«Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №56 «УСМІШКА» та затвердження Статуту»


Скачати 210.64 Kb.
Назва«Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №56 «УСМІШКА» та затвердження Статуту»
Дата04.06.2013
Розмір210.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\ukrgerb\ukrgerb.wmf

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я________________ м.Нікополь №______

Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ» в КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 56 «УСМІШКА» та затвердження Статуту
Від імені та в інтересах територіальної громади, на виконання державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 56 «УСМІШКА» шляхом перетворення.

2. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 56 «УСМІШКА». (додаток 1)

3. Створити комісію з припинення юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та затвердити її склад (додаток 2).

4. Комісії у тримісячний термін здійснити заходи передбачені чинним законодавством для припинення юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» шляхом перетворення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав споживачів та мобілізаційної роботи (Приймак).

Міський голова Р.І. Токар
Супроводжувальна записка

до рішення Нікопольської міської ради

«Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 56 «УСМІШКА» та затвердження Статуту»
На даний час мережа освітніх закладів міста, яка складається з 27 дошкільних навчальних закладів, функціонує стабільно, але забезпечує не в повному обсязі освітні потреби жителів міста.

Існуючі дошкільні навчальні заклади не в змозі розмістити всіх бажаючих отримати дошкільну освіту.

Територіальне розташування комунального закладу «Нікопольський дитячий будинок «Наша родина» Нікопольської міської ради», у випадку його реорганізації в дошкільний навчальний заклад, дозволить на 100% охопити дошкільною освітою не лише дітей, які проживають поблизу закладу, а й в районах Новопавлівки та інших мікрорайонів.

Для забезпечення місцями дітей у дошкільних навчальних закладах міста Нікополь виникає необхідність відкрити комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 56 «Усмішка», у якому будуть функціонувати 12 груп, на 240 місць.

У зв’язку із прийнятими рішеннями стосовно влаштування кожної дитини комунального закладу «Нікопольський дитячий будинок «Наша родина» Нікопольської міської ради» в сім'ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, а тих хто досяг повноліття до вступу у вищі навчальні заклади для навчання дає можливість провести реорганізацію закладу.

Реорганізація комунального закладу «Нікопольський дитячий будинок «Наша родина» Нікопольської міської ради» в дошкільний навчальний заклад дасть можливість в місті Нікополь:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім'ю
громадян;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

створити умови для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних та збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та
усиновлених громадянами України;

задовольнити потреби громадян у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку.
Начальник відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради О.І.Пастушок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нікопольська міська рада

Рішення від

_________________2013 р.

№_______________

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти і

науки Нікопольської міської ради

________________ О.І.Пастушок

«___»________________2013 р.
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА – САДОК) № 56 «УСМІШКА»

м. Нікополь

2013 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Засновником КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК) № 56 «УСМІШКА» (далі —КДНЗ) є Нікопольська міська рада, органом управління - виконавчий комітет в особі відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

До КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК) №56 «УСМІШКА» переходять усе майно, усі права та обов'язки КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» .

1.2 Найменування:

Українською мовою

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 56 «УСМІШКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ.

Російською мовою

КОММУНАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) № 56 «УСМІШКА».

Скорочено КДНЗ № 56 «Усмішка»

  1. Місцезнаходження КДНЗ:

53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Піддубного, буд. 3, тел.: 3-32-33.

1.4 Засновник здійснює фінансування КДНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5 Дошкільний заклад в своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, даним статутом.

1.6 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку з ідентифікаційним кодом і штамп встановленого зразка; розрахунковий рахунок у банківських установах.

1.7 Головною метою КДНЗ є задоволення потреб громадян у нагляді, догляді оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

1.8 Головним завданням КДНЗ є: реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей, виконання завдань екологічного виховання, формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі, ліцеї, гімназії, розвиток розумових та творчих здібностей, виявлення обдарованих дітей та забезпечення їх розвитку у взаємодії з сім’єю.

1.9 КДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10 Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням та власним Статутом;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11 Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно вимог чинного законодавства.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1 Заклад розрахований на 240 місць.

2.2 В КДНЗ можуть діяти групи загального розвитку.

2.3 В КДНЗ функціонують групи денного перебування дітей з 1-го року та 6-ти місяців до 6 років.

2.4 Кількість дітей в групах визначається нормативами і становлять:

групи для дітей від 1-го року та 6-ти місяців

до 3-х років - 15

різновікові групи - 15

групи для дітей від 3-х до 6-ти років - 20

Допускається менша кількість, в разі виділення додаткових коштів.

2.5 Порядок комплектування КДНЗ визначається засновником. Для зарахування дитини в КДНЗ необхідно пред’явити: направлення відділу освіти та науки Нікопольської міської ради, медичну довідку про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження, документи для встановлення батьківської плати.

2.6 За дитиною зберігається місце в КДНЗ у разі:

 • її хвороби, карантину;

 • санаторного лікування;

 • на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

 • літнього періоду (75 днів) незалежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

2.7 Відрахування дітей з КДНЗ може здійснюватись:

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ даного типу;

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • коли дитина не відвідує КДНЗ без поважних причин ніж 30 днів за період поточного навчального року;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8 Відрахування дітей з КДНЗ здійснюється згідно наказу. Про відрахування дитини з КДНЗ, батьки письмово повідомляються за 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Режим роботи КДНЗ: з 6 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

  1. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

чергові (12-ти годинного перебування)– з 6:30 до 18: 30,

інші (10,5 годинного перебування)– з 7:00 до 17: 30.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2 Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

4.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5 Заклад функціонує за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженої Міністерством освіти і науки України (Видавництво «Світич», 2008р).

4.6 Пріорітетним напрямком організації освітнього процесу в закладі є розвиваюче навчання.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1 Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2 У дошкільному закладі встановлено 3 – х разове харчування.

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу .

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  1. Медичне обслуговування дітей в КДНЗ здійснюється медичними сестрами та лікарем, закріпленим міською дитячою лікарнею. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

  2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.


VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1 Учасниками навчально-виховного процесу КДНЗ є діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь в навчально-виховній роботі.

7.2 Учасникам навчально-виховного процесу визначені такі моральні та матеріальні заохочення: подяка, премія з фонду економії заробітної плати, звання та премії, визначені Міністерством освіти України, обласним управлінням освіти, міською радою, відділом освіти та науки Нікопольської міської ради згідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

7.3 У сфері дошкільної освіти дитина має право на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини;

 • захист від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4 Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • захищати в органах громадського самоврядування КДНЗ та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;

 • заслуховувати звіти завідувача та вихователів КДНЗ про роботу у групах.

7.5 Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини.

7.6 Педагогічними працівниками КДНЗ можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8 Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми за погодженням з радою КДНЗ;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.9 Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту, правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, умов контракту чи трудового договору;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально-політичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • співпрацювати з сім'єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей;

7.10 Працівники КДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

7.11 Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

7.12 Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1 Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється Нікопольською міською радою, виконавчим комітететом міської ради, відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

8.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади міським відділом освіти та науки Нікопольської міської ради.

Завідуючий дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти та науки Нікопольської міської ради;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідуючий, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 • затверджує річний план;

 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 – х разів на рік.

8.4 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу становить дві третини загальної кількості, батьків – три чоловіки.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5 У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради КДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

 • розглядає та погоджує режим роботи закладу і груп;

 • підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку навчання та виховання дітей;

 • порушує питання про розірвання трудової угоди з працівниками, які не відповідають посаді;

 • разом з завідувачем КДНЗ контролює витрачення коштів, формує напрями використання бюджетних коштів;

 • розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи ясел-садка і приймає відповідні рішення;

 • контролює витратчання бюджетних асигнувань, визначає напрямки бюджетних та позабюджетних коштів КДНЗ для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності.

8.6 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з

метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правової допомоги, захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX.МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1 Майно дошкільного навчального закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі міського відділу освіти і науки.

9.2 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • засновника (власника);

 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють;

 • доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна за згодою засновника;

 • кредити і позички банків;

 • добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

9.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством (без права викупу).

9.4. КДНЗ користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, установчими документами.

9.5. КДНЗ веде документацію згідно законодавства.

9.6. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

9.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

9.8. Бухгалтерський облік в КДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкован заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади:

Нікопольською міською радою;

виконавчим комітетом міської ради;

відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

  1. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником згідно вимог чинного законодавства.

  2. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  3. КДНЗ підпорядкований та підзвітний відділу освіти і науки Нікопольськоїміської ради.

Секретар

Нікопольської міської ради М.А.Метер
Додаток 2

до рішення Нікопольської міської ради

від____________ №________

Склад

комісії з припинення юридичної особи

комунальний заклад «Нікопольський дитячий будинок «Наша родина»

Нікопольської міської ради»БОНДАРЬ

Наталія Олександрівна

(ІПН________________)

 • соціальний педагог комунальний заклад «Нікопольський дитячий будинок «Наша родина» Нікопольської міської ради», голова комісії
БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ

Юлія Вікторівна

(ІПН_________________)


 • юрисконсульт відділу освіти і науки Нікопольської міської ради

Ігнатенко

Людмила Юхимівна

(ІПН________________)

 • головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки Нікопольської міської ради
СМОЛЬЯНОВА

Ольга Миколаївна

(ІПН_________________)

 • спеціаліст відділу освіти і науки Нікопольської міської ради

Начальник відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради О.І.Пастушок

Схожі:

Склад комісії з припинення юридичної особи комунальний заклад «Нікопольський...
Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАША РОДИНА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ
Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 Золочівського...

Матеріали візитки практичного психолога комунального дошкільного...
«Попелюшка» (ясла-садок) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради...
Рішення, прийняті на засіданні
Про тимчасове влаштування малолітньої Стрепетової О. П. в комунальний навчально-виховний заклад «Нікопольський дитячий будинок для...
Дидактичний матеріал з української мови
Лариса Анатоліївна, учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії комунального закладу «Комсомольський...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
На виконання рішення міської ради від 14. 09. 2011, №9-10/VI «Про створення комунального закладу «Нікопольський центр медико-санітарної...
Про базове відстеження результативності проекту рішення Нікопольської...
Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання...
Комунальний заклад освіти Миролюбівський навчально-виховний комплекс...
Комунальний заклад освіти Миролюбівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний...
Комунальний дошкільний навчальний заклад (яслі-садок) «Ладушки» комбінованого типу
Художньо естетична лінія розвитку дитини – одна із головних у сучасній дошкільній освіті оскільки є невід’ємною складовою формування...
Рішення, прийняті на засіданні
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка