1. Назва: Ґендер і лідерство


Скачати 131.35 Kb.
Назва1. Назва: Ґендер і лідерство
Дата19.05.2013
Розмір131.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1. Назва: Ґендер і лідерство
2. Вступ: В даному модулі розглядаються можливості для формального і неформального лідерства в урядових організаціях, сфері освіти, громадських організаціях та інших соціальних інституціях України, США та інших країн. Ми починаємо з повсякденного використання студентами термінів „лідер” і „лідерство”. Далі ми приділяємо увагу теоріям лідерства, фемінному і маскулінному стилям лідерства, ґендерно-відповідальному лідерству, перешкодам на шляху жінок до лідерства та навичкам, яких потребує ефективний лідер.
Дані заняття базуються на наявному у студентів розумінні ґендерних відносин у суспільстві проживання плюс інформації про сітуацію, що склалася у іншіх країнах. Викладач може використовувати декілька або всі шість описаних нижче тем. Модуль створений таким чином, щоб бути використаним у ґендерних курсах, курсах з політології і соціології. Курс був апробований в Університеті штату Айова та у Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут”.
Автори також впевнені, що після внесення невеликих змін до модуля він може бути використаний для викладання у дорослій аудиторії. Заняття включають техніки інтерактивного навчання та відображають різне навчальне середовище у наших університетах.


3. Цільова аудиторія: студенти рівня бакалавр, що навчаються на спеціальностях з ґендерних досліджень, соціології або політології. Модуль може бути використаний для викладання студентам різних напрямків підготовки. У обох країнах модуль може бути адаптований для формату дорослої аудиторії для членів неурядових організацій.
4. Академічна мета: ввести студентів у проблематику досліджень ґендеру і лідерства та допомогти їм розвинути розуміння позитивних наслідків для суспільства від більш активного використання лідерського потенціалу жінок і чоловіків.
5. Цілі навчання:


 1. Когнітивні:

 • студенти можуть визначити лідерство та пояснити його характеристики,

 • студенти знайомі з домінуючими та феміністськими теоріями лідерства,

 • студенти знають, чим відрізняються ролі, які програють лідери та менеджери,

 • студенти знайомі з маскулінним та фемінним стилями лідерства,

 • студенти знають, які риси присутні у ґендерно-відповідального лідера,

 • студенти знають загальні та специфічні досягнення жінок-лідерів у США, Україні та країнах Європи,

 • студенти можуть описати бар’єри та перешкоди, з якими стикаються жінки-лідери,

 • студенти знають, які навички необхідні ефективному лідеру.
 1. Соціальні установки:

 • студенти мають позитивні установки щодо жінок-лідерів,

 • студенти розуміють, що для ефективного лідера є необхідним аналізувати особисті ґендерні упередження і забобони,

 • студенти усвідомлюють деякі зі своїх ґендерних упереджень,

 • студенти розуміють, що лідерські ролі та позиції поділені між ґендерами.
 1. Поведінкові:

 • студенти активно розвили свої комунікаційні і презентаційні навички,

 • студенти практикувались у ґендерно-відповідальній поведінці,

 • студенти мають досвід використання технік інтервенцій.


6. Ключові поняття і питання:
Лідер – людина, яка веде послідовників до цілей та досягнень шляхом взаємодії з ними та впливу на них. Лідери мотивують групи йти до спільних цілей, але вони не обов’язково знаходяться на верхівці організаційної ієрархії.

Знаменитість широко відома людина. Людина може використовувати свою відомість як ресурс досягнення цілей.

Менеджер – людина, яка займає офіційну позицію і відповідає за діяльність організації. Від менеджера очікується виконання такої функції, як контроль за виконанням завдань у відповідності з наявними людськими та іншими ресурсами.

Лідерство – процес впливу на самого себе, або на інших людей з метою примусити їх діяти або досягати спільних цілей.

Харизматичне лідерство – тип лідерства, що базується на екстраординарних характеристиках особистості, які продукують ентузіазм і відданість серед послідовників.

Ситуаційне лідерство – тип лідерства, який допускає, що лідер пристосовує свою поведінку до специфічної ситуації, інакше кажучи, лідери не будуть діяти однаково, якщо ситуації будуть відрізнятися.

Трансформаційне лідерство – тип лідерства, який змінює і трансформує індивідів, цей тип лідерства використовує специфічну форму впливу, яка штовхає послідовників досягати більшого, ніж від них очикувалось.

Формальне v неформальне лідерство – цей підхід виділяє два типи лідерів: лідер, що має офіційний статус в організаційній ієрархії, і лідер, що демонструє лідерство, хоча й не володіє формальним титулом або владою.

Ґендерно-відповідальне лідерство – лідер, що створює клімат, у якому підримуються і заохочуються позитивні характеристики стилей роботи і комунікацій як жінок, так і чоловіків.

Маскулінний стиль лідерства – стиль лідерства, пов’язаний з домінуванням, ранжуванням, орієнтацією на завдання, обмеженням інформаційних потоків тощо, цей стиль стереотипно приписується чоловікам, хоча зустрічається він також і в роботі жінок.

Фемінний стиль лідерства – стиль лідерства, пов’язаний з такими рисами, як: поступливість, побудова відносин з людьми, орієнтація на людей, необмеження інформаційних потоків тощо, цей стиль лідерства стереотипно асоціюють з поведінкою жінок, хоча його демонструють також і чоловіки.

Стереотипи – конвенційні, шаблонні, спрощуючі концепти, думки або іміджі, згідно з якими представники однієї групи людей діють східним чином, часто стереотипи формуються згідно з культурними експектаціями суспільства.

Ґендерні ролі – сукупність культурних експектацій, що визначають способи, якими представники кожного полу повинні діяти у суспільстві.

Дискримінація – різне ставлення до людей, яке визначається їх класовою, ґендерною, расовою чи етнічною приналежностю, а не індивідуальними досягненнями чи рисами.

Техніки інтервенції – практичні техніки, які призупиняють ґендерно-дискримінаційну поведінку.

Влада над – спроможність індивіда спрямовувати поведінку інших, навіть поза їх бажанням.

Влада для – спроможність індивіда знаходити ресурси та виконувати завдання без примусу.

Переконання – процес впливу, на протязі якого люди починають вірити/приймати чиїсь ідеї або дії.

Комплекс супержінки – бажання жінки ідеально виконувати всі свої ролі (роль лідерки, матері, дружини тощо), яке часто приводить до психологічного стресу та відчуття провини перед членами сім’ї.
Ключові питання:

На наступні питання студенти повинні знайти відповіді в процессі вивчення модуля:

 1. Лідери – це лише люди, які мають специфічний дар?

 2. Чи можна натренувати людину, щоб вона стала лідером?

 3. Які функції лідера?

 4. Чи завжди менеджер є лідером?

 5. Як феміністи змінили бачення лідера?

 6. Чи відрізняються стилі лідерства жінок і чоловіків?

 7. Чому жінки погано представлені на формальних лідерських позиціях?

 8. Як жінки трансформують практики лідерства?

 9. Які соціальні інститути дійсно сприяють просуванню жінок на позиції лідерів?

 10. Яку користь можуть отримати чоловіки від просування жінок-лідерок?


7. Форми роботи зі студентами:

Викладачі, що використовують даний модуль, можуть вносити зміни у час, витрачений на кожну тему, та додавати або змінювати форми діяльності студентів у аудиторії. Література рекомендується викладачам для підготовки до занять. Викладач сам повинен вирішити, яку літературу рекомендувати студентам. Автори даного модуля апробували його у курсах з Політології/ Ґендерних студіях (США) і Соціології (Україна).
Сесія 1 – Хто такий лідер?

Література:


 1. Northouse, P.G. (2004) Leadership: Theory and practice. – P. 9.

 2. Mintzberg, H. The Manager’s Job: Folklore and Fact // William R. Lassey and Marshall Sashkin (ed.) (1983) Leadership and Social Change. Pp. 213 – 237.

 3. Kutter, J.P. What leaders really do // Harvard business rev. - Boston, 1990. - Vol. 68, N 3. - P. 103-111.

 4. Бендас, T.В. Гендерные исследования лидерства // Вопросы психологии. – Москва. – 2000. - № 1. – С. 87-95.


Робота в аудиторії:

 • Вступне слово про роль лідерів у сучасному суспільстві.
 • Вправа “Хто є лідером?”


Викладач роздає студентам самоклеючі листки (кожному студенту – 4 листки) та прохає їх записати: прізвище людини, яку студент вважає лідером, та три якості, що дозволяють назвати цю людину лідером. Далі викладач просить наклеїти листки з прізвищами лідерів на дошку. Студенти зачитують прізвища лідерів і наклеюють листки на дошку.

Після цього викладач просить одного зі студентів наклеїти листки з прізвищами лідерів у дві колонки: історичні фігури і сучасні постаті. Вирогідніше за все колонка з історичними постатями виявляється більш численною. Ми робимо висновок, що люди схильні вважати, що лідерами є „великі особистості”, у той час як лідерів багато поміж нас.
Далі викладач просить іншого студента переклеїти листки у дві колонки: чоловіки і жінки. Вирогідніше, що колонка з прізвищами чоловіків буде більш численною. Ми робимо висновок, що люди схильні бачити лідерів скоріше серед чоловіків, ніж серед жінок, хоча лідерами бувають не лише чоловіки.
Далі викладач просить студента розділити лідерів по рівням: мега-, макро-, мезо- і мікро-. Робимо висновок, що люди бачать лідерів на мега- і макро- рівнях, хоча мезо- і мікро- рівні лідерства також існують, і бути лідером свого життя також дуже важливо.
Викладач просить студента поділити лідерів на формальних та неформальних. Ми робимо висновок, що люди схильні пов’язувати лідерство з місцем у організаційній ієрархії, хоча лідер може й не мати формального статусу.


 • Робота в групах „Лідер і менеджер”. Студенти обговорюють відмінності між лідерами і менеджерами і роблять презентації за результатами дискусії.
 • Викладач підводить підсумки:

  • Лідери різноликі: жінки і чоловіки, історичні фігури і наші сучасники, вони ведуть за собою світ в цілому, нації, організації і малі групи, іноді вони мають формальний статус лідера, інколи – ні.

  • Лідерство не тільки для „великих постатей”, але й для людей, яких ми знаємо.

  • Люди можутьбути лідерами в одних сферах і послідовниками – в інших.

  • Лідер і менеджер відрізняються один від одного, але обидва дуже важливі.

  • Існують відмінності між знаменитістю і лідером.

  • Людина може тренувати і посилювати свої лідерські навички.
 • Студенти пишуть коротке есе, в якому відображають своє ставлення до дискусії, що відбувалась в аудиторії.Сесія 2 – Теорії лідерстваЛітература:

 1. Northouse, P.G. (2004) Leadership: Theory and practice. – Pp. 1-96, 170 – 184.

 2. Bass, B.M. (ed.) (1990) Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications (3d ed.).

 3. Bensimon, E.M. A Feminist Reinterpretation of Presidents' Definitions of Leadership // Peabody Journal of Education > Vol. 66, No. 3, Educational Leadership and the Struggle for Mind (Spring, 1989), pp. 143-156

Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0161-956X%28198921%2966%3A3%3C143%3AAFROPD%3E2.0.CO%3B2-C

 1. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – СПб.: Питер, 2003. – 222 с.


Робота в аудиторії:

 • Вступне слово про розвиток теорій лідерства.
 • Лекція про теорії лідерства:

  • Теорія рис

 • Вправа „Риси лідера”


Викладач просить студентів наклеїти листки з характеристиками лідерів, що залишились після вправи „Хто є лідером?”, на дошку у три колонки: фемінні, маскулінні і нейтральні. Робимо висновок про ґендерний дисбаланс у лідерських характеристиках.


 • Лекція про теорії лідерства (продовження):

  • Теорія навичок.

  • Ситуаційна теорія.

  • Трансформаційна теорія.
 • Студенти пишуть короткі есе про теорії лідерства і ґендерний дисбаланс у лідерстві.


Завдання до сесії 3: Студенти розбиваються на чотири групи. Кожна група отримує завдання зібрати статистичну інформацію щодо жінок-лідерок у різних соціальних інститутах (політиці, бізнесі, освіті, релігії).
Сесія 3 – Жінки і чоловіки як лідери
Література:

 1. Duerst-Lahti, D. and Mae Kelly, R. On Governance, Leadership, and Gender // Duerst-Lahti, D. and Mae Kelly, R. (ed.) (1995) Gender Power, Leadership, and Governance. – Pp. 11 – 37.

 2. Duerst-Lahti, D. and Mae Kelly, R. The Study of Gender Power and Its Links to Governance and Leadership // Duerst-Lahti, D. and Mae Kelly, R. (ed.) (1995) Gender Power, Leadership, and Governance. – Pp. 39 – 63.

 3. Fisher, H.E. The Natural Leadership Talents of Women // Coughlin, L., Wingard, E., Hollihan, K. (ed.) (2005) Enlightened Power: How Women are Transforming Practices of Leadership. – Pp. 133 – 140.

 4. Helgesen, S. (1990) The Female Advantages: Women’s Ways of Leadership. – Pp. 3 – 60.

 5. Women "Take Care," Men "Take Charge:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed. Catalyst Report // http://www.catalystwomen.org/

 6. Data on Women in Politics // www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

 7. Зубовская О. Женское лидерство // http://www.feminist.org.ua/library/gender/lider.php

 8. Blumen J. L. Connective Leadership: Female Leadership Styles in the 21st-Century Workplace //Sociological Perspectives > Vol. 35, No. 1, Women in the Workplace: Toward True Integration (Spring, 1992), pp. 183-203
  Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0731-1214%28199221%2935%3A1%3C183%3ACLFLSI%3E2.0.CO%3B2-Y


Робота в аудиторії:

 • Вступне слово про ґендерний дисбаланс у лідерстві.
 • Студенти проводять презентації про жінок на лідерських позиціях у різних соціальних інститутах (політиці, бізнесі, освіті, релігії). Робимо висновок про ступінь відкритості різних соціальних інститутів для жіночого лідерства.
  • Лекція про стилі лідерства:

  • Поняття фемінного і маскулінного стилей лідерства.

  • Ефективність даних стилей лідерства.

  • Стиль “павліна” і стиль “повивальної бабки”.
  • Викладач підбиває підсумки:

  • Шанси жінок на заняття лідерських позицій різні у різних суспільних сферах.

  • Реальний лідерський досвід жінок часто недооцінюється.

  • Жіночий стиль лідерства також ефективний, особливо в деяких сферах.

  • Стиль лідерства є індивідуальним для кожної людини.

  • В результаті виконання жінками сімейних ролей, вони мають добре розвинені навички, які необхідні у реалізації такого аспекту лідерства, як людські відносини.


Завдання до сесії 4: Письмова робота “Бар’єри та перешкоди на шляху жінок до лідерства”. Кожен студент вибирає жінку-лідерку, збирає інформацію про неї у книжках, Інтернеті, ЗМІ. Потім студенти пояснюють, чому вони вибрали саме цю жінку як лідерку, як ґендер допомагав або заважав цій жінці на її шляху до лідерства. (Викладач ставить це завдання наприкінці першої сесії).
Сесія 4 – Перешкоди та їх подолання на шляху жінок до лідерства
Література:

 1. Indvik, J. Women and Leadership // Northouse, P.G. (2004) Leadership: Theory and practice. – Pp. 273 – 282.

 2. Genovese, M. (ed.) (1993) Women as National Leaders. – 241 p.

 3. Rhode, D. L. (ed.) (2003) The Difference “Difference” Makes: Women and Leadership. – Pp. 129 – 178.

 4. Калинина Е.И (2000) Женщина и управление: Формула успеха. СПб. – 239 с.

 5. Семашко И.И. (1999) 100 выдающихся женщин. Москва. – 572 с.

 6. Kent, R. L., Moss S.E. Effects of Sex and Gender Role on Leader Emergence //The Academy of Management Journal > Vol. 37, No. 5 (Oct., 1994), pp. 1335-1346.
  Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0001-4273%28199410%2937%3A5%3C1335%3AEOSAGR%3E2.0.CO%3B2-OРобота в аудиторії:

 • Вступне слово про складнощі, з якими стикаються жінки на шляху до лідерства.
 • Викладач наголошує на різниці між бар’єрами (змінити які може лише суспільство) і перешкодами (терміновими перешкодами, які можна обминути).
 • Міні-лекція про перешкоди на соціетальному, організаційному і особистісному рівнях:

  • Перешкоди, які продукує суспільство (макрорівень): соціальна дискримінація, установки та стереотипи, що існують у суспільстві, наприклад, доля жінки – це народження дітей, чоловіки більш придатні до лідерських ролей тощо, нерівний поділ влади у сім’ї, ґендерна соціалізація, вплив ґендерної ролі.

  • Перешкоди, які продукують організації: “скляна стеля”, неписані правила просування чоловіків на лідерські позиції в організаціях, комунікаційні проблеми, в тому числі, виключення жінок з “мережі дорослих хлопців”, недостатні обсяги влади, обмежений доступ жінок до програм підвищення кваліфікації.

  • Перешкоди на особистісному рівні: недостатність впевненості у собі, комплекс супержінки, побоювання виглядати нефемінною.
 • Студенти обговорюють перешкоди, з якими стикаються жінки на шляху до лідерства, на основі своїх письмових робіт.
 • Викладач підбиває підсумки:

  • Існує багато перешкод, але в той же час – багато шляхів обминути ці перешкоди.

  • У сучасному суспільстві все більшу роль відіграє інновація, а не традиція.

  • Наші традиційні установки можуть змінюватися, інакше кажучи, ми можемо змінити традицію.

  • Коли жінки обминають перешкоди на шляху до лідерства, це приносить користь всім: жінкам, чоловікам і суспільству в цілому.


Сесія 5 – Ґендерно-відповідальне лідерство
Література:

 1. Van Nostrand, C. H. (1993) Gender-Responsible Leadership: Detecting Bias, Implementing Intervention. – 294 p.

 2. Rhode, D. L. (ed.) (2003) The Difference “Difference” Makes: Women and Leadership. – Pp. 181 – 189.

 3. Bartunek, J.M.,Walsh K., Lacey C. A. Dynamics and Dilemmas of Women Leading Women // Organization Science > Vol. 11, No. 6 (Nov., 2000), pp. 589-610
  Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=1047-7039%28200011%2F12%2911%3A6%3C589%3ADADOWL%3E2.0.CO%3B2-I


Робота в аудиторії:

 • Міні-лекція про ґендерно-відповідальне лідерство

  • Відкриття упереджень.

  • Техніки інтервенції.
 • Студенти тренуються у використанні технік інтервенції:

  • Описова інтервенція.

  • Емпатична інтервенція.

  • Гумористична інтервенція

  • Самовикриваюча інтервенція.

  • Інтервенція, яка базується на пошуку фактів.

  • Трансформаційна інтервенція.

  • Консенсуальна інтервенція.

  • Обриваюча інтервенція.
 • Викладач підбиває підсумки:

  • Ґендерно-відповідальне лідерство створює клімат, у якому заохочуються і культивуються позитивні риси стилю комунікацій та роботи як жінок, так і чоловіків.

  • Для того щоб розвинути у собі ґендерно-відповідальне лідерство, кожен повинен розпочати з викриття своїх упереджень.

  • Техніки інтервенції – дуже прості, але потребують обережності у використанні.


Сесія 6 – Стратегія розвитку лідерського потенціалу студентів та висновки
Література:

 1. Miller, G.V. The Leadership Dimensions Survey // Gordon J. (ed.) (2003) Pfeiffer’s Classic Activities for Developing Leaders. – Pp. 409 – 435.


Робота в аудиторії:


 • Вступне слово про важливість формування власної стратегії розвитку навичок лидера.
 • Студенти заповнюють анкету (The Leadership Dimensions Questionnaire), малюють карту (Leadership Dimensions Map).
 • Студенти розвивають власну стратегію удосконалення лідерських навичок шляхом аналізу своїх сильних та слабких сторін, загроз та можливостей з боку соціального середовища. Вони приділяють спеціальну увагу культурним особливостям їх суспільства, також вони повинні замислитись над тим, як їх ґендер підсилює або послабляє їхнє лідерство.
 • Студенти розробляють План дій з розвитку лідерських навичок (Leadership Action Planning Sheet).
 • Заключні коментарії студентів і викладача:

  • Лідерство різноманітне: мега-лідерство породжує нові соціальні рухи, макро-лідерство установлює ефективні організації, мезо-лідерство створює ефективні групи, мікро-лідерство породжує ефективну особистість.

  • Всі зміни у суспільстві та в особистому житті – це результат лідерства.8. Оцінювання
Оцінка роботи студентів включає наступне:


 • Оцінка роботи в аудиторії.

 • Оцінка презентаційних навичок.

 • Письмова робота “Бар’єри та перешкоди на шляху жінок до лідерства”.

 • План дій з розвитку лідерських навичок (Leadership Action Planning Sheet).

 • Іспит.


Оцінювання курсу:
Студентів просять відповісти на анкету Дельфі, яка включає чотири запитання:

 1. Що викладач робив добре для того, щоб сприяти моєму навчанню?

 2. Що викладач міг би робити краще, щоб сприяти моєму навчанню?

 3. Що я робив(ла) добре, щоб сприяти моєму навчанню?

 4. Що я міг (могла) б робити краще, щоб сприяти моєму навчанню?

Схожі:

Назва дипломатичного представництва
Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання запису акта про розірвання шлюбу (смерть),...
Філіп Котлер Маркетинг менеджмент Розробка маркетингових стратегій...
Маркетинг менеджмент Розробка маркетингових стратегій для лідерів, претендентів на лідерство, послідовників і мешканців ринкових...
• Керівництво та лідерство. Організаційна культура
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Щ о таке ґендер?
А згідно українського підручника «Основи теорії гендеру» вводиться щонайменше п’ять гендерів (статей). Це: «жіночий, чоловічий, гетеросексуальний,...
Назва програми Рік та назва видавництво Ким дозволена до використання
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
СТРАХОВА КОМПАНІЯ НІКА
Назва органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває Підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії
Відмінності між груповим та кооперативним навчанням
...
Історія використання символа @ та його назва в різних країнах
Офіційна назва — «комерційне ет». В Україні цей символ називають «равликом», «песиком», «собакою» або «вухом»
8. Здійснити перенаправлення або Делегувати домен на сервери: пошти...

4. Здійснити перенаправлення або Делегувати домен на сервери : пошти...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка