Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації


Скачати 74.47 Kb.
НазваВикористання логічних функцій для опрацювання табличної інформації
Дата01.11.2013
Розмір74.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Тема: Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з логічними функціями; закріпити навички використання функцій ЕСЛИ, И та ИЛИ; навчити використовувати Майстер функцій для створення робочої формули; формувати навички критичного мислення;

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, увагу, естетичний смак; розвивати усне мовлення та комунікативні здібності учнів;

виховна: виховувати вміння співпрацювати, інтерес до предмету.

Обладнання та дидактичні матеріали: персональний комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, файли з заготовками таблиць для розрахунку стипендії (задача 1), преміальних доплат (задача 2), файл LogFunction_Excel презентації з умовами задач 1-6, тестові завдання (файл Dodatok-1_Test).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний етап. – 2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань. – 8 хв.

 • Фронтальне опитування.

 • Виконання тестових завдань.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. – 1 хв.

ІV. Вивчення нового матеріалу. – 20 хв.

V. Закріплення вивченого. –10 хв.

VІ. Підведення підсумків уроку. – 3 хв.

VІІ. Домашнє завдання. – 1 хв.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання та перевірка наявності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • На минулих уроках ми ознайомилися з електронними таблицями Excel. Навчилися створювати таблиці, редагувати та форматувати їх, виконувати обчислення за допомогою формул та функцій. Сьогодні на уроці ми розглянемо ще одну категорію функцій – логічні функції. Але спочатку давайте повторимо матеріал, вивчений на попередньому уроці.

Фронтальне опитування

 1. Що таке функція?

 2. Які категорії функцій вам відомі?

 3. Назвіть основні математичні функції та наведіть приклади їх використання.

 4. Назвіть основні статистичні функції та наведіть приклади їх використання.

 5. Які способи введення функцій вам відомі?

Виконання тестових завдань

(файл Dodatok-1_Test)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Досить часто для обчислення значення якоїсь змінної передбачається використання кількох формул. А щоб користувач знав, коли і яку формулу слід використовувати, додатково вказуються певні умови. Як тоді записати робочу формулу, щоб врахувати ці умови? Для цього й існують логічні функції, з якими сьогодні ми і ознайомимося.

IV. Вивчення нового матеріалу

Умова – це логічний вираз, що містить логічні знаки відношень типу =, <>, >, >=, <, <=.

Умова може бути:

а) істинною чи хибною;

б) простою чи складеною.

Проста умова має лише один логічний знак. Наприклад:

2*J5>=4, С2=В7-А2 тощо.

Для виконання дій в залежності від виконання поставленої умови використовують функцію ЕСЛИ. Форма запису функції:

если(умова;дія_1;дія_2)

Якщо умова істинна (справедлива), то комп’ютер повинен виконати лише дію_1. Якщо ж умова хибна – лише дію_2.

Для повного розуміння того, як працює функція, давайте спробуємо розв’язати наступну задачу.

Задача 1


Нехай, для прикладу, стипендія студентів нараховується по такому принципу:

 • якщо середній бал менший за 4, то стипендія не нараховується;

 • якщо середній бал дорівнює або більший за 4 – нараховується в розмірі 620 грн.

Нехай вхідні дані представлені у таблиці (демонструється слайд 2):

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml5d54f1.png

Розв’язання:

– Перевіряємо довільну з умов (наприклад, першу). Якщо І умова хибна – (якщо не вірно, що D3<4, тобто якщо D3>=4), то тоді обов’язково буде істинна ІІ умова, а отже перевіряти ІІ умову не потрібно. Для введення робочої формули скористаємося Майстром функцій. Для цього виконаємо такі дії:

 • виділимо клітину Е3;

 • на вкладці Формулы у групі Библиотека функций натиснемо кнопку Вставить функцию;

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml695f47.png

 • у вікні Мастер функцій – шаг 1 из 1 розкриємо список Категория та виберемо категорію Логические;

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml64d105.png

 • у списку виберемо функцію ЕСЛИ та натиснемо кнопку ОК;

 • в текстові поля введемо потрібну інформацію (логічний вираз, І та ІІ значення);

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml723907.png

 • натиснемо кнопку ОК.

Не важко переконатися, що робоча формула в клітині E3 матиме вигляд:

=если(D3<4;0;620).

Це означає, що формулу можна було ввести вручну, беручи до уваги синтаксис команди ЕСЛИ.

Залишається скопіювати утворену формулу з клітини Е3 до клітин Е4:Е12.

А тепер давайте розглянемо ще один вид умов – складену умову.

Складена умова складається з кількох простих умов та містить кілька логічних знаків. Для зв’язування простих умов використовують функції И та ИЛИ.

Функція И має таку форму запису:

и(умова_1;умова_2;...;умова_N)

Результат функції істинний тоді, коли всі умови, що входять до її складу, істинні. Якщо хоча б одна з функцій хибна, то й результат всієї функції буде хибним.

Функцію часто використовують для запису числових проміжків.

Наприклад,

и(J5>60;J5<=150) – перевірка умови, що значення клітини J5 лежить в інтервалі (60;150].

Функція ИЛИ має таку форму запису:

или(умова_1;умова_2;...;умова_N)

Результат функції істинний тоді, коли хоча б одна з умов, що входять до її складу, істинна. Якщо всі умови функцій хибні, то й результат всієї функції буде хибним.

Приклад запису функції ЕСЛИ з використанням складеної умови:


=если(и(f5>7;f5<=10);2*h5-f5;3/f5+h5) • Розглянемо ще одну задачу.

Задача 2


Дирекція фірми «Порометей» вирішила нарахувати своїм працівникам передноворічні преміальні доплати за таким принципом:

якщо стаж роботи понад 20 років – нарахувати 100% преміальних;

від 15 до 20 років – 75% преміальних;

від 10 до 15 років – 50% преміальних;

менше 10 років – 25% преміальних.

Створити таблицю нарахування преміальних доплат (демонструється слайд 3).
Розв’язання:

Нехай вхідні дані про працівників введено до таблиці згідно взірця:
c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml447c78.png

В клітину F3 необхідно ввести формулу, яка враховує вищезгадані умови.

Варто мати на увазі, що використання Майстра функцій для введення функції ЕСЛИ доцільне лише тоді, коли задача передбачає перевірку лише 2 умов. Якщо ж умов більше ніж 2 (як в даному випадку), тоді доцільніше вводити функцію вручну в рядок формул, заздалегідь розписавши її на аркуші паперу. Так ми зможемо уникнути помилок із записом умов та відповідних дій.

Я пропоную вам написати формули для кожної із оголошених задачею умов.

 • Яку умову потрібно перевірити? (E3>20)

 • Яку команду повинен виконати комп’ютер, якщо умова буде істинною? (комп’ютер повинен нарахувати 100% премії)

 • Як це можна записати символами? (D3*100%)

 • А що повинен робити комп’ютер, коли умова буде хибною? (перевіряти наступну умову)

 • Вірно. Давайте запишемо кожну з умов, але в кожній з них замість ІІ дії поки що записуватимемо знак запитання1.

(Демонструється слайд 4)

Запис І умови буде виглядіти так:

=если(E3>20;D3*100%; ?)


перевірка умови про те, що
стаж роботи понад 20 років

запис ІІ умови:
если(и(E3>15;E3<=20);D3*75%; ?)


перевірка умови про те, що
стаж роботи від 15 до 20 років включно

запис ІІІ умови (IV умова не перевіряється):
если(и(Е3>10;Е3<=15);D3*50%;D3*25%)


перевірка умови про те, що
стаж роботи від 10 до 15 років включно

А тепер слід останній вираз вставити в передостанній (на місце знака запитання), те що отримаємо – в перший (демонструю, зображуючи фігурними дужками та стрілками).

Якщо вставити створені вирази один в один так, як показано стрілками, то утвориться така робоча формула:

=если(Е3<=220;D3*100%;если(и(Е3>220;Е3<=400);D3*75%;если(и(Е3>400;Е3<=700); D3*50%;D3*25%)))

Введемо отриману формулу в клітину F3 та скопіюємо її в діапазон клітин F4:F9.

 • А яку формулу слід записати до клітини G3? (=D3+F3)

 • Вірно. Введемо формулу =D3+F3 до клітини G3 та скопіюємо її до інтервалу G4: G9.

Відформатуємо створену таблицю. Тоді вона набуде вигляду (демонструється слайд 5):

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml423854.png

V. Закріплення вивченого

Задача 3


В клітину С2 вводиться формула (на екран демонструється слайд 6):

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtmlf8fb32.png

Яке числове значення отримаємо після натиснення клавіші Enter? Прокоментувати

Задача 4


До клітини С1 записано формулу (на екран демонструється слайд 7):
c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtmlfe2af4.png

Яке числове значення повинне відобразитися в клітині С1? Чому?

Задача 5


До клітини С1 записано формулу (на екран демонструється слайд 8) і скопійовано її в клітину С2:
c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtmlfe2af4.png

Яке числове значення отримаємо в клітині С2? Прокоментувати хід думок.

Задача 6


Нехай маємо таку таблицю з числовими даними (на екран демонструється слайд 9):

c:\users\v\appdata\local\temp\snaghtml10b7c9f.png

Змінна y обчислюється за такою формулою:Яку формулу слід ввести до клітини Е3?

VІ. Підведення підсумків заняття

  • Що нового ви дізналися на уроці?

  • Для чого використовують логічні функції?

  • З якими логічними функціями ви ознайомилися?

VІІ. Домашнє завдання.

  • Опрацювати навчальний матеріал підручника (ст. 172-174).

  • Виконати вправу 7 (ст. 179 підручника).

  • Підготуватися до практичної роботи.


Дякую за урок! (демонструється слайд 10)


Інформаційні джерела

 1. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: академічний рівень, профільний рівень. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.

 2. http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/inf-psuh/sam_rob/2.8.htm1 Рекомендую під час запису на дошці умов також зміщувати їх праворуч, як в конспекті. Під час запису умов стрілки не ставити!

Схожі:

Урок №7 Тема: Використання формул і вбудованих функцій у середовищі...
Розвивати практичні вміння та навички щодо опрацювання табличної інформації за допомогою формул та вбудованих функцій ЕТ
УРОКУ ТЕМА: Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації
Що таке формула? (сукупність операндів з’єднаних знаками операцій та круглих дужок)
Тема: Використання логічних функцій для обробки табличної інформації
Мета: Навчитись використовувати логічні функції для обробки табличної інформації
Тема: Електронні таблиці. Програма ”Microsoft EXCEL”
Мета: навчити учнів розуміти призначення програм для опрацювання табличної інформації; запускати програму EXCEL; вводити інформацію...
Тема. Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій
Мета. Навчитись застосовувати логічні функції до аналізу даних в системі електронних таблиць Excel
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: засвоїти технологію адресації в Excel, проведення розрахунків, використання логічних функцій для реалізації обчислювальних...
Тема. Функції і формули в середовищі
Мета: ознайомлення та робота з функціями і формулами Excel, використання логічних функцій та їх застосування
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Розвиваюча: придбання навичок формування інформації, що передує аналізу; опрацювання первинної, синтетичної інформації, використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка