ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)


Скачати 95.26 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)
Дата11.12.2013
Розмір95.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) присвоюється відповідно до закону України “Про вищу освіту” (Розділ Х, Стаття 61, Розділ ХІІ, Стаття 66, 67) і Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (п. 3.2.25).

1.2. Звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) присвоюється вітчизняним та зарубіжним науковцям, діячам науки і техніки, громадським діячам за особливі заслуги перед Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка у розвитку науки і освіти.

1.3. Метою присудження звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) є офіційне відзначення та вшанування заслуг науковців, діячів науки і техніки, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці університету, сприяли налагодженню співпраці з вітчизняними вищими навчальними закладами, мають значний доробок у науковій і навчально-методичній діяльності.

1.4. Положення про звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) затверджує вчена рада університету.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)

2.1. Кандидатура претендента на звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) (далі – звання “Почесний доктор”) розглядається на засіданні вченої ради факультету або загальноуніверситетської кафедри.

2.2. У разі позитивного голосування (голосування відкрите) вчена рада факультету або загальноуніверситетська кафедра подає вченій раді університету Ухвалу про рекомендацію присвоїти звання “Почесний доктор”.

2.3. До Ухвали вченої ради факультету або рішення загальноуніверситетської кафедри додається доповідна з пропозицією включити у порядок денний вченої ради університету питання про присвоєння звання “Почесний доктор” та відповідне підтвердження наукових та навчально-методичних досягнень номінованого кандидата (обґрунтування до присвоєння звання “Почесний доктор” за взірцем, який додається).

2.4. Відомості про претендентів на присвоєння звання “Почесний доктор” публікуються в університетському часописі “Франківець” до розгляду цього питання вченою радою університету.

2.5. Кандидатуру претендента на звання “Почесний доктор” вченій раді університету представляє декан факультету або завідувач загальноуніверситетської кафедри на черговому засіданні вченої ради університету. Членам вченої ради університету роздається письмове обґрунтування до присвоєння звання “Почесний доктор”. На цьому ж засіданні вчена рада університету присвоює звання “Почесний доктор”. Рішення про присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” ухвалюється більшістю від складу вченої ради шляхом відкритого голосування.

2.6. Повідомлення про присвоєння звання “Почесний доктор” публікується у часописі “Франківець” та розміщується на Internet сайті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2.7. Особам, яким присвоєно звання “Почесний доктор”, вручається диплом “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” на урочистому засіданні вченої ради університету.

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Бланк диплома “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” розробляється вченим секретарем вченої ради.

3.2. Виготовлення дипломів за розробленим зразком забезпечує факультет або загальноуніверситетська кафедра, які ініціюють присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA).

3.3. Вчений секретар вченої ради веде реєстрацію дипломів “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” у спеціальному журналі.


Взірець
Обґрунтування для представлення до присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата і місце народження __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Освіта ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(які учбові заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ____________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Домашня адреса _______________________________________________________

_____________________________________ Тел. ___________________________________

7. Службова адреса ______________________________________________________

_____________________________________ Тел. ____________________________

8. Загальний стаж роботи ______________________________________________________________

9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг претендента перед Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________________________________

рекомендована вченою радою факультету або рішенням загальноуніверситетської кафедри ________________________________________________________________

(назва факультету, дата обговорення, № протоколу)

Представляється до присвоєння почесного звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові претендента)
Декан факультету

(завідувач загальноуніверситетської кафедри) _______________

“ ” 2009 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” встановлюється відповідно до Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (п.3.2.25) і є визнанням Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), їхньої довголітньої наукової, освітньої та громадської діяльності в Університеті.

1.2. Метою присудження почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” є офіційне відзначення та вшанування особистих заслуг перед Університетом його професорів, популяризація та раціональне використання досвіду старшого покоління викладачів, заохочення інших викладачів Університету до плідної праці на благо Держави та Університету, утвердження академічних свобод та університетських традицій.

1.3. Положення про почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” затверджує вчена рада Університету.
ІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”

2.1. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоює вчена рада Університету професорам, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора кафедри, завідувача кафедри, проректора з науково-педагогічної роботи, проректора з наукової роботи, ректора Університету, а також на посадах завідувача (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного, провідного чи старшого наукового співробітника, вченого секретаря після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, підготували не менше п’яти кандидатів (докторів) наук для нашого університету, мають значний доробок у науковій та навчально-методичній роботі.

2.1.1. Професорам, діячам культури, музики і мистецтв, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора кафедри, завідувача кафедри, декана після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, які:

- підготували для нашого університету не менше двох кандидатів (докторів) наук,

- підготували не менше п’яти студентів - дипломантів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів (Гран-Прі, лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів) чи творчі колективи, які працюють під їх орудою, ставали не менше трьох раз лауреатами Всеукраїнських та міжнародних конкурсів,

- є авторами не менше двох монографій ( підручників, навчально-методичних посібників з грифом МОН України) або співавторами трьох монографій ( підручників) чи чотирьох навчально-методичних посібників з грифом МОН України,

- мають особливі заслуги, визнані державою (академіки і члени – кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, удостоєні почесних звань України),

- зробили значний внесок у розвиток і популяризацію українського музичного мистецтва на регіональному та міжнародному рівнях.

2.1.2. Професорам, фахівцям фізичної культури і спорту, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора, завідувача кафедри, декана після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, які:

- підготували для нашого університету не менше двох кандидатів (докторів) наук,

- підготували не менше трьох спортсменів вищої кваліфікації (майстрів спорту України чи трьох призерів Всеукраїнських чи міжнародних студентських змагань), або підготували спортивну команду (чи команди), яка (які) тричі ставали призерами Всеукраїнських чи міжнародних студентських змагань,

- є авторами не менше двох монографій (підручників, навчально-методичних посібників з грифом МОН України) або співавторами трьох монографій (підручників) чи чотирьох навчально-методичних посібників з грифом МОН України,

- мають особливі заслуги, визнані державою (академіки і члени – кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, удостоєні почесних звань України),

- зробили значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та міжнародному рівнях.

2.2. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоюється щорічно до Дня Університету

2.3. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоює вчена рада Університету на засіданні у вересні поточного року.

Рішення про присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” ухвалюється 3/4 від тих, що взяли участь у таємному голосуванні”.

2.4. Кандидатуру від факультету або загальноуніверситетської кафедри для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” подають вчені ради факультетів (загальноуніверситетські кафедри) до 1 вересня поточного року.

До ухвал вченої ради факультету (рішень загальноуніверситетських кафедр) про висунення кандидатури для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” додаються відповідні документальні підтвердження наукових, освітніх, навчально-методичних досягнень номінованого кандидата.

Кандидатуру професора Університету, якого висунуто для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” вченій раді Університету представляє декан факультету (завідувач загальноуніверситетської кафедри).

2.5. Особам, яким присвоєно почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, вручається диплом “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” на урочистому засіданні вченої ради Університету в День Університету – першу п’ятницю жовтня поточного року.
III. ПРАВА ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

3.1. Заслуженому професорові Університету встановлюється щомісячна грошова винагорода (доплата) у розмірі 50 % його посадового окладу за рахунок позабюджетних коштів, починаючи з дня присвоєння почесного звання вченою радою Університету. Заслуженому професорові Університету надається право продовжувати працювати в Університеті без обмеження віку.

Право на укладення контракту із заслуженим професором Університету пенсійного віку на подальшу роботу, у т.ч. на адміністративних посадах надати ректорові Університету.

3.2. Заслужений професор Університету є членом вченої ради відповідного факультету; після виходу на пенсію і припинення трудових відносин з Університетом за заслуженим професором зберігається право на користування лабораторіями, кабінетами та читальними залами Університету

3.3. Університет видає серію брошур “Заслужені професори Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”

3.4. Інформація про особу, якій присвоєно почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, вноситься до Книги “Заслужені професори Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, яка зберігається в Музеї історії Університету.

Схожі:

Статут Загальні положення
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (далі РМВ) є організаційним підрозділом...
Методичні рекомендації для студентів факультету та менеджменту Дрогобицького...
...
РЕЗЮМ Е Чернец ь
Проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО...

ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №7 від 14 червня...
ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №7 від 14 червня...
ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №13 від 22 грудня...
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка