Правила прийому до Державного вищого навчального закладу


Скачати 325.81 Kb.
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу
Сторінка1/2
Дата21.06.2013
Розмір325.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2Погоджено
___ _____________ 2012 р.
Перший заступник Міністра
_________________Є.М. Суліма

Затверджено
___ _______________2012 р.
Ректор

_________________В.С. Волошин


Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

у 2013 році
Маріуполь – 2012

Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ») IV рівня акредитації здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072658, дата отримання 10.09.2012, термін дії ліцензії 01.07.2016 (додається копія ліцензії).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.
І. Загальні положення

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах ІІ рівня акредитації: Маріупольському коледжі (додаток 9), Маріупольському машинобудівному коледжі (додаток 10), Маріупольському механіко-металургійному коледжі (додаток 11), Комсомольському індустріальному технікумі (м.Комсомольське) (додаток 12).

1.2. До ДВНЗ «ПДТУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до ДВНЗ «ПДТУ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, гарантовано надається місце у гуртожитку. Студенти ДВНЗ «ПДТУ» з інших міст мешкають у дев’ятиповерхових гуртожитках блочного типу, що розташовані неподалік від університету. На кожному поверсі 4 секції по 4 кімнати у кожній, дві кухні, 4 санітарних вузли, хол для позакласного навчання та самопідготовки. Кімнати площею 13 кв.м розраховані на проживання 2-3 мешканців. У гуртожитках є ліфт, гаряче та холодне водопостачання, пункт прання особистої білизни, пункт громадського харчування. У гуртожитку № 1 розташовано «Студентський клуб», де студенти займаються у різноманітних гуртках та проводять вільний час.

Іноземні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку в кімнатах на
2-х чоловік. Університет забезпечує наявність необхідного для проживання переліку предметів і послуг.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. ДВНЗ «ПДТУ» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки ( додаток 3).

2.5. ДВНЗ «ПДТУ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

з 1 липня по 31 липня – з 8.30 до 18.00 без перерви, субота – з 9.00 до 14.00, неділя – вихідний;

з 1 по 11 серпня – з 8.30 до 16.00 без вихідних.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня

15 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет

20 липня

10 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня

15 серпня

Строки проведення університетом вступних випробувань

21–31 липня

11-15 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня

другий - не пізніше 12 години 5 серпня

третій - не пізніше 12 години 8 серпня


16 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня;

за кошти фізичних та юридич-них осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

25 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «ПДТУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та на основі базової або повної вищої освіти для отримання другої вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР молодшого спеціаліста

ОКР молодшого спеціаліста та друга вища освіта

Початок прийому заяв та документів

1 липня

20 липня

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня

20 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21-31 липня

21-23 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня

24 серпня

Терміни зарахування вступників

11 серпня

до 25 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «ПДТУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР бакалавра або спеціаліста

ОКР бакалавра або спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

8 липня

20 липня

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

15 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25-28 липня

16-18 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня

22 серпня

Терміни зарахування вступників

10 серпня

25 серпня


V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в ДВНЗ «ПДТУ»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «ПДТУ» (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір – оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); на особистий вибір – оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їхні копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роки.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «ПДТУ».

5.8. Особи, які в 2013 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ «ПДТУ»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ПДТУ» за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ПДТУ» за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ДВНЗ «ПДТУ».

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадку, передбаченому абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «ПДТУ».

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «ПДТУ» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів ( додаток 5).

ДВНЗ «ПДТУ» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 7 до цих правил.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 5.7 – 5.9 розділу V цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (додаток 3) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки враховується сума балів фахового випробування та середнього балу документа про освіту (диплом молодшого спеціаліста).

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (додаток 4) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується сума балів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу документа про освіту (диплом бакалавра).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (додаток 4) враховується сума балів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про вищу освіту (диплом бакалавра або спеціаліста).

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.9. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.1996 за № 1/1026. а також Положенням про організацію екстернату у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженим наказом ректора від 17.04.2001 № 86-05.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДВНЗ «ПДТУ», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок якої затверджується наказом ректора. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника без сторонніх осіб. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна бути розглянута не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань. Апеляція закінчується за 24 години по оголошенню результатів випробування, про що апеляційна комісія складає протокол.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.13. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази.
VII. Цільовий прийом до ДВНЗ «ПДТУ»

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до ДВНЗ «ПДТУ» на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота цільового прийому оголошується разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності) і не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди до ДВНЗ «ПДТУ» зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
ІХ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до розділу ХІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «комп’ютерні науки»;

інформаційні технології – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «комп’ютерні науки», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрям «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво».

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «гуманітарні науки», «соціальне забезпечення».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1.

9.3 Величина додаткового бала встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4 Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5 Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ДВНЗ «ПДТУ», для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «ПДТУ» для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) ДВНЗ «ПДТУ» додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації (додаток 6).

9.6 Норма, визначена пунктом 9.5, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 року № 6);

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Зарахування відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 і не рекомендовані до зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.
ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «ПДТУ» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в країні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.
XIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах VIII - ХІ цих правил.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

  1   2

Схожі:

«Макіївський політехнічний коледж»
Тва України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції...
Підпис Затверджено
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж»
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки,...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Макіївський політехнічний коледж» в 2013 році
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Щодо працевлаштування випускників 9-Б класу
Роменський коледж державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен...
Вищого навчального закладу з кваліфікацією “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності”
Керівництво кафедрою здійснює начальник (завідуючий) кафедрою, який...
Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних...
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Впровадження інформаційних технологій навчання у викладанні автомобільних дисциплін з метою активізації розумової та пізнавальної...
Анкета вищого державного навчального закладу-учасника Українсько-Російської...
Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 квітня 2012 №462
Правила прийому до вищого навчального закладу у 2011 році «Рівненське...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Рівненське вище професійне училище Департаменту ДСО при...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка