ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


Скачати 52.68 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Дата29.03.2013
Розмір52.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

_________________ № ________


ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
I. Загальні положення

Це положення розроблене відповідно до пункту 5 частини першої статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух", підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

Це Положення визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі – Реєстр).

Реєстр – уніфікована автоматизована електронно-облікова система (далі – система), яка ведеться з метою інформаційного забезпечення Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів для збору, накопичення та обробки відомостей щодо:

Реєстрації, перереєстрації, заборони експлуатації, розшуку, накладення арешту та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі – машини) та їх власників;

Переліку видів та марок машин;

Проведення обов’язкового технічного контролю машин та суб’єктів господарювання, які здійснюють його;

Суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють передачу для реалізації машин або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення відповідних документів на їх реалізацію, а також на товарні біржі, які здійснюють оформлення договорів купівлі-продажу машин або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, надходження, передачі та реалізації машин, а також їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видачі та використання бланкової продукції;

Закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

Приймання теоретичних іспитів із знань правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації машин для отримання права на керування машинами, видачі посвідчень тракториста-машиніста;

Проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації та спеціалістів, атестованих для провадження такого виду діяльності.

Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі – Держатель), яка забезпечує його ведення, здійснює безпосередній контроль за створенням Реєстру, укладає договори, відповідно до яких фінансуються витрати, пов’язані із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, веденням Реєстру, та виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, надання реєстраторам доступу до нього, збереження та захист відомостей, що містяться у Реєстрі, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням (далі – Адміністратор).

Реєстраторами Реєстру (далі – Реєстратор) є Держатель та державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які вносять або вилучають відомості про зареєстровані машини, їх технічний стан, систематизують відомості про їх власників та виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

Реєстр ведеться українською мовою.

Інформація, що міститься у Реєстрі, є службовою інформацією. На підставі відомостей, що містяться у Реєстрі, може формуватись аналітична, статистична інформація з метою подальшого її оприлюднення.

Право доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, мають Держатель, Адміністратор та Реєстратор.

ІІ. Формування та ведення Реєстру

Доступ до Реєстру надається користувачам, що пройшли підготовку до роботи з системою.

Для доступу до системи використовується дворівнева система аутентифікації: авторизація користувача з використанням імені, паролю та пристрою ідентифікації користувача, який має індивідуальний криптографічний код захисту.

Користувачам забороняється розголошувати свій логін та пароль іншим особам.

Внесенню до Реєстру підлягають відомості, передбачені підпунктами 1.3.1 – 1.3.6 пункту 1.3 цього Положення.

Відомості до Реєстру вносяться під час відомчої реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, передачі прав для реалізації, оптової та роздрібної торгівлі, проведення обов’язкового технічного контролю машин, приймання іспитів для отримання права на керування машинами, видачі посвідчень тракториста-машиніста, що здійснюється відповідно до встановленого чинного законодавства.

ІІІ. Надання інформації з Реєстру

Відомості про проведені реєстраційні дії, про зареєстровані машини і їх власників, які формуються з використанням Реєстру, є офіційними та надаються Реєстратором виключно на підставі обґрунтованого письмового запиту судовим органам, органам прокуратури, органам дізнання та досудового слідства, органам державної податкової служби, органам державної виконавчої служби, підрозділам Державтоінспеції МВС України, адвокатам (на підставі копії договору про надання правової допомоги, або копії рішення суду, або документів, що підтверджують повноваження адвоката), арбітражним керуючим (на підставі рішення суду).

Відомості відомчого обліку машин надаються до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

За умови укладення договору про доступ до Реєстру з Держателем Реєстру, або уповноваженим ним підприємством, виключно для виконання своїх функцій доступ до Реєстру може надаватись:

В режимі читання органам державної виконавчої служби, органам державної податкової служби;

В обмеженому режимі суб’єктам господарювання, що здійснюють обов’язковий технічний контроль машин, суб’єктам господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу прав для реалізації машин або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

В обмеженому режимі іншим підприємствам, установам, організаціям, які можуть мати доступ відповідно до чинного законодавства.

Забороняється надавати доступ до системи, якщо відсутній діючий договір про надання доступу, а також при відсутності у користувачів довідки про проходження підготовки до роботи з системою (додаток 1) та пристрою ідентифікації користувача.

Реєстратор відмовляє у наданні інформації з Реєстру у разі відсутності у запитувача підстав в отриманні запитуваної інформації.

ІV. Відповідальність

4.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

4.2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

4.3. Посадові особи Реєстратора відповідають за повноту та відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

4.4. Адміністратор відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з його вини.
Директор Департаменту землеробства О.А. Демидов


Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів,...
Це Положення визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів,...
Про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України Про затвердження...
Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі,...
ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів,...
Реєстр ведеться з метою інформаційного забезпечення Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів...
1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання
Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого...
ГРАФ І К проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних...

Про створення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи...
Дорожній рух” та пункту 7 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,...
УНІФІКОВАНА ФОРМА АКТА ПЕРЕВІРКИ дотримання суб’єктами господарювання...

УНІФІКОВАНА ФОРМА АКТА ПЕРЕВІРКИ дотримання суб’єктами господарювання...

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення заходу
Порядку щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних...
Графік проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка