ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим складом 4-гокараулу. Тема №4. Соціальна політика держави Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів МНС України та членів їх сімей


Скачати 88.58 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим складом 4-гокараулу. Тема №4. Соціальна політика держави Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів МНС України та членів їх сімей
Дата27.03.2013
Розмір88.58 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
«Затверджую»

Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О.Каганець

ПЛАН КОНСПЕКТ


проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим складом 4-гокараулу.

Тема №4. Соціальна політика держави Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів МНС України та членів їх сімей..

Мета: Довести зміст і вимоги наказу МНС України №40 від 24.01.2005 р.” Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку МНС України”.
Час:2години(розповідь-бесіда)

Місце проведення: учбовий клас.
Література : Наказ МНС України №40 від 24.01.2005 р.” Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку МНС України”.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЬ:
1.Організаційний момент – 5 хв.

  • перевірка присутніх;

  • оголошення теми, мети занять ;


2. Контроль знань – 5 хв.

  • перевірка засвоєного раніше пройденого матеріалу:3. Викладення матеріалу теми – 70 хв.
Питання, які вивчатимуться :
1 Загальні положення.

2. Соціальна політика в МНС України.

3. Захист працівників та їх сімей;

4. Основні принципи соціального розвитку в МНС України.

5. Основні завдання соціального розвитку в МНС України.

6. Механізм реалізації соціального розвитку в МНС України.


Соціальна політика в МНС України є складовою частиною соціальної політики держави і спрямована на розвиток та управління соціальною складовою Міністерства з метою задоволення соціальних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту, членів їх сімей, підтримки, захисту та соціальної реабілітації осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та осіб, звільнених зі служби у МНС України.

Діяльність органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і гуманітарного розвитку в МНС України здійснюється шляхом планування, проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту політичної мети діяльності Міністерства, системи цінностей, що вони захищають, підтримання та розвиток професійно
необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціально-економічних та правових гарантій, що має забезпечити високу готовність сил, статутний порядок, згуртування колективів органів та підрозділів цивільного захисту з метою виконання завдань служби.


Ця діяльність здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про правові засади цивільного захисту", інших законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, та наказів МНС України.
Основними принципами соціального розвитку в МНС
України є:


верховенство права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі в МНС України, а також членів їх сімей;

гласність, відкритість для демократичного цивільного контролю;

виховання особового складу органів і підрозділів цивільного захисту на патріотичних традиціях українського народу, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;

єдність державних гарантій прав га свобод осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та їх відповідальність за спільну справу захисту життя і здоров'я громадян, національного багатства України, її довкілля від надзвичайних ситуацій;

заборона створення і діяльності організаційних структур політичних партій;

об'єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів діяльності органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і гуманітарного розпитку;

чітке розмежування повноважень, відповідальності та взаємодія органів і підрозділів цивільного захисту з питань реалізації соціальної і гуманітарної політики в МНС України.

Метою соціального розвитку в МИС України є:
утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження


гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції особового складу, найповніше розкритгя здібностей в інтересах гармонійного розвитку як громадян-патріотів, високопрофесійних спеціалістів;

реалізація громадянських прав та свобод осіб рядовою і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності;

створення і вдосконалення засобів, форм і методів гуманітарної роботи з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту;

сприяння вирішенню соціально-економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників МНС України, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби.

Основними завданнями соціального розвитку в МНС
України є:


реалізація прав і свобод осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту як громадян України, з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України, наказами МНС України та іншими нормативно-правовими актами;

підняття престижу служби цивільного захисту у суспільстві;

поглиблення процесу гуманізації службових стосунків в органах і підрозділах МНС України, як одного із чинників покращення морально-психологічного стану особового складу та його славлення до служби;

сприяння підвищенню рівня матеріального забезпечення та соціальної захищеності, створення належних житлово-побутових умов особам рядового і начальницького складу, працівникам МНС України та членам їх сімей;

сприяння отриманню дітьми особового складу освіти і бажаної професії у навчальних закладах МНС України;

розвиток культури та духовності в особового складу, створення необхідних умов для національно-культурного та духовного самовдосконалення осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, розвитку їх творчих здібностей і талантів;

задоволення прав особового складу на свободу світогляду та віросповідання;

надання допомоги щодо підвищення пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас чи у відставку, учасників бойових дій, сімей загиблих працівників.

Механізм реалізації соціальної політики держави в МНС України.

Керівництво і контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту щодо реалізації соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. На Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій покладається:

розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо впровадження соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті, стратегії гуманітарного і соціального розвитку;

Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують обов’язки відповідно до законодавства та цього Положення.

. Особи рядового і начальницького складу можуть бути заохочені за зразкове виконання обов’язків і досягнення високих результатів по службі. На них можуть накладатися дисциплінарні стягнення за порушення службової дисципліни у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом.

За мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов’язків, та інші особливі заслуги особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак.

Особи рядового і начальницького складу зобов’язані:

сумлінно виконувати вимоги Присяги;

щороку проходити диспансеризацію (комплексний медичний огляд), а у разі необхідності — цільовий медичний огляд, психофізіологічне обстеження і тестування;

своєчасно подавати відомості про себе, що мають значення для проходження служби (зміна місця проживання, здобуття освіти, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності).

Начальники органів і підрозділів цивільного захисту несуть персональну відповідальність за дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право особи рядового чи начальницького складу підлягає поновленню. Особи, з вини яких допущено таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

За протиправні дії чи бездіяльність під час виконання службових обов’язків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Умови несення служби

Особи начальницького складу зобов’язані проявляти турботу про безпечні і здорові умови несення служби підлеглими, надавати їм можливості для просування по службі з урахуванням досвіду, кваліфікації, професійної майстерності та здібностей, створювати належні умови для відпочинку. При цьому повинне забезпечуватися дотримання принципів гласності та соціальної справедливості.

Внутрішній розпорядок, який визначає вимоги до організації служби та розпорядок дня в органах і підрозділах цивільного захисту, у тому числі у вищих навчальних закладах МНС, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу, затверджується керівниками відповідних органів і підрозділів цивільного захисту з урахуванням особливостей діяльності цих органів і підрозділів у порядку, що визначається МНС.

При змінному режимі служби встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної зміни.

Особливості проходження служби особами рядового і начальницького складу в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Особи рядового і начальницького складу забезпечуються форменим та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту.

Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей здійснюється відповідно до законодавства.

Прийняття на службу. Укладення контракту

На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли

18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
Психологічна робота з особовим складом та працівниками МНС України проводиться відповідно до наказу від 23.11.2004 № 187 "Про затвердження Концепції психологічного забезпечення службової діяльності працівників апарату та підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій". Основним джерелом фінансування соціального і гуманітарного розвитку є кошти державного бюджету. Додатковим джерелом ресурсів соціального і гуманітарного розвитку можуть бути; цільове спрямування частини коштів, отриманих від господарської діяльності, цільові допомоги, позики і кредити, а також інвестиції для виконання конкретних програм та інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Права, обов'язки і порядок діяльності органів соціального і гуманітарного розвитку визначаються Положенням про органи із соціальних і гуманітарних питань.

Діяльність органів із соціальних і гуманітарних питань у цивільному захисті забезпечують фахівці в галузі соціальної роботи, психології, соціології, політології, педагогіки та правознавства.

Підготовка та перепідготовка спеціалістів із соціальних і гуманітарних питань в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється у навчальних закладах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та інших профільних навчальних закладах.

4.Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.

Питання закріплення:

1. Загальні положення.

2. Соціальна політика в МНС України.

3. Захист працівників та їх сімей;.

4. Основні принципи соціального розвитку в МНС України.

5. Основні завдання соціального розвитку в МНС України.

6. Механізм реалізації соціального розвитку в МНС України.
5.Підбиття підсумків –5 хв.

  • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги

  • оголосити оцінки.


Склав: начальник 4-го караулу

лейтенант вн. служби О.В.Чоков

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Довести соціальну політику держави до начальницького складу. Ознайомити начальницький склад з соціальним та правовим...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким...
Навчальна мета: Довести соціальну політику держави до начальницького складу. Ознайомити начальницький склад з соціальним та правовим...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки
Тема: Конституція України про права, свободи та обов’язки людини та громадянина. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
Чорнобильської катастрофи – головний інструмент надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема: «Конституція України та Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22. 02. 2006р. №3460-IV...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом частини з...
«Про міліцію», КукушкинВ. М. “Твоя профессиональная этика.” -М., 1994, Зтикет и такт сот рудника милиции. М., 1987, Етичний кодекс...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка