ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки


Скачати 206.36 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки
Дата25.04.2013
Розмір206.36 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон

“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “


Начальник МВЦЗ

підполковник вн. сл.

Є.А. Квасневський
„___”_______________ 2005 року

П Л А Н - К О Н С П Е К Т


Проведення заняття з гуманітарної підготовки

з керівним складом МВЦЗ, ЗДПО-1.


Тема: Конституція України про права, свободи та обов’язки людини та громадянина. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”, інші нормативно-законодавчі акти про соціально-правовий захист особового складу МНС України та членів їх сімей.
Час: 1 година

Місце проведення: зал засідання ЗДПО-1.Навчально-методичне забезпечення: план-конспект

Порядок проведення заняття : 1. Організаційний момент - 5 хв. :

 • перевірка присутніх ;

 • оголошення теми і мети заняття, питання, які вивчатимуся.

2.Викладення матеріалу теми - 30 хв.
План проведення занять
1.. Конституція України про права, свободи та обов’язки людини та громадянина;


 1. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про правові засади цивільного захисту”;

3. Наказ 40 24.01.05 року “Про затвердження Концепциїї соціального і гуманітарного розвитку МНС України”.


Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки


1) Зачитати витяг розділу 2 Конституції України Права свободи та обов”язки людини та громадянина.

2) СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 53. Засади соціального і правового захисту осіб рядового та начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту

1. Держава забезпечує соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту мають право на підвищення рівня теоретичних знань, практичних навичок, професійної майстерності в робочий час.

Стаття 54. Робочий час в органах і підрозділах цивільного захисту

Для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках вони несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні з оплатою згідно із трудовим законодавством.

Стаття 55. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту і членів їх сімей

1. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за угодами, укладеними цим органом із зазначеними міністерствами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту медичних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров’я . При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.

2. Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту і члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

Стаття 56. Державне страхування і компенсація шкоди в разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання

1. Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту підлягають обов’язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання чи інвалідності, отриманих під час проходження служби, у розмірі від шестимісячного до п’ятирічного грошового утримання за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності). Порядок та умови страхування осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. У разі загибелі особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків сім’ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

3. Сплата страхових внесків проводиться за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на утримання органів та підрозділів цивільного захисту.

Стаття 57. Проїзд осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту

У разі службових відряджень особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях за умови пред’явлення службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Під час невідкладних службових поїздок особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності вільних місць у разі пред’явлення ними відповідного документу про термінове відрядження.

Стаття 58. Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

1. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями державою.

2. Жила площа особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов надається центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в першочерговому порядку.

3. До одержання жилого приміщення для постійного проживання, особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності в органів і підрозділів цивільного захисту такого житла відповідний орган чи підрозділ цивільного захисту тимчасово орендує житло або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. При продовженні служби понад п’ять років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за місцем служби проводиться на загальних підставах.

4. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надається жиле приміщення, що має відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР.

5. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені зі служби за станом здоров’я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку реєстрації.

6. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, звільненим зі служби у зв'язку з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при проходженні служби, жилі приміщення за місцем проживання, обраним з урахуванням встановленого порядку, надаються в першу чергу відповідно до законодавства.

7. Курсантам і слухачам вищих навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції я кого віднесені питання цивільного захисту, які мають сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. При відсутності сімейних гуртожитків їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом) жилого приміщення в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

8. За особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу не менше 20 років, при направленні їх для проходження військової служби за межі України або при переведенні на службу в місцевість, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, жила площа, яку вони та члени їх сімей займають, бронюється на весь час перебування їх за межами України чи в зазначеній місцевості.

9. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають загальний строк служби, у тому числі військової або внутрішньої служби не менше 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу, а також на безкоштовне надання органами місцевого самоврядування земельної ділянки для індивідуального житлового, дачного і гаражного будівництва, ведення особистого підсобного господарства, індивідуального садівництва, городництва, обраних ними для проживання у встановленому порядку. Зазначені особи та члени їхніх сімей вносять плату за земельні ділянки в розмірі 50 відсотків установлених ставок.

10. Органи місцевого самоврядування в межах, визначених законом повноважень, виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будівництві приватного жилого будинку та придбанні будівельних матеріалів особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту і батькам осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які стали інвалідами під час проходження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.

11. Особи рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які не мають жилого приміщення для постійного проживання, мають право на одержання на пільгових умовах кредиту банку на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку на строк до 20 років з погашенням за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту: для тих, хто має загальний строк служби, у тому числі військової, або служби в органах внутрішніх справ більше 15 років – 50 відсотків, більше 20 років – 75 відсотків, більше 25 років – 100 відсотків кредиту банку.

12. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу на службі не менше 20 років, при звільненні зі служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням чисельності або штату, а також особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, мають право на безплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного житлового фонду.

13. Сім’ї загиблих (померлих) під час проходження служби осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох місяців жилими приміщеннями для постійного проживання.

14. Сім’ї загиблих (померлих) під час виконання службових обов’язків працівників органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються житлом у першочерговому порядку.

Стаття 59. Оплата комунальних послуг

Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, надається п’ятидесяти відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова, енергія та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством.

Стаття 60. Встановлення квартирних телефонів

Особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту квартирні телефони встановлюються в першочерговому порядку.

Стаття 61. Соціальні гарантії особам рядового і начальницького складу працівникам органів та підрозділів цивільного захисту, які виконують службові обов’язки в особливих умовах

Особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту, які обслуговують об’єкти із шкідливими та небезпечними умовами праці, користуються правом на охорону праці, передбаченим законодавством про охорону праці для працівників цих об’єктів.

Стаття 62. Додаткові гарантії соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту

Виконавчі органи відповідних місцевих рад можуть встановлювати за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених цим законом гарантії щодо соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту.

Стаття 63. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

Діти загиблих під час проходження служби осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту мають право вступу до навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.
3. Наказ МНС України №40 Концепціясоціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

 1. Концепція соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (далі-Концепція) є науково обгрунтованою і скоординованою системою поглядів на поширення і закріплення соціальних і гуманітарних цінностей в органах і підрозділах цивільного захисту, забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, яка містить у собі положення про основні принципи, завдання, пріоритети діяльності органів та підрозділів цивільного захисту щодо
  впровадження соціальної і гуманітарної політики держави в МНС України, а
  також механізмів їх реалізації.

 2. Соціальна політика в МНС України є складовою частиною соціальної політики держави і спрямована на розвиток та управління соціальною складовою Міністерства з метою задоволення соціальних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту, членів їх сімей, підтримки, захисту та соціальної реабілітації осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та осіб, звільнених зі служби у МНС України.

 3. Гуманітарна політика в МНС України - це цілеспрямована діяльність органів управління цивільного захисту щодо забезпечення навчання, виховання, психологічної підготовки осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту, їх духовного, культурного та фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і свобод.

 4. Діяльність органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і гуманітарного розвитку в МНС України здійснюється шляхом планування, проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту політичної мети діяльності Міністерства, системи цінностей, що вони захищають, підтримання та розвиток професійно
  необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціально-економічних та правових гарантій, що має забезпечити високу готовність сил, статутний порядок, згуртування колективів органів та підрозділів цивільного захисту з метою виконання завдань служби.

Ця діяльність здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про правові засади цивільного захисту", інших законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, та наказів МНС України.
5. Основними принципами соціального і гуманітарного розвитку в МНС
України є:

верховенство права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі в МНС України, а також членів їх сімей;

гласність, відкритість для демократичного цивільного контролю;

виховання особового складу органів і підрозділів цивільного захисту на патріотичних традиціях українського народу, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;

єдність державних гарантій прав га свобод осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та їх відповідальність за спільну справу захисту життя і здоров'я громадян, національного багатства України, її довкілля від надзвичайних ситуацій;

заборона створення і діяльності організаційних структур політичних партій;

об'єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів діяльності органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і гуманітарного розпитку;

чітке розмежування повноважень, відповідальності та взаємодія органів і підрозділів цивільного захисту з питань реалізації соціальної і гуманітарної політики в МНС України.

6. Метою соціального і гуманітарного розвитку в МИС України є:
утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження

гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції особового складу, найповніше розкриття здібностей в інтересах гармонійного розвитку як громадян патріотів, високопрофесійних спеціалістів;

реалізація громадянських прав та свобод осіб рядовою і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності;

створення і вдосконалення засобів, форм і методів гуманітарної роботи з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту;

сприяння вирішенню соціально-економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників МНС України, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби.

7. Основними завданнями соціального і гуманітарного розвитку в МНС
України є:

реалізація прав і свобод осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту як громадян України, з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України, наказами МНС України та іншими нормативно-правовими актами;

підняття престижу служби цивільного захисту у суспільстві;

поглиблення процесу гуманізації службових стосунків в органах і підрозділах МНС України, як одного із чинників покращення морально-психологічного стану особового складу та його славлення до служби;

сприяння підвищенню рівня матеріального забезпечення та соціальної захищеності, створення належних житлово-побутових умов особам рядового і начальницького складу, працівникам МНС України та членам їх сімей;

сприяння отриманню дітьми особового складу освіти і бажаної професії у навчальних закладах МНС України;

розвиток культури та духовності в особового складу, створення необхідних умов для національно-культурного та духовного самовдосконалення осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, розвитку їх творчих здібностей і талантів;

задоволення прав особового складу на свободу світогляду та віросповідання;

надання допомоги щодо підвищення пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас чи у відставку, учасників бойових дій, сімей загиблих працівників.

8. Механізм реалізації соціальної та гуманітарної політики держави в МНС України.

Керівництво і контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту щодо реалізації соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. На Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій покладається:

розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо впровадження соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті, стратегії гуманітарного і соціального розвитку;

організація і контроль за виконанням ГУ(У)МНС України в реї іонах соціальної і гуманітарної складової у державних програмах розвитку цивільного захисту, інших програмах і планах;

моніторинг ефективності гуманітарної політики у цивільному захисті, розроблення рекомендацій ГУ(У)МНС України в регіонах щодо розшуку гуманітарної сфери;

узагальнення та аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації органів і підрозділів цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку культури і духовності, патріотичного виховання особового складу;

здійснення заходів щодо задоволення прав осіб рядового і начальницького складу на свободу світогляду і віросповідання, справляння релігійних культів;

соціальний моніторинг органів і підрозділів цивільного захисту, розроблення та вдосконалення програм їх соціального розпитку;

здійснення заходів щодо реалізації соціальних, правових гарантій осіб рядового і начальницькою складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, членів сімей та працівників, осіб, звільнених у запас або відставку, а також членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби;

планування та організація гуманітарної підготовки, інформаційно-
пропагандистського забезпечення, психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування сил цивільного захисту;

удосконалення системи соціального забезпечення осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас або відставку, учасників бойових дій, сімей загиблих працівників;

розробка та здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб рядового і начальницького складу, які звільняються у запас або відставку та членів їх сімей;

організація взаємодії з міжнародними інституціями, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, громадянами України та засобами масової інформації.

9. Координуючим та аналітичним органом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій з питань соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті є управління соціального і гуманітарного розвитку Департаменту кадрової політики МНС України.

10. Соціальне і гуманітарне забезпечення діяльності цивільного захисту здійснюють ГУ(У) МНС України в регіонах.

На них покладається:
задоволення соціально-економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників МНС України, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби;

організація та проведення гуманітарної підготовки, суспільно-політичного інформування, психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування сил цивільного захисту;

виховання у осіб рядового і начальницького складу почуття патріотизму, свідомого і відповідального ставлення до оволодіння професійними знаннями, підвищення рівня професійної майстерності;

формування і розвиток у осіб рядового і начальницького складу особистих якостей, необхідних для особового складу служби цивільного захисту;

здійснення моніторингу морально-психологічного стану особового складу у підпорядкованих підрозділах служби цивільного захисту;

аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації підпорядкованих підрозділів цивільного захисту;

планування та організація роботи з нейтралізації вплину негативних чинників на морально-психологічний стан особового складу;

проведення інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної та просвітницької роботи з особовим складом;

забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої

влади, громадськими організаціями, релігійними конфесіями та засобами масової інформації.

Загальне керівництво соціальним і гуманітарним розвитком в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюють їх керівники.

Безпосередніми організаторами діяльності з питань соціального і гуманітарного розвитку МНС України є заступники керівників по роботі з персоналом з підпорядкованими відповідними структурними підрозділами.

11. Психологічна робота з особовим складом та працівниками МНС України проводиться відповідно до наказу від 23.11.2004 № 187 "Про затвердження Концепції психологічного забезпечення службової діяльності працівників апарату та підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій".

 1. Основним джерелом фінансування соціального і гуманітарного розвитку є кошти державного бюджету. Додатковим джерелом ресурсів соціального і гуманітарного розвитку можуть бути; цільове спрямування частини коштів, отриманих від господарської діяльності, цільові допомоги, позики і кредити, а також інвестиції для виконання конкретних програм та інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

 2. Права, обов'язки і порядок діяльності органів соціального і гуманітарного розвитку визначаються Положенням про органи із соціальних і гуманітарних питань.

 3. Діяльність органів із соціальних і гуманітарних питань у цивільному захисті забезпечують фахівці в галузі соціальної роботи, психології, соціології, політології, педагогіки та правознавства.

15. Підготовка та перепідготовка спеціалістів із соціальних і гуманітарних питань в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється у навчальних закладах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та інших профільних навчальних закладах.
 1. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.Питання для закріплення :


 1. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів ЦЗ.

2. Концепціясоціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

5. Підбиття підсумків - 5 хв. :

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

 • оголосити оцінки ;

 • відповісти на запитання.


План-конспект склав :


Заст. начальника МВЦЗ по кадрам

майор внутрішньої служби С.А. Скорик

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №12, 21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №14: “Тарас Шевченко національна гордість українського народу. Життя та
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико – правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України на службі та у побуті
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України у на службі та в побуті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка