М іністерство юстиції України ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ


Скачати 39.69 Kb.
НазваМ іністерство юстиції України ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Дата28.04.2013
Розмір39.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
М
іністерство юстиції України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Н А К А З
«7» травня 2012 року м. Луцьк № 213

Про внесення змін до Порядку Зареєстровано в Головному

подання нормативно – правових управлінні юстиції у Волин-

актів на державну реєстрацію до ській області 08.05.2012

територіальних управлінь юстиції за № 19/1295

та проведення їх державної реєстрації


Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно - правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 (із змінами), та з метою вдосконалення процедури державної реєстрації нормативно - правових актів,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку подання нормативно - правових актів на державну реєстрацію до територіальних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 17.06.2009 № 202, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Волинській області 17.06.2012 за N 37/1070, такі зміни:
1.1. У підпункті "а" пункту 3.11 розділу III:
третє речення викласти в такій редакції: "До неї долучається завірена в установленому законодавством порядку копія висновку юридичної служби суб'єкта нормотворення, складеного за результатами проведеної юридичної експертизи проекту нормативно - правового акта, за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 6 липня 2011 року N 1805/5 «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно - правового акта», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 липня 2011 року за N 826/19564;".
2. Доповнити розділ IV Порядку подання нормативно - правових актів на державну реєстрацію до територіальних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації, новим пунктом 4.4 такого змісту:
"4.4. Виконавець у разі виявлення за результатами правової експертизи нормативно - правового акта порушень правил правопису та нормопроектувальної техніки може провести робочу зустріч із уповноваженим працівником суб'єкта нормотворення, під час якої має висловити зазначені зауваження до нормативно - правового акта.

Суб'єкт нормотворення може протягом строку, встановленого для проведення державної реєстрації нормативно - правового акта, врахувати зазначені зауваження та направити до управлінь юстиції супровідним листом оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії відповідних сторінок опрацьованого нормативно - правового акта із зазначенням на зворотному боці цих сторінок прізвища, ініціалів, підпису уповноваженого працівника суб'єкта нормотворення та дати візування".

У зв'язку з цим пункт 4.4 уважати пунктом 4.5.
У пункті 4.5:
абзац третій підпункту "а" викласти в такій редакції:
"До наказу додається висновок про державну реєстрацію нормативно -правового акта, який підписується виконавцем, погоджується заступником начальника управління і затверджується начальником управління";
у підпункті "б":
абзац третій викласти в такій редакції:
"У разі повернення нормативно - правового акта з власної ініціативи до наказу про повернення нормативно - правового акта без державної реєстрації для доопрацювання додається висновок про доопрацювання нормативно -правового акта, який підписується виконавцем, погоджується заступником начальника управління і затверджується начальником управління";
у підпункті "в":
абзац другий викласти в такій редакції:
"До наказу додається висновок про відмову в державній реєстрації норматив-

но - правового акта з викладенням підстав відмови, який підписується вико - навцем, погоджується заступником начальника управління і затверджується начальником управління";
у підпункті "г":
у четвертому реченні абзацу першого слова "нормативно - правового" вик - лючити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"До наказу додається висновок про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації, з відповідним обґрунтуванням, який підписується виконавцем, погоджується заступником начальника управління і затверджується начальником управління";
в абзаці третьому слова "нормативно - правового" виключити.
3. Пункт 5.4 розділу V викласти в новій редакції:
"5.4. Нормативно - правові акти, які занесені до Державного реєстру, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування".
4. Сектору реєстрації нормативно - правових актів, правоосвітньої діяльності та систематизації законодавства (Ярема Т.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у Волинській області Остапчука О.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Начальник управління І.В. Оксенчук
Ярема 78-46-68
 

Схожі:

М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
На виконання Плану роботи Головного управління юстиції у Волинській області на 2013 рік
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Міністрів України від 28. 12. 2011 №1362 «Про затвердження Порядку умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів,...
Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Головного управління юстиції у Волинській області зі зверненнями громадян, об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду відповідно...
Наказ Головного управління
Головне управління юстиції у Волинській області та територіальні управління юстиції
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Всеукраїнський тиждень права”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року №777-р “Про затвердження плану...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За активну громадянську позицію, пропагування правових знань серед населення області, сумлінну працю, та з нагоди відзначення Всеукраїнського...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За плідну співпрацю щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди професійного свята – Дня юриста нагородити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка