2016
Розмір34.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
http://biblio4vpupo.ucoz.net/_pu/0/63643719.jpg

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Краснокутська Н. В.

К 78 Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.

ISBN 966–574–524–7

У навчальному посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної науки та практики управління інноваційними процесами викладено теоретичні, методологічні й практичні питання інноваційного менеджменту. Розглянуто основні концепції інноваційної теорії, особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сутність формування інноваційних стратегій, вибір організаційних форм інноваційної діяльності на підприємстві та їх ефективність.

Особливістю посібника є використання значної кількості допоміжного матеріалу, прикладів, ситуацій.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків, які цікавляться інноваційною діяльністю.

ББК 65.290-55

ІSBN 966–574–524–7 ã КНЕУ, 2003

ЗМІСТ

Вступ

ЧАСТИНА 1. Концептуальні засади інноватики

1. Основні поняття і сутність теорії інноватики

1.1. Визначення інноватики як науки

1.2. Сутність понять «інновація», «нововведення», «новація»

1.3. «Життєвий цикл» інновацій

1.4. Інноваційна діяльність

1.5. Інноваційна інфраструктура

1.6. Технологія та технологічні уклади

2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції

2.1. Циклічність розвитку

2.2. Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва

2.3. Класична теорія нововведень

2.4. Неокласична теорія нововведень

2.5. Теорія прискорення

2.6. Соціально-психологічна модель

3. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту

3.1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст

3.2. Структура інноваційного процесу

3.3. Моделі поширення інновацій

3.4. Причини та джерела інноваційних ідей

3.5. Чинники успішності та невдач нововведень

4. Класифікація інновацій та їх особливість

5. Державне регулювання інноваційної діяльності

5.1. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційного процесу та інноваційної діяльності

5.2. Державна інноваційна політика

5.3. Методи реалізації інноваційної політики

ЧАСТИНА 2. Управління нововведеннями

6. Основи інноваційного менеджменту

6.1. Сутність та зміст інноваційного менеджменту

6.2. Функції інноваційного менеджменту

6.3. Менеджери в інноваційній сфері

6.4. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття

6.5. Інноваційний менеджмент у фірмах Японії та США

7. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

7.1. Взаємодія організації та нововведень

7.2. Особливості взаємодії організації та нововведень

7.3. Сприйнятливість організації до нововведень

7.4. Інноваційний потенціал та його оцінка

7.5. Причини успіху та краху організацій

8. Інноваційні стратегії

8.1. Поняття та особливість інноваційної стратегії

8.2. Типи інноваційних стратегій

8.3. Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії

8.4. Процес розроблення нового продукту

8.5. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії

9. Методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві

9.1. Особливості побудови організаційних структур НДДКР

9.2. Основні види організаційних структур НДДКР

9.3. Основні методи організації інноваційного процесу

9.4. Організація роботи «змішаних бригад»

9.5. Досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «Мацусіта електрик індастріал»

10. Організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів

10.1. Виникнення нових організаційних форм управління інноваційним процесом

10.2. Технопарки

10.3. Технополіси

10.4. Регіональні науково-промислові комплекси

10.5. Інноваційні центри — інкубатори

10.6. Консультативні фірми

10.7. Венчурні фірми

10.8. Науково-технічна кооперація. Стратегічні альянси

11. Система мотивації інноваційної діяльності в організації

11.1. Сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність

11.2. Методи стимулювання творчої активності персоналу

11.3. Організація винахідницької діяльності

11.4. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації

12. Оцінка ефективності інновацій

12.1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним середовищем

12.2. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій

12.3. Види ефективності (ефектів)

12.4. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності

Основні поняття та терміни інноваційного менеджменту

Література

Схожі:

КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч посіб
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с
Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання:...
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко....
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Тема Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту...
Нноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Інноваційний...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Д 24 Соціологія: Навч посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 472 с
Економічні науки
Гладкий, Олександр Віталійович. Менеджмент регіонального розвитку : навч посіб. / О. В. Гладкий. – К. Академвидав, 2013. – 248 с....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка