Підручник з предмету "ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"


НазваПідручник з предмету "ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
Сторінка4/11
Дата02.04.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Стаття 39. ЗК Права власників земельних ділянок і землекористувачів


Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право:

1) самостійно господарювати на землі;

2) пункт 2 виключено;

3) власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;

4) використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;

5) зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем;

6) власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень;

7) одержати від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради народних депутатів компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення або добровільної відмови від земельної ділянки.

Громадянин України, якому земельна ділянка належить на праві приватної власності, може укладати договір застави з кредитною установою.

Стаття 40. Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів
Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані:

1) забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

2) ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності;

3) здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтею 84 цього Кодексу;

4) своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за землю;

5) не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів;

6) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

7) дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються;

8) додержувати правил добросусідства:

дозволяти власникам і користувачам земельних ділянок прохід до доріг загального користування, а також для спорудження або ремонту межових знаків та споруд;

не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій;

вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку.
56.Права і обов‘язки землекористувачів щодо використання, відтворення і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Землі с/г призначення – землі, надані для потреб с/г або призначені для цих цілей.

Землі, придатні для потреб с/г, повинні надаватися насамперед для с/г цілей.

Власники зем ділянок і землекористувачі мають право:

-самостійно господарювати на землі;

-власності на вироблену с/г продукцію і доходи від її реалізації;

-використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на зем ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об”єкти, експлуатувати інші корисні властивості землі;

  • зводити житлові, віробничі, культ-побут, інш будівлі і споруди за погодженням з сіл, сел, міськ Радою нардеп.;

-власності на посіви і посадки с/г культур і насаджень;

-одержати від нового власника землі, землекористувача або місц Ради нардеп компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення чи добровільн відмови від зем ділянки.

Власники мають право надавати належну їм зем діл (частину) у тимчасове користування.

Зобов”язані:

-забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

-ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати родючість грунтів,застосовувати природоохор технології вир-ва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в рез-ті своєї госп діяльності;

-здійснювати рац орг-цію тер; захист земель від водної та вітрової ерозії, підтоплення, заболочування, висушування, інш процесів руйнування; захист від заростання с/г угідь чагарниками, інш процесів погіршення стану земель; рекультивацію порушених земель, заходи щодо підвищення їх родючості, поліпшення корисних властивоостей замель; знімання, збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов”язаних із порушенням земель; тимчасову консервацію деградованих с/г угідь, якщо іншими способами неможливо відновити родючість земель;

-своєчасно вносити зем податок, орен плату;

-не порушувати права інш власн, землекористувачів;

-зберігати геодезичні знаки, протиероз споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

-дотримувати режиму сан зан, тер, що особливо охороняються;

-додержувати правил добросусідства;

дозволяти власн і користувачам зем діл прохід до доріг заг корист;

-не чинити перешкод у проведенні до суміжних зем діл необх комунікацій;

-вживати заходів до недопущення можливості стоку дощ і стічн вод, проникнення отрутохімікатів та мін добрив на суміжну зем діл.
57.Правовий статус земель населених пунктів.

Землі населених пунктів – всі землі в межах міської, селищної та смуги сільских населених пунктів. Є територ базою для забудови житл, інш будівлями та спорудами в цілях задовол житл-комун та інш потреб насел, що проживає на тер. Ці землі обмежуються від інших категорій земель єдиного зем фонду встановленням їх адм кордонів. Міська смуга є зовнішньою межею міста, що відокремлює його землі від прилеглих земель інших категорій. Значення смуги – виділяє кордони міст, сіл, сел; кордон нас пункту як адм-тер одиниці, в межах якої здійснюється компетенція міс, сіл, сел Рад та їх виконкомів в області регулювання зем відносин на підвідомчий їм тер.

Складові частини мають різне цільове призначення, але правовий режим призначений одній задачі – обслуговування потреб населенного пункту.

Використання земель відбув у відповідн з проектами планування і забудови, планами.

Планом зем-госп устройства визнач режим використ земель: сан-захис зон шкідливих п-в; зон сан охор курортів;зон охорони ландшафта….Межі визнач ген планом, спец проектами і затвердж відп Радою, органами, які приймають рішен в галузі охор прир, створен іст-культ об.

Особливость прав реж – у їх складі землі з різним ціл знач:

-землі міськ, селищ та сільск забудови – перебувають у віданні відповідних Рад н/д. Надаються п-м, устан, орг-м для буд-ва і експлуатації пром, виробн, житл, культ-побут, інш будівель і споруд, а також громадянам для індив житл буд-ва.

-землі загального користування – використовуються як шляхи сполучення (вулиці, проїзди, набережні і інш визначені), для задовільнення культ-побут потреб населення (парки, сквери, пляжі…), полігони для захоронення неутилізованих пром відходів, інш що признач для задоволення потреб нас пункту. На них право загального землекористування і більша їх частина не надана конкретним орг-м (можуть надаватися в безстрокове користування п-м комун госп, громадянам –в оренду).

-землі с/г призначення та інш угіддя- поля, сади, виноградники, присадибні ділянки, торф”яники, кар”єри. Вони розташовані в межах міс, сіл, сел смуги нас пунктів. Це резервні тер для забудови нас пунктів. На них не розповсюдж принцип пріоритетного використання земель с/г призначення.

-землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та іст-культ призначення – будь-яка діяльн на цих землях, що протирічіть цільовому призначенню, заборонена. Знаходяться у віданні міс, сіл, сел адміністрацій.

-землі, зайняті міськими лісами – служать цілям охорони ландшафтів, оточуючого середовища. Призначені для відпочинку, провед культ-оздоров заходів.

-землі промисловості, транспорту, зв”язку та інш прзнач – надані п-м, установам, орг-м для здійснення покладених на них задач. У межах нас пунтів. Розташування здійсн за узгодженням з міс сел, сіл адміністраціями, порядок їх використання підкоряється загальному правовому режиму зем нас пунктів, в віданні місц адмін.
58.Поняття і склад земель населених пунктів та особливості їх правового режиму.(см.57)

Землі населених пунктів – всі землі в межах міської, селищної смуги та сільских населених пунктів. Ці землі обмежуються від інших категорій земель єдиного зем фонду встановленням їх адм кордонів. Міська смуга є зовнішньою межею міста, що відокремлює його землі від прилеглих земель інших категорій. Знаходяться у віданні міс, сіл, сел Рад.

Землі населених пунктів – територіальна база для забудови житловими, комунально-побутовими, промисловими, транспортними, та інш будівлями та спорудами в цілях задоволення жит-комун, культ-побут та інш потреб населення, що проживає на цій тер.

Скад:

Землі міст- в межах міста, у віданні міс Ради

Землі смт –у межах селища, у віданні селищної Ради

Землі сіл – у межах встановл у порядку землеустрою

Житловим, жит-буд, гараж-буд і дачно-буд коопер за ріш сіл, сел, міс Ради н/д надаються у пост користув зем діл для житл, гаражного, дачного буд-ва

Громадянам за рішенням сіл, сел, міс Ради н/д надаються у користув зем діл для буд-ва інд жил буд, госп будівель..
Види за цільовим признач (см 57).

-землі міськ, селищ та сільск забудови

-землі загального користування

-землі с/г призначення та інш угіддя

-землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та іст-культ призначення

-землі, зайняті міськими лісами

-землі промисловості, транспорту, зв”язку та інш прзнач

Правовий режим всіх цих видів земель призначений одній задачі – обслуговування потреб населенного пункту.
59.Суб‘єкти, об‘єкти та зміст права землекористування на землях населених пунктів.

Землі населених пунктів – всі землі в межах міської, селищної смуги сільских населених пунктів.

Землі міст- в межах міста, у віданні міс Ради

Землі смт –у межах селища, у віданні селищної Ради

Землі сіл – у межах встановл у порядку землеустрою

Житловим, жит-буд, гараж-буд і дачно-буд коопер за ріш сіл, сел, міс Ради н/д надаються у пост користув зем діл для житл, гаражного, дачного буд-ва

Громадянам за рішенням сіл, сел, міс Ради н/д надаються у користув зем діл для буд-ва інд жил буд, госп будівель..

Суб”єкти:

  1. громадяни. Землі загального користування – можуть надаватися в оренду; для індив буд-ва – у власність, у пост користування.

  2. житлові, житлово-будівельні, гаражно-будівельні, дачно-будівельні кооперативи – для буд-ва житла, гараж, дач - у постійне користування; п-ва і орг жил-ком госп – в безстрокове користування (вичнчають порядок використ, вживають заходи по охороні зел насаджень і т.д).

  3. юрид особи – у власність, пост користув, оренду. На землях промисловості нас пункт

розміщення будівель відбув у відповідн з правилами, встан органами вик влади нас пунк.

Спец зак-м регулюється використ природоох, оздоровч, рекреац, іст-культ (ці не підлягають приватизац, у віданні місц адм) земель.

Громадяни і юр особи, які отримали зем діл у власність, пост корист, оренду з держ і муніцип земель, або в рез-ті угод з нерухомістю можуть зносити, реконструювати будівлі і споруди у відп з містобуд і житловим зак-м, зак-м про охорону природи,інш.

Об”єкти – всі землі у межах міс, сел смуги та смуги сіл неселених пунктів (смуга виділяє кордони міст, сіл, сел; кордон нас пункту як адм-тер одиниці, в межах якої здійснюється компетенція міс, сіл, сел Рад та їх виконкомів в області регулювання зем відносин на підвідомчий їм тер).
61.Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель промисловості, транспорту, зв‘язку, оборони та іншого призначення.

Для буд-ва пром п-в,об”єктів житл-комун госп, залізниць і авто шляхів, ліній електропередач і зв”язку, магістральних трубопроводів надаються землі несільскогосп призначення, або с/г угіддя гіршої якості.

П-ва, об”єкти, які за їх оцінкою можуть негат вплинути на навк серед, направляють про це спец повідомлення в Мінекоресурсів та його органам. Планування тер пров на загальнодерж, регіональн і місц рівнях. На загальнодерж розробл Генеральна схема планування тер, яка передбачає рац використання тер, створення і підтрим повноцін навкол середов, визнач держ пріоритети розвитку с-м розселення. На регіон рівні планування тер – розробка і затвердження схем планування тер обл і р-в, регулювання використання їх тер.

Надання зем діл для видобування кор копалин відкр способом і аналог робіт провадиться після приведення раніше наданих зем діл у стан, придатний для використання їх за призначенням, і поверненняцих діл поперед власникам землі або землекористувачам за ріш сіл, сел, міс Ради н/д. Надання зем діл під забудову на площі залягання корисн копалин провад за погодженням з органами держ гірничого нагляду, на площах залягання загальнопошир кор коп – за погодженням з обл радами н/д.

Пром, транспорт, п-ва оборони осн забруднювачі навкол середовища.

Зак-во передбачає спец еколог, сан-гіг вимоги розміщення, проектування, введення в експлуат об”єктів, будівель і споруд. При розміщенні, проектуванні, буд-ві і введенні в експл об, буд, споруд, що негативно впливають на стан земель, повинні передбачатися і здійснюватися заходи по охороні земель. Оцінка негативного впливу на стан земель і ефективність передбачуваних захисних заходів проводяться за рез-ми держ сан-гіг та еколог експертизи, без позитивного висновку якої забороняється буд-во п-в і інш об.

Комплексні еколог вимоги при розміщенні, буд-ві, введені в експл п-в, споруд закріплені в З-ні “Про охорону навкол прир середовища”. При розміщенні об”єктів, які можуть негативно впливати на навкол серед, повинні виконуватися вимоги еколог безпеки і охорони здоров”я насел, передбач заходи щодо охорони природи, рац викорисст прир рес, оздоровлення оточ прир середовища. Порушення цих вимог тягне за собою призупинення до усунення недоліків або повну заборону діяльн еколог шкідливих об у відповідності з припиненням спец уповноважен на це держ органів в галузі ох прир сер, сан-епід нагляду (ріш прийм в межах компетенції КМУ, ВР АРК, місц органи вик влади, Мінекорес, його органи ).
62.Правовий режим земель промисловості.

Землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення і експлуатації осн, підсобних та допоміжних будівель і споруд пром, гірничодобувних, транспортних та інш п-в, їх під”їзних шляхів, інж мереж, адм-побут буд, інш споруд.

Ціль – для створення різного роду об”єктів нерухом та їх експлуатації. Зем діл надаються пром п-м для їх виробнич діяльн і використовуються для розміщення виробн об”єктів, цехів, складів, проведення комунікацій і інш цілей.

Найважлив ознака – несільскогосп використання.

Знаходяться за територ нас пунктів.

Правовий режим підкоряється режиму експлуатації об”єктів нерухомості, які тісно зв”яз з землею.

При виділенні земель для пром цілей точно вказується їх призначення, що є підставою віднесення їх до земель несільскогосподарського призначення.

Для будівництва пром п-в, об”єктів житл-комун госп,інш споруд надаються землі несільскогосоп призначення, не придатні для ведення с/г або с/г угіддя гіршої якості.

Розміри зем ділянок, що надаються для зазначених цілей, визнач відп до затверджених у встановленому порядку норм і проектно-тех документац, відведення діл здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння.

Пром п-ва зобов”яз використовувати свої зем діл за ціл признач, в зв”язку з їх виробнич діяльн.

Зем діл, що вівільн п-ми по видобуванню корисних копалин, інш пром або транс п-ми на наданих їм у користування с/г землях чи ліс угіддях, повинні бути приведені ними у стан, придатний для використання в сіл, ліс, риб госп, житл буд-ві або садівництві, а зем діл на наданих у користування інш землях – для використ за призначенням. П-ва мають право надавати невикористовувані ними землі за рішен Рад н/д у тимчасове корист гром, кол с/г п-м, інш для с/г цілей.

Навколо пром п-в залежно від хар-ру вир-ва повинні створюватися сан-захис зани відповідно до норм, затв у встановл порядку. В межах цих зон житлове буд-во забороняється.

Створення сан-захист зони не позбавляє власників землі та землекористувачів, землі яких опинилися в межах цієї зони, права власності або користування ними з обмеженнями, встановленими для цих зон.

При розміщенні, проектуванні, буд-ві і введенні в експл об”єктів, будівель і споруд, що негативно впливають на стан земель, повинні передбачатися заходи по охороні земель.

При розміщенні п-в, іншоб”єктів повинно бути забезпечено вик-ня вимог щодо охорони оточ прир середовища, рац використ прир рес.
63.Суб‘єкти і об‘єкти права промислового землекористування.

В зависимости от основной деятельности п-я подраздел: производящие, обрабатывающие, добывающие. .. Следствие-различный статус земель.

Землепользование пром п-й:

Объект как правило земли несельскохоз назначения

Субъект гос, корпоративные, кооп, ЧП, граждане, заним инд предпр деят.

Гос п-я – земли предостав на праве пост пользов; остальные –аренда или продажа в собстенность

Землепользование п-й горнодобывающ пром:

Недра не входят в понятие земли и являются исключительной собстенностью народа, могут предоставляться только в пользование, земля же может находиться и в частной собственности.

Субъектами права пользования недрами могут быть п-я, учр, орг-и, граждане, иностр юр и физ лица.

Предоставление зем уч для нужд, связ с пользованием недрами, осущ на осн спец разрешений или лицензий

Объект земля для нужд, связ с пользованием недрами

Субъект пользователи имеющ разрешение, лицензию.
64.Підстави виникнення, зміни та припинення промислового землекористування.

Для будівництва пром п-в, об”єктів житл-комун госп,інш споруд надаються землі несільскогосоп призначення, не придатні для ведення с/г або с/г угіддя гіршої якості.

Надання зем діл для видобування кор копалин відкритим способом і торфу та провед інш робіт, пов”яз із порушенням грунт покриву, провадиться після приведення раніше наданих зем ділянок у стан, придатний для використання їх за призначенням, і повернення цих діл власникам землі або землекористувачам за рішенням сіл, сел, міс ради н/д.

Надання зем діл під забудову на площі залягання корисн копалин провадит за погодж з органами держ гірн нагляду, а на площах залягання загальнопошир кор коп – за погодж з обл радами н/д.

П-во, установа, орг-я. Заінтересовані в одержанні зем діл, звертаються з відп клоп до місц Ради, яка має право надавати зем діл. До клопотання надаються копія ген плану буд-ва або інш графічні матеріали, що обгрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, довідка про фін-я, проект рекультивації земель. 1 міс розглядає клопотання, дає дозвіл на складання проекту відведення зем діл і повідомляє Раду, на тер якоїрозташованна ділянка.

Право власн на землю або право корист виникає після встановлення землевпорядними орг-ми меж зем діл в натурі і одержання док-та, що посвідчує це право.

При переході прав власності на будівлю і споруду з цими об”єктами переходить і право користування зем діл без зміни ціл признач. При передачі п-ми, орг-ми будівель та споруд іншим переходить і право користування зем діл під ними.

Припинення: добровільн відмова; закінчення строку;припинення діяльн п-ва;невнесення плати; нерац використання; використання що призвело до погіршення еколог обстановки; використання не за ціл призначенням; невикористання протягом 2 р.
65.Правовий режим земель транспорту.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Реферат На тему: Земельне право
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
Право України Підручник Видання друге, перероблене і доповнене Київ
Х68 Харитонов Є. О., Старцев O. B. Цивільне іиічно-правових елементів — традиційно державним установам надаються пільги і нерепані,...
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва,...
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Лекція з дисципліни «Земельне право»
Лекцію підготував доцент кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к ю н....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка