ЗАВДАННЯ


Скачати 180.81 Kb.
НазваЗАВДАННЯ
Дата22.02.2016
Розмір180.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл
ЗАВДАННЯ

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

8 клас
Українська література
І. Напишіть твір за однією із тем:

1. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Т.Шевченко (історія та героїчні постаті України в народних думах і піснях ).

2. «Ким ти був, незнаний автор «Слова…»?

Мудрецем чи ратником з мечем?

Чи богами сонця обдарованим Слави предковічної співцем»?

Г.Могильницька.

(У творі розкрийте власне розуміння постаті автора, обґрунтувавши текстом).

3. Ціна, заплачена за волю. (За повістю М.Коцюбинського «Дорогою

ціною»).

4. Одещина талантами багата. (На прикладі творів 1-2 поетів чи прозаїків Одещини).

5. Мене убито в Іловайському «котлі» (твір у формі листа нащадкам чи сповіді воїна, загиблого під Іловайськом).

12 б.
ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання:

 1. Які функції художньої літератури Ви можете назвати? Яка з них найважливіша для Вас як читача?

 2. У яких народних думах втілено ідею 4-ої Заповіді Господньої? Про що, на Вашу думку, свідчить факт, що саме ця, а не інша Заповідь знайшла втілення в народних думах? ( При відповіді не обмежуйтесь лише тими думами, які вивчили в класі).

 3. В основу лібрето якої опери покладено сюжет «Слова про похід Ігорів»? Хто її автор? Які фрагменти цієї опери вважаються шедеврами музичного мистецтва?

 4. Чому, на Вашу думку, поет Іван Малкович назвав у своєму вірші «Свічечкою» букву Ї, а не І, адже більше подібна до свічечки саме буква І ?

 5. У чому різниця між поняттями сюжет і композиція. Проілюструйте відповідь прикладом конкретного твору.

6 б.

ІІІ. Виконайте одне із запропонованих завдань:

 1. «Давня казка» - моральне кредо Лесі Українки –письменниці.

 2. Філософія активної життєвої позиції у відомих Вам віршах Т.Г.Шевченка.

7 б.
Українська мова
І. Спишіть, вставивши де потрібно, пропущені букви, прибравши риски та розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речень. У останньому реченні поставте слово-звертання в потрібному відмінку.

 1. Не журився мій друже! Підсумки змагань ще не/підведено. Все ще може змінитись! Головне не опускати рук і не падати духом.

 2. Усе зійшлося во/єдино

І усміх сонця й грозо/вій

І сяйво зір й роси краплина

На оксамитовій траві

В тобі кохана Україно…

3. Теплий як дотик рук матері промін…чик сонця …кочивши на подушку почав лоскотати …ічки ще не/пробудженої дитини мов/би мав намір сказати Годі спати малюк! Бавитись ходімо!

10 б

ІІ. Запишіть слова, прибравши крапки, затранскрибуйте їх.

Ві…зеркалюєт…ся, во…зал, зі…лє…ся, повіс…т…ю, бе…жаліс…ний, …цілен…я, ро…просторе…я, наї…ся, ті…ин, слі…чий, попі…тин…ю, б…єт…ся.

4 б.

ІІІ. Попаруйте фразеологізми-синоніми. Доберіть до кожної пари ще по одному фразеологізму-синоніму та фразеологізму-антоніму. З двома фразеологізмами складіть по реченню.

Макухи втерти, як грибів після дощу, сім кіп гречаної вовни наговорити, як у воду впав, як Пилип з конопель, як дурний на бички, кури не клюють, купи не тримається, показати, де раки зимують, як з дуба впав, як вітром здуло.

6 б.

ІV. Поставте розділові знаки, де їх не вистачає. Зробіть розбір за членами речення. Поясніть, чи однакову синтаксичну функцію виконують у них:

А – дієслова в неозначеній формі;

Б – іменники, вжиті у непрямих відмінках без прийменників;

В – іменники з прийменниками.

Чому?
А. - Команда «Залягти» пролунала несподівано.

- Їй сказали не турбуватися й не турбувати матір.

- Хлопці вирішили полагодити човен.

- Марійка пішла в садок нарвати вишень на пироги.

- Стати агрономом прикрашати землю садами було його заповітною мрією.

Б. - Володар країни дбав про добробут підданих.

- Двір господині потопав у квітах.

- Рукава блузки були вишиті дрібненьким хрестиком.

- І книга автора й автор книги викликали захоплення читачів.

В. - Хатинка над озером здавалась казковою.

- Відстань до лісу була незначною.

- Ми облаштували табір над озером.

- Іти до лісу було неблизько.

- Дівчата робили квіти із кольорового паперу.

- Квіти із кольорового паперу здавались живими.

5 б.

Всього: 50 балів

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл
ЗАВДАННЯ

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

9 клас
Українська література
І. Напишіть твір за однією із тем:

1. Коли ми розучилися співати?

Коли забули дивний чар пісень,

Які колись давно співала мати,

Стрічаючи щокожен новий день?

Чи не забули?... (Пісня в українській народній культурі).

2. Народна обрядовість у творчості українських письменників.

3. Самійло Величко писав: «Так козаки всі пропали – самі себе звоювали…». Про що йде мова в творі і чи не є ці слова актуальними й для нашого часу? (Твір-роздум).

4. На мою думку, Шевченко (був) (не був) атеїстом. (Виберіть із тверджень, поданих у дужках, те, яке, на Вашу думку, є правильним, наведіть арґументи із творів поета, в тому числі й позапрограмових).

5. Філософія – це, в кінцевому висліді, наука про те, як зробити світ або бодай хоч одну людину щасливою», - казав Моруа. Подумайте: чи має стосунок це визначення до суті філософських ідей Г.С.Сковороди? Напишіть твір «Філософія щастя Григорія Сковороди».

12 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання:

 1. Які особливості весільного обрядодійства дозволяють називати його народною драмою? (Назвіть 3-4 особливості).

 2. Чим народна балада відрізняється від народної пісні (проілюструйте свою відповідь конкретними прикладами творів цих фольклорних жанрів)?

 3. Що спільного і що відмінного в сентименталізмі?

 4. Чому Маркіяна Шашкевича називали «галицьким Шевченком»?

 5. У чому причина перетворення «ведмедя» в «кошеня» у поемі Шевченка «Сон»? Поясніть суспільно-політичний сенс епізоду.

5 б.

ІІІ. Ґрунтовно розкрийте одне із питань:

 1. У чому полягає суть послання Т.Г.Шевченка до «ненароджених земляків»? Назвіть конкретно та прокоментуйте Шевченкові вимоги й прохання до них. Чи всі вони виконані сьогодні?

 2. М.Жулинський писав, що в час тотального заперечення самобутності українського народу своєю «Енеїдою» Котляревський намагався «вирвати Україну із загальноросійського контексту». Доведіть правоту слів критика чи (якщо Ви з ним не згодні) арґументовано спростуйте його думку.

8 б.

Українська мова
І. Спишіть, усунувши крапки та риски. Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речень.

 1. І знали ми що там далеко в світі

який ми кинули для правди крові й пут

за нами сльози л…ють мами жінки і діти…

(І.Франко)

 1. Нехай комусь діла творить великі

що сяйвом променітимуть в віки

мені ж достатньо що не був дво/ликий

і серце не міняв на мідяки

(Д.Фальківський)

 1. Оце ж тая стежечка де дівчина пішла що із мого серденька щастя унесла (І.Франко).

 2. Гора горою а вона в долині

і хто/б до/віку що не говорив

вона себе не зрадила і нині

нічого їй не/треба від Гори.

(Г.Могильницька)

5. Сніги, сніги… У береги

не б…єт…ся Буг …кувала крига.

Лиш білий простір на/вкруги

як пам…яті ві…крита книга

де ні/початку ні/кінця

я відшукать уже не вмію…

(Г.Могильницька)

10 б.

ІІ. Спишіть, усуваючи крапки й риски та поставивши розділові знаки. Здійсніть наступні перетворення в запропонованих реченнях:

1. Не змінюючи дієслівних часу, виду, стану, перетворіть речення в прості. Розберіть їх за членами речення.

- Пісню яку виспівує дівчина чути аж за лісом.

- Матеріал який пояснює вчитель надзвичайно цікавий.

- Картинки які розглядає малюк викликають захоплен…я хлопчика.

- Скарби які викопують археологи стають експонатами музеїв.

2. Замініть у реченнях дієприслівники дієсловами. Охарактеризуйте утворені речення за кількістю граматичних основ. У складнопідрядних реченнях вкажіть вид та підвид підрядності Знайдіть неправильно побудоване речення та поясніть суть помилки.

- І Анна плечі кутаючи в хутра вдивляється як грає п…рламутром зорі пере/дсвітан…ої багат…я.

- Поївши та пер…хр…стившись до образів гість чемно подякував господар(ів)(ям).

- Поспішаючи я забув парасолю.

- Зійшовши на гору перед нами ві…крилось осяяне сонцем плесо озера.

8 б.

ІІІ. Усуньте плутанину в фразеологізмах, з’ясуйте їх значення і походження.

Мовчить як риба об лід; сім кіп солі з’їсти; Домоклові сади; Піррова нитка; побивається як п’яте колесо до воза; пишається як Пилип у розчині; вискочив як кошеня з-під дощу на бички з конопель; Аріаднина п’ята; Самірамідине ложе; Прокрустів меч; як дурний під ринву; Ахіллесові сади.

3 б.
ІV. Підкресліть підмети та поставте присудки у відповідну форму.

- Семеро юних бійців сиділи біля вогнища.

- Іван з братиком поїхав до бабусі.

- Тетянка з Маринкою побігли купатись.

- Багато слухачів підтримали виступаючого.

- Більшість учнів збирались продовжити навчання.

- Кілька розривів грому прокотилися над лісом.

- Читати навлежачки – шкідливо. –

- Від колись розкішного саду залишилось тільки декілька старих яблунь.
4 б.

Всього: 50 балів


Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл
ЗАВДАННЯ

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

10 клас
Українська література
І. Напишіть твір за однією із тем:

1. І все ж, порівнюючи Кайдашів і Білашів, я надаю перевагу (кому) Білашам чи Кайдашам?). Обґрунтуйте свою думку, проаналізувавши життєву позицію та особистісні якості членів обох родин.

2. Доля Чіпки Варениченка – наслідок причин, сплутаних в один клубок: генетичних, соціальних, психологічних.

3. «Цар дерев» як алегорія державного лідера-провідника в поемі І.Франка «Мойсей».

4. «Intermezzo» М.Коцюбинського як імпресіоністичний твір.

5. «Борулі» давні й новочасні.

12 б.
ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання:

 1. Які засоби змалювання комічного Ви знаєте? Проілюструйте відповідь прикладами.

 2. Що спільного між «Легендою про вічне життя» І.Франка та поезією збірки «Зів’яле листя» ?

 3. Як, на Вашу думку, могло б скластися життя Івана Палійчука, якби він не загинув? Чому Коцюбинський вибрав для нього смерть?

 4. Які твори письменників Одещини Вам відомі? Які з них Вам подобаються найбільше? Чому?

 5. Яку книгу Ви прочитали нещодавно? Про що вона? Хто її автор?

5 б.

ІІІ. Зробіть аналіз одного із творів:

 1. Дмитро Фальківський «Осінь».

Осінь

Я не сумую…

Ні… Хай б’є у вікна

Краплистий дощ і шамотять вітри, -

Давно вже знаю я, що жить не вік нам,

Та не люблю осінньої пори.

І кожен раз,

коли прокинусь вранці

І гляну на берез безлистий ряд, -

Пригадую чомусь я новобранців,

Що з фронту

не повернуться назад.


 1. Олена Теліга «Лист» .

Лист

Ти б дивувався: дощ і пізня ніч,

А в мене світло і вікно наростіж.

І знов думки і серце у вогні,

І гостра туга – у невпиннім зрості.

Твоє життя – холодний світлий став,

Без темних вирів і дзвінких прибоїв,

І, як мені писать тобі листа

І бути в нім – правдивою собою?
Як в мене дні – бунтують і кричать,

Підвладні власним, не чужим законам

І тиснуть в серце вогняну печать,

І значить все – не сірим, а червоним.
Бувають дні – безжурні юнаки

Вбігають швидко, в дикім перегоні,

Щоб цілий світ блискучий і п’янкий

Стягнути звідкись – у мої долоні.

В осяйну ж мить, коли останком сил

День розливає недопите сонце,

Рудим конем летить за небосхил

Моя душа в червоній амазонці

І в павутині перехресних барв

Я палко мрію до самого рання,

Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:

Гарячу смерть – не зимне умирання
Бо серед співу неспокійних днів

Повз таємничі і вабливі двері

Я йду на клич задимлених вогнів –

На наш похмурий і прекрасний берег.
Коли ж зійду на каменистий верх

Крізь темні води й полум’яні межі –

Нехай життя хитнеться й відпливе,

Мов корабель у заграві пожежі.


8 б.


Українська мова
І. Спишіть, прибравши крапки й риски, та розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

1. Коли/ж перший птах починав закликати птаху до гнізда і на деревах ро…пукувались бруньки що/б вивільнити зі свого лона перші весняні квіти і зорі що досі стояли в небі байдужі й недосяжні спускалися ни…че помилуватись красою пробу…жен…ої землі згорьоване серце матері те/ж починало поволен…ки пр…ходити до тями очі тяглись до цвіту а руки до звичної буден…ої роботи.

10 б.

ІІ. Доповніть висловлення:

1. Правильність написання ненаголошених [е] та [и] в українських словах можна перевірити кількома способами:

а) ………………………………………(наприклад).

б) ………………………………………(наприклад).

в) ………………………………………(наприклад).

г) ……………………………………….(наприклад).

2. Буква и в іншомовних словах пишеться в таких випадках:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

3. Оглушення префікса з¬ передається на письмі тільки перед буквами ………………, що позначають глухі приголосні [ ], [ ], ………………..

Префіксів, які утворюють окремий склад, із звуком [ с ] на кінці в українській мові…………………………

4. У російській мові ь вказує на м’якість попереднього приголосного і виконує роздільну функцію ( «ь разделительный»). В українській мові він виконує лише 1 функцію: (яку саме?)………., тому ніколи не може стояти після букв, що позначають ті звуки, які ніколи не можуть бути повністю м’якими: (назвіть ці звуки), за винятком слів………………….., де ь стоїть після [ ] перед [ ], та слова ………………………… .

Роздільну функцію в українській мові виконує…………………………… .

 1. Слова десниця, прорік, возсіяв, воздвиг, возвістив, вуста, відати, рать і т.д. належать до (якої?)... лексики і вживаються…………..(коли?, в якому (яких?) стилі (стилях). Їх вживання в ………………..стилі створює комічний ефект.

(створіть по два речення, в яких би окремі з вищеподаних слів були вжиті доцільно і по два – з комічним ефектом).

6 б.

ІІІ. Поясніть значення фразеологізмів. Доберіть до них фразеологізми-синоніми та антоніми (бажано по кілька). З двома із даних фразеологізмів складіть речення.

 1. Застав дурня Богу молиться, то він і лоба поб’є.

 2. Гарній дівці гарно й в ганчірці.

 3. Спритний, як ведмідь до горобців.

 4. Оглядатися на колеса.

 5. На городі бузина, а в Києві дядько.

4 б.

ІV. Відредагуйте речення, які потребують редагування.

 1. Дочитавши книгу, виявилось, що саме її мені колись розказував мій дідусь.

 2. «Це дякуючи тобі я не здав екзамен»! – упрікав Василько товариша.

 3. Не мішай мені мішати кашу!

 4. Цибуля вже давно була чорна, як вугля, а Ганя, виконуючи розпорядження господині, стояла й добросовісно перемішувала її в сковорідці.

 5. Хлопець чемно подякував господарів і закрив двері.

 6. Я міг би поступити в любий технікум, але мені було цікаво займатися працею на сто.

 7. Ліс зайнявся від іскри непотушеного багаття.

 8. Ми підготували для розташованої в передмісті воєнної часті цікавий концерт.

 9. На стінах кімнати було розвішено багато музикальних інструментів.

 10. Рівчак затопив струмок, а степ залив дощ.

5 б.

Всього: 50 балів

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл
ЗАВДАННЯ

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

11 клас
Українська літератур
І. Напишіть твір за однією із тем:

1. Основні літературно-мистецькі напрямки в українській літератури поч. ХХ ст.

2. Основні мотиви і стильові тенденції в творчості П.Тичини.

3. Ліричний герой поезії «громадянського інтиму» Є.Плужника.

4. Символізм образу матері в новелі М.Хвильового «Я. (Романтика)».

5. Класове й загальнолюдське в новелістиці Г.Косинки.

12 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання:

1. Чому творчість футуристів називають деструктивною? Чи тільки того, що вони, експериментуючи, ламали традиційну форму вірша? А хіба Тичина не ламав її?

2. Як Ви розумієте поняття: «високодуховна людина»? Кого із героїв відомих Вам творів Ви б віднесли до високодуховних людей?

3. Яке відношення має Ю.Яновський та його творчість до нашого краю?

4. Що пов’язує з Одесою письменників Миколу Вороного та Миколу Куліша?

5. Який епізод із поеми в прозі Осипа Турянського «Поза межами болю» Вас найбільше вразив? Чому?

5 б.

ІІІ. Зробіть аналіз (комплексний) одного із запропонованих віршів:

1. Дмитро Фальківський «Із циклу минуле». Подумайте, до героя якого твору подібний ліричний герой поезії Д.Фальківського? Яке значення мають лапки в останньому рядку?

Із циклу «Минуле»

І

А він стояв тоді понуро,

І руки зв’язані іззаду…

І тільки місяць коло муру

Скликав сестер своїх на раду.

В очах байдужість і покора…

І тихо:

- Дайте докурити!...

А ще за мить – лицем угору

Лежав він кулею забитий.

Давно було… Було багато…

І в мене ж кров – не як у риби !...

Ну чим же, чим я винуватий,

Що трошки, тільки трошки схибив…

Хотів в чоло…

Тряслися руки…

А за стіною степ широкий.

Пустить?

Та я ж чекіст!...

Ах, муки…

І це страшне, розбите око.

ІІ

В степу коса збиває роси, -

А там – дівчата із серпами,

Забувши втому коло кросен,

У смерть іграють з колосками.

Серпи – чик-чик… і колос долі…

- Чи думав він, що буде мертвий?

І в ряд поклалися по полі

Німі снопи, безкровні жертви.

І жаль такий, що між колоссям

Волошкам смерть невинуватим…

За що ж вони?

Ах, там, де косять,

Нема часу їх обминати…

А я?

Я теж косити мушу

В ім’я майбутнього врожаю

І жах один, що жертви душу, -

Подумать тільки – душу мають…

І стане гірко-гірко в серці:

- А може й тут волошки сині?

Та чи ж побачиш в буйнім герці,

Де винуваті, де невинні?

А так – усе до болю просто…

Рука пером сім раз чирикне

І вийде слово просте: «Розстріл»

(Папір німий… мовчить… не крикне).

А потім прийде сіра північ,

І в камері задзвонить тиша…

А там… «Наган» розбудить півнів…

Земля в крові…

І «він» не дише…

2. Олена Теліга «Лист (Л.Мосендзу). Хто такі Теліга та Мосендз? Чи відомі Вам факти їхнього життя дають право назвати вірш автобіографічним?

Лист

Ти б дивувався: дощ і пізня ніч,

А в мене світло і вікно наростіж.

І знов думки і серце у вогні,

І гостра туга – у невпиннім зрості.

Твоє життя – холодний світлий став,

Без темних вирів і дзвінких прибоїв,

І, як мені писать тобі листа

І бути в нім – правдивою собою?
Як в мене дні – бунтують і кричать,

Підвладні власним, не чужим законам

І тиснуть в серце вогняну печать,

І значить все – не сірим, а червоним.
Бувають дні – безжурні юнаки

Вбігають швидко, в дикім перегоні,

Щоб цілий світ блискучий і п’янкий

Стягнути звідкись – у мої долоні.

В осяйну ж мить, коли останком сил

День розливає недопите сонце,

Рудим конем летить за небосхил

Моя душа в червоній амазонці

І в павутині перехресних барв

Я палко мрію до самого рання,

Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:

Гарячу смерть – не зимне умирання
Бо серед співу неспокійних днів

Повз таємничі і вабливі двері

Я йду на клич задимлених вогнів –

На наш похмурий і прекрасний берег.
Коли ж зійду на каменистий верх

Крізь темні води й полум’яні межі –

Нехай життя хитнеться й відпливе,

Мов корабель у заграві пожежі.


8 б.

Українська мова
І. Спишіть, усунувши крапки й риски та розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Слід сказати що найпершу згадку про сл….в…ян знаходимо ще в п…ятому століт…і до нашої ери у Геродота який фіксує їх ро…селен…я на т…р…торії сучасної України а саме «північніше скіфів» а більш пізні у Р/р/имських істориків першого – шостого століт… нашої ери що вже бачить сл….в…янські плем… на не тільки між Дніпром і Дністром а й на Дунаї на Віслі й навіть на Одері але жоден із давніх істориків не знайшов сл…ов…ян ні на Кляз…мі ні на Москві ріці ні на Неві ні на Волзі як не бачить їх там і Нестор-літописець у Х-ХІІ століт…ях твердячи що живуть там не/сл….в…янські народи які мають свою не/сл….в…янську мову.

10 б.

ІІ. Установіть всі можливі варіанти постановки розділових знаків у реченнях. Поясніть, чим це зумовлено. Зробіть синтаксичний розбір за членами речення та повний синтаксичний аналіз 4-го речення.

1. Надворі засіріло скоро зійде сонце.

2. На ґанку стояли схвильовано розмовляючи математик Іван Степанович завуч школи Василь Семенович учитель фізкультури Галинка молоденька вчителька початкових класів і двоє випускників.

3. Несподівано прокинувшись серед ночі від незрозумілої тривоги звірятко зірвалось на ноги й прислухалось.

4. Не/воля як чар дурманить і засліплює.

8 б.

ІІІ. З’ясуйте, чим відрізняються ряди синонімів до слів дивитись-подивитись. Поясніть відтінки їх значень. У яких стилях мовлення доцільне вживання слів кожного із рядів? Складіть речення із підкресленими словами.
1. Глянути, поглянути, вдивитись, розглянути

Дивитись, подивитись

2. Кинути оком, вирячитись, зиркнути,

покосувати, стрельнути очима, огорнути

поглядом

4 б.

VІ. Створіть опис яблука-ранету в науковому та художньому стилях.

3 б.

Всього: 50 балів

Схожі:

Переставна і сполучна властивості множення
Даний посібник можуть використовувати вчителі математики при вивченні теми «Множення раціональних чисел» у 6 класі. До посібника...
КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1
Завдання (з 1-го по 12 тест) – це завдання з вибором однієї або кількох відповідей. Кожне правильно виконане завдання оцінюється...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх) ( кожне завдання...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка