Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів


Скачати 28.52 Kb.
НазваУкраїнський центр міжнародних виставок, конференцій та форумів
Дата26.03.2013
Розмір28.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАЯВКА-КОНТРАКТ № ____

«____»__________________ 2012 р.
Підприємство_______________________________________________________________________, в особі директора______________________________________________, що діє на підставі______________________ (надалі іменується «Експонент»), з однієї сторони, та Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів, в особі директора Галаган Т.О., що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Генеральний розпорядник»), з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», уклали цю Заявку-Контракт про наступне:

1. Цією Заявкою-Контрактом Експонент підтверджує участь у V Міжнародній виставці «Довкілля 2012», що відбудеться 24-26 квітня 2012 р. у м. Києві на території Міжнародного виставкового центру.

2. Генеральний розпорядник зобов’язується здійснити комплекс робіт, пов’язаних з організацією участі Експонента у виставці та надати:

2.1. Обладнану виставкову площу:

в ряду _________кв. м на суму________________грн. в т.ч.ПДВ

кутовий _________кв. м на суму_________________грн. в т.ч.ПДВ

напівострів _________кв. м на суму_________________грн. в т.ч.ПДВ

острів _________кв. м на суму_________________грн. в т.ч.ПДВ

2.2. Необладнану виставкову площу _________кв. м на суму__________________грн. в т.ч. ПДВ

2.3. Додаткове обладнання (Додаток № 1 до цієї Заявки-Контакту) на суму ____________грн. в т.ч. ПДВ

2.3.1. Додаткові послуги (Додаток № 2, до цієї Заявки-Контракту) на суму ____________грн. в т.ч. ПДВ

2.4. Розміщення реклами Експонента в друкованому каталозі на суму ________________грн. в т.ч. ПДВ

2.5. Реєстраційний внесок Експонента становить 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ Оплата реєстраційного внеску обов’язкова, за винятком заочної участі у V Міжнародній виставці “Довкілля 2012».

2.6. Заочна участь у V Міжнародній виставці «Довкілля 2012» становить 500,00 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ.

2.7. Загальна сума, що підлягає оплаті становить __________________________________грн., (___________________________________________________________________грн. _______коп.) в т.ч.ПДВ

2.8. Оплата здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів на підставі підписаної цієї Заявки-Контракту шляхом перерахування суми, визначеної у п.2.6. цієї Заявки-Контракту Експонентом на розрахунковий рахунок Генерального розпорядника, але не пізніше 15 квітня 2012 р.

3. Умови участі та доповнення до цієї Заявки-Контракту є її невід’ємними частинами.

4. Ця Заявка-Контракт вважається укладеною і набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення їх печатками.

5. Ця Заявка-Контракт має силу Договору, складається в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і є офіційним фінансовим документом для здійснення оплати наданих Генеральним розпорядником Експонентові послуг.

6. Усі зміни та доповнення до цієї Заявки-Контракту мають юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі, завірені печатками та підписані уповноваженими представниками Сторін.

7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цієї Заявки-Контракту і не врегульовані нею, регламентуються нормами чинного законодавства України.
Увага! Участь у V Міжнародній виставці «Довкілля 2012» можлива лише за умови 100% перерахування коштів Експонентом на розрахунковий рахунок Генерального розпорядника.
Контактна особа з боку Генерального розпорядника Контактна особа з боку Експонента:

(ПІБ)_____________________________________ (ПІБ)______________________________________

Тел.: _____________________________________ Тел.: ______________________________________


ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗПОРЯДНИК
ЕКСПОНЕНТ


ТОВ "Український центр МВКФ"
назва

Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 41А
адреса

Тел. (044) 576-82-93; Факс. (044) 576-81-05
тел.: ,факс

Р/р 26003191077 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
р/р

МФО 380805, ЄДРПОУ 36698434,
МФО ,ЄДРПОУ

ІПН 366984326544, свідоцтво № 200007963
ІПН , свідоцтво №


Директор ТОВ «Український центр МВКФ»
____________________________ Т. О. Галаган

Директор
__________________________________

Схожі:

Круглий стіл «Громадська оцінка екологічної політики»
Лу є Громадська рада природоохоронних організацій при Міністерстві екології та природних ресурсів України за підтримки Українського...
Ректорам вищих навчальних закладів
України сформовано План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів...
План проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій молодих...
План проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій молодих учених на 2011 рік
СТАТУ Т Українського культурно-освітнього центру ім. Iвана Франка
Товариство називається «Український культурно-освітній центр ім. Iвана Франка». Коротка назва: Український Центр
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
...
Тема: Київ центр міжнародних зв’язків держави
Київ як центр міжнародних зв’язків; вдосконалювати і формувати навички вира читання, інсценування творчих умінь; розвивати здатність...
Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр» (надалі Центр)
Український незалежний центр політичних досліджень
Український незалежний центр політичних досліджень висловлює глибоке занепокоєння з приводу ліквідації Управління у зв’язках із громадськістю...
Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей...
Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
План проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій на 2011 рік
Навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка