РЕЗЮМ Е Чернец ь


Скачати 48.54 Kb.
НазваРЕЗЮМ Е Чернец ь
Дата19.03.2013
Розмір48.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Р Е З Ю М Е

Ч е р н е ц ь Мирон ВасильовичПроректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Народився 28 жовтня 1949 року в селі Чаплі Старо-Самбірського району Львівської області. Закінчив середню школу №5 м. Дрогобича.

Закінчив Дрогобицький загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, а в подальшому - фізичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І.Франка.

Кандидат технічних наук з 1982 р. за спеціальністю 01.02.04 (механіка деформівного твердого тіла). Вчене звання доцента присвоєно у 1985 році.

Доктор технічних наук з 1992 р. за спеціальностями 01.02.04 та 05.02.04 (тертя і зношування в машинах). Вчене звання професора присвоєно у 1993 р.

Заслужений діяч науки і техніки України з 2008 р.
Наукова діяльність проводиться з наступних напрямів механіки деформівного твердого тіла, машинознавства та трибології:

1. Розроблення методу оцінки контактної міцності циліндричних спряжень з врахуванням впливу технологічної некруглості контурів їх елементів.

2. Побудова розрахункових моделей кінетики зношування матеріалів при терті ковзання. Розроблення інженерних методів оцінки довговічності та зношування трибосистем ковзання.

3. Побудова методів розрахунку зношування та довговічності бурових та гірничопрохідницьких інструментів, зубчастих передач (циліндричних, конічних, черв’ячних).
В результаті наукових досліджень опубліковано біля 220 різного типу праць, в т. ч.

Монографії та науково – технічні видання - 20

1. Андрейкив А.Е., Панасюк В.В., Чернец М.В. Метод оценки характеристик контактного взаимодействия деталей цилиндрических сопряжений. Препринт № 159. Часть І. Часть ІІ. - Львов, Изд-во ФМИ АН УССР, 1989. – 107 с.

2. Андрейкив А.Е., Чернец М.В., Скварок Ю.Ю. Расчет стойкости и оптимизации конструкции дискового шарошечного инструмента. Препринт № 177. Часть І. Часть 2.- Львов: Изд-во ФМИ АН УССР, 1991. – 78 с.

3. Андрейкив А.Е., Чернец М.В. Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей машин. – Киев: Наук. думка, 1991. – 160 с.

4. Пашечко М.И., Голубец В.М., Чернец М.В. Формирование и фрикционно-контактная стойкость эвтектических покрытий. – Киев: Наук. думка, 1993. – 350 с.

5. Czerniec M. Wytrzymałość stykowo – tarciowa i trwałość systemów tribotechnicznych ślizgowych. –Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2000. – 490 s.

6. Niewczas A., Czerniec M., Ignaciuk P. Badania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo. - Lublin: Wyd. IZT , 2000.236 s.

7. Чернець М., Невчас А., Скварок Ю. Дослідження і підвищення зносостійкості матеріалів та оцінка довговічності і надійності триботехнічних систем. – Дрогобич: КОЛО, 2000. – 321 с.

8. Чернець М., Пашечко М., Невчас А. Методи прогнозування та підвищення зносостійкості триботехнічних систем ковзання. В 3-х томах. Т.1. Дослідження та розрахунок трибосистем ковзання, методи підвищення довговічності і зносостійкості.-Дрогобич: КОЛО, 2001.– 492 с.

9. Чернець М., Пашечко М., Невчас А. Методи прогнозування та підвищення зносостійкості триботехнічних систем ковзання. В 3-х томах. Т.2. Поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів трибосистем ковзання. - Дрогобич: КОЛО, 2001. – 512 с.

10. Чернець М., Пашечко М., Невчас А. Методи прогнозування та підвищення зносостійкості триботехнічних систем ковзання. В 3-х томах. Т.3. Евтектичні зносостійкі покриття. - Дрогобич: КОЛО, 2001. – 236 с.

11. Оцінка довговічності, зношування та контактної міцності зубчастих передач / Під заг. ред. М.В.Чернеця. – Дрогобич: Вимір, 2002. – 128 с.

12. Основи дослідження механізмів та трибологічних систем / Під заг. ред. М.В.Чернеця. – Дрогобич: КОЛО, 2002. – 214 с.

13. Czerniec M., Kełbiński J. Prognozowanie trwałości kół zębatych. – Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2003. - 144 s.

14. Дослідження механізмів та триботехнічних систем. Вид. 2 (доп.) / Під заг. ред. М.В.Чернеця. – Дрогобич: Каменяр, 2003. – 450 с.

15. Повышение износостойкости и долговечности элементов гомогенизаторов давления / Под общ. ред. М.В.Чернеца. – Дрогобыч: КОЛО, 2004. – 284 с.

16. Пашечко М., Чернець М., Опеляк М., Комста Г. Поверхневе руйнування та зміцнення матеріалів. - Львів: Євросвіт, 2005. – 386 с.

17. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии. В 3-х томах. Т.1. Механика трибоконтактного взаимодействия при скольжении. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2006.– 476 с.

18. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии. В 3-х томах. Т.2. Триботехнологии. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2008. Кн. 1. - 212 с., Кн.2. – 304 с.

19. Czerniec M. Zagadnienia stykowe dla układów cylindrycznych z mаłą graniastością konturów przy zużyciu. – Drohobych: Wyd. Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, 2009. – 234 s.

20. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии. В 3-х томах. Т.3. Теоретические основы и технологии создания узлов машин с переменной износостойкостью. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2010.– 278 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники - 8

1. Чернець М.В., Гончаківський І.Н. Теорія механізмів і машин. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи. - Дрогобич, 1985. –33 с.

2. Чернець М.В., Скварок Ю.Ю., Янів П.П. Курсове проектування деталей машин. - Дрогобич, 1992. – 51 с.

3. Чернець М.В., Скварок Ю.Ю., Янів П.П. Деталі машин. Рекомендації до курсового проектування. Вид. 2. –Дрогобич, 1998. – 76 с.

4. Чернець М., Свінцов О. Основи графічної геометрії та комп’ютерної графіки. – Дрогобич: КОЛО, 2001. – 388 с.

5. Чернець М.В., Цекот Д.Д. Організація наукових досліджень та їх статистичний аналіз. – Дрогобич: Вид. ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – 276 с.

6. Основи матеріалознавства / Під заг. ред. М.В. Чернеця, А.М. Сиротюка . – Дрогобич: КОЛО, 2007. – 352 с.

7. Mатеріалознавство. Том.1. / Під заг. ред. М.В. Чернеця, А.М. Сиротюка . – Дрогобич: Вид. ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 374 с.

8. Технологія матеріалів, зміцнення та виготовлення деталей машин. Том.2. / Під заг. ред. М.В. Чернеця, А.М. Сиротюка . – Дрогобич: Вид. ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 264 с.

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка