Тема. Україна це наша доля


Скачати 136.07 Kb.
НазваТема. Україна це наша доля
Дата17.03.2013
Розмір136.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Усний журнал, 9 клас.

Тема. Україна – це наша доля.

Мета. Закріпити знання учнів про права і свободи людини в Україні, розвивати вміння аргументувати значущість конституційних обов’язків громадян, виховувати свідомого громадянина.

І сторінка. Моя Україно, я чую твій голос.

Людина залишається справжньою людиною в усіх духовних вимірах, доки в її серці живе пам'ять про той куточок Землі, де вона народилася. Цей благословенний клаптик рідної Вітчизни є для неї святим.
Моя Україно,

Я чую твій голос,

Пшеничний твій колос

І душу мені засіває зерно,

Моя Україно,

Колиско - калино,

Пізнати тебе мені щастя дано.
Пролетять над вами лебеді дитинства і, прощально помахуючи крилами зникнуть за обрієм. Вам обирати майбутнє. І яким воно буде – все залежить від вас.

У 1991 році найбільша в Європі країна людським волевиявленням проголосила себе суверенною, незалежною правовою, демократичною, соціальною державою.

Учитель. Що це означає?

Це означає, що наша Батьківщина відмовилась від тоталітарного режиму, де панує насильство як засіб придушення вільнодумства і протесту і почала розбудовувати принципово інше відкрите демократичне суспільство.

Суспільство, що ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини над інтересами суспільства і держави, функціонує на засадах гуманізму, демократії, свободи, влади закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу.

Але проголосити державу – не означає її створити. Між декларацією і реальним життям знак рівності поставити не можна.

Процес державотворення для більшості громадян України виявився надзвичайно болісним і набагато складнішим, ніж уявлявся раніше.

Сьогодні в Україні на тлі економічної, соціальної і правової кризи, безробіття катастрофічно збільшується кількість неповнолітніх злочинців, наркоманів, хворих на СНІД, туберкульоз, алкоголізм, психічні захворювання. Все частіше ми чуємо про грип: пташиний, свинний.

Нереально сьогодні заснути в тоталітарному суспільстві, а завтра прокинутися в демократичному. Теперішню Україну можна зіставити з хворою ненькою, якій недостатньо словесної любові. Її потрібно ще й уважно й терпляче лікувати, бо може бути пізно.

Не розчаровуйсь в Україні!

Кого можна вважати патріотом?

Патріот сьогодні – не той, хто говорить красиві слова про Україну, прикрашає дійсність, а той хто бачить труднощі й помилки, нерозв’язані проблеми.

Однією з головних ознак держави є її символіка – герб, прапор, гімн. Вона символізує суверенітет України, її народ з усім його набутком і характерними особливостями, по ній розпізнають цю країну в світовому співтоваристві.

Герб – це тризуб золотої барви на синьому сукні, прапор – прямокутне полотнище синього і жовтого кольору, гімн „ Ще не вмерла Україна „ на слова Чубинського, музику Вербицького.

Варто зазначити, що їх затвердженню на засіданні Верховної Ради в січні – лютому 1992 р. передувало широке обговорення в засобах масової інформації. Було оголошено спеціальний конкурс на краще і оригінальне створення цієї атрибутики. Відбулися також наукові конференції істориків і правознавців.

Патріот – це той, хто розуміє, що просто так ніхто свободи і прав не роздає. Їх потрібно взяти самому. Це той, хто за нинішніх умов сприяє розбудові демократичної соціальної держави правовими людьми.
ІІ сторінка. Правові знання і правова культура.
Правові знання необхідні кожній людині, вони допомагають у складних життєвих ситуаціях, є дороговказом у вирішенні багатьох питань життєдіяльності. Україна входить в Європейську сім’ю народів, а там Закон – це основа життя і добробуту, і без елементарних правових знань людина не в силах вирішувати найпростіші питання норм прав, без правової культури людину не цінують і дивляться на неї як на другосортну.
Як підняти рівень правової культури?
Бажаючи підняти рівень правової культури потрібно:

 • вивчати закони і нормативні акти;

 • поглиблювати свої знання з таких джерел як преса, радіо і телепередачі, спеціальна юридична література;

 • формувати власні переконання у корисності правових знань.


Потрібно:

 • усвідомлювати, що свою державу – Україну треба любити, бо це наша земля, дана Богом.

 • переконуватись, що без права встановлених норм співжиття у будь-якому середовищі буде безладдя;

 • виробляти у себе вміння і навички правомірної поведінки;

 • формувати вміння протистояти негативним явищам, які мають місце у нашому житті;

 • долати негативні звички і помилкові переконання.

Ми повинні пам’ятати, що дисципліна – це дотримання правил поведінки як у навчальному закладі, так і поза його межами, чітке і організоване виконання своїх обов’язків. Учень повинен бути відповідальним, прагнути і вміти оцінювати свою поведінку.

У процесі оволодіння правовими знаннями, постійної діяльності у рамках правових норм людина набуває певного досвіду, що знаходить відображення у формі правової свідомості. А остання виступає регулятором поведінки і нормою правової культури.
Правова культура – це культура виконання норм права, яка не мислиться без усвідомлення, переконань, що законодавчі, нормативні, дисциплінарні акти необхідно виконувати як обов’язкові.
Правова безграмотність не дозволить нам вести правовий діалог на роботі, у державній чи приватній установі. Без знання своїх прав та обов’язків людина стає безпорадною.
ІІІ сторінка. „ Права та обов’язки громадян України „.
28 червня кожного року ми відзначаємо День Конституції незалежної України. Не беручи гріха на душу, визнаємо, що керівництво держави не в силах забезпечити права і свободи громадян, але віримо, що у майбутньому це буде зроблено.

Основний документ, яким керується будь-який громадянин України – це Конституція, в якій зазначені всі суспільно – політичні засади життя країни та її громадян.

Права і свободи людини і громадянина.


 • Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Громадяни є рівними перед законом.

 • Громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я від протиправних зазіхань.


Кожен громадянин України зобов’язаний.

 • Захищати незалежність та територіальну цілісність України, шанувати державні символи в Україні.

 • Не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

 • Сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом, дотримуватись Конституції України та законів України, не зазіхати на права, свободи, честь і гідність інших людей.


Кожна людина в Україні має право:

 • на повагу її гідності;

 • на свободу і особисту недоторканість;

 • на свободу віросповідання;

 • на свободу об’єднання у політичні партії та громадські об’єднання;

 • брати участь у референдумах;

 • вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • збиратися і проводити збори, мітинги, походи.


Завжди пам’ятай:

незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Згадані настанови не є якимись взірцями, але вони вкрай необхідні сьогодні нашій державі, народові, якщо він хоче вижити як самостійна цивілізована нація, гідна поваги міжнародного товариства.
Мораль і право,

Право і закон –

Рушійні сили для життя людини

А їх знання надасть нам вірний тон

У розвитку держави – України.

Регулювати світ людських стосунків, впровадити державницький процес –

Все в правознавстві міститься в рахунку.

Розумно й чесно твориться прогрес,

Щоб забезпечить молодим майбутнє,

Свідомо накопичуєм знання.

Все, що завчили , стане незабутнім,

Конкретно хоче мжить, не навмання .
ІУ сторінка. Деякі правові поради та застереження.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом України ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення або санкції прокурора.
Пам’ятайте! Вас можуть затримати лише у визначених законом випадках:

 • коли ви скоїли правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність;

 • коли вас застали при вчинені злочину або безпосередньо після його вчинення;

 • коли очевидці, у тому числі й потерпілі прямо вкажуть на вас, що саме ви вчинили злочин;

 • коли на вас, або на вашому одязі, при вас або у вашому житлі буде виявлено сліди злочину.


На прохання затриманого про факт і місце затримання повідомляють родичам, адміністрації за місцем роботи або навчання.
При затриманні за підозрою у скоєнні злочину вам мають роз’яснити ваші прав.
Вам мають роз’яснити ваші права, у тому числі про право не свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право мати захисника і зустріч з ним до першого допиту.
Упродовж 24 годин орган дізнання, що виконав затримання, має зробити письмове повідомлення прокурору, подати матеріали, що стали підставою для затримання.
Побачення родичів або інших осіб із заарештованим може дозволити особа, яка веде справу. Тривалість побачення встановлюється до 2 годин. Побачення може бути дозволено не більше одного разу на місяць.
Вимагайте захисника одразу після вашого затримання. Лише неухильне дотримання норм законодавства дає кожній стороні як затриманому, так і органа дізнання і слідства – однакові шанси на встановлення істини.
У сторінка. Економічна незалежність людини.
Щоб добре жити потрібно працювати. Економічну свободу дають гроші. Єдиний законний спосіб мати гроші і бути незалежним – це добре оплачувана робота.
Як влаштуватися на роботу?
Самостійно можна влаштуватися на роботу, коли тобі 16 років.
Перед прийомом на роботу ти повинен пройти медичний огляд. Нагадай працедавцю, що він зобов’язаний укласти трудовий договір з тобою у письмовій формі.
У договорі має бути визначено:

- роботу, яку ти зобов’язаний виконувати;

- права та обов’язки твої та працедавця;

- умови припинення договору.
Ти маєш право на щорічну відпустку тривалістю 1 календарний місяць. Працівникам, що проходять виробниче навчання без відриву від виробництва, власник або уповноважий ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.
Ти втратив роботу?

Тобі явно не пощастило, але не хвилюйся ще не все втрачено.
Держава сприяє незайнятим громадянам у поновлені їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсації:

 • виплата в установленому порядку допомоги з безробіття;

 • надання додаткової матеріальної допомоги безробітному громадянину і членам його сім’ї з урахуванням осіб похилого віку і неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні.


Щоб не втратити роботу, досягти успіху, важливо бути не тільки обізнаним і працьовитим фахівцем, але й вихованим, уміти спілкуватися з людьми, володіти професійною етикою.
Середньомісячний заробіток на Тернопільщині є найнижчим на Україні. Не всі мають, можуть і вміють раціонально розподілити ці гроші. Тому багато українців виїжджають за кордон у пошуках більш оплачуваної роботи.

Поради щодо працевлаштування
Якщо ви вирішили влаштуватися на роботу за кордоном через фірму, то перевірте в Державному центрі зайнятості, чи має ця фірма відповідну ліцензію.

Зверніть увагу!

За законом отримати робочу візу можна тільки особисто. Коли пропонують роботу, вам необхідно укласти контракт:

 • контракт повинен бути написаний зрозумілою вам мовою, у двох примірниках;

 • повинна бути вказана країна призначення;

 • ім’я та прізвище роботодавця;

 • вид праці і умови праці;

 • умови оплати;

 • умови проживання;

 • термін дії контракту.

Нелегальне працевлаштування

Ви повинні знати про такі можливі наслідки:

 • на вас чекає лише тяжка, непрестижна, низькооплачувана праця,

 • ви не будете захищені трудовим законодавством, праця може бути ненормована, впродовж цілого дня, без вихідних,

 • вам можуть не заплатити обіцяних грошей, або заплатити тільки частину,

 • ви не зможете отримати медичну допомогу,

 • ви житимете у атмосфері страху і насильства,

 • вас можуть оштрафувати або навіть ув’язнити.

Після цього вас, можливо, депортують.
Лист з Італії „Ми тут раби ”.
У сторінка. Коли зникає народна мова – народу немає більше .
О. Довженко писав: „ Нас, кажуть,- більше за добру Європейську державу. Ми є і нас нема. Де ми? „. Ці слова великого шанувальника і патріота України і стали лейтмотивом концепції національного виховання, завдання якої відродити українську мову, відродити націю.

Не проходь мимо мови,
Мов не знаєш її!
Мов до неї хоч слово,
Але слово - її.

В неї лихо і скрута -
І твоя в тім вина,
Що недужа й забута
Дотліває вона.

Ушинський наголошував, що однією з ознак народності є мова :

„ Мова – найважливіший, найбагатший, найміцніший зв'язок, що зв’язує віджилі, живучі й майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле.. коли зникає народна мова – народу немає більше!.. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий народ ”.
Відберіть у народу все – і він усе зможе повернути, але відберіть мову і він ніколи вже не створить її. Нову Батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи. Вмерла мова в устах народу – вимер і народ.
Сьогодні особливо актуально звучать слова відомого борця за Україну В’ячеслава Липинського: „ Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути”.
Якщо покірно стоятимемо з протягнутою рукою – витягнемо ноги і приречемо своїх дітей та онуків довічно віддавати борги і бути рабами.
Якщо спокійно сприйматимемо двомовність – втратимо материнську мову. Якщо самі не створимо державу не матимемо її.
УІ сторінка. Культурна спадщина українського народу.

Ми повинні скористатися шансом, який дала нам історія і зробити все, щоб українська нація усвідомила суть свого національного самовияву. Але для цього кожен із нас має подолати в собі раба і розвіяти чужинський міф про вічно залежний, рабський стан українського народу.

Предків не маєш? –

Тож будь тепер сам собі предок.

Люди забули легенди? – нову їм створи.

Втратили віру? –

Кресли на скрижалях їм Кредо.

Щезли герої? – меча тоді в руки бери!..
Тільки чітка, виразно сформульована українська ідея,

ідея „ Україна понад усе! „ зможе і повинна змобілізувати і згуртувати молодь, перетворити „малоросійське народонаселення ” на сильний єдиний організм, ім’я якому Велика Українська Нація.
Ми маємо право пишатися.
Що першим ректором першого в Європі Болонського університету (1158р.) був українець з Дрогобича Юрій Котермак.
Що в братських школах України в ХУІ ст. зародилася класно-урочна система навчання, яку оцінив і поширив по всьому світу Ян Амос Коменський.
Що за 100 років до Івана Федорова Степан Дропан ще в 1491 році запровадив книгодрукування в Україні. На кінець ХУІІ ст. в Україні діяло 20 друкарень, а в Росії лише одна.
Україна в епоху національного відродження за свідченням очевидців була серед найрозвиненіших країн Європи в галузі освіти і культури. В козацькій державі не тільки чоловіки, а й жінки і навіть діти – сироти уміли читати і знали закон Божий.
Острозька і Києво –Могилянська академії – перші вищі навчальні заклади Східної Європи, в яких навчалась молодь з багатьох країн, а навчання відзначалось високим змістом, найновішими формами і методами навчання
Дороговказом у житті для шануючого свій рід буде ціла плеяда українців, які вивели людство в космос, відкрили загадки сусідніх планет ( Олександр Засядько, Юрій Кондратюк, Костянтин Ціолковський, Сергій Корольов, Михайло Яремович).
Всесвітньовідомий механік Степан Тимошенко також українського походження. Саме в Києві ним написано знаменитий підручник „ Спротив матеріалів ” , що не старіє майже століття ”.
Весь світ користується винаходом українського пасічника Петра Прокоповича й уродженця Кіровоградщини Миколи Бенардоса, якому належить пріоритет у відкритті електрозварювання.
Неосяжні хлібні ниви засівалися сортами українців Василя Ремесла, Павла Лук’яненка, Федора Кириченка, на весь світ славляться яблука Левка Симиренка.
Чим глибше ми вростатимемо в свою історію, відгукуватимемось на визначене нам покликання, тим сильніше відчуватимемо свою роль і місію в Європі.

Бо славу і визнання – як великим , так і малим народам приносить вклад їхніх синів і дочок у розвиток світової науки, культури, освіти.

У найтяжчих умовах український народ збирав і зберігав культурну спадщину. Але те що вберегли від татаро – монгольської навали, царських указів, більшовицько - сталінського терору і фашистської окупації не змогли проте вберегти від сусловської русифікації.

Товарищи , вы не так ведете борьбу с национализмом. Учтите, если есть источники информации, формирующие национальные убеждения, у вас всегда будут проблемы. Не станет этих источников – исчезнут проблемы.
24 травня 1964 року „раптово ” виникла пожежа в Центральній науковій бібліотеці АН України. З семи поверхів згорів „чомусь ” саме той, де була україністика. В районі два дні не було води і пожежа не гасилась. Згоріло 600 тис. томів. Згоріла наша історія, унікальні архіви. Це був злочин проти цілого народу.
Через кілька місяців „випадково ” загорівся Видубицький монастир. На попіл перетворилась бібліотека скарбів європейської літератури УІІ – УІІІ ст.. ще один злочин проти народу.
В 1974 році згорів відділ давньої української літератури в інституті літератури АН України, пропало безліч книг і велика наукова картотека.
1992 року після проголошення Української самостійної держави, була спалена святиня українського народу – кобзарева хата в с. Моринці Черкаської області.


"Гордість країни" - унікальна загальнонаціональна премія. Організатор премії - Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з "Новим каналом" та газетою "Факти". Кореспонденти газети, працюючи у місцях екстремальних ситуацій – пожеж, повеней, бачать не лише тих, хто страждає, але й тих, хто їм допомагає. Саме такі люди – скромні і можливо навіть непомітні у звичайному житті, під час лиха – справжні герої і стають частиною журналістських розповідей. Восени громадська рада премії, до якої входять відомі у державі люди, визначає лауреатів "Гордості країни". Кажуть, у початковому списку зазвичай до 3 десятків героїв, кожен з яких гідний бути відзначеним.

У звичайному житті ці люди скромні і можливо навіть непомітні. Під час лиха – справжні герої. Ними пишається Україна. Національна премія "Гордість країни" вшосте нагороджує незвичайні вчинки звичайних людей.

Люди з маленьких сіл і великих міст. Вони різного віку, несхожих професій та уподобань. Та у них є спільне – героїзм і мужність, бажання врятувати чуже життя, навіть ризикуючи своїм.
УІІ сторінка. Пам’ятка молодого громадянина.
Де б ти не був, з ким би ти не зустрічався, щоб не робив – пам’ятай, що ти вільний громадянин вільної держави України. Для її зміцнення і розвитку повинен кожним своїм кроком, словом і поглядом сприяти злагоді, порозумінню і розквіту землі й народу.
У своєму повсякденному житті неухильно дотримуйся загальноприйнятих християнських заповідей, які складають основу духовності української нації.
Повсякчас сприяй відродженню духовних цінностей народу, постійно набувай ґрунтовних знань зі своєї історії, культури, традицій.
У себе та в своїх близьких постійно виховуй такі риси як патріотизм, чесність, мужність, терпимість до недоліків товариша, наполегливість у їх усуненні, що вестиме до зближення, об’єднання людей, розвитку почуття родинності.
Чесно і добросовісно трудись на благо зміцнення державності України.
Пам’ятай дні великих змагань за нашу соборність. Будь завжди готовим стати на захист цілісності української держави, її кордонів і народу, відчуй гордість від того, що ти є спадкоємцем боротьби за справу Володимирового тризуба і синьо-жовтого знаменна.
Засуджуй байдужість, зраду державних інтересів України.
Завжди дбайливо стався до державного і приватного майна, охороняй екологічне середовище, раціонально використовуй природні ресурси.
Серцем відчуй єдність з державою, яка про тебе піклується і яку ти зміцнюєш.

Схожі:

Марійка Підгірянка «Розмова про сонце»
Тема уроку. «Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя». Іван Гнатюк «Наша хата»
«Наша Батьківщина Україна» Ведучий І Моя Батьківщина це вишеньки...
Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. То вогнище, маленька...
ПЛАН-КОНСПЕКТ
Тема 10: Наша Батьківщина Україна. Конституційні засади державного, адміністративного, територіального устрою. Географічне положення,...
ЗАВДАННЯ
«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Т. Шевченко (історія та героїчні постаті України в народних думах і піснях )
П роект „Фундації „Відкрите суспільство” та Інформаційного агентства УНІАН
У закордонному виборчому окрузі опрацьовано 56,89% протоколів. Лідирує «Наша Україна» 4
Україна… Наша рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилося...
Вчитель: Україна… Наша рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилося народитися і жити, яка стала для нас Вітчизною
Список кандидатів у народні депутати, висунутих з’їздом Народного...
АЛЕКСЕЄВ Сергій Віталійович, директор, ТОВ «Торгово-експортна компанія», м. Луганськ
Хіба знаємо ми, як складається людська доля?
Хіба знаємо ми, як складається людська доля? Від чого вона залежить? Хто керує нею, та вибирає наші шляхи? Сама людина є господарем...
«День народження суцвіття Краяни»
Учень: Україна – це наш рідний край, наша дорога і мила Вітчизна. Землю, де ми народилися, побачили і пізнали світ, почули колискову...
Книга видана за сприяння товариства „Просвіта”
Сподіваємося, що і ті, хто любить художнє слово, українську літературу, збагатять свої знання, уяву, переконаються в тому, що і тут,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка