Управління освіти Вознесенської міської ради


Скачати 158.59 Kb.
НазваУправління освіти Вознесенської міської ради
Дата24.10.2013
Розмір158.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Управління освіти Вознесенської міської ради

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Відомі математики світи
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\идатні математики\i (4).jpg


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\идатні математики\427194-mathematics.jpg
Вознесенськ 2012

Укладач: Мікосіянчик Тетяна Миколаївна, вчитель математики та інформатики Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4.


В даному посібнику представлена інформація про видатних математиків, які народилися на Україні та внесли великий внесок у розвиток математики, як науки. Посібник стане в пригоді для вчителів, які прагнуть зробити свій урок цікавим та пізнавальним, а також для учнів.


Посібник містить ілюстрований матеріал


« Життя прикрашають дві речі: моливість вивчати математику й можливість викладати її.»

 (С.Пуассон.)
  Математика - сукупна назва багатьох математичних наук. Основними з них є: арифметика, алгебра, геометрія і математичний аналіз.
      Слово "математика" використовували у Стародавній Греції приблизно в V ст. нашої ери послідовники легендарного Піфагора - так звані "піфагорійці". Походить воно від слова "матема", що означає "вчення" або "знання". Давні греки визнавали тільки 4 матема: вчення про числа (арифметику), вчення про фігури (геометрію), вчення про пропорції в природі та мистецтві (гармонію) та вчення про форми світу (астрономію). Неодмінною умовою належності певного знання до математики було виведення його шляхом логічного міркування, тобто за допомогою мислення. Перші піфагорійці тримали математичні знання в суворій таємниці від непосвячених. Проте з часом, гору взяли математики, які вважали, що справжні знання можуть і повинні бути доступними всім. 
      Впродовж багатьох століть люди з різних країн відкривали математику, уточнювали, вдосконалювали, поглиблювали відкрите і поширювали по всьому світу. У книжках, про які йдеться в цьому розділі, розповідається про історію відкриттів у математиці від найдавніших часів і до сьогодні. Ти довідаєшся, що дало кожне століття, окремі країни і народи для розвитку математики, прочитаєш про видатних математиків і про їхні відкриття, якими вони прославили цю науку.

Евклід
(365-300 до. н. е.)

    Про Евкліда майже нічого невідомо, звідки він був родом, де і в кого вчився. Значно більше ми знаємо про математичну творчість Евкліда. Перш за все, Евклід є для нас автором "Начал", по яких учились математики всього світу. картинка 3 из 3390

Ця надзвичайна книга пережила більше двох тисячоліть, але й до цього часу не втратила свого значення не тільки в історії науки, але й у самій математиці. Зміст "Начал" далеко не вичерпується елементарною геометрією - це основи всієї античної математики. Тут підводиться підсумок більш ніж 300-річному її розвитку і разом з тим створюється база для її подальшого розвитку. На геометрії Евкліда базується класична механіка, її апофеозом була поява в 1687 р. "Математичних начал натуральної філософії" Ньютона, де закони земної і небесної механіки і фізики встановлюються в абсолютному евклідовому просторі.http://www.px-pict.com/7/3/1/1/4/2/im1/a.jpg

Архімед
(близько 287 до н.е. - 212 до н.е., Сіракузи)

    Архімед - давньогрецький математик, фізик та інженер, один з найвидатніших вчених античності. Він винайшов загальні методи обчислення площі криволінійних плоских фігур і об'ємів тіл, обмежених кривими поверхнями, і застосував ці методи до багатьох частинних випадків: до кола, сфери, довільного сегменту параболи, фігури, що розташована поміж двома радіусами і двома послідовними витками спіралі, до сегментів сфер, сегментів фігур, утворених обертанням прямокутників (циліндри), трикутників (конуси), парабол (параболоїди), гіпербол (гіперболоїди) і еліпсів (еліпсоїди) відносно їх головних осей. Він дав метод обчислення числа пі і встановив, що це число знаходиться між 3 1/7 і 3 10/71. картинка 6 из 23901

Він запропонував також наближений метод обчислення квадратних коренів, сформулював основні положення гідростатики, створив низку машин і споруд. В рік падіння Сіракуз Архімед загинув від руки римського солдата.

Мухаммад ібн Муса Ал-Хорезмі

(прибл. 783-850)

 Біографічних відомостей про ал-Хорезмі майже не збереглося. Батьківщиною вченого був Хорезм (нині це частина території Узбекистану та Туркменистану). Світове визнання ал-Хорезмі принесли його два знамениті математичні трактати - арифметичний і алгебраїчний: "Книга про індійський рахунок" і "Коротка книга про числення алгебри і алмукабали". "Книга про індійський рахунок" стала основним джерелом розповсюдження десяткової позиційної системи числення та запису чисел. Ця система витіснила менш досконалі, що існували до того - алфавітну систему числення греків, громіздку римську нумерацію та інші.картинка 2 из 4

    Ще більший успіх випав на долю алгебраїчного трактату " Коротка книга про числення алгебри і алмукабали". Трактат поклав початок самостійному розвитку алгебри. У ньому вперше алгебра була представлена як наука про загальні методи розв'язування числових лінійних і квадратних рівнянь.

Рене Декарт

(1596 - 1650)

    Рене Декарт більше відомий, як великий філософ, ніж математик. Але саме він був піонером сучасної математики, його досягнення в цій галузі настільки видатні, що він по праву входить до числа великих математиків. Декарта разом з його співвітчизником П.Ферма вважають основоположником аналітичної геометрії. Він ввів метод прямолінійних координат, зручну алгебраїчну символіку, що збереглася до наших днів, дав поняття змінної величини і функції. Висловив закон збереження кількості руху, ввів поняття імпульсу сили. Праці Декарта рішуче вплинули на розвиток математики.картинка 18 из 5530
П'єр Ферма

(1601-1665)

    Видатний французький математик, один із основоположників аналітичної геометрії і теорії чисел, автор робіт в області теорії ймовірностей, оптики, численні нескінченно-малих величин.
      У 1637 році він сформулював так звану Велику теорему Ферма, яка була доведена американським математиком Ендрю Уайлсом лише у 1995 році. Теорема стверджує, що для будь-якого натурального n>2 i xyz<>0 рівняння хnn=zn  не можна розв’язати в цілих (і раціональних) числах.картинка 2 из 251
Блез Паскаль

(1623-1662)

    Видатний французький математик, фізик, літератор і філософ. Класик французької літератури, один із засновників математичного аналізу, теорії ймовірностей і проективної геометрії, автор основного закону гідростатики. картинка 2 из 6798

Ще в 1642 році Паскаль сконструював механічну обчислювальну машину для двох арифметичних дій. Принципи, які лягли в основу цієї машини, стали пізніше вихідними в конструюванні обчислювальних машин.
Ісаак Ньютон

(1643-1727)

    Ісаак Ньютон встиг за своє життя зробити так багато, що і частка його відкриттів могла зробити його ім'я безсмертним.картинка 4 из 4492

    У галузі математики він завершив пошук і вдосконалення методів розв'язування знаменитих задач обчислення площ і об'ємів криволінійних фігур, проведення дотичних до кривих ліній у заданій точці. Вони охоплюють основи сучасного інтегрального і диференціального числення, або класичної вищої математики. Створення Ньютоном і Лейбніцом незалежно один від одного аналізу нескінченно малих відкрило нову епоху розвитку математики і всього математичного природознавства.

    Вклад Ньютона в математику не вичерпується створенням диференціального і інтегрального числення. Його праці зіграли також важливу роль в розвитку алгебри, аналітичної та проективної геометрії, вчення про числа.

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц

(1646-1716)картинка 18 из 99

    Видатний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат. Передбачив принципи сучасної комбінаторики.

Створив першу механічну лічильну машину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення й ділення. Незалежно від Ньютона створив диференціальне й інтегральне числення і заклав основи двійкової системи числення. У рукописах і листуванні, які було надруковано лише в середині 19 ст., розробив основи теорії детермінантів. Зробив вагомий внесок у логіку і філософію. Мав надзвичайно широке коло наукових кореспондентів, багато з ідей викладено в рукописах і листуванні, що ще й досі повністю не надруковано.

Леонард Ейлер

(1707-1783)

    Леонард Ейлер - найпродуктивніший математик в історії. Він писав свої наукові праці легко й невимушено, як досвідчений літератор пише листи друзям. За час своєї наукової діяльності вчений написав понад 880 праць, у тому числі ряд багатотомних монографій.картинка 9 из 2173

    Ейлер створив варіаційне числення, надав сучасну форму інтегральному численню, викладенню тригонометрії та арифметики, зробив вагомий внесок у дослідження теорії ймовірностей та її застосувань. Його праці виділили теорію диференціальних рівнянь в окрему дисципліну.

Він був, по суті, засновником теоретичної фізики, механіки твердих тіл, гідродинаміки, гідравліки. Багато праць вчений присвятив геометрії, теорії чисел. Важко навіть перечислити всі галузі науки, в яких трудився учений.
    Мабуть, немає іншого вченого, чиє ім'я згадувалося б так часто в навчальній літературі, як ім'я Ейлера. У середній школі логарифми та тригонометрію вивчають до цього часу "за Ейлером".

Карл Фрідріх Гаус

(1777-1855)

    З іменем Гауса пов'язані фундаментальні дослідження майже в усіх основних галузях математики: алгебрі, диференціальній і неевклідовій геометрії, теорії чисел, в математичному аналізі, теорії функцій комплексного змінного, теорії ймовірностей, а також в астрономії, геодезії і механіці. Гаус багато зробив для теорії спеціальних функцій, рядів, чисельних методів, розв'язання задач математичної фізики. Створив математичну теорію потенціалу.картинка 12 из 92

    В кожній галузі математики глибина проникнення в матеріал, сміливість думки і значимість результату були вражаючими. Гауса називали "королем математиків".

    Гаус любив говорити, що математика - цариця наук, а теорія чисел - цариця математики.

Еварист Галуакартинка 9 из 215

(1811-1832)

    За 20 років життя французький математик Еварист Галуа встиг зробити відкриття, що поставило його на рівень найвидатніших математиків ХІХ століття. Розв'язуючи задачі з теорії алгебраїчних рівнянь, він заклав основи сучасної алгебри, вийшов на такі фундаментальні поняття, як група (Галуа першим використав цей термін, активно вивчаючи симетричні групи) і поле (скінченні поля носять назву полів Галуа).

    Відкриття Галуа справили величезне враження і поклали початок новому напрямку математики - теорії абстрактних алгебраїчних структур.

Микола Іванович Лобачевський

(1792-1856)

    В історію математики М. І. Лобачевський увійшов як перший учений, який виступив з принципово новою теорією геометрії. Тим самим, він завоював собі почесне звання "Копернік геометрії". М.І. Лобачевський зробив сміливий висновок про те, що можлива геометрія, яка грунтується на запереченні аксіоми паралельності Евкліда. Усе життя він присвятив створенню цієї "уявної геометрії", яка зараз називається геометрією Лобачевського. У цій геометрії до даної прямої через дану точку можна провести нескінченно багато прямих, їй паралельних. Це була справжня революція в науці. "Легше було зупинити Сонце, легше було зрушити Землю, ніж звести паралелі до сходження" (В.Ф.Каган)картинка 11 из 28

    Крім геніальних робіт з геометрії вченому належить ряд важливих праць з алгебри та аналізу. Він запропонував точне визначення функції, довів одну з ознак збіжності рядів, установив відмінність між неперервністю та диференційовністю функції..

Софія Василівна Ковалевська

(1850-1891)

    "В історії людства до Ковалевської не було жінок, рівних їй за силою і своєріднісю математичного таланту" (С.В.Вавілов).картинка 11 из 15

Визначний російський математик, письменниця і публіцист.

Професор Стокгольмського університету. Авторка праць з математичного аналізу (диференціальні рівняння і аналітичні функції), механіки і астрономії. Перша жінка, яку обрано членом-кореспондентом Петербурзької Академії Наук.

Жюль Анрі Пуанкаре

(1854-1912)

    Видатний французький математик, фізик, філософ і теоретик науки. Пуанкаре називають одним із найбільших математиків всіх часів, а також одним із останніх математиків-універсалів, людиною, здатною охватити всі математичні результати свого часу. За тридцять з лишнiм рокiв напруженої творчої дiяльностi Пуанкаре залишив величнi працi практично у всiх областях математичної науки. Фундаментальнiсть та розмаїття пошукiв зробили його загальновизнаним лiдером цiєї науки в очах сучасникiв.картинка 10 из 42
Давид Гільберт

(1862-1943)

    Математик-універсал, ім'я якого зустрічається майже в усіх розділах сучасної математики. В 1900 р. на Всесвітньому математичному конгресі (Париж) Гільберт сформулював 23 важливі математичні проблеми, вирішення яких, на його думку, сприяло б подальшому розвитку математики. "Ми, математики, часто оцінюємо свої успіхи міркою того, які з Гільбертових проблем пощастило досі розв'язати",- сказав відомий математик Г. Вейль.
     На сьогоднішній день розв'язано 21 проблему із його списку, тобто математикам XXI століття належить завершити почате і відкрити перед собою нові горизонти.картинка 5 из 308


Список проблем

1

нема консенсусу

Проблема Кантора про потужність континууму (Континуум-гіпотеза)

2

нема консенсусу

Несуперечливість аксіом арифметики.

3

розв'язана

Рівноскладеність рівновеликих многогранників

4

занадто 

розпливчаста

Перерахувати метрики, у яких прямі є геодезичними

5

розв'язана

Чи всі неперервні групи є групами Лі?

6

не математична

Математичний виклад аксіом фізики

7

розв'язана

Довести, що число 2^{\sqrt{2}}є трансцендентним (або хоча би ірраціональним).

8

відкрита

Проблема простих чисел (гіпотеза Рімана і проблема Гольдбаха)

9

частково 

розв'язана

Доведення найзагальнішого закону взаємності в будь-якому числовому полі

10

розв'язана

Задача про можливість розв'язання діофантових рівнянь

11

розв'язана

Вивчення квадратичних форм із довільними алгебраїчними числовими коефіцієнтами

12

відкрита

Поширення теореми Кронекера про абелеві поля на довільну алгебраїчну область раціональності

13

розв'язана

Неможливість розв'язання загального рівняння сьомого степеня за допомогою функцій, що залежать тільки від двох змінних

14

розв'язана

Доведення скінченнопородженості алгебри інваріантів алгебраїчної групи

15

частково 

розв'язана

Строге обґрунтування обчислювальної геометрії Шубета

16

частково 

розв'язана

Топологія алгебраїчних кривих і поверхонь

17

розв'язана

Представлення визначених форм у вигляді суми квадратів

18

розв'язана

Скінченність числа кристалографічних груп; нерегулярні заповнення простору конгруентними многогранниками; найщільніше упакування куль

19

розв'язана

Чи завжди розв'язки регулярної варіаційної задачі Лагранжа є аналітичними?

20

розв'язана

Загальна задача про граничні умови (?)

21

розв'язана

Доведення існування лінійних диференціальних рівнянь із заданою групою монодромії

22

розв'язана

Уніформізація аналітичних залежностей за допомогою автоморфних функцій

23

не розв'язана

Розвиток методів варіаційного числення

Норберт Вінер

(1894 -1964)

    Видатний американський математик і філософ, "батько кібернетики". Найбільш відомі праці в галузі математики по теорії ймовірностей та математичному аналізу. Під час другої світової війни Вінер займався електричними мережами та обчислювальною технікою. В 1945-47 роках працював з мексиканським ученим Розенблютом в Національному кардіологічному інституті в Мехіко. Вивчення аналогій між процесами, що протікають в електричних і електронних системах і в живих організмах привело Вінера до ідеї створення нової науки - кібернетики, яку він уявляв як єдину науку про керування. Видана в 1948 році праця Вінера "Кібернетика: керування і комунікація в тварині і в машині." справила великий вплив на розвиток світової науки. 1948 рік вважається роком народження кібернетики як науки.картинка 9 из 586

Андрій Миколайович Колмогоров

(1903 - 1987)

     Видатний радянський математик, доктор фізико-математичних наук, професор Московського державного університету (1931), академік Академії Наук СРСР (1939). Отримав міжнародне визнання - був почесним членом багатьох іноземних академій і наукових товариств.картинка 10 из 19

    Колмогоров - один із основоположників сучасної теорії ймовірностей, ним отримані фундаментальні результати в топології, математичній логіці, теорії турбулентності, теорії складності алгоритмів і цілому ряді інших областей математики і її застосувань.

    А.М.Колмогорова по праву вважають одним з найвидатніших учених ХХ століття.

Використані інформаційні джерела

1. Андрей Николаевич Колмогоров - ученый и человек... [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.biometrica.tomsk.ru/kolmogorov/kolmogorov_100.htm. - Загол. з титул. екрану. - Мова: рос. - Перевірено: 20.01.2009.

2. Архімед [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Архімед. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., рос., англ. та ін. - Перевірено: 20.01.2009.

3. Бородин А. І., Бугай А. С. Выдающиеся математики. - Київ.: Рад. шк., 1987.

4. Великие математики [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Ноябрськ. - Режим доступу: http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1105802206.html. - Загол. з титул. екрану. - Мова: рос. - Перевірено: 20.01.2009.

5. Великие математики [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Ноябрськ. - Режим доступу: http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1111295645.html. - Загол. з титул. екрану. - Мова: рос. - Перевірено: 20.01.2009.

6. Галуа Эваріст [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галуа,_Эварист. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., рос., англ. та ін. - Перевірено: 20.01.2009.

7. Гаус Карл Фрідріх [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Гаус_Карл_Фрідріх. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., рос., англ. та ін. - Перевірено: 20.01.2009.

8. Гаус, Карл Фрідріх = Gauss Carl Friderich [Електронний ресурс] : біографія / И. Г Башмакова, В. К. Бюлер. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Math/ggauss.htm. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр. - Перевірено: 20.01.2009.

9. Гильберт, Д. Математические проблемы [Електронна книга] : доклад / Д. Гильберт; пер. с нем. М. Г. Шестопал и А. В. Дорофеевой. - Електрон. дані. - М. : Наука, 1969. - Режим доступа: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/GILBERT_R.HTM. - Загол. з титул. екрану. - Мова: рос. - Перевірено: 20.01.2009.

10. Давид Гільберт [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Давид_Гільберт. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., рос., англ. та ін. - Перевірено: 20.01.2009.
Зміст

 1. Вступ ……………………………………………3

 2. Евклід …………………………………………...5

 3. Архімед …………………………………………6

 4. Мухаммад ібн Муса Ал-Хорезмі …….………..7

 5. Рене Декарт …………………………………….8

 6. П'єр Ферма ………………………………….…..9

 7. Блез Паскаль……………………………….…. 10

 8. Ісаак Ньютон…………………………………. 11

 9. Ґотфрід Вільгельм Лейбніц …………………..12

 10. Леонард Ейлер………………………………... 13

 11. Карл Фрідріх Гаус …………………………….14

 12. Еварист Галуа …………………………………15

 13. Микола Іванович Лобачевський…………….. 16

 14. Софія Василівна Ковалевська ….……….........17

 15. Жюль Анрі Пуанкаре………………………… 18

 16. Давид Гільберт ………………………………..19

 17. Норберт Вінер ………………………………...22

 18. Андрій Миколайович Колмогоров………….. 23

 19. Використані інформаційні джерела………… 24


Для нотаток

Для нотаток

Для нотатокСхожі:

Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради (м. Вознесенськ, вул. Леніна, 41, ІІ поверх, 4-32-25, 4-25-01) секретарю...
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Центральна, 1, І поверх Виконавчого комітету міської ради щочетверга з 14-00 до 16-00 спеціалісту відділу комунальної власності та...
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Центральна, 1, І поверх Виконавчого комітету міської ради щочетверга з 14-00 до 16-00 спеціалісту відділу комунальної власності та...
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Центральна, 1, І поверх Виконавчого комітету міської ради щочетверга з 14-00 до 16-00 спеціалісту відділу комунальної власності та...
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
...
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Управління комунальної власності міської ради (м. Вознесенськ, вул. Леніна, 41, ІІ поверх, 4-32-25, 4-25-01)
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
Центральна,1, І поверх Виконавчого комітету міської ради спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян
Руденко Валентина Борисівна, завідувач методичного кабінету відділу...
Впровадження інновацій у систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів міста з досвіду роботи методичного...
Ради VI скликання від 18. 03. 2011 №12
«Міської комплексної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки» затвердженої рішенням XII сесії...
Міської ради V скликання від 26. 10. 2010 №6
Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка